Trolejbusy v Ústí nad Labem

Trolejbusy zleva Škoda 15Tr ev. č. 543 (r. v. 1992), 536 (1989), 15TrM ev. č. 559        (1995) a znovu 15Tr ev. č. 508 (1988) a 516 (1988)
Trolejbusy zleva Škoda 15Tr ev. č. 543 (r. v. 1992), 536 (1989), 15TrM ev. č. 559 (1995) a znovu 15Tr ev. č. 508 (1988) a 516 (1988) na smyčce Mírová.
Foto Lukáš Vrobel, 1. května 2003
Od zrušení tramvajového provozu v roce 1970 obsluhovaly město Ústí nad Labem, které mělo přes 80 000 obyvatel, pouze autobusy. S nápravou této situace se začalo teprve v roce 1984, kdy znovu dostala zelenou elektrická trakce a byla zahájena výstavba nového trolejbusového provozu. S cestujícími se začalo jezdit v 1. července 1988 na lince 51 Stříbrníky - Mírové náměstí - Holoměř. Všechny vozy byly tehdy deponovány na odstavné ploše Severní Terasa, protože vozovna ve Všebořicích byla dokončena až v roce 1989.
Škoda 25Tr ev. č. 606 (r. v. 2006)
Škoda 25Tr ev. č. 606 (r. v. 2006) na konečné linky 55 Severní Terasa.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007
Postupně přibývalo tratí i linek a současný trolejbusový provoz je po Brně druhý největší v republice.
Rok 1989 byl zásadním pro vysoko položené sídliště Severní Terasa, protože v něm začala rozsáhlá výstavba trolejbusových tratí. Ty zde měly (a mají) opravdu velký význam, protože terén je tu značně členitý a pro autobusy nevhodný. (Trolejbusy v Ústí nad Labem jezdí na stoupání až do 10%.) V roce 1991 získaly trolejbusové spojení Dobětice, o rok později Krásné Březno a v roce 1993 se trolejbusy rozjely do Klíše. Stejně jako tramvaje i trolejbusy zde využívají velkou blokovou smyčku. V roce 1994 vyjely trolejbusy do Předlic a v roce 1995 byl rozvoj tohoto druhu dopravy na několik let uzavřen zprovozněním tratě do Neštěmic a Mojžíře.
Zleva Škoda 15TrM ev. č. 559 (r. v. 1995) a 15Tr 545 (1992) a 505        (1988)
Zleva Škoda 15TrM ev. č. 559 (r. v. 1995) a 15Tr 545 (1992) a 505 (1988) na konečné Všebořice u trolejbusové vozovny.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007
Rozvoj ústeckého trolejbusového provozu probíhal a dosud probíhá ještě na počátku 21. století, kdy už se ostatní naše trolejbusové provozy nerozšiřovaly, a některé dokonce upadaly. Už v 90. letech se uvažovalo o stavbě trolejbusové tratě z Nových Předlic ke Globusu v Trmicích. Ta se však dlouho nekonala a Globus místo toho přispíval na provoz autobusové linky číslo 2, vedené ke Globusu od divadla a až do Nových Předlic s trolejbusem souběžné.
1. června 2004 byla trať ke Globusu otevřena. Obsloužila ji nově zavedená linka 62, která jezdí v otevírací době Globusu z Mírového náměstí po 20 minutách. Konečnou nové tratě tvoří kruhový objezd.
Škoda 15TrM ev. č. 565 (r. v. 2003)
Škoda 15TrM ev. č. 565 (r. v. 2003) na lince 60 u zastávky Hraničář pod dominantou hotelu Vladimir.
Foto Lukáš Vrobel, 3. dubna 2005
Krátce po předání tratě ke Globusu byl 3. ledna 2005 zahájen trolejbusový provoz také na trati Vinařskou ulicí z manipulační smyčky Holoměř na Severní Terasu po trase dřívější autobusové linky 8. Zrušenou autobusovou linku zde nahradila trolejbusová linka 60, vedená v trase Mírové náměstí - Masarykova nemocnice - Mírová. Před výstavbou tratě jezdila linka 60 pouze jako posilová v odpolední špičce v trase Mírové náměstí - Bukov - Všebořice. Součástí tratě kolem Masarykovy nemocnice je i jednosměrné manipulační spojení ve směru od Severní Terasy na bukovský rondel.
Jediný ústecký trolejbus běžné délky - Škoda 14Tr ev. č. 403 (r. v. 1987)
Jediný ústecký trolejbus běžné délky - Škoda 14Tr ev. č. 403 (r. v. 1987) na konečné linky 62 Globus.
Foto Lukáš Vrobel, 2. dubna 2005
8. prosince 2007 byla otevřena trať z Mírového náměstí na Střekov. Střekov je významná čtvrť na pravém břehu Labe (opačném než historické centrum a většina zástavby), kam sice vedou dva mosty, ale dopravní obsluhu zajišťovaly až do tohoto dne pouze autobusy. Trolejbusy po nové trati jezdí z Mírového náměstí po Benešově mostě do zastávky Krajský soud a dále po trase ZPA - Kamenný Vrch škola - Kamenný Vrch - Poslední cesta - Novosedlické náměstí - V Zeleni - Šafaříkovo náměstí - Karla IV. Na novou trať byla z Mírového náměstí prodloužena linka 60.
Nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 22Tr ev. č. 603 (r. v. 2002)
Nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 22Tr ev. č. 603 (r. v. 2002) na smyčce Všebořice.
Foto Lukáš Vrobel, 2. května 2003
V současné době je zajišťován provoz na jedenácti trolejbusových linkách označených čísly 51 - 60 a 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Mírová - Gagarinova - Severní Terasa - Hraničář - Mírové nám. - Jungmannova - Krásné Březno - OD Květ - Skalka

52

Klíše lázně - Hraničář - Mírové nám. - Nivy jesle - Stříbrnická - Mírová - Gagarinova - Severní Terasa

53

Mírová - Elba - Hornická - Hraničář - Mírové nám. - Nivy jesle - Stříbrníky - Dobětice - Dobětice točna
(v nočním provozu prodloužena o úsek Severní Terasa - Mírová a neobsluhuje zastávku Dobětice točna)

54

Všebořice - Bukov - Městský stadion - Hraničář - Mírové nám. - Nivy jesle - Stříbrníky - Dobětice - Dobětice točna

55

Severní Terasa - Gagarinova - Mírová - Elba - Hornická - Hraničář - Autoškola - Prior - Žežická

56

Všebořice - Bukov - Městský stadion - Hraničář - Mírové nám. - Autoškola - Prior - Krásné Březno - Zahradnický podnik - Pod Vyhlídkou
(nepřetržitý provoz)

57

Staré Předlice - Nové Předlice - Západní nádraží - Mírové nám. - Jungmannova - Krásné Březno - OD Květ - Mojžíř sídliště - Mojžíř

58

Klíše lázně - Hraničář - Mírové nám. - Autoškola - Prior - Krásné Březno - OD Květ - Skalka
(jen ve špičkách prac. dnů)

59

Klíše lázně - Hraničář - Mírové nám. - Jungmannova - Krásné Březno - Zahradnický podnik - Pod Vyhlídkou
(jen ve špičkách prac. dnů)

60

Karla IV. - Šafaříkovo nám. - Novosedlické nám. - Kamenný vrch - Krajský soud - Mírové nám. - Divadlo - Hraničář - Pod Holoměří - Masarykova nemocnice - Severní Terasa - Gagarinova - Mírová

62

Mírové nám. - Západní nádraží - Nové Předlice - Globus

Škoda 15Tr ev. č. 552 (r. v. 1994) na konečné Dobětice točna
Škoda 15Tr ev. č. 552 (r. v. 1994) na konečné Dobětice točna.
Foto Lukáš Vrobel, 2. května 2003
Na trolejbusových linkách jsou (stejně jako na častěji jezdících linkách autobusových) zavedeny pravidelné intervaly, takže si časy odjezdů spojů cestující snadno zapamatují. Nejčastěji jeudí linka 60, která má ve špičkách pracovních dnů interval 7 - 8 minut, v dopoledním sedle a vpodvečer a mimo pracovní dny přes den 10 minut, celotýdně večer a mimo pracovní dny také časně ráno pak 20 minut. Linky 51 - 57 jsou v provozu ve špičkách pracovních dnů v intervalu 15 minut, v sedle, večer a o víkendu 20 minut. V provozu jsou pouze přes den s výjimkou linky 53, která jezdí v pracovní dny od 23 do 19 hodin (tj. vždy kromě večera) a o víkendu pouze v noci, a linky 56, která je zavedena v celotýdenním nepřetržitém provozu. Linky 58 a 59 jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů v intervalu 30 minut. Linka 62 vedená ke Globusu je v provozu denně cca od 7 do 20 hodin po 20 minutách.
Škoda 22Tr ev. č. 602 (r. v. 2002)
Škoda 22Tr ev. č. 602 (r. v. 2002) na konečné linky 54 Všebořice. Vpravo 15Tr ev. č. 553 (r. v. 1994) na lince 56.
Foto Lukáš Vrobel, 3. dubna 2005
Autobusové linky jsou s trolejbusy souběžné téměř na všech tratích. Autobusový provoz je ale většinou na těchto tratích oproti trolejbusovému zanedbatelný. Bez výstavby dalších trolejbusových tratí nemá odstraňování souběžných úseků autobusu s trolejbusem smysl, protože by zhoršilo úroveň cestování.
Škoda 15Tr ev. č. 501 (r. v. 1988)
Škoda 15Tr ev. č. 501 (r. v. 1988) na konečné linky 56 Mírová.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007
Při zahájení trolejbusového provozu v Ústí nad Labem v roce 1988 tvořily vozový park vozy Škoda 14Tr běžné délky. Z původních pěti vozů Škoda 14Tr zbyl jediný - ev. č. 403, rok výroby 1987. Po vyřazení ostatních vozů tohoto typu zůstal jediným trolejbusem běžné délky v celém provozu. Dlouho jezdil jen v noci, až v roce 2004 začal opět vyjíždět i za bílého dne, a to na linku 62 Mírové náměstí - Globus, pro niž je se svou délkou kapacitně dostačující.
Trolejbus 14Tr evid.č. 403 nasazený na linku 62 odpočívá ve smyčce Uhlozbyt. Jedná se o jediný vůz svého typu v Ústí nad Labem - pochází z pětice trolejbusů, které v roce 1988 v Ústí zahajovaly provoz trolejbusové dopravy. Zbývající vozidla byla již odprodána.
Trolejbus 14Tr evid.č. 403 (r. v. 1987) nasazený na linku 62 odpočívá ve smyčce Uhlozbyt (konečná Mírové náměstí). Pochází z pětice trolejbusů, které v roce 1988 v Ústí zahajovaly provoz trolejbusové dopravy. Zbývající vozidla byla již odprodána.
Foto Damir Holas, 12. září 2006
Většinu vozového parku trolejbusů v Ústí nad Labem tvoří kloubové vozy Škoda 15Tr a 15TrM. První vozy Škoda 15Tr byly nasazeny v roce 1989, poslední byly dodány roku 1994. V letech 1995 - 2003 pokračovaly dodávky modernizovaného provedení Škoda 15TrM.
Škoda 15Tr ev. č. 501 (r. v. 1988)
Škoda 15Tr ev. č. 543 (r. v. 1992) na konečné linky 62 Globus.
Foto Lukáš Vrobel, 2. dubna 2005
Provoz doplňují tři kloubové nízkopodlažní trolejbusy typu Škoda 22Tr. Mají evidenční čísla 601, 602 a 603. Vůz číslo 601 vyrobený jako prototyp již v roce 1994 byl do provozu v Ústí nad Labem zařazen až v roce 2002. Jezdí v celovozovém reklamním nátěru, zatímco zbylá dvě vozidla (z roku 2002) jsou červeno-bílá.
Škoda 22Tr ev. č. 603 (r. v. 2002)
Škoda 22Tr ev. č. 603 (r. v. 2002) v trolejbusové vozovně Všebořice.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
V roce 2006 rozšířilo vozový park šest kloubových nízkopodlažních trolejbusů Škoda 25Tr s karosérií autobusu Karosa Citelis 18M a elektrickou výzbrojí firmy Škoda Electric. Vozy označené evidenčními čísly 604 - 609 jsou nasazovány především na linku 60 obsluhující Masarykovu nemocnici.
Spoje zajišťované nízkopodlažními vozidly nejsou na trolejbusových linkách v jízdních řádech vyznačeny.
Škoda 25Tr ev. č. 607 (r. v. 2006)
Škoda 25Tr ev. č. 607 (r. v. 2006) vyjíždí na lince 60 z obratiště Mírová.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007
Nátěr většiny trolejbusů je tovární červeno-krémový nebo červeno-bílý. Některé trolejbusy Škoda 15TrM jezdí v červeno-bílo-černém nátěru navrženém architektem Kotasem. Vyskytují se i celovozové reklamy nebo reklamní samolepkové pruhy.
Škoda 15Tr ev. č. 549 (r. v. 1992)
Škoda 15Tr ev. č. 549 (r. v. 1992) v celovozovém reklamním nátěru na lince 57 u zastávky Divadlo.
Foto Lukáš Vrobel, 20. května 2006
Trolejbusům slouží vozovna Všebořice nacházející se u konečné Všebořice. Tato vozovna byla zbudována výhradně pro trolejbusy a autobusy v ní lze vidět pouze jako záložní vozy. Do pravidelného provozu jsou autobusy vypravovány z garáží v Předlicích umístěných u zastávky autobusu Vozovna DP.
Trolejbusová vozovna ve Všebořicích s vozy Škoda 15Tr
Trolejbusová vozovna ve Všebořicích s vozy Škoda 15Tr.
Foto Lukáš Vrobel, 3. dubna 2005
Všech jedenáct trolejbusových linek se stýká v zastávce Mírové náměstí, ke které přiléhá dvoustopá mezilehlá smyčka Uhlozbyt.
Koncové smyčky jsou mají někdy méně stop než současně ukončených linek. Někdy kvůli tomu musí odstavené vozy stahovat sběrače. Velmi rušné smyčky Všebořice a Severní Terasa jsou dvoustopé, konečná Mírová je dokonce trojstopá.
Škoda 15Tr ev. č. 551 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 551 (r. v. 1994) na lince 55 v obratišti Mírová, kde tato linka běžně nekončí.
Foto Lukáš Vrobel, 2. dubna 2005
Všechny trolejbusy hlásí zastávky a uvnitř vozu jsou vybaveny jednou digitální orientací nad stanovištěm řidiče, která ukazuje aktuální čas a název příští zastávky střídavě s číslem linky a názvem konečné. Trolejbusy Škoda 15TrM a novější jsou vybaveny digitálními orientacemi i zvenku.
Škoda 25Tr ev. č. 605 (r. v. 2006)
Škoda 25Tr ev. č. 605 (r. v. 2006) přijíždí na lince 60 do zastávky Pod Holoměří.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007
Zajímavé jsou vnější "cedulové" trolejbusové orientace. Na bok vozů se umisťuje za okna bloček orientací s čísly všech linek a jejich trasami. Před výjezdem řidič "natočí" správnou linku a jede. Zepředu a zezadu má trolejbus bez digitálních orientací pouze číslo linky, v jiných provozech obvyklý název konečné vepředu zde chybí.
Škoda 25Tr ev. č. 605 (r. v. 2006)
Škoda 25Tr ev. č. 609 (r. v. 2006) na konečné linky 60 Mírová.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007
Další rozvoj trolejbusové sítě po otevření tratě na Střekov by dopravě v Ústí nad Labem a okolí velmi prospěl. Vhodná by byla elektrifikace hlavních úseků významných autobusových linek číslo 3 a 11. Náhradou za další významné úseky linky 3 by byly tratě Hraničář - Kaufland - Vlnola - Nové Předlice a Globus - Václavské náměstí. Linku 11 by mohla nahradit spojka Bezručova - Městský stadion a trať z Bukova k Carrefouru. Další z tratí, které by mohly přicházet k úvahu, by bylo prodloužení Staré Předlice - Chabařovice po trase linky 12. Oficiální projekty na tyto tratě však nejsou zpracovány.
Škoda 15TrM ev. č. 564 (r. v. 2003)
Škoda 15TrM ev. č. 564 (r. v. 2003) na lince 54 v zastávce Revoluční.
Foto Lukáš Vrobel, 22. ledna 2007

Fotogalerie

Škoda 15Tr ev. č. 544 (r. v. 1992) ve smyčce Pod Vyhlídkou. L. Vrobel, 3. 5. 2003 Škoda 22Tr ev. č. 602 (r. v. 2002) v zastávce Hraničář. L. Vrobel, 2. 5. 2003 Škoda 15Tr ev. č. 517 (r. v. 1988) ve vozovně. L. Vrobel, 13. 1. 2007 Nové nízkopodlažní kloubové trolejbusy Škoda 25Tr zleva ev. č. 609, 606 a 607 (všechny r. v. 2006) ve vozovně. L. Vrobel, 13. 1. 2007
Škoda 15Tr ev. č. 506 (r. v. 1988) na smyčce Staré Předlice. L. Vrobel, 2. 5. 2003 Škoda 15Tr ev. č. 539 (r. v. 1989) na lince 55 v zastávce Mírová. L. Vrobel, 22. 1. 2007 Škoda 25Tr ev. č. 604 (r. v. 2006) na lince 60 v zastávce Masarykova nemocnice. L. Vrobel, 22. 1. 2007 Trolejbusy Škoda 15Tr č. 545 (1992) a 532 (1989) s vozem Škoda 22Tr č. 603 (2002) ve Všebořicích. L. Vrobel, 22. 1. 2007
Škoda 15Tr ev. č. 548 (r. v. 1992) na smyčce Žezická. L. Vrobel, 1. 5. 2003 Vrak trolejbusu Škoda 15Tr ev. č. 534 (r. v. 1989) zničeného požárem v srpnu 2006 stojí ve všebořické vozovně. L. Vrobel, 13. 1. 2007 Škoda 15Tr ev. č. 544 (r. v. 1992) projíždí na lince 51 křižovatkou Předmostí u zastávky Mírové náměstí. D. Holas, 12. 9. 2006 Obratiště Severní Terasa s trolejbusy v popředí zleva 15TrM ev. č. 563 (r. v. 2003) na lince 52, 15Tr 547 (1992) na lince 55 a 15TrM 564 (2003) jako manipulační jízda. L. Vrobel, 3. 4. 2005

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20