Uherské Hradiště

Město

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti
Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Provoz městské hromadné dopravy běžně označovaný jako "MHD Uherské Hradiště" ve skutečnosti obsluhuje tři sousedící samostatná města ležící na jihovýchodní Moravě ve Zlínském kraji v Dolnomoravském úvalu na řece Moravě a v její blízkosti. Největším z nich je se svými zhruba 27 000 obyvateli okresní město Uherské Hradiště, kulturní středisko Slovácka s několika historickými památkami a pozůstatky velkomoravského sídla, které bylo jedním z center Velké Moravy již v 9. století. Město Staré Město má necelých 7 000 obyvatel, ve městě Kunovice žije asi 5 000 lidí. Obě menší města byla v určitém odbobí součástí Uherského Hradiště. Zastoupení průmyslu je ve všech sídlech podobné: jedná se především o průmysl strojírenský, chemický, textilní, dřevozpracující a potravinářský, dále zde probíhá lidová umělecká výroba.
Karosa-Renault CityBus 12M 1Z5 2436
Karosa-Renault CityBus 12M 1Z5 2436 na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006

Silniční doprava

Na regionální autobusové linky nasazuje ČSAD Uherské Hradiště i tento nízkopodlažní autobus SOR CN 12 2Z4 5871
Na regionální autobusové linky nasazuje ČSAD Uherské Hradiště i tento nízkopodlažní autobus SOR CN 12 2Z4 5871. Zde na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Trojicí měst Staré Město, Uherské Hradiště a Kunovice prochází silnice 1. třídy číslo I/50 Holubice (napojení na dálnici D1) - Uherské Hradiště - Drietoma - Bánovce nad Bebravou - Nováky - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice - Michalovce - Užgorod. Ta se zde kříží se silnicí I/55 Poštorná - Břeclav - Moravská Nová Ves - Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - Uherské Hradiště - Napajedla - Otrokovice - Hulín - Přerov - Olomouc. Další významnou pozemní komunikací je silnice 2. třídy II/498 Kunovice - Dolní Němčí - Slavkov (napojení na silnici I/54 pokračující do Nového Mesta nad Váhom).
Největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy je ČSAD Uherské Hradiště a.s., dalšími dopravci jsou např. ČSAD Vsetín a.s., ČSAD Hodonín a.s., SAD Prievidza a.s. a SAD Žilina a.s.

Železniční doprava

Neobvyklá výpravní budova železniční stanice Uherské Hradiště pocházející z roku 1930 byla rekonstruována v roce 2004.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Velký význam má pro Uherské Hradiště s okolím také železniční doprava. Starým Městem prochází bývalá "Severní dráha císaře Ferdinanda" číslo 330 Přerov - Hulín - Otrokovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Moravský Písek - Hodonín - Břeclav - Hohenau, která je v celé své délce součástí II. tranzitního koridoru Varšava - Bratislava. Tato trať je dvoukolejná a elektrifikovaná (v úseku přes Staré Město stejnosměrně 3 kV) a jsou po ní vedeny vlaky od osobních až po EuroCity. Vlaky EuroCity stanicí Staré Město u Uherského Hradiště pouze projíždějí. Od zmíněné tratě se ve Starém Městě odpojuje číslo 341 Staré Město u Uh. Hradiště - Uherské Hradiště - Kunovice - Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic - Bojkovice - Slavičín - Bylnice - Vlárský průsmyk. Poslední tratí obsluhující uherskohradišťskou aglomeraci je číslo 340 Uherské Hradiště - Kunovice - Veselí nad Moravou - Bzenec - Kyjov - Slavkov u Brna - Blažovice - Brno. Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované a jsou po nich vedeny vlaky do kategorie rychlík.
SOR B 9.5 UHJ 00-35
SOR B 9.5 UHJ 00-35 vyjíždí na lince 6 z nástupní zastávky Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Železniční stanice v Uherském Hradišti leží nedaleko centra města, je však dosti vzdálená od autobusového nádraží, které je sice také blízko centra, ale na jeho opačné straně. Přímo před její budovou staví pouze městská linka 1, která sem však zajíždí jen jednosměrně a zcela sporadicky. Ve Starém Městě a Kunovicích se železniční stanice nacházejí na okraji zástavby. Nádraží ve Starém Městě obsluhuje v solidním rozsahu městská i regionální autobusová doprava, ke stanici v Kunovicích zajíždí opět jen linka 1 několika spoji (větší počet jich staví na rozcestí v docházkové vzdálenosti). Klasické autobusové terminály se ve Starém Městě a Kunovicích nenacházejí, protože všechny regionální a dálkové linky jsou ukončeny v Uherském Hradišti.

Městská hromadná doprava

Karosa B 952 1Z3 6074
Karosa B 952 1Z3 6074 odstavená u zastávky regionálních autobusů Ostrožská Nová Ves, Chylice.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Provoz městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti a jeho aglomeraci zajišťuje dopravce ČSAD Uherské Hradiště a.s., nástupce dopravního závodu 611 Uherské Hradiště krajského národního a později státního podniku ČSAD Brno. Privatizace státního podniku proběhla v roce 1993. Dnes má společnost dva závody, v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, a zajišťuje provoz nákladní dopravy, autobusové dopravy a technické a spediční služby. Sídlo a uherskohradišťské garáže ČSAD se nacházejí na adrese Malinovského 874, Uherské Hradiště.
Karosa B 732 UHA 07-19
Karosa B 732 UHA 07-19 na lince 1 v zastávce Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Provoz MHD je v současnosti zajišťován sedmi autobusovými linkami označenými čísly 1 - 7 (a licenčními čísly 806 001 a 805 002 - 007). Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky a nejsou vyznačeny jednotlivé varianty trasy.

806 001

Staré Město, závod Slezan - Staré Město, žel. st. - Staré Město, STS - Staré Město, Mayer - UH, žel. st. (tam) - UH, aut. nádr. - UH, garáže ČSAD - Kunovice, žel. st. - Kunovice, činžovní domy - Kunovice, Let 01

805 002

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
UH, aut. nádr. - UH, garáže ČSAD - Sady - Vesky - Kunovice, míchárna krmiv - Kunovice, lékárna - UH, garáže ČSAD - UH, aut. nádr.

805 003

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
UH, aut. nádr. - Mařatice, škola - Mařatice, horní konec - UH, sídl. Východ SAM - UH, garáže ČSAD - UH, aut. nádr.

805 004

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
UH, aut. nádr. - Mařatice, Jaktáře - Jarošov, pivovar - Jarošov, louky - Mařatice, Jaktáře - UH, aut. nádr.

805 005

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
UH, aut. nádr. - UH, garáže ČSAD - Sady - UH, sídl. Východ SAM - Mařatice, hor. konec - Mařatice, škola - UH, aut. nádr.

805 006

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
UH, aut. nádr. - UH, garáže ČSAD - Kunovice, lékárna - Kunovice, míchárna krmiv - Vésky - Sady - UH, garáže ČSAD - UH, aut. nádr.

805 007

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
UH, aut. nádr. - UH, nemocnice - Štěpnice, točna - UH, nemocnice - UH, aut. nádr.

SOR B 10.5 1Z3 6005
SOR B 10.5 1Z3 6005 na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Nejvytíženější linkou je číslo 1, která spojuje všechna tři města a jako jediná není polookružní. Ve špičkách pracovních dnů má v nejčastěji projížděném úseku (UH, aut. nádr. - Staré Město, žel. st. / Staré Město, STS) až čtyři spoje za hodinu, v dopoledním sedle a večer jeden až dva spoje za hodinu a mimo pracovní dny jeden spoj za hodinu až za dvě. Intervaly jsou nepravidelné.
Linky 2 - 7 jezdí ve špičce v intervalech 15 - 45 minut, mimo špičku většinou 60 minut (večer jsou intervaly delší), o víkendu mají několik spojů.
Všechny linky kromě čísla 2 mají několik variant trasy. Kromě zkracování vybraných spojů o koncové úseky dochází i k větvení na trase.
Provoz doplňuje bezplatná linka z autobusového nádraží k Intersparu.
SOR B 9.5 1Z2 6330
SOR B 9.5 1Z2 6330 na konečné linky 4 Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Vozový park městských autobusů je tvořen vozy běžné délky s podlahou v normální úrovni typů Karosa B 732 a B 952, se sníženou podlahou typů SOR B 9.5 a SOR B 10.5 (jeden schod u předních a středních dveří a dva u zadních) a nízkopodlažními Karosa-Renault CityBus 12M a Karosa Citelis 12M. Vozy CityBus a Citelis jsou jako jediné vybaveny automatickou převodovkou.
Autobusy MHD jezdí v továrním červeno-bílém městském nátěru, celé bílé nebo v celovozových reklamních nátěrech, které zasahují jako poloprůhledné fólie i na okna. Vozy SOR, CityBus a Citelis jsou vybaveny digitálními orientacemi. Ostatní vozy jsou označeny papírovými cedulemi umístěnými pouze za čelním sklem.
Karosa B 952 1Z3 6073
Karosa B 952 1Z3 6073 na lince 7 odjíždí ze zastávky Štěpnice, točna.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Jízdenky MHD Uherské Hradiště
Jízdenky MHD Uherské Hradiště vydané v září 2006 - vlevo plnocenná za 6,- Kč, vpravo s nápisem "zdarma" vydaná při odbavení čipovou kartou cestujícího s nárokem na bezplatnou přepravu.
Sbírka Lukáš Vrobel
Tarif MHD je nepřestupný, jízdné není časově ani pásmově omezeno. Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními, jednotlivé jízdenky je nutné zakoupit u řidiče. Občanské jízdné stojí při platbě v hotovosti 6,- Kč, při platbě ščipovou kartou 5,70 Kč, zlevněné 3,- Kč a s kartou 2,80 Kč. Stálí cestující mohou využívat časové nepřenosné jízdenky (předplatní legitimace), které jsou od 1. října 2004 řešeny také formou čipových karet. Ty jsou k dispozici jako občanská měsíční (190,- Kč), čtvrtletní (460,- Kč) a roční (1800,- Kč), žákovská měsíční a pro důchodce do 70 let měsíční a čtvrtletní. Občané nad 70 let věku a účastníci odboje mohou uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu seniorskou kartou. Na všechny druhy karet sloužících jako časová jízdenka lze také nahrávat kredit pro hrazení jednotlivého jízdného (elektronická peněženka) na městských i regionálních linkách dopravce.
Karosa B 732 UHA 06-74
Karosa B 732 UHA 06-74 na konečné bezplatné linky k Intersparu Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD Uherské Hradiště - zleva Železniční stanice a Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Většina zastávek MHD je osazena označníky dvoutyčové kulaté červeně nebo hnědě natřené konstrukce, jejíž tyče jsou však tlustčí než u označníků používaných v linkové dopravě. Kultý terč je klasický "ČSAD zastávka". Na autobusovém nádraží jsou stanoviště městských linek označena stejně jako u ostatních linek, tzn. hranatými označníky s horní svítící krabicí s číslem stanoviště, plechovými štítky s nápisem "MHD" a směry jízdy a skříní s jízdními řády na opačné straně označníku, než jsou upevněny tyto štítky.
Karosa B 952 1Z3 6073
Karosa B 952 1Z3 6073 na konečné linky 7 Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Jízdní řád linky 7 a reklamní vývěsky ČSAD Uherské Hradiště
Jízdní řád linky 7 a reklamní vývěsky ČSAD Uherské Hradiště v zastávce Štěpnice, točna.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Jízdní řády městské dopravy jsou shodného provedení s regionálními a dálkovými linkami, tzn. vypsány jsou odjezdy spojů ze všech zastávek a řádek s aktuální zastávkou je podtržen, případně také barevně zvýrazněn. V jízdních řádech jsou uváděny pouze šestimístná licenční čísla linek, ačkoli na vozech se zkrácené jednociferné označení běžně používá. Nad licenčním číslem a uvedením zjednodušené trasy linky je umístěn nápis "Městská autobusová doprava v Uherském Hradišti". Dokonce jsou vyznačeny spoje s garantovaným nasazením bezbariérově přístupného vozidla, ale pouze piktogramem invalidy na vozíku s výpisem čísel garantovaných spojů v poznámkách ve spodní části papíru, kterých si málokdo všímá. Nad a pod papíry s jízdními řády jsou běžně vylepovány reklamní vývěsky ČSAD Uherské Hradiště s barevným podkladem upozorňující na služby poskytované dopravcem a kontakty na firmu. Běžní cestující by však jistě spíše uvítali informace o tarifu než o možnosti oprav a cejchování tachografů podle úmluvy AETR.
Garáže ČSAD Uherské Hradiště v Malinovského ulici
Garáže ČSAD Uherské Hradiště v Malinovského ulici, vlevo městský SOR B 10.5 1Z3 6004.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Karosa-Renault CityBus 12M 1Z5 2436
Karosa-Renault CityBus 12M 1Z5 2436 na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20