Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Generální partneři

skoda logo

 

pmdp logo 200x34

Hlavní partneři

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

Partneři

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka005

S našimi novými tematickými knihami budete trolejbusům rozumět!

 

Společnost pro veřejnou dopravu, z.s. představuje dvě nové knihy zaměřené na trolejbusy.

80 let Plzeň trolejbusová

První monografie o plzeňských trolejbusech odhaluje množství dosud nepublikovaných informací i kvalitních fotografií. Výpravná publikace o 472 stranách, se stovkami obrazů od sedmdesáti autorů a desítky archivních institucí se stane dosud největší knihou o plzeňské městské dopravě. Nejde jen o výčet ‘co a kam jezdilo‘. Popisuje barvitý příběh proměn tváře města Plzně, lidských osudů, smělých plánů i pošetilých úvah, starých zákoutí, krásy techniky i poctivé práce. Přinášíme nečekané detaily projektů prvních tratí. Skládali jsme střípky výpovědí 39 pamětníků, pročetli korespondenci od třicátých let, objevili dosud neznámé diapozitivy. Je to příběh o symbióze města s druhem dopravy, jenž je právě tak plzeňský jako zdejší pivo. I trolejbusy mají u nás svou kulturu. Nejen milovníci dopravních prostředků, ale i všichni zájemci o novodobou historii západočeské metropole poznají své město z nové perspektivy. 

 

Sestavili: Jiří Kohout a kolektiv

Velikost knihy: 306 x 219 mm

Počet stran: 4728085 let výroby trolejbusů Škoda

Zažijte s námi příběh výroby trolejbusů s okřídleným šípem ve znaku. Od prvních neobratných vozidel přes zpívající trolejbusy až po dnešní moderní stroje prošpikované pokročilou elektronikou. Ať už byly trolejbusy Škoda vyráběny v Plzni, nebo v Ostrově, vždy se staly odrazem technického umu konstruktérů, aktuálního rozvoje lidského poznání, ale také tichými svědky trendů doby a poltického vývoje. Na cestě historií slavné české značky nás doprovodí vzpomínky škodováků a dosud neznámé fotografie z blízkých i exotických zemí. Naší pozornosti neunikly ani typy trolejbusů, které se do ulic měst nedostaly.

 

Sestavili: Jiří Šplíchal a kolektiv

Velikost knihy: 306 x 219 mm
Počet stran: 368

85

Prodejní místa trolejbusových knih:

 • eshop www.trolejbusy2021.cz
 • Plzeň - Zákaznická centra PMDP - Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12
 • Praha - Pragomodel - Klimentská 32

I přes veškeré vynaložené úsilí zůstávají v historii trolejbusů Škoda i trolejbusů v Plzni některé otazníky či bílá místa. Vydáním publikace naše badatelská činnost nekončí, a proto budeme velmi rádi za vaše vzpomínky, doplnění či postřehy, které mohou být dalším cenným střípkem do historické mozaiky. Stejně tak se i přes mnohá kola korektur do knihy mohly dostat drobné nepřesnosti, které chceme dodatečně opravit. Veškeré důležité nově zjištěné poznatky uvádíme v "Aktualizaci obsahu" každé z knih - příslušná webová adresa s aktualizacemi obsahu je uvedena v úvodu každé z knih. Jakoukoliv zpětnou vazbu či další poznatky uvítáme na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .


O projektu Trolejbusy 2021

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

 

v roce 2016 jsme si v Plzni připomněli dvojité trolejbusové výročí - 80 let od vyrobení prvního trolejbusu Škoda a zároveň 75 let od chvíle, kdy tento dopravní prostředek začal sloužit obyvatelům západočeské metropole na pravidelných linkách. Spolu s PMDP a Škodou Electric jsme uspořádali oslavy, jejichž součástí byla mimo jiné výstava předmětů, fotografií a informačních panelů o historii.

Dvě knihy, společný projekt

Během shromažďování a zpracovávání podkladů pro výstavu jsme se rozhodli využít získané materiály také pro vytvoření odborné publikace, která by měla trvalou hodnotu. Po zvážení možností zpracováváme obě témata, výrobu a provoz trolejbusů, do dvou samostatných knih spojených jednotnou grafickou úpravu. Náš projekt jsme nazvali Trolejbusy 2021, neboť knihy budou vydány současně v roce 2021 opět u příležitosti dvojitého výročí - 85 let výroby / 80 let provozu trolejbusů v Plzni. Téma historie provozu nebylo dosud zpracováno samostatně, vždy pouze jako součást některé výroční publikace. Historii výroby trolejbusů se některé knihy věnují, jde ale většinou o součást širší zeměpisné oblasti. Naším záměrem je věnovat se tentokrát pouze vozidlům značky Škoda ze závodů v Plzni a v Ostrově nad Ohří. Užší zaměření obou chystaných knih nám umožní zpracovat témata podrobněji, publikovat řadu zajímavých a dosud neznámých materiálů a doplnit je vzpomínkami pamětníků.

 

Projekt je uskutečňován pod záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, náměstka primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Mgr. Michala Vozobule a náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.

Trolejbusové oslavy

Oslavy dvojitého výročí trolejbusů spojené s bohatým programem a s představením obou nových knih jsou připravovány na sobotu 2. října 2021. Původně avizovaný termín v sobotu 19. června 2021 bohužel není možné realizovat v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními.

 

215P TB21 003 sm 215P TB21 004 sm

Organizační informace

 

Vydání knih zajišťuje Společnost pro veřejnou dopravu, z. s. (IČ: 26538326). Autorský tým Trolejbusy 2021 tvoří členové spolku SPVD a nezávislí publicisté. Generálními partnery projektu jsou společnosti Škoda Electric a.s. a Plzeňské městské dopravními podniky a.s.

 

Náš realizační a autorský tým

Jiří Rieger (1945) regionální publicista, novinář a fotograf, dlouholetý badatel MHD v Plzni
Pavel Domanický (1969)    památkář a historik, badatel v oblasti stavebního vývoje města Plzně
Miroslav Klas (1976) referent v oboru dopravy a cyklodopravy, publicista
Petr Vaňač (1978) referent v oboru dopravy, publicista
Jiří Kohout (1979) vedoucí dopravního oddělení v PMDP odpovědný za plánování a rozvoj
Karel Šplíchal (1980) servisní technik motorových vozidel, restaurátor veteránů
Jiří Šplíchal (1981) zkušební elektrotechnik ve Škodě Electric, podílí se na propagaci společnosti
Martin Leška (1988) projektant dopravních staveb, badatel v oboru historie silniční dopravy
Jan Mašek (1993) zkušební technik trolejbusů závodu ŠKODA Electric, tvůrce webu Československé trolejbusy
Zdeněk Kresa (1995) doktorand na Fakultě ekonomické ZČU, autor webu a Facebooku Plzeňské trolejbusy

 

215P TB21 007 sm  215P TB21 008 sm

Co děláme a co jsme s kolegy dokázali

 • přispěli jsme k zachování ohroženého trolejbusového provozu v Mariánských Lázních (2001 – 2002)
 • podíleli jsme se na organizaci oslav dopravních výročí (1999 – 2016)
 • pořádali jsme nebo jsme se podíleli na dalších akcích a samostatných výstavách
 • ve vánočním období každoročně pořádáme Mikulášskou jízdu s tramvají nebo trolejbusem
 • pořádáme zájezdy za dopravními zajímavostmi
 • fotografujeme, sbíráme tiskoviny a další dokumenty
 • rozšiřujeme sbírku modelů trolejbusů a přívěsů
 • publikujeme články v dopravních časopisech, podílíme se na tvorbě knih, brožur a dalších tiskovin
 • pořádáme přednášky a podílíme se na odborných konferencích
 • digitalizujeme dokumenty z archivů i soukromých sbírek
 • na objednávku veřejných institucí provádíme dopravní průzkumy
 • spolupracujeme se spolkem Škoda – Bus klub / Muzeem dopravy ve Strašicích
 • pomáháme při pořádání akcí železničním spolkům na Plzeňsku

Velký dík patří samozřejmě i dalším, zde nejmenovaným kolegům, bez jejichž podpory by se uvedené akce nemohly uskutečnit.

Kontakt                                                                                        

2020 spvd logo 200x91

Společnost pro veřejnou dopravu

Tachovská 1361/27, 323 00 Plzeň

Miroslav Klas, Jiří Šplíchal

http://trolejbusy2021.spvd.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.