Teplice

Teplice - Masarykova ulice v centru města.
Teplice - Masarykova ulice v centru města.
Foto Damir Holas, 17. 8. 2006

Město

Teplice leží pod Krušnými horami a jejich vznik je bezprostředně spjat s horkými léčivými prameny. Navíc tudy vedla důležitá obchodní cesta do Míšeňska. Poddanské město tu vzniklo ve 13. století a v 16. století vzrostl lázeňský význam města. V září 1813 byly Teplice hlavním stanem pruského, rakouského a ruského panovníka během války proti Napoleonovi I. Od poloviny 19. století začala celkem výrazná industrializace, která ovšem částečně narušila lázeňský charakter města. V roce 1857 bylo město napojeno na železnici.
Ačkoli Teplice jsou i poměrně průmyslové, lázeňská čtvrť se svými honosnými budovami a malebnými parky má nepopiratelné kouzlo...
Ačkoli Teplice jsou i poměrně průmyslové, lázeňská čtvrť se svými honosnými budovami a malebnými parky má nepopiratelné kouzlo...
Foto Damir Holas, 17. 8. 2006
Dnes jsou Teplice okresním městem a od r. 2002 i statutárním městem a mohou se pochlubit průmyslem např. textilním či sklářským, lázněmi a poměrně pěkně upraveným centrem (které však narušují trosky několika vybydlených domů). Teplice mají asi 51 000 obyvatel. Průmyslové zóny najdeme v okolí železniční tratě, rovněž i v nedalekém Dubí. Stejně jako jiná města v republice, ani Teplice se nevyhnuly budování panelových sídlišť. Tyto sídlištní celky se nacházejí v Řetenicích, Proseticích, Šanově, v prostoru mezi Trnovany a Sobědruhami a nejnovějším sídlištěm je vysoko položená Nová Ves. V novém tisíciletí dostaly Teplice do vínku na východě města rozsáhlý komplex obchodního centra, spojeného s centrem bezplatnou (autobusovou) kyvadlovou dopravou.
Překrásná budova Kamenných lázní v lázeňské čtvrti Šanov.
Překrásná budova Kamenných lázní v lázeňské čtvrti Šanov.
Foto Damir Holas, 17. 8. 2006
Panelový dům v Řetenicích s neobvyklou původní barevnou fasádou
K Teplicím patří i rozsáhlá sídlištní výstavba. Na snímku panelový dům v Řetenicích s neobvyklou původní barevnou fasádou.
Foto Lukáš Vrobel, 6. 4. 2007

Druhá tvář města Teplice - novodobé zříceniny

Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6. 3. 2004 Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6. 3. 2004 Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6. 3. 2004 Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6. 3. 2004
Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6. 3. 2004 Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6. 4. 2007 Teplické novodobé zříceniny. L. Vrobel, 6.4. 2007 a 6. 3. 2004 Dobře čitelné německé nápisy. L. Vrobel, 6.4. 2007

Silniční doprava

Autobusové nádraží
Autobusové nádraží nacházející se v těsné blízkosti vlakového. Na snímku je vidět spousta autobusů Dopravního podniku Ústeckého kraje, který tehdy ještě zajišťoval převládající podíl ZDO v rámci Ústeckého kraje.
Foto Damir Holas, 17. 8. 2006
Teplicemi prochází silnice 1. třídy číslo I/8 Lovosice západ (napojení na D8) - Velemín - Teplice - Dubí - Cínovec, která se zde kříží se silnicí I/13 Karlovy Vary - Chomutov - Jirkov - Most - Teplice - Děčín - Liberec. Významná je také rychlostní silnice R63 Bystřany (u Teplic, napojení na I/8) - Řehlovice (u Ústí nad Labem, napojení na budovanou D8).
V minulosti zajišťoval naprostou většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Litoměřicích a okolí Dopravní podnik Ústeckého kraje (tato společnost vznikla v listopadu 2004 rozdělením dopravce ČSAD BUS Ústí nad Labem). Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den v roce. Ve výběrovém řízení byli vybráni pro zajišťování základní dopravní obslužnosti noví provozovatelé. Největším z nich se stal Dopravní podnik Teplice (dnes Veolia Transport Teplice), který však provoz regionálních linek nahradil územním rozšířením provozu MHD Teplice, takže jím získané linky nejsou nadále považovány za regionální. Od 4. března 2007 obnovil DP Ústeckého kraje rozsáhlejší provoz na linkách z Teplic do Krupky, Oseka a Bíliny, od prosince jej však opět omezil jen na několik spojů.
Poslední kloubová Karosa C 744 DP Ústeckého kraje (3A3 5881)
Poslední kloubová Karosa C 744 DP Ústeckého kraje (3A3 5881) na autobusovém nádraží v Teplicích. Od výrazného omezení provozu tohoto dopravce v září 2006 není nasazována.
Foto Lukáš Vrobel, 20. 5. 2006
Dalšími významnými provozovateli regionálních a dálkových linek jsou Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, DP Intercity (dceřinná společnost Dopravního podniku Ústeckého kraje) a Autobusová dopravní (do dubna 2008 Severočeská dopravní). V Teplicích ještě v roce 2007 zastavovalo také několik mezinárodních linek z ČR do Německa, Dánska, Švédska a Norska, v současnosti již jen linky do Německa.
Autobusové nádraží se nachází v centru města poblíž železniční stanice. Od začlenění velké části regionálních linek do MHD je autobusové nádraží slabě využíváno, protože tyto linky už sem nejezdí.
Poslední kloubová Karosa C 744 DP Ústeckého kraje (3A3 5881)
Jeden ze dvou nízkopodlažních kloubových autobusů Mercedes-Benz Citaro G DP Ústeckého kraje (5A6 7694) na lince do Unčína na autobusovém nádraží v Teplicích. Od výrazného omezení provozu tohoto dopravce v září 2006 není v této oblasti nasazován.
Foto Lukáš Vrobel, 20. 5. 2006

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Teplice v Čechách v pohledu z Nádražního náměstí
Výpravní budova ŽST Teplice v Čechách v pohledu z Nádražního náměstí.
Foto Damir Holas, 17. 8. 2006
Teplicemi prochází železniční trať - číslo 130 Chomutov - Most - Oldřichov u Duchcova - Řetenice - Ústí nad Labem, na které ve městě leží v centru města stanice Teplice v Čechách. Trať je dvoukolejná a elektrifikovaná stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 3 kV. V úseku přes Teplice jsou po ní osobní vlaky a rychlíky, které zde zastavují všechny.
Na území města zasahují ještě tratě číslo 097 Řetenice - Úpořiny - Lovosice (stanice Řetenice, zastávka s nákladištěm Teplice zámecká zahrada, zastávka Prosetice) a 132 Oldřichov u Duchcova - Telnice - Děčín (stanice Teplice lesní brána). Tyto tratě jsou jednokolejné, neelektrifikované a jezdí po nich pouze osobní vlaky. Na trati č. 132 od celostátní změny jízdních řádů 9. 12. 2007 Ústecký kraj neobjednal žádné spoje, v platném jízdním řádu ČD jsou zaneseny jen dva páry vlaků v úseku Děčín - Telnice, které jsou v provozu jen jediný den v roce.

Městská hromadná doprava

Dopravce

Provoz městské hromadné dopravy v Teplicích zajišťuje Veolia Transport Teplice s.r.o. Tento název nese od 1. července 2008 bývalý Dopravní podnik Teplice, s.r.o., jehož jediným vlastníkem se stala 12. dubna 2007 Veolia Transport Česká republika a.s., součást nadnárodní dopravní společnosti VEOLIA Transport. V letech 1993 - 2007 byly společníky (vlastníky) Dopravního podniku fyzické osoby.

Tarif MHD

Po zrušení MOC (mechanizovaného odbavování cestujících) byla hledána jiná cesta, jak by cestující platili jízdné. Nakonec došlo k zavedení čipových karet a výdeje jízdenek pokladnami umístěnými ve vozidlech. Pokladny jsou ale jen u řidiče, takže se musí nastupovat pouze předními dveřmi.
Na linkách MHD je zaveden nástup pouze předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné se platí odpočítanými mincemi do pokladny u řidiče, nebo čipovou kartou. Pokladna tiskne jízdenky a nevrací přeplatek. Od 1. ledna 2007 jsou zavedena dvě tarifní pásma. Do prvního je zařazena většina sítě, tj. celé území města Teplice i okolní obsluhované oblasti vyjma koncových úseků některých linek.
Při platbě v hotovosti stojí jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu osobu starší 15 let v prvním pásmu 15,- Kč, ve druhém 11,- Kč a v obou pásmech 26,- Kč, dítě ve věku 6 - 15 let platí 11,- / 8,- / 19,- Kč.
Při platbě čipovou kartou je tarif přestupní - při přestupu do 30 minut od odbavení v prvním dopravním prostředku u jízdenky pro jedno pásmo a do 60 minut od odbavení u jízdenky pro obě pásma je jízdné ve druhém spoji levnější. Tarif MHD bez jakýchkoli omezení platí i na nostalgických linkách 11 a 40.
Čipové karty nemusí sloužit jen jako elektronické peněženky (pro placení každé jízdy zvlášť), ale také jako předplatní časové jízdenky. V této podobě nahrazují klasické papírové legitimace. Čipové karty sloužící jako časové jízdenky se přikládají k odbavovacímu zařízení, které potvrdí jejich platnost. Jízdenky se netisknou. Časové jízdenky existují v kategoriích občanská, juniorská, seniorská nad 60 let, seniorská nad 70 let a pro přepravu psa, jejich časová platnost je 30 nebo 90 dní (všechny kategorie neexistují v obou časových platnostech). 30denní jízdné občanské činí v 1. pásmu 470,- Kč, ve druhém 330,- a v obou 770,- Kč. K dispozici je také 30denní přenosná jízdenka a 365denní jízdenka pro bojovníky za svobodu apod.
Plnocenné jízdenky MHD Teplice
Plnocenné jízdenky MHD Teplice - zleva v hodnotě 11,- Kč vydaná z března 2004 a v hodnotě 14,- Kč z února 2007.
Sbírka Lukáše Vrobela
Jízdné je jednou z nejslabších stránek teplické městské hromadné dopravy. Cestuje-li osoba platící v hotovosti v rámci 1. pásma jednou ráno a jednou odpoledne při každé jízdě jednou přestoupí, podpoří za jediný den městského dopravce 60 korunami. Při dvojnásobném počtu jízd, který přichází u turisty v úvahu, činí cena 120,- Kč. V některých městech si za 40,- až 80,- Kč koupíte celodenní jízdenku a můžete jezdit a přestupovat, jak vás napadne. Také sleva jednotlivého jízdného pro děti jen cca o čtvrtinu místo o polovinu je proti českým zvyklostem.

Zastávky a jízdní řády

Městský označník novějšího typu
Městský označník novějšího typu - vlevo zdvojený v zastávce Řetenice, sídliště, vpravo jednoduchý v zastávce Dopravní podnik.
Foto Lukáš Vrobel, 6. 4. 2007
Zastávky MHD Teplice jsou osazeny především označníky netradiční modře natřené konstrukce, která vychází ze země jako jednotyčová, pak se ale vidlicovitě rozdvojuje a vytváří dvoutyčový rám, ve kterém jsou umístěny desky s jízdními řády, uvedením názvu zastávky, pásma, čísel zastavujících linek a loga dopravce. Horní deska nese výrazný nápis "Stanice MHD" a vyobrazení dopravního prostředku. Charakteristická je kulatá stříška zakončující celou konstrukci. Na nejvyužívanějších zastávkách jsou umístěny zdvojené označníky, které stojí na dvou tyčích a rozšiřují se v konstrukci se dvěma řadami desek vedle sebe.
Starší označníky
Zleva starší označník v zastávce Havířská a "historický" na výstupní zastávce obratiště Řetenice, V Břízkách.
Foto Lukáš Vrobel, 6. 4. 2007
V příměstských oblastech jsou použity jednodušší označníky jednotyčové konstrukce s hranatým terčem. Méně častý je výskyt starších dvoutyčových městských označníků bez horní stříšky. Ve výstupní zastávce obratiště Řetenice, V Břízkách je osazen "historický" označník kulaté dvoutyčové červeně natřené konstrukce (provedení "ČSAD") s kulatým plechovým terčem s červeným písmenem "S" ("samoobslužný provoz", tedy placení do pokladny u řidiče) a deskou "výstupní stanice".
Jízdní řády trolejbusových linek
Jízdní řády trolejbusových linek 2, 5, 10 a 11. Jízdní řády autobusů MHD vypadají shodně.
Foto Lukáš Vrobel, 20. 5. 2006
Jízdní řády jsou městského typu s uvedením odjezdů jen z aktuální zastávky, což však u mnoha autobusových linek oproti klasickému linkovému jízdnímu řádu orientaci cestujících příliš nezjednodušuje, protože za časy odjezdů je uveden velký počet písmen odlišujících varianty trasy a čísel vyznačujících omezení provozu. Chybí také informace o jízdní době. Orientaci cestujících zvláště v příměstských oblastech znesnadňuje také to, že velká část zastávek nese odlišný název na linkách Dopravního podniku Teplice než na linkách ostatních dopravců.
Jízdní řády jsou vytištěny černě na žlutém papíru. Mnoho zastávek je doplněno také schématy sítě a informacemi o tarifu.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20