Vozidla a technika

Praha, 1989. Ikarus. Foto Jan Arazim
Každý, kdo se zajímá o veřejnou dopravu, ať je to dopravní fanda, politik, úředník nebo projektant, chtě nechtě skončí u toho, že musí proniknout alespoň do základů dopravní techniky. Vozidla veřejné dopravy, jejich technická úroveň, komfort pro řidiče a cestující, design a řemeslné provedení, to vše je zrcadlem společenské úrovně daného národa, regionu či města. Jenom na území Evropské unie nalezneme obrovské rozdíly: zejména v německy mluvících zemích nacházíme většinou vzorně udržovaný vozový park, kde je vše do posledního detailu opečováváno. Jinde jsou však provozy, kde poměrně nová vozidla jezdí špinavá, řinčí uvolněné díly a celkově vypadají k pláči. Nalezneme provozy, kde dopravce údržbu omezil na užití kladiva a izolepy. Ale jsou i takové provozy, často ve vzdálenějších zemích na východě, kde se skromnými prostředky udržují desítky let staré vozy v překvapivě dobrém stavu. Jako u všech jiných lidských aktivit, i zde záleží na nás, ne jen na vnějších faktorech.
 
Internetových stránek o vozidlech je na celosvětové síti nepočítaně a jsou vyvedeny do nejpodrobnějších technických detailů s bohatými tabulkovými přílohami. Naším cílem není takovým stránkám konkurovat, my Vám chceme přinášet autorské články, zabývající se opomíjenými zajímavostmi, historickými souvislostmi a vývojem dopravních prostředků. Pokud se mezi Vámi, čtenáři, najde někdo, kdo by se v duchu filozofie našich stránek chtěl připojit, rádi uvítáme i jeho příspěvek.

Snaefell
Unikátní tramvajové vozy z roku 1895 dodnes dopravují návštěvníky na nejvyšší vrchol ostrova Man, více než šestset metrů vysoký Snaefell. K nouzovému brzdění slouží střední Fellova vodorovná kolejnice. Světově ojedinělý dopravní systém neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví ostrova.
Foto M. Klas, 4. září 2008