Linkové vedení v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí (stav k 1. 1. 2009)

Pro začátek je nutné trochu osvětlit filozofii zdejší linkotvorby. V zásadě je v Táboře pět páteřních tras, označených desítkovou číslicí, na kterých jsou potom provozovány konkrétní linky, označené číslicí jednotkovou. Obecně systém tvoří nejen jednotlivé samostatné linky, ale i dvojice, dnes dokonce i čtveřice linek, které mají jen mírně odlišné trasy, jsou vzájemně v prokladu, mají společnou výpravu vozů a lze je tedy považovat spíše za linku jednu. Mezi takto kombinované linky patří dvojice 10/15, 20/21, 40/41 a čtveřice 11/13/16/17. Za samostatné je potom možné označit linky 12, 14, 30, 31 a 50.

linky 10 / 15

Provoz celotýdenně v rozsahu cca 5:00 - 20:00 standardními autobusy; špičková vypravenost 8 vozů. Intervaly jsou 5 minut v ranní a 10 minut v odpolední špičce, v sedle 15 minut, o víkendu 60 min; na linkách jsou garantované nízkopodlažní spoje. Linka č. 15 byla vytvořena na sklonku roku 2004 z vybraných spojů "desítky", které v době mezi 8:00 - 20:00 hodině zajíždějí v intervalu 60 min. k hypermarketu TESCO. O víkendu jsou kromě několika spojů v sobotu ráno všechny ostatní vedeny jako linka 15. Od 30.6.2007 zajíždějí obě linky na autobusové nádraží v obou směrech (dříve jen ve směru k nemocnici).

10

Sídliště nad Lužnicí, střed - Na Kopečku - Aut. nádraží - U reálky - Písecké rozcestí - Nemocnice, hlavní vchod - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Na Kopečku - Sídliště nad Lužnicí, střed

15

Sídliště nad Lužnicí, střed - TESCO - Na Kopečku - Aut. nádraží - U reálky - Písecké rozcestí - Nemocnice, hlavní vchod - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Na Kopečku - TESCO - Sídliště nad Lužnicí, střed
Jeden ze dvou vozů Citelis 12m s pohonem CNG ve slušivém reklamním polepu zachycený na konečné zastávce linky č. 10/15 Sídliště nad Lužnicí, střed.
Jeden ze dvou vozů Citelis 12m s pohonem CNG ve slušivém reklamním polepu zachycený na konečné zastávce linky č. 10/15 Sídliště nad Lužnicí, střed.
Foto Roman Bezemek (22. 9. 2008)

linky 11 / 13 / 16 / 17

Z vybraných spojů původní linky 11 byly postupně vytvořeny linky 13 (spoje jedoucí až do Plané; po několikaleté přestávce byla tato linka znovu zavedena v roce 2001), 16 (spoje zajíždějící v době mezi 8:00 - 22:00 zhruba po hodině k hypermarketu TESCO; zavedena v roce 2004; od 9.12.2007 většina spojů vedena v Sez. Ústí II. polookružně přes zdejší sídliště) a 17 (spoje vedené cca 1-2x za hodinu vnitřní částí Pražského sídliště, zavedena od 1.9.2008); souhrnně provoz cca v období 2:30 - 0:30, o víkendu nepřetržitý; nasazovány jsou kloubové a jeden standardní vůz; špičková vypravenost je 9 vozů, intervaly 10 minut ve špičkách, v sedle a o víkendu 15 nebo 20 minut; na linkách jsou garantované nízkopodlažní spoje. Linka 11/13/16/17 je páteří celého systému a společně s dvojicí 10/15 jsou to nejvytíženější linky MHD.

11

Klokoty, točna - Nemocnice - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Na Kopečku Sídliště nad Lužnicí - Sezimovo Ústí I. - Sezimovo Ústí II., Kovosvit - (Planá nad Lužnicí, Masokombinát, točna) - (Planá nad Lužnicí, Svit)

13

Klokoty, točna - Nemocnice - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Na Kopečku - Sídliště nad Lužnicí - Sezimovo Ústí I. - Sezimovo Ústí II., Kovosvit - Planá nad Lužnicí, náměstí - (Planá nad Lužnicí, Strkov)
Zastávka Nový hřbitov bývala dlouhou dobu jedinou zastávkou na znamení v celé síti MHD. Zde je na lince č. 13 ve směru z Plané nad Lužnicí do Tábora zachycen Citelis 18m CNG.
Zastávka Nový hřbitov bývala dlouhou dobu jedinou zastávkou na znamení v celé síti MHD. Zde je na lince č. 13 ve směru z Plané nad Lužnicí do Tábora zachycen Citelis 18m CNG.
Foto Roman Bezemek (1. 6. 2007)

16

Klokoty, točna - Nemocnice - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Na Kopečku - TESCO - Sídliště nad Lužnicí - Sezimovo Ústí I. - Sezimovo Ústí II., Kovosvit - (Sezimovo Ústí II., Průmyslová)

17

Klokoty, točna - Petrohradská - Zimní stadion - Nemocnice - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Na Kopečku - Sídliště nad Lužnicí - Sezimovo Ústí I. - Sezimovo Ústí II., Kovosvit
Od 1.9.2009 byly některé spoje linky č. 11 vyčleněny do nově označené linky č. 17, která obsluhuje vnitřní část Pražského sídliště, kde dosud obsluha MHD chyběla. Citelis 18m CNG přijíždí Petrohradskou ulicí ke křižovatce s ulicí Kpt. Jaroše, kde se napojí na původní trasu, zastaví v zastávce Klokoty a dále na konečné Klokoty, točna.
Od 1.9.2009 byly některé spoje linky č. 11 vyčleněny do nově označené linky č. 17, která obsluhuje vnitřní část Pražského sídliště, kde dosud obsluha MHD chyběla. Citelis 18m CNG přijíždí Petrohradskou ulicí ke křižovatce s ulicí Kpt. Jaroše, kde se napojí na původní trasu, zastaví v zastávce Klokoty a dále na konečné Klokoty, točna.
Foto Roman Bezemek (17. 11. 2008)

linka 12

Sídliště nad Lužnicí, střed - Sezimovo Ústí I. - Sezimovo Ústí II., Kovosvit - Planá nad Lužnicí, Masokombinát, točna - (Planá nad Lužnicí, Svit)
Provoz pouze ve špičkách pracovních dní; linka nejezdí v době školních prázdnin. Je nasazován 1 standardní vůz; intervaly nepravidelné, průměrně cca 20-30 min.; v době svého zavedení v polovině 90. let jezdila linka pouze v zimním období, kvůli zájmu cestujících byl provoz záhy změněn na celoroční.

linka 14

Klokoty, točna - Nemocnice - Písecké rozcestí - Křižíkovo nám. - Na Kopečku - Sídliště nad Lužnicí, E55 - Sezimovo Ústí II., Kovosvit - (Planá nad Lužnicí, Silon)
Provoz pouze ve špičkách pracovních dní (cca do 18:30); linka nejezdí v době školních prázdnin. Jsou nasazovány 2 standardní vozy; intervaly průměrně cca 30-40 min.; linka je v podstatě posilou linky 11, původně se jednalo o její "rychlospojovou" variantu, kdy byla označována jako 11R a byly na ní tradičně nasazovány kloubové vozy.
Karosa B732 na lince 18 přijíždí k autobusovému nádraží. V pozadí je budova nádraží vlakového. Důvodem k ukončení provozu, ke kterému došlo od 29. 2. 2008, byl fakt, že obchodní řetězec Interspar, který zčásti hradil náklady na její provoz, odstoupil od smlouvy.
Karosa B732 na dnes již zaniklé lince 18 přijíždí k autobusovému nádraží. V pozadí je budova nádraží vlakového. Důvodem k ukončení provozu, ke kterému došlo od 29. 2. 2008, byl fakt, že obchodní řetězec Interspar, který zčásti hradil náklady na její provoz, odstoupil od smlouvy.
Foto Damir Holas (24. 2. 2007)

linky 20 / 21

Podobně jako u 10/15 se i v tomto případě jedná o kombinovanou "dvojlinku", resp. "trojlinku"; provoz cca 5:00 - 21:00 (5:00 - 20:30 o víkendu), v pracovní dny jede po 22:30 z autobusového nádraží na lince 20 ještě po jednom spoji do každého směru; špičková vypravenost 3 vozy; intervaly 30 minut. ve špičce, v sedle a o víkendu 60 minut; o víkendu je převážná většina spojů vedena jako linka 20; na lince jsou garantované nízkopodlažní spoje.

20

Náchod, točna - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Zavadilská - Blanické předměstí / Stránského - Čekanice - Stoklasná Lhota - (Košín)

21

(Radimovice u Tábora) - Náchod, točnaNáchodské sídliště - Křižíkovo nám. - Aut. nádraží - Zavadilská - Blanické předměstí / Stránského - Čekanice - Čekanice, točna
Vybrané spoje linky 21 obsluhují také obce Radimovice u Tábora a přilehlé Nasavrky, kde nahrazují linkové autobusy, jejichž 
trasy přes tyto obce nevedou.
Vybrané spoje linky 21 obsluhují také obce Radimovice u Tábora a přilehlé Nasavrky, kde nahrazují linkové autobusy, jejichž trasy přes tyto obce nevedou.
Foto Roman Bezemek (12. 7. 2006)
Citybus 12m na zastávce Čekanice, dům pečovatelské služby. Obsluhována je pouze třikrát denně – v pracovních dnech sem směřují spoje „X“, vedené úředně pod linkou č. 21, ve volných dnech sem zajíždí vybrané spoje linky č. 21 jako takové.
Citybus 12m na zastávce Čekanice, dům pečovatelské služby. Obsluhována je pouze třikrát denně – v pracovních dnech sem směřují spoje „X“, vedené úředně pod linkou č. 21, ve volných dnech sem zajíždí vybrané spoje linky č. 21 jako takové.
Foto Roman Bezemek (2. 6. 2007)

linka 30

Zárybničná Lhota - Měšice - Autobusové nádraží - Čelkovice - Větrovy - (Radimovice u Želče)
Provoz cca 5:00 - 24:00 (5:00 - 23:00 o víkendu); nasazovány standardní autobusy; špičková vypravenost 3 vozy; intervaly nepravidelné, ve špičce cca 20-40 min., o víkendu cca 60-80 min.; na lince jsou garantované nízkopodlažní spoje.
Novinkou ve vozovém parku MHD jsou od prosince 2008 SORy NBG12. Jeden z nich je zachycen na konečné linky č. 30 v Zárybničné Lhotě. Tyto autobusy na první pohled upoutají nezvyklým provedením se čtyřmi dvoukřídlovými dveřmi.
Novinkou ve vozovém parku MHD jsou od prosince 2008 SORy NBG12. Jeden z nich je zachycen na konečné linky č. 30 v Zárybničné Lhotě. Tyto autobusy na první pohled upoutají nezvyklým provedením se čtyřmi dvoukřídlovými dveřmi.
Foto Roman Bezemek (4. 2. 2009)

linka 31

Měšice, točna - Měšice - Aut. nádraží - Na parkánech - Kotnov - Čelkovice, školka
Provoz jen ve špičkách pracovních dní; nasazován 1 standardní vůz; intervaly nepravidelné, cca 30-45 min. ráno a 50-70 min. odpoledne; linka víceméně posiluje linku 30 a v době, kdy nejezdí, obsluhuje čtvrť Čelkovice linka 30 závlekem vybraných spojů.

linky 40 / 41

40

Tyto linky taktéž tvoří kombinaci 40/41; provoz cca 5:00 - 16:00 (po 19:00 ještě jeden spoj z autobusového nádraží do Záluží a zpět), o víkendu cca 7:30 - 18:00; nasazován 1 standardní vůz, intervaly nepravidelné, víceméně jen nahodilé spoje v průběhu dne; o víkendu všechny spoje vedeny jako linka 41, navíc téměř všechny jen v trase Autobusové nádraží - Záluží.
Záluží - Zavadilská - Aut. nádraží - Na parkánech - Kotnov - Horky - Větrovy - (Radimovice u Želče) - Slapy - Dražičky
Karosa B952 se otáčí v Radimovicích u Želče. Tuto samostatnou obec obsluhuje kromě několika spojů linkové dopravy také MHD prostřednictvím linky č. 40 a vybraných spojů linky č. 30. Za povšimnutí stojí i momentálně nefunkční čelní digitální panel, který nahrazuje plastová tabule s číslem linky zastrčená za předním sklem.
Karosa B952 se otáčí v Radimovicích u Želče. Tuto samostatnou obec obsluhuje kromě několika spojů linkové dopravy také MHD prostřednictvím linky č. 40 a vybraných spojů linky č. 30. Za povšimnutí stojí i momentálně nefunkční čelní digitální panel, který nahrazuje plastová tabule s číslem linky zastrčená za předním sklem.
Foto Roman Bezemek (19. 7. 2007)

41

Záluží - Aut. nádraží - Na parkánech - Kotnov - Lužnická, U Přibíků

linka 50

Autobusové nádraží - Na Kopečku - Sídliště nad Lužnicí, E55 - Sezimovo Ústí II., Kovosvit - Planá nad Lužnicí, náměstí - (Planá nad Lužnicí, Strkov)
Provoz v rozsahu cca 5:00 - 9:00 a 12:00 - 21:00 v pracovní dny, o víkendu cca 5:00 - 10:30 a 13:30 - 19:00; jsou nasazovány standardní autobusy; špičková vypravenost 2 vozy, intervaly nepravidelné, cca 20-50 min. ve špičce, o víkendu v podstatě jen nahodilé spoje; na lince jsou garantované nízkopodlažní spoje; až do roku 2001 (kdy byl obnoven provoz "třináctky") byl na lince výrazně silnější provoz a byla obsluhována kloubovými vozy, které dnes jezdí jen v ranní špičce na posilových spojích a v pátek večer - již jako součást nočního oběhu linky 11.
Ikarus 412 na lince 50 projíždí blokovou konečnou u nádraží v Plané nad Lužnicí.
Ikarus 412 na lince 50 projíždí blokovou konečnou u nádraží v Plané nad Lužnicí.
Foto Roman Bezemek (7. 8. 2006)
Kloubové vozy už dnes kmenově na lince č. 50 nejezdí. Objevují se zde pouze v rámci přejezdů z jiných linek – ráno jako posilové spoje k Masokombinátu nebo jako zde na fotce v pátek večer. Noční autobus totiž začíná svou službu dvěma koly na lince č. 50, poté se v Plané nad Lužnicí změní na linku č. 13, resp. v pozdějších večerních hodinách na č. 11. A právě na noční pořadí je v noci z pátku na sobotu kvůli zvýšenému počtu cestujících vypravován „kloubák“. Citybus 18m je zachycen na zastávce Sídliště nad Lužnicí, E55 ve směru do Tábora. Tato zastávka získala další význam po výstavbě hypermarketů na někdejších polích mezi silnicí I/3 a železniční tratí č. 220.
Kloubové vozy už dnes kmenově na lince č. 50 nejezdí. Objevují se zde pouze v rámci přejezdů z jiných linek – ráno jako posilové spoje k Masokombinátu nebo jako zde na fotce v pátek večer. Noční autobus totiž začíná svou službu dvěma koly na lince č. 50, poté se v Plané nad Lužnicí změní na linku č. 13, resp. v pozdějších večerních hodinách na č. 11. A právě na noční pořadí je v noci z pátku na sobotu kvůli zvýšenému počtu cestujících vypravován „kloubák“. Citybus 18m je zachycen na zastávce Sídliště nad Lužnicí, E55 ve směru do Tábora. Tato zastávka získala další význam po výstavbě hypermarketů na někdejších polích mezi silnicí I/3 a železniční tratí č. 220.
Foto Roman Bezemek (29. 8. 2008)

linka X

Maredův vrch - Aut. nádraží - Zavadilská - Čekanice - Pečovatelský dům Čekanice - Čekanice - Zavadilská - Aut. nádraží
Takto jsou označovány zvláštní spoje pro obsluhu domu s pečovatelskou službou Čekanice a čtvrti Maredův vrch jedoucí pouze třikrát denně v pracovních dnech; dříve linka jezdila k pečovatelskému domu v Klokotech, po otevření stejného zařízení v Čekanicích v roce 2007 obsluhovala oba současně různými variantami tras, od 1.9.2008 byla zrušena větev do Klokot (nahrazena byla novou trasou linky 17); provoz zajištěn přechodem nízkopodlažních sólo vozů z linky10; tyto spoje jsou oficiálně součástí linky č. 21.

Ostatní

Mimo výše uvedených pravidelných linek jezdí ve špičkách pracovních dní ještě několik účelových a školních spojů, které zajišťují přímé spojení jednotlivých městských částí s velkými průmyslovými závody, resp. školami, v relacích, kde chybí přímé spojení pravidelnou linkou, případně zde není obsluha pravidelnou linkou vůbec. Tyto spoje nejsou nijak jednotně označovány (jezdí buď bez označení, nebo jsou označeny jako „školní spoj“, „posila MHD“ apod.). Oficiálně jsou však součástí pravidelných linek, zpravidla těch, s nimiž mají společnou největší část své trasy. Provoz je zajišťován přejezdem standardních i kloubových vozů z jiných linek. Jeden posilový kurz dokonce odveze i linková Karosa (C934 nebo C954E), která si na tento výkon "odskočí" z linky 390050.

Linky IDS táborské aglomerace

Krom všech linek a spojů MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí sem jsou zahrnuty úseky železničních tratí ČD č. 202 (Tábor - Slapy) a 220 (Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí) a linky PAD v úsecích vymezených obvodem MHD. Jedná se o linky
 • 304110 Příbram - Sedlčany - Tábor
 • 390030 Tábor - Planá nad Lužnicí - Turovec - Chýnov - Choustník
 • 390040 Tábor - Opařany - Bernartice - Veselíčko
 • 390050 Tábor - Lom - Planá nad Lužnicí - Želeč - Hlavatce, Vyhnanice
 • 390060 Tábor - Choustník - Psárov
 • 390070 Mladá Vožice - Hlasivo - Tábor
 • 390080 Tábor - Sezimovo Ústí - Košice - Tučapy - Chotěmice
 • 390100 Tábor - Borotín - Střezimíř - Jistebnice, Křivošín - Jistebnice
 • 390110 Tábor - Chotoviny - Nemyšl - Nemyšl, Hoštice
 • 390120 Tábor - Černovice
 • 390140 Tábor - Chýnov - Pohnámí - Dolní Hrachovice, Mostek
 • 390150 Tábor - Želeč - Skrýchov u Malšic, Dudov
 • 390180 Tábor - Bechyně
 • 390190 Tábor - Radkov - Borotín - Jistebnice
 • 390200 Tábor - Sezimovo Ústí - Košice - Tučapy - Dírná
 • 390210 Tábor - Bernartice - Písek - Strakonice - Vimperk - Borová Lada - Kvilda
 • 390250 Sezimovo Ústí - Tábor - Milevsko
 • 390490 Soběslav - Košice - Tábor
 • 390700 Mladá Vožice - Ratibořské Hory - Tábor
 • 390820 Tábor - Soběslav - České Budějovice
 • 390840 Smilovy Hory, Velký Ježov - Smilovy Hory - Bradáčov - Chýnov - Tábor

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20