Sokolov

Město

Zámek v Sokolově
Zámek v Sokolově.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Okresní město Sokolov leží v západních Čechách v Karlovarském kraji v Sokolovské pánvi na řece Ohři. V současné době má zhruba 26 000 obyvatel, v 80. letech se však počet obyvatel blížil 30 000. V okolí Sokolova se těží hnědé uhlí a nacházejí se zde tepelné elektrárny. Na Sokolovsku dále funguje průmysl chemický, strojírenský, sklářský, textilní a potravinářský.
Do roku 1948 neslo město název Falknov. Většina dnešního města je tvořena novodobou zástavbou.

Silniční doprava

Autobusové nádraží v Sokolově
Autobusové nádraží v Sokolově s autobusy dopravce Autobusy Karlovy Vary.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Sokolovem prochází silnice 1. třídy číslo I/6 Pomezí nad Ohří - Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Bochov - Lubenec - Řevničov - Nové Strašecí - Hostivice - Praha (v části trasy vedená jako rychlostní silnice R6), která se zde kříží se silnicí 2. třídy II/210 Kraslice - Sokolov - Teplá - Krsy.
Nejvýznamnějším dopravcem v regionální a dálkové autobusové dopravě v Sokolově je společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. Dalšími dopravci jsou např. AD Ligneta regionalbus s.r.o. a ČI - DU, spol. s r.o.
Autobusové nádraží leží v blízkosti železniční stanice, ale na opačném břehu Ohře blíže k centru města.
Poslední autobus Ikarus 280.10 v ČR - RZ 1K0 3298
Poslední autobus Ikarus 280.10 v ČR - RZ 1K0 3298 - odstavený v garážích ČSAD na sídlišti Michal.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
V sokolovské provozovně Autobusů Karlovy Vary slouží poslední autobus typu Ikarus 280.10 v ČR, tedy poslední kloubový Ikarus 280 dvoudvéřového linkového provedení. Jedná se o vůz registrační značky 1K0 3298, který obsluhuje spoje ze Sokolova do Kynšperka nad Ohří na lince 480 520 Habartov - Sokolov - Libavské Údolí - Kynšperk nad Ohří. Autobus jezdí v celovozovém reklamním nátěru na bílém podkladě.

Železniční doprava

ŽST Sokolov
Souprava motorového vozu 810 s přívěsným vozem Btax pronajatá dopravci Viamont přijela z Kraslic do ŽST Sokolov.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Sokolovem prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať číslo 140 Chomutov - Kadaň - Karlovy Vary - Sokolov - Cheb, ze které se zde odpojuje jednokolejná neelektrifikovaná trať 145 Sokolov - Kraslice - Zwotental. Po trati číslo 140 jsou vedeny kromě osobních vlaků také vlaky spěšné a rychlíky. Dopravu na trati 140 zajišťují České dráhy a na trati číslo 145 Viamont.

Městská hromadná doprava

Karosa Citelis 12M 1K7 9118
Karosa Citelis 12M 1K7 9118 na lince 3 v zastávce Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Městskou hromadnou dopravu v Sokolově provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., provozovna Sokolov (známý též jako ČSAD Autobusy Karlovy Vary). Tato společnost vznikla oddělením z původní západočeské krajské ČSAD Plzeň.
Karosa B 732 SO 84-44
Karosa B 732 SO 84-44 na lince 1 v zastávce Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Provoz městské hromadné dopravy je zajištěn šesti autobusovými linkami označenými čísly 1 - 6. V následující tabulce jsou uvedeny trasy linek. Nejsou uvedeny všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty jednotlivých spojů.
1

Polookružní provoz, pouze v uvedeném směru:
Březová, aut. st. - Dolní Rychnov, pošta - Sokolovské strojírny - Nádraží ČD - Autobusové nádraží - Městský úřad - Sokolovské strojírny - Dolní Rychnov, pošta - Březová, aut. st.

2

Týn - Lomnice, obecní úřad - Podlesí - Svatava, stadion - Nádraží ČD - Autobusové nádraží

3

Jezero Michal - Sídliště Michal - SJF škola - Stadion - Autobusové nádraží - Nádraží ČD - Městský úřad - U kláštera - Sokolovské strojírny - Citice, viadukt - Tisová, ETI

4

Polookružní provoz, pouze v uvedeném směru:
Sídliště Michal - Těšovice - Tovární ul. - Nádraží ČD - Autobusové nádraží - Tovární ul. - Těšovice - Sídliště Michal

5

Ul. Závodu míru - Sídliště Michal - Městský úřad - Sokolovské strojírny - Citice, viadukt - Tisová, ETI

6

Polookružní provoz, pouze v uvedeném směru:
Sídliště Michal škola - Vítězná II - Autobusové nádraží - Vítězná II - Sídliště Michal škola

Karosa B 932 SOA 11-48
Karosa B 932 SOA 11-48 na lince 3 na sokolovském autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Linky MHD jsou v provozu od 4.00 do 23.00 hodin. Všechny linky kromě čísel 4 a 6 mají několik variant tras spojů. Nejčilejší provoz má linka 3, na které jsou v nejčastěji projížděných úsecích zavedeny ve špičkách pracovních dnů pravidelné intervaly 10 minut, v dopoledním sedle většinou 15 nebo 20 minut a večer 20 minut. Mimo pracovní dny se jezdí většinou v intervalu 30 minut.
Karosa B 732
Karosa B 732 s kulatým zadním čelem v původním červeno-bílém nátěru doplněném reklamními nápisy na lince 3 u zastávky SJF Hornická ul.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Druhou nejvýznamnější linkou je číslo 1, v jejíchž nejčastěji projížděných úsecích jsou v provozu dva až tři spoje za hodinu ve špičkách pracovních dnů a jeden až dva spoje mimo špičky. Intervaly jsou nepravidelné. O víkendu je zaveden převážně hodinový interval.
Na lince 2 jezdí v různých intervalech většinou jeden spoj za hodinu, o víkendu je v provozu několik spojů. Linky 4 - 6 mají pouze několik spojů v různých intervalech ve špičkách pracovních dnů.
Při zásadní reorganizaci provozu MHD došlo od 1. července 2004 ke snížení počtu linek ze 14 na současných 6. Původní linkové vedení bylo velmi složité. Linky byly označeny souvislou číselnou řadou 1 - 14, některé měly několik variant trasy. Intervaly byly nepravidelné, většina linek měla jen několik spojů v pracovní dny.
Karosa B 932 KVL 15-66
Karosa B 932 KVL 15-66 na konečné linky 3 Parkoviště ČD.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Provoz linek městské hromadné dopravy spolufinancují město Sokolov, město Březová a obce Dolní Rychnov, Svatava, Lomnice, Citice a Těšovice.
Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné je možno platit v hotovosti nebo čipovou kartou. Do kasy se vhazují odpočítané mince nebo se k ní přiloží čipová karta a jízdenka se sama vytiskne. Řidič na odbavování pouze dohlíží.
SOR B 10.5 1K3 8035
SOR B 10.5 1K3 8035 při manipulační jízdě na křižovatce ulic Jednoty a Karla Havlíčka Borovského.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Podle tarifu platného od 1. 4. 2006 činí při platbě v hotovosti u řidiče plné jízdné 10,- a zlevněné (děti 6 - 15 let) 5,- Kč pro jednu jízdu bez přestupu v celé síti. Při platbě čipovou kartou stojí plné jízdné 7,- Kč a zlevněné 3,50 Kč. Se zlevněným jízdným je shodné dovozné za rozměrnější zavazadla a živá zvířata. Zdarma se přepravují například děti do 6 let, držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, průvodce a pes ZTP-P a kočárek s dítětem.
Dále existují předplatní jízdenky (pouze ve formě čipové karty). Měsíční jízdenka plnocenná stojí 280,- Kč, zlevněná (děti 6 - 15 let, studenti do 26 let, důchodci do 70 let - občané měst a obcí v obvodu MHD) 140,- Kč. Tříměsíční předplatné stojí 650,- / 325,- Kč.
Důchodci od dosažení věku 70 let si mohou pořídit za 200,- Kč čipovou kartu, která jim slouží jako časová jízdenka platná 3 roky. Pro držitele Zlaté Janského plakety je čipová karta s touto platností k dispozici za 100,- Kč.
Plnocenná jízdenka MHD v hodnotě 10,- Kč
Plnocenná jízdenka MHD v hodnotě 10,- Kč vydaná v únoru 2006.
Sbírka Lukáš Vrobel
Provoz MHD je zajišťován autobusy městského trojdvéřového provedení typů Karosa B 732, Karosa B 932, SOR B 10.5 a Karosa Citelis 12M. Autobusy jsou běžné délky, vůz SOR B 10.5 je kratší (číslo udává délku v metrech). Autobus SOR B 10.5 má sníženou podlahu (přední a střední dveře s jedním schodem a zadní se dvěma schody), autobusy Karosa Citelis 12M jsou nízkopodlažní (beze schodů u všech dveří). Spoje zajišťované nízkopodlažními vozidly nejsou v jízdních řádech vyznačeny.
Všechny vozy kromě typu Karosa Citelis jsou vybaveny mechanickými převodovkami.
Karosa B 732 SO 88-72
Karosa B 732 SO 88-72 projíždí na lince 6 po mostě přes Ohři v ulici Jednoty mezi vlakovým a autobusovým nádražím.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Autobusy jezdí ve firemním zeleno-bílém nátěru Autobusů Karlovy Vary, v celovozových reklamních nátěrech na různých barevných podkladech nebo v podkladových barvách odstraněných reklam, případně ještě v "továrním" červeno-bílém městském laku. Některé vozy jsou opatřeny nápisy "Městská doprava" nebo "MHD Sokolov".
Orientace s čísly a trasami linek se umísťují pouze na vyhrazené obvyklé místo v levé horní čelního skla v pohledu na čelo vozu. Konečná zastávka aktuálního spoje se nevyvěšuje. Vozy SOR B 10.5 a Karosa Citelis jsou vybaveny digitálními orientacemi.
Označníky zastávek na čekárnách
Označníky zastávek na čekárnách - vlevo Autobusové nádraží, vpravo Ul. Jednoty, drogerie.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Zastávky jsou opatřeny různými typy označníků od klasických kulatých "ČSAD zastávka" a "zastávka" přes upravené "zastávka", na kterých je logo ČSAD nahrazeno čísly zastavujících linek, až po specifické městské. Novější městské označníky jsou hranaté, modře orámované a je na nich nakreslen autobus a vyznačen název zastávky a čísla zastavujících linek. V zastávce Městský úřad je zachován sešlý starý červený městský označník hranaté dvoutyčové konstrukce.
Na některé označníky je dolepeno logo Integrované dopravy Karlovarského kraje (viz níže).
Označníky zastávek MHD
Vlevo starý hranatý červený označník "ČSAD zastávka MHD" na zastávce Městský úřad, vedle kterého je umístěn nový terč "zastávka". Vpravo klasický označník "ČSAD zastávka" v zastávce Stadion.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Jízdní řády jsou městského provedení, s vyznačením odjezdů spojů pouze z dané zastávky. Odlišnosti v trasách jednotlivých spojů jsou označeny písmeny za časy odjezdů. Nechybějí ani další poznámky, např. "26 - nejede 24. 12., 31.12." nebo "p - přednostně se přepravují školáci". Užitečná je informace o cenách jednotlivého jízdného ve spodní části jízdního řádu.
Papíry s jízdními řády se lepí přímo na plech označníku nebo čekárny, na označníku v zastávce Městský úřad jsou vylepeny na skle skříně, ve které by měly být uvnitř. Jsou tedy vystaveny rozmarům počasí a vandalů, což způsobuje, že na vytíženějších zastávkách je málokterý jízdní řád v úplnosti čitelný.
Jízdní řád linky MHD číslo 1
Jízdní řád linky MHD číslo 1.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006
Městská hromadná doprava v Sokolově spadá do budované Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK). Cílem první fáze IDOKu, která byla zprovozněna 1. července 2004, je zařazení městské hromadné dopravy v Sokolově, příměstské autobusové dopravy a osobních a spěšných vlaků železniční dopravy do jednoho systému. Tarif IDOKu platí jen pro předplatní jízdenky a je určován podle zón. Jízdními doklady jsou čipové karty, platné 30 dní. Čipová karta pro zónu 1, kterou tvoří Sokolov a okolí, stojí 350,- Kč (pouze na MHD je k dostání za 280,- Kč - viz výše).
Karosa Citelis 12M 1K7 9118 na konečné linky 3 Parkoviště ČD.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 2. 2006

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20