Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Košice

Z historie města

Košice - pěší zóna na Hlavnej ulici v samém srdci města. Lidé zde mohouz nakoupit, setkávat se nebo jen tak posedět. Třeba v parčíku u divadla.
Košice - pěší zóna na Hlavnej ulici v samém srdci města. Lidé zde mohou nakoupit, setkávat se nebo jen tak posedět. Třeba v parčíku u divadla.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Košice, poprvé zmiňované v roce 1230, přičemž už o šedesát let později se staly královským městem, najdeme na východním okraji Slovenska v Košické kotlině a v údolí řeky Hornád, nedaleko hranice s hned třemi evropskými státy - Maďarskem, Polskem a Ukrajinou. Pro svou výhodnou polohu se staly dopravním uzlem, kde se nejenom střetávají různé silniční a železniční tahy, ale najdeme tu i mezinárodní letiště. V neposlední řadě jsou sídlem Košického samosprávného kraje.
Alžbetina ulice v centru města.
Alžbetina ulice v centru města.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Ačkoli slovenským hlavním městem je už od rozpadu ČSFR Bratislava, Košice si mohou připsat k dobru několik prvenství. Jako první slovenské město získaly v roce 1369 vlastní erb. Druhé prvenství je o pár set let mladší - od roku 1924 je východoslovenská metropole dějištěm nejstaršího evropského maratonu - Mezinárodního maratonu míru. Ten dal jméno i jednomu z městských náměstí, kde se mj. nachází socha maratonského běžce.
Městské divadlo s fontánou a malebným parčíkem - zelenou oázou ve spleti městských ulic.
Městské divadlo s fontánou a malebným parčíkem - zelenou oázou ve spleti městských ulic.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Překrásná pěší zóna na Hlavnej ulici se zase kromě zeleně či překrásné budovy městského divadla může pochlubit nejvýchodnější gotickou katedrálou na starém kontinentu - katedrálou svaté Alžběty. Historické centrum města bylo pro svou hodnotu vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Evangelický kostel v centru města.
Evangelický kostel v centru města.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
V roce 1938 se Košice staly součástí Maďarska. Na konci 2. světové války, 5. dubna 1945, zde byla ustavena vláda, která schválila tzv. Košický vládní program, v němž byly zakotveny zásady budoucí státní politiky. Ostatně právě po tomto programu je pojmenováno i jedno z mnoha sídlišť, jejichž výstavba byla podnícena zejména zprovozněním Východoslovenských železáren, dnes U. S. Steel Košice. Dopravní spojení do tohoto rozsáhlého areálu zajišťuje kromě kapacitní tramvajové rychlodráhy i řada autobusových spojů, které následně rozvážejí zaměstnance i po samotných železárnách.
Košická dominanta - katedrála sv. Alžběty.
Košická dominanta - katedrála sv. Alžběty.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Rozloha Košic, druhého největšího města na Slovensku, je 244 čtverečních kilometrů, na kterých žilo v roce 2007 cca 234 000 obyvatel.
Rozlehlý Městský park poblíž vlakového a autobusového nádraží.
Rozlehlý Městský park poblíž vlakového a autobusového nádraží.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Koho by zajímalo více informací o Košicích a jejich historii i současnosti, nechť přejde na městské webové stránky, podle kterých byl napsán i výše uvedený text.
Námestie Osloboditelov - pomník Rudé armády.
Námestie Osloboditelov - pomník Rudé armády.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)

MHD - pár slov úvodem

Vozovna tramvají a zároveň sídlo košického městského dopravce v Bardejovské ulici. Areál byl dán do provozu v 60. letech 20. století.
Vozovna tramvají a zároveň sídlo košického městského dopravce v Bardejovské ulici. Areál byl dán do provozu v 60. letech 20. století.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Městskou hromadnou dopravu v Košicích zajišťuje Dopravný podnik mesta Košice, a. s. prostřednictvím tří druhů dopravních prostředků. Nejdelší tradici mají tramvaje - v koňské trakci vyjely roku 1891, už následujícího roku se v ulicích poprvé objevila parní trakce a v roce 1914 začaly cestující vozit elektrické tramvaje. Ačkoli ani v Košicích se nevyhnuli rušení některých tratí, dodnes tu má tramvajová doprava velký význam - nejen pro obsluhu řady městských čtvrtí, ale i areálu U. S. Steel.
Zástupci moderních vozidel v tramvajovém parku DP mesta Košice - modernizovaná a částečně nízkopodlažní tramvaj KT8 s modernizovaným vozem T3.
Zástupci moderních vozidel v tramvajovém parku DP mesta Košice - modernizovaná a částečně nízkopodlažní tramvaj KT8 s modernizovaným vozem T3.
Foto HSMD (5. 11. 2006) - staženo z www.prazsketramvaje.cz
Roku 1955 začaly v městské dopravě sloužit autobusy, které se ze všech prostředků košické MHD mohou pochlubit nejrozsáhlejší sítí. Část vozů jezdí na plynový pohon. Spolu s trolejbusy zajišťují autobusy i noční dopravu.
Moderní nízkopodlažní Citelis s pohonem na CNG - v době pořízení snímku jeden z nejnovějších typů autobusů provozovaných na linkách košické MHD. Vůz na snímku byl zachycen na Námestie Osloboditelov před cestou do obchodního centra Cassovia. Autobusový park je celkově na výši a tramvaje (i modernizované) vedle něj bohužel rychle morálně stárnou...
Moderní nízkopodlažní Citelis s pohonem na CNG - v době pořízení snímku jeden z nejnovějších typů autobusů provozovaných na linkách košické MHD. Vůz na snímku byl zachycen na Námestie Osloboditelov před cestou do obchodního centra Cassovia. Autobusový park je celkově poměrně na výši a tramvaje (i modernizované) vedle něj bohužel rychle morálně stárnou...
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Už zmíněné trolejbusy slouží ve městě od roku 1993. Plány týkající se rozsahu sítě byly velkolepé, ale do dnešních dnů byla realizována jediná trať s krátkou odbočkou, na které jezdí dvě denní a jedna noční linka. Právě malý rozsah sítě a s tím související vysoké provozní náklady daly vzniknout spekulacím, že trolejbusová doprava bude zastavena a nahrazena autobusy. K tomu ale nedošlo a DP se k otázce vyjádřil tak, že trolejbusy rozhodně rušit nehodlá, naopak by rád využil finančních zdrojů EU k obnově vozového parku. Trolejbusy jsou totiž jedinou trakcí MHD, ve které zatím nejsou zastoupena nízkopodlažní vozidla. Jak se ale tyto plány podaří realizovat, ukáže až čas.
V době mé návštěvy byla jediná košická trolejbusová trať postižena výlukou a tudíž nahrazena autobusy. Proto musí stačit tento ilustrační snímek, na kterém je poblíž Domu umenie zachycen zástupce nejnovějšího typu trolejbusu ve městě - Škoda 14TrM.
V době mé návštěvy byla jediná košická trolejbusová trať postižena výlukou a tudíž nahrazena autobusy. Proto musí stačit tento ilustrační snímek, na kterém je poblíž Domu umenie zachycen zástupce nejnovějšího typu trolejbusu ve městě - Škoda 14TrM.
Foto Ján Macik (2005) - staženo z www.citybus.cz
Podle výroční zprávy DPMK za rok 2007 bylo k poslednímu dni onoho roku pro zajištění provozu k dispozici 203 autobusů, 128 tramvají a 27 trolejbusů, celkem tedy 358 vozidel, které byly vypravovány na 219,8 km tratí, přičemž 173 km připadá na autobusovou síť, necelých 34 km na tramvajovou a zbylých cca 13 km na trolejbusovou. Počet linek dosahoval čísla 65.
Hurbanova věž stojí na pěší zóně přímo vedle svatoalžbětinské katedrály.
Hurbanova věž stojí na pěší zóně přímo vedle svatoalžbětinské katedrály.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Co se týče přepravených cestujících, většina jich využila služeb autobusové dopravy (cca 65%), tramvaje se podílely přibližně osmadvaceti procenty a zbylých 6,4% připadá na trolejbusy. Provoz firmy zajišťovalo 1154 zaměstnanců.
Mlýnská ulice. Právě tudy se dostanete na pěší zónu, půjdete - li od nádraží pěšky Městským parkem.
Mlýnská ulice. Právě tudy se dostanete na pěší zónu, půjdete - li od nádraží pěšky Městským parkem.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Na závěr tohoto stručného úvodního představení košické MHD se ale ještě vraťme do současnosti. Na podzim 2009 totiž DP připravil změny v provozu MHD, jejichž realizace byla nakonec odložena na září. Kromě změn ve vedení některých linek se týkají hlavně intervalů - dopravce se totiž rozhodl vyčlenit určité linky všech trakcí jako tzv. nosné s větší hustotou spojů. Daní za posílení špičkového provozu je ale určité zhoršení nabídky v ostatních obdobích.
Obchodní dům Tesco v samém srdci Košic na pěší zóně. Na rozdíl od jiných staveb v této lokalitě tu ale působí poněkud rušivě...
Obchodní dům Tesco v samém srdci Košic na pěší zóně. Na rozdíl od jiných staveb v této lokalitě tu ale působí poněkud rušivě...
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Jistě bude zajímavé sledovat, jak si na nové linkové vedení po jeho zavedení do praxe lidé zvyknou. Protože jak napsal Nicollo Machiavelli ve svém známém a vynikajícím díle Vladař, konkrétně v jeho šesté kapitole, tak...
Nicollo Machiavelli
Vladař


Kapitola 6

...nic se nezačíná tak obtížně a nic nepřináší tak pramalou naději na úspěch jako zavádění nového řádu. Tomu, kdo jej zavádí, jsou nepřáteli všichni, kteří se dřív měli dobře. Jeho stoupenci ho hájí opatrně a vlažně, i když si v budoucnu od něj mnoho slibují. Opatrní jsou proto, že se obávají odpůrců, a nedůvěřiví proto, že je v lidské přirozenosti nevěřit novotám, dokud člověka zkušenost nepřesvědčí nezvratnými důkazy o jejich užitečnosti. Výsledkem pak bývá, že odvaha odpůrců roste a oni vyrazí do útoku při první příležitosti, zatímco ti druzí se jen chabě brání, takže vládce i jeho přívrženci jsou pak naráz ve smrtelném nebezpečí.
V Městském parku je mimo jiné i tento pomník generála Petrova. Ten v roce 1945 vedl sovětská vojska, která Košice osvobodila.
V Městském parku je mimo jiné i tento pomník generála Petrova. Ten v roce 1945 vedl sovětská vojska, která Košice osvobodila.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Věřme ale, že až takto se zase situace v Košicích nevyhrotí :-)
Dnes již zesnulý papež Jan Pavel II. navštívil v roce 1995 košickou čtvrť Barca. Právě proto tu má dnes sochu, která je nejen místní dominantou, ale asi i jediným turistickým lákadlem široko daleko...
Dnes již zesnulý papež Jan Pavel II. navštívil v roce 1995 košickou čtvrť Barca. Právě proto tu má dnes sochu, která je nejen místní dominantou, ale asi i jediným turistickým lákadlem široko daleko...
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Budova autobusového nádraží. Dominantním dopravcem v Košicích a okolí je společnost Eurobus.
Budova autobusového nádraží. Dominantním dopravcem v Košicích a okolí je společnost Eurobus.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)
Železniční stanici Košice najdeme hned vedle autobusového nádraží a konečné řady tramvajových i autobusových linek MHD.
Železniční stanici Košice najdeme hned vedle autobusového nádraží a konečné řady tramvajových i autobusových linek MHD.
Foto Damir Holas (1. 5. 2009)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20