IDS na Českobudějovicku - od nesmělého začátku k neslavnému konci

Integrovaný dopravní systém (IDS) začal být ve druhé polovině 90. let velmi populární. Správné využití tohoto systému dokázalo přilákat zpět do veřejné dopravy mnoho cestujících a tak se různé dopravní firmy snažily tu s větším, tu s menším úspěchem tento systém zavádět. Pozadu nezůstal ani DP České Budějovice a na přelomu století začal IDS pronikat pomalu i do okolí jihočeské metropole.
Prvním krůčkem byl zkušební provoz linky č. 51. Jednalo se o víkendový provoz linky IDS do Hluboké nad Vltavou. Trasa vedla od nádraží po Husově ulici zajížďkou na sídliště Šumava a přes Vltavu střed po silnicích č. 20 a 105 (tudíž po "hlavní") na Hlubokou nad Vltavou, kolem odbočky k Loveckému zámečku a ZOO dále po silnici na Týn nad Vltavou na obratiště "Pod Kostelem". Vždy v sobotu a v neděli několik párů spojů spojovalo velmi lukrativní cíl výletů a to za velmi příznivý tarif MHD. Cestující si tuto linku velice oblíbili a za relativně krátkou dobu existence si ji i našli. I DP byl zjevně spokojen a hledal vhodnou formu, jak tento "hit veřejné dopravy" přivést i do Českých Budějovic.
Karosa č.152 a v pozadí České Budějovice
Autobus Karosa B941E č.152 na lince IDS č.104 opouští Hrdějovice a míří po dříve polní a kvůli IDS opravené cestě do obce Hosín a dále do Hluboké nad Vltavou.
Foto Jan Přibyl (8. 5. 2004)
A tak se spekulovalo, vymýšlelo, navrhovalo a ladilo, až dne 9. 4. 2001 světlo světa spatřil první projekt IDS v okolí Českých Budějovic. Zvolena byla osvědčená oblast Hluboké nad Vltavou a karty byly rozdány takto: hlavní přímou cestu obsadil dopravce ČSAD JIHOTRANS se svou linkou, kterou nazval jednoduše IDS. Od změny jízdního řádu k 10. 6. 2001 tato linka dostala regionální číslo 320060. Dopravní podnik obsadil relativně nevýhodnou trasu přes obec Hosín a do projektu se zapojily i České dráhy, které začaly v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou a České Budějovice - Hluboká nad Vltavou-Zámostí uznávat předplatní jízdenky. Provoz byl tak nastartován a bedlivě sledován s tím, že je předpoklad dalšího rozvoje. JENŽE. Zůstalo jen u tohoto projektu od počátku se vůbec nic nezměnilo, vše zůstalo úplně přesně tak, jako na začátku.

LINKA IDS č. 104 - DOPRAVCE: Dopravní podnik města České Budějovice

Dopravní podnik města České Budějovice dostal do vínku relativně horší trasu přes obce Hrdějovice a Hosín do Hluboké nad Vltavou. Na lince platil běžný tarif MHD - obec Hosín a město Hluboká nad Vltavou zprvu ležely v tarifní zóně 11, po změně tarifu od 1. 9. 2003 náležely do tarifní zóny 21. Odbavování cestujících při nástupu do vozidla se dělo výhradně předními dveřmi, kde se cestující buď prokázal platnou předplatní časovou jízdenkou na příslušné zóny, nebo si před řidičem označil či prokázal platnost označené jízdenky pro jednotlivou jízdu, zakoupenou před nástupem do vozidla, nebo si mohl zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu u řidiče bez příplatku. Z tohoto důvodu byly pro provoz na lince IDS - domontováním držáku pokladny - postupně vybaveny autobusy: Karosa B732 - č.272, 274, 277, 278 a 281, Citybusy 214-219, Solarisy Urbino 12 č.224 a 225, Karosy B941E č.149-152, Solarisy Urbino 15 č.153 a 154 a naposledy Karosa B741 po GO č.124.
Dne 9.4.2001 vše vypuklo - nejprve jezdily Citybusy, posléze byly pokladny namontovány i na "krátké" vozy B732 vyjmenované výše. Provoz linky IDS, označované jako č. 104, se začal ukazovat jako velmi vyhledávaný. Linka odjížděla ze shodných zastávek s běžnou MHD, stavěla ve všech zastávkách MHD po své trase (tj. cestující nemuseli složitě dumat, kde staví a kde ne) a navíc její označení na vozech s digitální linkovou orientací bylo velmi přehledné a vystihující. Cestující si ji oblíbili natolik, že i když byla vedena mnohem méně výhodnou trasou - zajížďkou přes obce Hrdějovice a Hosín, byla od počátku mnohem více využívána narozdíl od přímé trasy - o níž je pojednání níže. I přes změnu tarifního opatření, kdy Hosín i Hluboká nad Vltavou spadly do nového tarifního pásma 21 a tudíž se cesta předplatitelům časových kupónů prodražila (na jednotlivé jízdenky to nemělo vliv, protože tam byly naopak zóny zrušeny a tarif se řídil pouze projetými minutami), cestujících neubývalo, ba naopak. Autobusy jezdily přeplněné a někdy ani cestující nepobraly. Proto od 23. 4. 2004 dopravce nasadil na linku kloubová vozidla, nejprve jenom v pátek a sobotu, pak přibyla neděle a postupně se nasazení "kloubáků" rozšířilo na celý týden. Od konce roku 2005 byly o víkendu nasazovány standardní autobusy, provoz kloubových vozidel zůstal zachován přes všední den. Linka byla silně využívána cestujícími a zejména spoj s odjezdem po 14. hodině od nádraží v Českých Budějovicích býval využit natolik, že i kloubové vozidlo mělo co dělat, aby frekvenci cestujících zvládlo.
Celkově lze říct, že cestující linku č.104 velmi silně využívali a to díky jejímu provázání s MHD v Českých Budějovicích - stejné zastávky, označení vozidel...., a to i přesto, že byla vedena méně příznivou trasou než přímá linka č.320060 v podání dalšího dopravce ČSAD Jihotrans - o které se zmíníme v následujícím odstavci.
Solaris 225 na Hluboké
Zima dokáže být i kouzelná, zejména mimo větší město. Zde je Solaris č.225 sevřený v sněhovém království u nádraží Českých drah na Hluboké nad Vltavou.
Foto Václav Boček (4. 1. 2006)

LINKA IDS č.320060 - DOPRAVCE: ČSAD Jihotrans České Budějovice

Další linkou, která byla zapojena do systému IDS v okolí Českých Budějovic, byla linka č.320060, kterou provozovalo ČSAD Jihotrans. Stejně jako byl vidět u linky IDS č. 104 pozvolný a trvalý vzestup, zde byl k vidění pozvolný, ale trvalý pád. Bohužel byl vidět rozdílný přístup dopravců. Zatímco linka č.104 připomínala spíše městskou hromadnou dopravu, linka č. 320060 měla parametry linkové dopravy. Zastavovala výhradně na zastávkách ČSAD, které jsou po městě České Budějovice řídce rozesety a navíc nejsou totožné se zastávkami MHD. Označení vozu bylo tragické. Plochu nad čelním sklem vozidel, která je jako stvořená pro digitální panel, bohužel pokrývá samolepka s názvem dopravce. Za čelním sklem byly pak vypsány cílové zastávky (bez označení čísla linky) a miniaturní čtvereček s nápisem IDS. Nasazen byl nejprve Man SL222 r.z. CBA 48-01, který v roce 2004 vystřídal nový Man SL223 r.z. 2C2 2709. Cestující měli pak dále možnost u ostatních linek ČSAD JIHOTRANS, jedoucích mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, využít předplatní jízdenky MHD platné na příslušné tarifní zóny. Jízdenky pro jednotlivou jízdu byly uznávány pouze u linky č.320060.
Bohužel linka vypadala jako klasická linka ČSAD, proto ji cestující v režimu IDS moc nevyužívali, navíc měla nešťastně utvořen jízdní řád, takže cestující, kteří se chtějí do/z Hluboké nad Vltavou přepravit na předplatní jízdenku MHD, využili nedlouho před tím jedoucí autobus jiné linky, který Hlubokou nad Vltavou projíždí. Počet cestujících v lince IDS č.320060 tak šlo nezřídka spočítat na prstech jedné ruky.
MAN CBA 48-01 na lince 320060
Linka IDS č.320060 v podání MANU SL222 r.z.CBA 48-01. Je škoda, že mnohem dříve, nežli mininápis IDS ve spodní části čelního skla, nám padne do oka nápis dopravce na čelním transparentu.
Foto Václav Boček (27. 8. 2004)

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ č.190 A 220 - DOPRAVCE: České dráhy a.s.

Úloha třetího dopravce v projektu IDS - Českých drah na obou tratích na Hlubokou - byla spíše doplňková. V osobních vlacích, jedoucích do stanic Hluboká nad Vltavou (trať 190) a Hluboká nad Vltavou-Zámostí (trať 220) byly uznávány předplatní jízdenky MHD pro příslušná pásma. Jelikož jsou obě nádraží ČD dost vzdálena od samotného města, jsou využívány spíše turisty a to mnohem více na "plzeňské" trati č.190, kterou lze použít jednak pro návštěvu nedaleké ZOO a Loveckého zámečku a jednak přestoupit na linku č.104 jedoucí přímo do centra Hluboké nad Vltavou. Je zajímavé, že značná část cestujících využívala vlakovou dopravu i mezi Severní zastávkou v Českých Budějovicích a českobudějovickým nádražím, protože doprava vlakem je nesrovnatelně rychlejší a cestujícímu stačí předplatní kupón pro městskou zónu 01.
Spolupráce na IDS
Ideální souznění: právě přijel osobní vlak od Českých Budějovic a pro případné zájemce cesty přímo do města Hluboké nad Vltavou je připraven autobus Citybus č.216 na lince IDS č.104.
Foto Antonín Ždiarský (2001) - Archiv Václav Boček

ZÁVĚR

Projekt IDS byl odstartován 9. 4. 2001. Od tohoto data byl ale bohužel každý z dopravců hozen do "rybníka IDS" a každý plaval tak, jak uměl. Tento pokus o integraci ukázal důležitoz věc: nelze nechat provoz na libovůli jednotlivých dopravců a je nutné určit koordinátora IDS, který bude stanovovat pravidla integrované dopravy a dohlížet nad jejich dodržováním, tak jako to vidíme v jiných lokalitách naší země. Než se tento IDS stačil dále rozvinout, přišel po necelých devíti letech jeho zánik. Původní linka č. 104 byla přečíslováním na "čtyřku" převedena do kategorie plnohodnotných linek MHD České Budějovice. Výše zmíněný pokus tím skončil, nicméně Jihočeský kraj údajně o IDS nadále uvažuje a chtěl by s jeho přípravou začít znovu. Věřme, že to bude nejen znovu, ale i lépe.
IDS v podání ČSAD JIHOTRANS
Takto to dopadá, když se integrace nechá na libovůli jednotlivých dopravců. Integrovaný dopravní systém v podání ČSAD Jihotrans bývá často nazýván parodií na IDS.
Foto Jan Přibyl (4. 6. 2005)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20