Přerov

O městě

Město vzniklo z původního slovanského hradiště založeného v 11. století, historie osídlení je však mnohem starší. Není snad mezi námi nikdo, kdo by neměl ve škole jako povinnou četbu knihu Lovci mamutů a mnozí z nás si jistě vzpomenou, že část děje se odehrává v Předmostí u Přerova. Ano, toto Předmostí je dnes součástí města, snad jen obydlí pravěkých lovců dnes nahradily šedivé panelové domy moderního sídliště.
Předmostí.
Předmostí - po lovcích mamutů ani památky, zato tu můžeme vidět Karosu B 941 (OVY 03-84)
na lince číslo 1 k nemocnici.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Městem se Přerov stal roku 1256, k výraznějšímu rozkvětu dochází ale až roku 1841, kdy do Přerova dorazila železnice z Vídně, díky ní dochází také k rozvoji průmyslu (slévárna, strojírna, pivovar, cukrovar, továrna na umělá hnojiva a další).

Železnice

Nákladní vlak z Přerova směrem na Ostravu
Přerovské hlavní nádraží opouští nákladní vlak směrem na Ostravu.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Dnes je Přerov důležitou železniční křižovatkou, setkávají se zde tratě od Prahy, Ostravy a Břeclavi, díky existenci Dluhonické spojky pak mohou vlaky od Ostravy pokračovat dále na Olomouc a Prahu bez nutnosti úvratě. Bez zajímavosti není ani to, že z Přerova je dálkově řízen provoz na celé železniční trati až do Břeclavi, jde o moderní pracoviště na špičkové úrovni, které snese srovnání s podobnými pracovišti v zahraničí.
Dispečerské pracoviště pro řízení provozu na trati z Přerova do Břeclavi.
Dispečerské pracoviště pro řízení provozu na trati z Přerova do Břeclavi.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)

Silniční doprava

Město má význam i jako silniční křižovatka, setkávají se zde silnice I/55 Olomouc – Břeclav a I/47 z Přerova do Ostravy. Tranzitní doprava je v rámci možností odkláněna na komunikace v průmyslových oblastech mimo obydlené části města, ale i zde je stále co zlepšovat, město bohužel nemá žádný obchvat a na páteřních komunikací se občas tvoří zácpy, které výrazně narušují plynulý provoz městské dopravy.
SOR C 12 (2Z9 5641) ČSAD Vsetín na lince Olomouc - Zlín.
SOR C 12 (2Z9 5641) ČSAD Vsetín na lince Olomouc - Zlín.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Vlakové i autobusové nádraží najdeme vedle sebe poblíž centra města. Dálkové autobusové linky spojují Přerov se Slovenskem (Partyzásnke), Hradcem Králové, Libercem, Luhačovicemi, Zlínem, Jeseníkem, Opavou, Brnem, Prahou, Ostravou a Znojmem, potkáme zde autobusy SAD Prievidza, ČSAD Vsetín a Ústí nad Orlicí, TQM Opava, Veolia Transport Východní Čechy.
Karosa C 935 (PVH 97-89) FTL Prostějov u nástupiště přerovského autobusového nádraží na lince 780660 do Prostějova.
Karosa C 935 (PVH 97-89) FTL Prostějov u nástupiště přerovského autobusového nádraží
na lince 780660 do Prostějova.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
V linkové dopravě si udržuje dominantní postavení místní dopravce, přerovská pobočka firmy Veolia Transport Morava (dříve Connex), potkáme zde ale také autobusy firem Krodos Kroměříž, FTL Prostějov, ČSAD Vsetín. Zde bych rád zdůraznil linku 920030 Přerov – Olomouc – Prostějov, na níž nasazuje olomoucká pobočka Veolia výhradně nízkopodlažní SORy BN 12 a tato skutečnost je zdůrazněna i v jízdním řádu.
V přerovské městské dopravě nechybí ani Karosy B 732. Zde PRA 24-07 na lince číslo 5.
V přerovské městské dopravě nechybí ani Karosy B 732. Zde PRA 24-07 na lince číslo 5.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)

Městská doprava

Veolia Transport Morava zajišťuje také provoz osmi linek městské dopravy. Linky mají přidělena čísla 925001 – 925008, vozy jsou pak pochopitelně označeny jen poslední číslicí. V pracovní dny jsou provozovány linky 1 – 5 a 8, obsluhu města o víkendu zajišťují kromě vybraných spojů „jedničky“ především linky 6 a 7, „šestka“ nahrazuje linky 1 a 2, „sedmička“ je pak jakýmsi souhrnem linek 3 a 4.
Nízkopodlažní SOR BN 12 (2T7 5892) na lince číslo 2 poblíž nádraží směr Předmostí.
Nízkopodlažní SOR BN 12 (2T7 5892) na lince číslo 2 poblíž nádraží směr Předmostí.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Garantované nízkopodlažní spoje jsou uváděny pouze na lince 1, nízkopodlažní autobus však můžeme potkat i na jiných linkách.

Trasy linek

Schéma linek (pracovní dny)
Schéma linek (pracovní dny)
1

Předmostí – Palackého (T) / nám. T. G. Masaryka (Z) – aut. st. – nemocnice (- Kozlovice)

Páteřní linka, provoz je zajišťován také kloubovými autobusy. Vybrané spoje jsou označené jako nízkopodlažní. V úseku Nemocnice – Kozlovice jedou pouze tři páry spojů v pracovní dny. Provoz je zajišťován v pracovní dny od 4:40 do 19:00 v intervalu 15 minut ve špičce, 30 minut dopoledne a večer, nabídku doplňuje jeden pár spojů z autobusového nádraží k nemocnici na střídání směn ve 22:00, o víkendu linka nabízí devět párů spojů mezi 6:30 a 18:00. Během letních prázdnin je provoz omezen na interval 30 minut ve špičce a 60 minut večer, během dopoledne a o víkendu pak linka není v provozu. Během vánočních prázdnin je pak provoz linky zastaven zcela.
2

Vinary – Předmostí - Palackého (T) / nám. T. G. Masaryka (Z) – aut. st. (– Přerovské strojírny hl. brána)

Tato linka doplňuje, případně nahrazuje linku číslo 1. Také zde se můžeme setkat s kloubovými autobusy. K Přerovským strojírnám zajíždějí pouze vybrané spoje především ve špičce a v době začátků a konců směn. Provoz je zajištěn v pracovní dny od 4:10 do 22:47. Interval ve špičce je nepravidelný, pohybuje se od 10 do 50 minut ráno a od 15 do 30 minut odpoledne (část spojů nejede o prázdninách), dopoledne a večer jezdí linka každou hodinu.
3

Lověšice - (Újezdec) - aut. st. (– Henčlov)

Linka je provozována pouze v pracovní dny od 4:40 do 22:50. Během ranní a odpolední špičky jezdí autobus v nepravidelném intervalu přibližně dvakrát za hodinu, dopoledne a večer pak přibližně v šedesátiminutovém intervalu. Do Henčlova zajíždí ráno tři spoje, odpoledne pět spojů, přes Újezdec jsou pak vedeny téměř všechny spoje ve směru Lověšice včetně jednoho končícího, v opačném směru sem zajíždějí pouhé dva autobusy, další dva tam začínají.
4

ČSAD-STS - nám. T. G. Masaryka – Kopaniny – Palackého – ČSAD-STS

Linka je provozována pouze v uvedeném směru v pracovní dny od 4:50 do 22:30, přes den až do sedmé hodiny večerní v pravidelném intervalu 30 minut, dále pak přibližně po hodině. Zastávku Kopaniny, ZTS obsluhují pouze vybrané spoje.
5

aut. st. – Palackého – Meopta - nám. T. G. Masaryka – aut. st.

Další polookružní linka, v provozu v pracovní dny od 4:30 do 22:25, interval je až do půl sedmé večer patnáctiminutový, dále pak 30 minut.
6

Vinary – Předmostí - Palackého (T) / nám. T. G. Masaryka (Z) – aut. st. - nemocnice

Tato linka je v prvozu pouze o sobotách, nedělích a svátcích od 4:45 do 22:45 s nepravidelným intervalem přibližně jednou za hodinu. Zastávku Kaufland obsluhuje pouze „přes den“, cca. od osmi hodin ráno.
7

aut. st. - nám. T. G. Masaryka – Kopaniny – Palackého – aut. st. – ČSAD-STS – Újezdec – Lověšice – ČSAD-STS – aut. st.

Také tahle linka je v provozu jen o víkendu, a to jen v uvedeném směru v době od 4:40 do 23:22. Jízdní doba je 65 minut, interval je tedy po většinu dne 70 – 75 minut.
8

aut. st. - nám. T. G. Masaryka (T) / Palackého (Z) – Kopaniny (- Kopaniny, ZTS)

Linka je v provozu pouze v pracovní dny v cca. půlhodinovém intervalu od 5:10 do 8:25 a od 13:05 do 16:00. Jde o nejkratší linku MHD v Přerově s jízdní dobou pouhých 10 minut.
Schéma linek (sobota, neděle)
Schéma linek (sobota, neděle)
Pro zajímavost uveďme, že od konce roku 2002 jezdila pod číslem 8 bezbariérová linka, označovaná též názvem Bečvan, která spojovala všechny části města s nádražím a nemocnicí. Každý spoj měl pak odlišnou trasu. Protože linka nebyla dostatečně využita, byla při další změně jízdních řádů opět zrušena.
Osmička je s jízdní dobou 10 minut nejkratší městskou linkou. Fotografie ze zastávky Nám. TGM zachycuje Karosu B 931 (OVY 03-86).
Osmička je s jízdní dobou 10 minut nejkratší městskou linkou.
Fotografie ze zastávky Nám. TGM zachycuje Karosu B 931 (OVY 03-86).
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Síť MHD však nepokrývá celé město, některé jeho části jsou obslouženy příměstskými linkami. Jde o Čekyni (920004 – 006), Dluhonice (920025), Penčice (920004 a 006), Žeravice (920005 a 006). Také obsluha Kozlovic je založena především na příměstských linkách (920012, 017, 057, 061 a 086), jak již bylo zmíněno, linka MHD číslo 1 sem zajíždí pouze třikrát denně.
S kloubovými autobusy se setkáme na linkách číslo 1 a 2. Zde Karosa B 741 (PRA 18-47) projíždí sídlištěm Velká Dlážka směrem do Předmostí.
S kloubovými autobusy se setkáme na linkách číslo 1 a 2.
Zde Karosa B 741 (PRA 18-47) projíždí sídlištěm Velká Dlážka směrem do Předmostí.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)

Tarif

Přerov leží na území IDS Olomouckého kraje, vlastní město pak tvoří zónu číslo 51. Do IDS jsou pak zahrnuty linky městské i příměstské, proto není z pohledu cestujících podstatné, zda právě do „jejich“ části města jezdí městská doprava a nebo jen příměstské linky. Cena jízdenky pro jednu zónu je 7 Kč (zlevněná 3 Kč), doba platnosti je v pracovní dny 40 minut, v ostatní dny pak rovnou hodinu. Sedmidenní předplatné pořídíme za 55 / 27 Kč, měsíční za 180 / 90 Kč a čtvrtletní za 510 / 255 Kč. Nezlevněné předplatní jízdenky jsou přenosné.
Jízdenky pro jednotlivé jízdné zakoupíme přímo u řidiče, ostatní jízdní doklady pořídíme v předprodeji na přerovském autobusovém nádraží.
Firemním nátěrem Connexu se může pochlubit Citybus OSC 54-75, zde poblíž zastávky Pivovar na garantovaném nízkopodlažním spoji linky 1.
Firemním nátěrem Connexu se může pochlubit Citybus OSC 54-75, zde poblíž zastávky Pivovar
na garantovaném nízkopodlažním spoji linky 1.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)

Vozový park

Vozový park firmy Veolia se na první pohled od jiných dopravců příliš neliší – tvoří jej autobusy Karosa a SOR. V linkové dopravě jsou nasazovány SORy C 9,5 a C 10,5, případně Karosy C 734/934/954, ale také kloubové C 943 a B961 na linkách 920007 do Bystřice pod Hostýnem a 920009 do Lobodic. Určitou kuriozitou je několik autobusů MAN SL/SU 222.
MAN SL 222 (OSC 25-84) na lince 920013 do Veselíčka se blíží k mostu přes Bečvu.
MAN SL 222 (OSC 25-84) na lince 920013 do Veselíčka se blíží k mostu přes Bečvu.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Pro zajištění provozu MHD disponuje Veolia poměrně velkým množstvím městských autobusů různých typů. Můžeme se tak setkat s Karosami B 731, B 732, B 741, B 931 a B 941, nízkopodlažní autobusy z Vysokého Mýta zastupuje několik Citybusů, jeden Crossway LE. Konkurenční vozy SOR jsou zastoupeny typy B 10,5, BN 10,5 a BN 12. Rozdělení na „městské“ a „příměstské“ autobusy však není důsledně dodržováno, na linkách MHD byly pozorovány i SORy C 10,5, naopak na příměstských linkách můžeme tu a tam spatřit i městské karosy řady 930 a 940.
Na městských linkách můžeme potkat i linkové autobusy, třeba SOR C 10,5 (3T4 8980) na lince 5.
Na městských linkách můžeme potkat i linkové autobusy, třeba SOR C 10,5 (3T4 8980) na lince 5.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Většina autobusů nosí modrobílý firemní nátěr dopravce, setkáme se zde ale i s několika vozy, na nichž je modrá barva nahrazená červenou, pozorovány byly autobusy Karosa B 931, B 941, C 943 a Citybus. Nově dodávané autobusy jsou již v šedočerveném laku Veolia. Tu a tam narazíme ale také na Karosu C 934 nebo SOR C 9,5, která je dosud v modrobílém nátěru bývalého ČSAD Ostrava. Jeden z Citybusů má také celovozovou reklamu, zakrývající i okna, některé další autobusy pak mají reklamu na zadním čele, v tom případě je reklamou přelepen i zadní displej nebo cedulka s číslem linky.
"Velmi celovozovou reklamu" najdeme na Citybusu OSB 54-66, zde na lince číslo 4.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)
Všechny městské vozy jsou vybaveny čelními displeji, které zobrazují číslo linky a cílovou stanici, pouze vozy linky 5 jsou označeny textem „5 AS – Meopta – AS“. Na boku a zadním čele jsou pak (s výjimkou Citybusů) pouze běžné plastové tabulky s číslem linky a trasou, resp. na zadním čele pouze s číslem linky. Starší linkové autobusy mají tabulku s trasou a číslem linky umístěnou na čele vozu dole za předním sklem, číslo linky je uváděno celé, tedy i s předčíslím 920, na každé tabulce je z jedné strany uvedena trasa pro směr „z Přerova“ a na druhé pro směr „do Přerova“. Novější vozy pak mají rovněž displeje na čele, zde najdeme cílovou stanici a číslo linky – a tady je malý problém. Jako číslo linky je zde uveden pouze konec čísla licence, takže neznalý cestující nepochopí, že autobus s nápisem „6 Nelešovice, náves“ nebo „7 Bystřice p. H.“ opravdu není linka městské dopravy.

Zastávky a jízdní řády

Najít ve městě zastávku MHD není problém, všechny jsou vybaveny jednotnými modrými sloupky, na nichž jsou uvedena čísla zastavujících linek. Jízdní řády jsou zpracovány v podobě obvyklé pro MHD, tedy seznam odjezdů z dané zastávky, v případě linek 1, 7 a 8 je zvlášť sloupeček s časy odjezdů v pracovní dny (pouze linka 1), v sobotu a v neděli. Trasy jednotlivých spojů na lince jsou obvykle stejné, případně se jen minimálně liší, cestující se tedy nemusí bát, že se utopí v záplavě nejrůznějších poznámek a vysvětlivek. K dokonalosti chybí snad jen plánek sítě MHD, ten snad ani neexistuje. Případným zájemcům mohu doporučit jako náhradní řešení mapu z vydvatelství Shocart.
Jízdní řády můžeme také najít na stránkách dopravce (zde v podobě „ČSAD“, tedy řádky = zastávky, sloupce = spoje), případně si v informační kanceláři na autobusovém nádraží za 20 Kč zakoupíme knižní vydání jízdních řádů okresu Přerov.
Karosa B 941 (PRA 28-84) opouští na lince číslo 2 sídliště Předmostí a míří směrem do centra města.
Karosa B 941 (PRA 28-84) opouští na lince číslo 2 sídliště Předmostí a míří směrem do centra města.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)

Závěrem

Přerovskou městskou dopravu můžeme označit za velmi kvalitní, je srozumitelná a pochopitelná i pro náhodné návštěvníky města. Je poměrně využívaná i místními obyvateli, k čemuž nemalou měrou přispívají i zapamatovatelné jízdní řády, pravidelné intervaly páteřních linek a jednoduché linkové vedení.
Reklamu má také Citybus OSB 70-13.
Reklamu má také Citybus OSB 70-13.
Foto Martin Janda (18. 5. 2007)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20