Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

np

Nepál

Kathmandu

Trolejbusy v Nepálu? Ano i to je pravda. V tomto asijském horském státě rozkládajícím se na jižním úbočí Himalájí existuje trolejbusový provoz v hlavním městě Kathmandu. Třináctikilometrová trolejbusová trať spojující města Kathmandu a Bhaktapur byla uvedena do provozu 28.12.1975. Celkem bylo do Kathmandu dodáno 32 trolejbusů, z nichž 22 jezdilo prý ještě na přelomu tisíciletí.
Nepálský trolejbus SK 541 pocházející z první dodávky vozů.
Nepálský trolejbus SK 541 pocházející z první dodávky vozů.
Trolejbus pěkně od zadu i se stahováky a žebříčkem.
Trolejbus pěkně od zadu i se stahováky a žebříčkem.
Trolejbusy čísel 001-022 Shanghai, SK 541, rok výroby 1975, zčásti již vyřazené, a vozy čísel 023-032 Shenyang, SY-D60C rok výroby 1996. Vzhledem k obtížnému získávání informací z této oblasti mohou být tyto informace zastaralé. Ovšem přesto se k nám dostaly v roce 2001 zprávy, že existence trolejbusů rozhodně ohrožena není, ba právě naopak.

Současně se ale proslýchalo, že byl provoz k 19.12.2001 zastaven...

The Kathmandu Post
Prý zůstaly je 4 provozuschopné čínské trolejbusy typu SY-D60C, a to je na zajištění na 13 km dlouhé měziměstské lince málo. Z tohoto důvodu prý byl provoz zrušen. Jak toto koresponduje s článkem vlevo není autorům těchto stránek známo.
(zdroj - Blickpunkt Straßenbahn)Pro úplnost je třeba dodat, že první autobusová linka v Kalkatě vyjela až v roce 1992 a dnes má zdejší autobusový provoz kolem 300 autobusů, zpravidla vyhlížejících značně "moderně" a exoticky.
Kathmandu - trolejbusy - stav 1978.
Kathmandu - trolejbusy - stav 1978.
Nepálská ulice s trolejbusem i autobusem v roce 1998.
Nepálská ulice s trolejbusem i autobusem v roce 1998.
Interiér nepálského trolejbusu na přelomu října a listopadu 2000.
Interiér nepálského trolejbusu na přelomu října a listopadu 2000.
Interiér nepálského trolejbusu.
Interiér nepálského trolejbusu.
Trolejbus na přelomu října a listopadu 2000.
Trolejbus na přelomu října a listopadu 2000.
Trolejové schéma.
Trolejové schéma.

Stav 2003 - 2005

Jenže nic není nemožné, a tak jsme v tisku objevili následující článek:
Post Report, Kathmandu, 2003-11-03
Trolley bus service may help reduce pollution in city


The possibility of the extension of the trolley-bus service along the Ring Road could solve the problem of traffic congestion and increasing pollution levels in the Kathmandu Valley, stated a report by a non-governmental agency.
The report, presented at a programme today said that the expansion of the trolley bus is expected to help promote non-pollution transport system in the country. Ranjan Shrestha, senior advisor of Winrock International presented the feasibility report on the possibility of the trolley- bus fleet expansion.
Promotion of Renewable Energy, Energy Efficiency and Greenhouse Gase Abatement (PREGA) is a three-year project co-financed by the Netherlands government on a grant basis. PREGA prepared the report, which is being implemented in 15 developing member countries of the Asian Development Bank (ADB).
The main goal of PREGA is to promote investments in renewable energy, energy efficiency and greenhouse gas abatement that will increase access to energy by the poor. The findings say that in the past 10 years, the number of vehicles registered in Kathmandu has increased by 211 percent.
The possibility of increasing the trolley buses would be, at the first instance, 50 trolley buses will be introduced on the road, and additional 25 trolley buses would be introduced at equal intervals of five years. During the year 2011, 2016 and 2021 additional 75 trolley buses, in total, would be added in the system resulting in a total of 125 trolley buses on the Ring Road, said the report.
The project estimates that introducing 50 trolley buses during the year 2005 would replace about 34 diesel buses and 33 diesel minibuses in number. "Replacement of 34 diesel buses and 33 minibuses would mitigate nearly 5000 tones of CO2eq," said Shrestha.
However, the findings estimate that the total investment required implementing the trolley-bus project on the Ring Road would be about Rs 1,032 million.
Post Report, Kathmandu, 3. 11. 2003
Další trolejbusy mohou snížit emise škodlivých plynů ve městě


Prodloužení trolejbusové trati po Okružní třídě může vyřešit problémy s dopravními zácpami a zvyšujícím se objemem emisí výfukových plynů v Káthmándském údolí, píše se ve zprávě nevládní organizace.
Ve zprávě, která byla dnes představena, se tvrdí, že rozšíření trolejbusového provozu může být cestou k prosazení dopravního systému, neprodukujícího žádné škodlivé plyny. Ranian Shrestha, vedoucí poradce společnosti Winnrock International, nás seznámil také se studií proveditelnosti rozšíření trolejbusového provozu.
Zavádění obnovitelných zdrojů energie, efektivního hospodaření s energií a snižování produkce skleníkových plynů je tříletým projektem s názvem PREGA, který je na bázi grantu spolufinancován nizozemskou vládou. Zpracovatelé PREGA připravili zprávu (studii), která se postupně realizuje v 15 členských zemích Asijské rozvojové banky (ADB).
Hlavním cílem projektu PREGA je prosadit investice do obnovitelných zdrojů energie, jejího účinného využívání a snižování skleníkových plynů tak, aby se chudým oblastem zlepšil přístup k energii.
Průzkumy ukázaly, že počet aut v samotném Kathmandu vzrostl za posledních 10 let o 211%. PREGA přichází s konkrétním řešením, jak zvýšit podíl trolejbusové dopravy v hlavním městě Nepálu.
Nejprve bude pořízeno 50 nových trolejbusů a každých následujících 5 let se vozový park doplní o dalších 25 vozidel. Tzn. že v letech 2011, 2016 a 2021 přibude do provozu 75 vozidel. Celkově se tedy vozový park během těchto let rozšíří o 125 trolejbusů, připravených jezdit po nové trati na Okružní třídě.
Studie počítá s nákupem 50 trolejbusů v roce 2005, které nahradí 34 klasických autobusů a 33 minibusů, což sníží emise oxidu uhličitého o 5 000 tun ročně, tvrdí Shresta. Odhady celkových nákladů uskutečnění tohoto projektu se pohybují okolo 1,032 mil. Rs.
Pozn. překladatele: Rs = Nepálská rupie, 51 Rs= cca 1 USD, 1 Rs = cca 0,5 Kč
Foto trolejbusu v Kathmandu v roce 2001.
Foto trolejbusu v Kathmandu v roce 2001.
V říjnu 2003 navštívil při své dovolené krátce Káthmadú jeden kolega z Čech a podle jeho informací byla meziměstská trať do Bhaktapuru mimo provoz. Vedení bylo částečně nesjízdné, ale stožáry kompletní. Ve městě však jedoucí trolejbus viděl a vozovna podle jeho informací byla také v provozu.
Na všech těch výše uvedených zprávách proto může být něco pravdy. Trolejové vedení a stav trolejbusů byl v posledních letech příšerný. Mohlo tedy dojít i k dočasnému přerušení provozu a přitom nikdo nedokázal říci, co bude dál. Zatím poslední zprávy máme díky panu Petru Ludvíkovi z května 2005. Trolejbusy jezdily (silně nevytížené), ale ne na celé trati, na její části bylo dokonce sneseno trolejové vedení, zůstaly jen stožáry. O nějakém rozšiřování provozu prý nikde nebyla ani řeč..
A> name="allowFullScreen" value="true">

Nepál

Trolejbusy v Nepálu objektivem Miroslava Záveského v roce 1996

Několik nejzajímavějších fotografií fotografií trolejbusů a trolejového vedení v Káthmadú, které při návštěvě Nepálu v roce 1996 pořídil Miroslav Záveský.
Odstavené trolejbusy ve vozovně - pravděpodobně již vytěžené vraky...
Odstavené trolejbusy ve vozovně - pravděpodobně již vytěžené vraky...
Foto Miroslav Záveský (1996)
V další části vozovny probíhala čilá údržba vozidel. Všechny snímky vozovny byly pořízeny přes plot.
V další části vozovny probíhala čilá údržba vozidel. Všechny snímky vozovny byly pořízeny přes plot.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Jeden z lépe vypadajících trolejbusů na konečné
Jeden z lépe vypadajících trolejbusů na konečné.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Montážní vůz vypadal také velmi civilizovaně.
Montážní vůz vypadal také velmi civilizovaně.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Ve vjezdu do vozovny upoutá revizní balkón a kanál. V pozadí je hustý sled devíti výhybek za sebou. Nevím proč, ale takhle nějak si představuji trolejbusovou věznici.
Ve vjezdu do vozovny upoutá revizní balkón a kanál. V pozadí je hustý sled devíti výhybek za sebou. Nevím proč, ale takhle nějak si představuji trolejbusovou věznici.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Kdyby na tomto obrázku nebyli cestující, mohlo by se zdát, že byl pořízen v zahradní trolejbusové boudě 10 let po vyřazení.
Zahradní bouda? NE! Kdyby na tomto obrázku nebyli cestující, mohlo by se zdát, že byl pořízen v zahradní trolejbusové boudě 10 let po vyřazení.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Detail proudové eletrické výhybky.
Detail proudové eletrické výhybky.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Napájecí bod a vzdušné posilovací vedení. Trolejový drát v rovině je zavěšen většinou pružně
Napájecí bod a vzdušné posilovací vedení. Trolejový drát v rovině je zavěšen většinou pružně
Foto Miroslav Záveský (1996)
Trolejový oblouk nese stopy těžkých bojů se sběrači. Podvěsné vedené není opatřeno trubkami, ale plochým profilem. Na žádném snímku jsem nenalezl jedinou obloukovou svorku. Zdá se, že všechny oblouky vypadají takto
Trolejový oblouk nese stopy těžkých bojů se sběrači. Podvěsné vedené není opatřeno trubkami, ale plochým profilem. Na žádném snímku jsem nenalezl jedinou obloukovou svorku. Zdá se, že všechny oblouky vypadají takto
Foto Miroslav Záveský (1996)
Ani přetržený trolejový drát (vpravo nahoře) nebyl překážkou provozu.
Ani přetržený trolejový drát (vpravo nahoře) nebyl překážkou provozu.
Foto Miroslav Záveský (1996)
Klasické víceúčelové stožáry elektrického vedení typu Orient aneb
Klasické víceúčelové stožáry elektrického vedení typu Orient aneb "Omdlel nám revizní technik!". Jakpak je asi údržba tohoto "uzlu" zapracována do místních pracovních a bezpečnostních předpisů?
Foto Miroslav Záveský (1996)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20