Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

kralupy

Kralupy nad Vltavou

Karosa B 732 (PHB 02-77)
Karosa B 732 (PHB 02-77) na lince MHD v obratišti u železiční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 17. listopadu 2006

Město

Město Kralupy nad Vltavou se nachází na území Středočeského kraje asi 20 kilometrů severně od Prahy. Jak již název napovídá, protéká jím řeka Vltava, která v těchto místech opouští hluboké údolí a před svým soutokem s Labem přechází do úrodné nížiny. Tok řeky Vltavy, zregulovaný v roce 1894, využívá i lodní doprava.
První věrohodná zmínka o Kralupech nad Vltavou pochází z roku 1253, v dnešní podobě však město vzniklo až během posledních cca 150 let. Příčinou byl prudký rozvoj průmyslu v této oblasti, podpořený výstavbou železnic, které udělaly z do té doby bezvýznamné vesnice důležitou železniční křižovatku. Na město byly Kralupy povýšeny v roce 1902 a město jako takové bylo v podstatě vytvořeno administrativním a stavebním spojením do té doby samostatných obcí Kralupy a Lobeč. V roce 1928 byly oba vltavské břehy spojeny železobetonovým mostem, který je dnes technickou památkou. Později byly připojovány i další obce, dnes místní části - Lobeček, Mikovice, Minice a Zeměchy. Nadále pokračoval rozvoj průmyslu - většinou strojírenského a chemického, který zde má tradici již od roku 1857. Kralupy velmi utrpěly v době druhé světové války, kdy byla zdejší rafinerie cílem několika spojeneckých náletů, z nichž ten z 22. 3. 1945 způsobil celému městu ohromné lidské a materiální škody, které se odstraňovaly ještě dlouho po válce a někde jsou patrné dodnes. Koncem padesátých let pak byla zahájena výstavba zcela nového chemického závodu Kaučuk, vzniklo i několik nových sídlištních celků a počet obyvatel vzrostl až na současných téměř 18 000.

Silniční doprava

Autobusy regionálních linek ČSAD Střední Čechy
Autobusy regionálních linek ČSAD Střední Čechy na konečné Kralupy nad Vltavou, žel. st. Zleva Karosa C 734 (1S1 7588, ev. č. 1580, r. v. 1990) a C 954 (1S8 8658, ev. č. 1563 a 1S8 8659, ev. č. 1564, oba r. v. 2002).
Foto Lukáš Vrobel, 2. ledna 2006
Severovýchodně obchází Kralupy nad Vltavou a Veltrusy dálnice D8, úsek Praha - Lovosice západ. S ní souběžná Veltrusy procházející silnice dříve 1. třídy I/8 byla po otevření dálnice přeznačena na 2. třídu II/608 (Praha - Lovosice, pokračuje jako I/8 Lovosice - Velemín - Teplice - Dubí - Cínovec). Velký význam má pro Kralupy nad Vltavou také silnice 2. třídy II/101, která je zajímavá svým okružním vedením Praha-Radotín - Rudná - Unhošť - Kladno - Kralupy nad Vltavou - Veltrusy - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Úvaly - Říčany - Dolní Břežany - Praha-Zbraslav - Praha-Radotín, a II/240 Praha-Dejvice - Horoměřice - Kralupy nad Vltavou - Velvary - Roudnice nad Labem - Polepy - Liběšice - Benešov nad Ploučnicí.
Karosa B 732 dopravce Vlastimila Slezáka
Městský autobus provozuje na lince Pražské integrované dopravy 456 Kralupy nad Vltavou - Holubice dopravce Vlastimil Slezák. Jedná se o vůz Karosa B 732 1S6 6629, ev. č. 1751 (r. v. 1994, ex DP Praha 7062), na snímku zachycený u zastávky Kralupy nad Vltavou, Barvy Laky.
Foto Lukáš Vrobel, 2. ledna 2006
Protože dálkovou dopravu plně zajišťuje železnice (viz níže), má autobusová doprava pro Kralupy nad Vltavou význam pouze na regionální úrovni a žádná dálková linka není do města vedena. Největším autobusovým dopravcem je ČSAD Střední Čechy, a.s., dalšími ČSAD MHD Kladno a.s., Vlastimil Slezák a DP INTERCITY s.r.o. Z významnějších cílů jezdí autobusy např. do Kladna, Mělníka a Slaného. Existuje i přímé autobusové spojení s Prahou, to je však určeno spíše pro obsluhu obcí na trase a nemůže jízdní dobou konkurovat železnici.
Kralupy nad Vltavou spadají do 3. tarifního pásma systému Pražské integrované dopravy. Integrované linky čísel 370, 372, 413, 456, 470 a 473 se sjíždějí k železniční stanici. Druhým integrovaným dopravním systémem, který do Kralup nad Vltavou zasahuje, je Středočeská integrovaná doprava (v této oblasti v minulosti označovaná jako Kladenská integrovaná doprava). V ní město spadá do tarifní zóny 58.
Lobeček.
Ulice Mostní v městské části Lobeček je zároveň průtahem silnice č. 101 a prochází také největším kralupským sídlištěm. Zastávka Lobeček, na které právě odbavují cestující dva linkové autobusy je tudíž významnou destinací pro cestující dojíždějící např. za prací do Prahy. V popředí snímku také vidíme jízdní kolo. Díky rovinatému terénu většina města a síti značených cyklostezek je právě bicykl oblíbeným dopravním prostředkem řady místních občanů.
Foto Roman Bezemek (5. 8. 2009)

Železniční doprava

ŽST Kralupy nad Vltavou
Souprava lokomotivy řady 141 a dvou dvoupodlažních vagónů Bmto na osobním vlaku z Roudnice nad Labem v ŽST Kralupy nad Vltavou.
Foto Lukáš Vrobel, 2. ledna 2006
Železnice, které Kralupy vděčí za svůj rozvoj, sem dorazila v roce 1851 v podobě státní dráhy z Prahy do Drážďan. O pět let později byla otevřena tzv. Buštěhradská dráha společně s překladištěm na Vltavě, kudy se dopravovalo kladenské uhlí. Význam Kralup jako železniční křižovatky byl potvrzen v roce 1865 stavbou Turnovsko-Kralupské dráhy a nového společného nádraží. Roku 1882 dále přibyla krátká trať do Velvar a v roce 1884 ještě dráha Vinařická, která umožnila spojení se Slaným.
Trať z Prahy do Děčína, potažmo Drážďan, je označena v úseku Praha - Kralupy nad Vltavou číslem 091 a v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín číslem 090 a je dnes součástí I. a IV. tranzitního železničního koridoru. Je dvoukolejná a elektrifikovaná a jsou po ní vlaky kategorií osobní - EuroCity, přičemž v Kralupech staví vlaky do kategorie rychlík.
Ostatní tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované - číslo 092 do Neratovic, 093 do Kladna, 110 přes Slaný a Louny do Mostu a 111 do Velvar. Po trati do Mostu jezdí i rychlíky, na ostatních pouze osobní vlaky.
ŽST Kralupy nad Vltavou
Moderní odbavovací hala ŽST Kralupy nad Vltavou.
Foto Lukáš Vrobel, 3. února 2006
Železnice zajišťuje kvalitní spojení Kralup nad Vltavou s okolím do všech významných směrů. Na trati číslo 091 je zavedena v úseku Praha - Kralupy nad Vltavou plná integrace (možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek PID v osobních a spěšných vlacích). Časové jízdenky (legitimace) PID platí i v dalších úsecích železničních tratí.
Železnice se na tváři města dodnes výrazně podepisuje betonovými estakádami vévodícími centru, jehož je samotné nádraží vlastně přímou součástí.

Městská hromadná doprava

Karosa B732 (PHA 27-82)
Karosa B732 (PHA 27-82) je řádně označena směrovými tabulkami a očekává své cestující v Zeměchách.
Foto Roman Bezemek, 29. prosince 2005
Městská hromadná doprava v Kralupech nad Vltavou byla za dobu své existence provozována hned několika dopravci. Vznikla někdy v době národních podniků ČSAD. Kralupy nad Vltavou byly dokonce samostatným dopravním závodem č. 109 podniku ČSAD KNV Praha, později byl tento závod včleněn do okresního závodu Mělník. Po privatizaci byla MHD provozována následnickou firmou ČSAD AB Mělník a v 1. polovině 90. let pak byl krátkou dobu jejím provozovatelem později nechvalně známý JUDr. Jan Hofmann. Po něm převzal MHD nový dopravce ČSAD Střední Čechy se sídlem v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, který ji provozuje dodnes. Od roku 1999 fungoval tento dopravce jako společnost s ručením omezeným, od září 2007 je akciovou společností.
Karosa B732 (PHM 29-16)
U Tukových závodů v Nelahozevsi se autobusy otáčejí na předmostí starého miřejovického mostu z roku 1906, který dnes slouží jen pro pěší (na snímku Karosa B732 PHM 29-16).
Foto Roman Bezemek, 29. prosince 2005
Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován na dvou autobusových linkách označených šestimístnými licenčními čísly 257 101 a 257 102. Zjednodušené označení číslicemi 1 a 2 se nepoužívá.
Karosa B732, Barvy laky.
V husté dopravě způsobené přechozím čekáním na průjezd vlaku překonává autobus městské dopravy železniční přejezd v Poděbradově ulici před zastávkou Barvy Laky a míří ke hřbitovu, který se nachází na kopci nad městem. Kvůli jeho odlehlosti od ostatní zástavby k němu zajíždí MHD jen několika málo vybranými spoji.
Foto Roman Bezemek (5. 8. 2009)
Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky. Nejsou odlišeny jednotlivé varianty trasy různých spojů.
257 101

Tesco - Kaučuk - Koupaliště - Revoluční - Lobeček - Dýhárna - OS Máj - Žel. st. - OS Máj - MěÚ - Lobeč - ÚNZ - Hřbitov - V Zátiší - Gymnázium - Na Krétě - Minice - Mikovice - ČSAD - Zeměchy

257 102

Žel. st. - OS Máj - MěÚ - ÚNZ (zpět) - Lobeč - Nelahozeves, Lešany - Nelahozeves - Nelahozeves, Tukové záv. - Veltrusy - Kaučuk - Tesco - OS Máj - Žel. st.

Karosy B 732 modernizované na B 952 (zleva 2S7 8144 a 2S7 7692)
Karosy B 732 modernizované na B 952 (zleva 2S7 8144 a 2S7 7692) na lince 257 101 u železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 3. února 2006
Jednotlivé spoje městských linek jsou vedeny v několika odlišných trasách a žádný spoj neprojíždí celou trasu linky tak, jak je uvedeno v jízdním řádu nebo výše umístěné tabulce. Nejdelší spoje na lince 257 101 měří 17 km a jedou téměř hodinu, na lince 257 102 činí maximální délka 17 km a jízdní doba 37 minut.
Karosa B732, Revoluční.
Zastávka Revoluční v místní části Lobeček na rozhraní sídliště a starší vilové zástavby s archaickým zastávkovým přístřeškem. Autobus směřuje k nádraží a dále do Zeměch a zastávku v tomto směru projíždí. Blokovým objezdem zdejší zástavby se totiž na toto místo za pár minut vrátí a zastaví potom u označníku na opačné straně ulice.
Foto Roman Bezemek (5. 8. 2009)
Hlavní zastávkou a zároveň i určitým přestupním bodem, kam se sjíždějí autobusy obou linek z různých směrů, je železniční nádraží. V pracovní dny je provoz na linkách zajišťován zhruba mezi 5. a 23. hodinou, mimo pracovní dny jezdí městská doprava od 5 do 18 hodin. Intervaly jsou nepravidelné. Linka 257 101 jezdí v nejčastěji projížděném úseku Žel. st. - Minice ve špičkách jedním až dvěma spoji za hodinu a mimo špičky přibližně jedním spojem za hodinu. O víkendu je na ní v provozu osm spojů ve směru do Zeměch a šest ve směru k Tescu.
Na lince 257 102 jede ve směru Žel. st. - Nelahozeves - Veltrusy - Žel. st. v pracovní dny osm a o víkendu tři spoje, v opačném v pracovní dny šest a o víkendu rovněž tři spoje.
Karosa B732, Zeměchy.
Konečná zastávka linky č. 1 v místní části Zeměchy s autobusem připraveným k odjezdu zpět do města.
Foto Roman Bezemek (5. 8. 2009)
Karosa B732, přejezd Zeměchy.
Autobus MHD opouští místní část Zeměchy a směřuje do Kralup nad Vltavou. V pozadí je železniční přejezd a zastávka Zeměchy na trati č. 110.
Foto Roman Bezemek (5. 8. 2009)

Tarif a odbavování

Líc a rub plnocenné jízdenky MHD za 4,- Kč vydané v předprodeji v únoru 2006
Líc a rub plnocenné jízdenky MHD za 4,- Kč vydané v předprodeji v únoru 2006.
Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními.
Dle současného tarifu platného od 1. července 2006 činí jednotlivé plné jízdné (pro jednu libovolně dlouhou jízdu bez přestupu) 6,- Kč v předprodeji a 8,- Kč při platbě u řidiče v autobuse. Zlevněná jízdenka (děti 6 - 15 let) stojí v předprodeji 3,- Kč a v autobuse 4 Kč.
Dovozné za rozměrná zavazadla je stanoveno v hodnotě 6,- Kč. Cestující bez platného jízdního dokladu zaplatí přirážku k jízdnému 300,- Kč. Cestující, který nezaplatil dovozné, zaplatí přirážku 50,- Kč. Pokutou 100,- Kč se trestá znečištění vozu nebo kouření ve vozidle.
Plnocenná jízdenka MHD za 5,- Kč vydaná v autobuse v lednu 2006
Plnocenná jízdenka MHD za 5,- Kč vydaná v autobuse v lednu 2006.
Pro stálé cestující jsou zavedeny také časové jízdenky, a to měsíční plná za 200,- Kč a měsíční zlevněná pro děti od 6 do 15 let a studenty středních a vysokých škol za 100,- Kč.
Před 1. červencem 2006 patřila MHD Kralupy nad Vltavou k nejlevnějším v republice. Plné jízdné stálo 4,- Kč v předprodeji a 5,- Kč u řidiče, zlevněné v předprodeji 2,- Kč a v autobuse 2,50 Kč. Dovozné činilo 5,- Kč, měsíční jízdenka stála plná 180,- a zlevněná 90,- Kč. Výše přirážek a pokut byly stejné jako dnes.

Vozový park

Karosa B732 (PHM 29-16)
Karosa B732 (PHM 29-16) najíždí na linku 257 102 v Nelahozevsi. V pozadí jsou objekty hydroelektrárny z roku 1924 - součásti jezu a zdymadla Miřejovice.
Foto Roman Bezemek, 29. prosince 2005
Provoz linek je zajišťován autobusy městského trojdvéřového provedení s podlahou v normální úrovni v červeno-bílém nátěru s uspořádáním barevných pruhů dle firemního schématu dopravce (na autobusech regionální dopravy jsou obvykle stejné pruhy v modré barvě).
Karosa B732, Crossway LE, žst.
Iveco Crossway LE zachycený spolu se starší Karosou B732 na obratišti u železniční stanice. Autobusy zde většinou krátkou chvíli vyčkávají buď na vzájemný přestup nebo na odjezd přesně podle jízdního řádu v případě nadjetí spoje.
Foto Roman Bezemek (5. 8. 2009)
K provozu na linkách MHD je vyhrazeno přibližně pět vozů, z toho jeden částečně nízkopodlažní Iveco Crossway LE v linkovém dvoudvéřovém provedení. Zbylé autobusy jsou typu Karosa B 732 s mechanickou převodovkou, některé modernizované s novými čely - zvenku tak připomínají model Karosa B952. V interiéru jsou však tyto modernizované vozy původní včetně drážkovaných krytů osvětlení a signalizačních zařízení nade dveřmi.
Současný dopravce nemá kromě informační kanceláře přímo v Kralupech zázemí a na autobusech zdejší městské dopravy se tak projevuje absence pravidelné údržby ve vlastním závodě. Nejviditelnější je poněkud špinavější vzhled vozidel (vně i uvnitř), než jak bývá obvyklé v jiných městech...
Karosa B 732 (PHA 27-82)
Karosa B 732 (PHA 27-82) na lince 257 101 v zastávce Kralupy nad Vltavou, OSP. Vybledlá cedule za sklem kdysi informovala o čísle linky a trase…
Foto Roman Bezemek, 29. prosince 2005
Autobusy městské dopravy nejsou vybaveny digitálními orientacemi. Za čelním sklem je v pohledu na vůz zepředu umístěna vlevo nahoře orientace s nápisem "MD Kralupy nad Vltavou" nebo "MHD Kralupy n. Vlt." a někdy také s licenčním číslem linky nebo i trasou (nemusí tam však být vůbec) a v levé dolní části skla jedna až čtyři cedulky s názvy zastávek, přes které aktuální spoj jede (přichycené gumovými knoflíky). Na pravém boku vozu ve směru jízdy a za zadním sklem mohou být umístěny univerzální cedule s označením typu "MHD Kralupy n. Vlt.", ale není to pravidlem.

Zastávky a jízdní řády

Městské zastávkové označníky před železniční stanicí
Městské zastávkové označníky před železniční stanicí.
Foto Roman Bezemek, 29. prosince 2005
Zastávky městské dopravy jsou osazeny specifickými městskými označníky, které jsou dvoutyčové konstrukce, nesou desku s jízdními řády a horní štít a nahoře jsou zakulacené. Tyče označníků jsou tmavě zelené a desky červené. Horní štít je buď prázdná červená deska, nebo je na něm nakreslen znak města a pod ním autobus neidentifikovatelného typu z bezdvéřové strany. Čekárnu má jen menší část zastávek, postupně jsou však osazovány i nové přístřešky. K charakteru skutečného městského provozu přispívá i většina konečných či otočné body závlekových tras, které jsou v podobě točny s příslušným dopravním značením - zákaz vjezdu nebo zastavení s dodatkovou tabulkou "mimo MHD", "otáčení autobusů MHD", apod.
Městské zastávkové označníky před železniční stanicí
Zastávka Lobeček se třemi označníky - Pražské integrované dopravy, MHD a ostatních autobusových linek.
Foto Lukáš Vrobel, 2. ledna 2006
V zastávkách OS Máj a a Barvy a laky zastavují u zastávkových označníků MHD i linky Pražské integrované dopravy. Označníky v zastávce OS Máj jsou od ostatních zastávkových sloupků MHD odlišeny přichycenými plechovými deskami s čísly zastavujících linek a jejich jízdními řády. V zastávce Barvy a laky jsou číslo linky (456) i jízdní řád nalepeny na původní označník bez úprav.
Na ostatních zastávkách, kde se sjíždí větší počet linek, jsou umístěny hned tři druhy označníků: jeden pro regionální linky mimo PID, jeden pro linky PID (provedení ČSAD Střední Čechy) a jeden pro MHD.
Jízdní řád linky MHD číslo 257 102
Jízdní řád linky MHD číslo 257 102 pro oba směry obou jejích tras.
Foto Lukáš Vrobel, 2. ledna 2006
Jízdní řády se lepí na plech spodní desky označníku (výjimečně jsou v čekárně). Jsou shodného provedení s regionálními linkami ČSAD, tj. s vypsáním celých tras spojů. Mezi číslem linky a trasou je uvedeno "MD Kralupy nad Vlt.:" Aktuální zastávka nebývá podtržena, a protože není nikde na označníku uvedena, má cestující neznalý města problém nalézt, který řádek s odjezdy platí.
Karosa B 732 s novými čely
Karosa B 732 s novými čely se chystá otočit na zastávce Kralupy nad Vltavou, Lobeč.
Foto Roman Bezemek, 4. července 2006

Závěrem

Díky svému bouřlivému rozvoji vypadají Kralupy nad Vltavou z hlediska urbanismu trochu odlišně od většiny ostatních měst. Centrum, pokud tak budeme nazývat území kolem železničního nádraží, zabírá poměrně malou plochu, větší sídlištní celky vznikaly v jeho docházkové vzdálenosti a městská doprava má tak větší význam jen pro pravobřežní Lobeček s rafinerií Kaučuk a především pak pro až později připojené části Mikovice, Minice a Zeměchy, případně samostatné Lešany a Nelahozeves. Ve všech těchto částech je zástavba tvořena převážně rodinnými domy a vilkami a vytížení městské dopravy proto není zas tak silné. Město jako celek je však poměrně rozlehlé a MHD si tak své cestující najít dokáže. Její význam tedy tkví v neposlední řadě i v jakémsi psychologickém spojení dřívějších samostatných sídel do jednoho celku.
Plánek linkového vedení MHD zpracovaný Miroslavem Pencem zachycující stav v roce 2007 si můžete stáhnout zde.

Fotogalerie

Karosa B732 (PHA 27-82) se otáčí na zasněžené návsi v Zeměchách. R. Bezemek, 29. 12. 2005 Karosa B732 s novými čely (2S7 7692) před železniční stanicí. R. Bezemek, 29. 12. 2005 Karosa B732 (PHM 29-16) odstavená na konečné Nelahozeves, Tukové závody. R. Bezemek, 29. 12. 2005 Odbavování cestujících v zastávce Kralupy nad Vltavou, ÚNZ. R. Bezemek, 4. 7. 2006
U železniční stanice se některé spoje sjíždějí, aby tak byl umožněn vzájemný přestup cestujících. Zde Karosy B 732 PHA 27-82 a 2S7 7672. R. Bezemek, 29. 12. 2005 Karosa B 732 modernizovaná na B 952 (2S7 7692) na konečné linky 257 101 Tesco. L. Vrobel, 2. 1. 2006 V MHD slouží i Karosa B 732 PHM 29-16 (r. v. 1988, ex DP Praha) označená také dnes už neplatným ev. č. 1552 Pražské integrované dopravy. L. Vrobel, 3. 2. 2006 Karosa B 732 (PHA 23-49) v ulici Generála Klapálka poblíž železniční stanice. L. Vrobel, 2. 1. 2006
Karosa B 732 (PHA 27-82) v obratišti u železniční stanice. L. Vrobel, 2. 1. 2006 Zastávka ÚNZ s klasickým označníkem MHD bez nakresleného autobusu a znaku města. L. Vrobel, 2. 1. 2006

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20