Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Víkend s historickými trolejbusy Škoda v Plzni
(23. - 24. září 2006)

Popularizace veřejné dopravy u občanů, to je jeden z hlavních cílů Společnosti pro veřejnou dopravu. Veřejností nejoblíbenější formou popularizace je pořádání jízd historických vozidel. V roce 2006 si připomínáme výročí 70 let výroby trolejbusů Škoda a také 65 let od vyjetí prvního trolejbusu do ulic Plzně. Zmíněná jubilea byla podnětem k uspořádání Víkendu s historickými trolejbusy Škoda v našem rodném městě. Výsledek půlrok trvajících intenzivních příprav a nelehkých jednání byl prezentován o víkendu 23. - 24. září 2006 v rámci akce Věda a technika v ulicích Plzně, na jejímž pořádání se podílelo několik organizací, občanských sdružení, firem, město Plzeň a Západočeská univerzita.
 Nejstarší český provozní trolejbus Škoda 6 Tr v centru zájmu obyvatel Plzně na Americké třídě u Mrakodrapu - budova s věží v pozadí obrázku. Tak vypadá návrat do rodného města po 35 letech odloučení.
Nejstarší český provozní trolejbus Škoda 6 Tr v centru zájmu obyvatel Plzně na Americké třídě u Mrakodrapu. Tak vypadá návrat do rodného města po 35 letech odloučení.
Foto M. Klas (24. 9. 2006)

Přípravy Víkendu s historickými trolejbusy Škoda

K pořádání jízd pro veřejnost je samozřejmě potřeba vhodných historických vozidel. Bohužel v Plzni, ve městě výrobce trolejbusů, paradoxně provozní historický trolejbus neexistuje. Výjimkou je pouze unikátní, ale poměrně moderní trolejbus typu 17 Tr, který získalo Muzeum Škoda v létě 2006 od Dopravního podniku Ostrava. Naštěstí Technické muzeum Brno má ve svých sbírkách dva bývalé plzeňské trolejbusy. Jedná se o trolejbus typu 6 Tr z roku 1949 a trolejbus T 11 z roku 1967 Oba představují cenný příklad vývoje výroby trolejbusů Škoda. Typ 6 Tr je prvním dvounápravovým trolejbusem Škoda a trolejbus T 11 je dokladem prvního pokusu o výrobu společné karosérie pro trolejbusy Škoda a autobusy Karosa. Naším záměrem bylo ukázat Plzeňanům právě tyto vozy. Díky velké vstřícnosti Technického muzea v Brně se to podařilo.
Příjezd do Koterova
K nakládací rampě nádraží Plzeň - Koterov přijíždí vzácný náklad - trolejbusy 6 Tr a T 11 ze sbírek Technického muzea v Brně.
Foto Jiří Kohout (22. 9. 2006)
Oba unikátní trolejbusy přijely do Plzně v ráno v pátek 22. září, naložené na plošinových vozech. V doprovodném vagónu s nimi přicestovali i technici Dopravního podniku Brno, později je doplnili i brněnští řidiči. Díky šikovnosti posádky tahače PMDP se trolejbusy rychle a bezpečně dostaly z vagónů do vozovny v Cukrovarské ulici. Zde proběhlo jejich oživení, byly vykonány potřebné zkoušky a odpoledne trolejbusy vyjely do ulic města na zkušební jízdu. V ulicích z toho bylo velké pozdvižení.
Opět v Plzni
Hala údržby vozovny Cukrovarská. Napínavý okamžik: po dlouhých 35 letech se botky trolejbusu 6 Tr opět dotknou plzeňských trolejí. Svůj trolejbus k mateřskému zdroji energie připojuje technik Broňa z Brna.
Foto Jiří Kohout (22. 9. 2006)

Sobotní jízdy historických trolejbusů pro zajištění dopravy

Sobotní ráno 23. září slibovalo nádherný den babího léta. Radost z toho měli všichni organizátoři akcí v rámci Vědy a techniky v ulicích Plzně. Na náměstí Republiky byla k vidění auto na vodíkový pohon, kokpit formule, simulátor stavu beztíže ad. Ve Smetanových sadech byly návštěvníkům k dispozici v jednotlivých expozicích odborníci z akademie věd, Západočeské univerzity, plzeňští astronomové, prezentace soukromých firem vyrábějící např. mobilní protipovodňové zábrany atd.
Součástí programu byl také Den otevřených dveří ve Škodě HOLDING. Z nádvoří od I. brány Škodovky, autobusy SOR patřící PMDP dopravovaly zájemce na exkurze do závodů Škoda Transportation (lokomotivka) a Škoda Power (výroba turbin). Dopravně propojit I. bránu Škoda s centrem města a závodem Škoda Electric (výroba trolejbusů), který se nachází na opačném konci města v Doudlevcích, si vzaly za úkol právě historické trolejbusy.
Nápor cestujícících do trolejbusu 6 Tr u I. brány Škodovky.
Nápor cestujícících do trolejbusu 6 Tr u I. brány Škodovky.
Foto M. Klas (23. 9. 2006)
Na zvláštní lince D1 vedoucí od I. brány Škoda přes Americkou třídu do Doudlevec byla od 9 do 15 h nasazena "šestka" a "sedmnáctka". Zejména o svezení se "šestkou" byl velký zájem a proto na některé spoje vyjel v závěsu jako posila historický autobus ŠL 11. Třetí historický trolejbus T 11 na lince D2 od I. brány Škoda do Doubravky připomněl, že právě tato trať byla otevřena v Plzni jako první. Na nezájem cestujících si rozhodně "té jedenáctka" stěžovat nemohla. V odpoledních hodinách jej dvěma spoji doplnily i trolejbusy 6 Tr a 17 Tr.
Trolejbusové linky doplnila autobusová linka D3 v režii firmy ČSAD autobusy Plzeň a.s. Vedla z náměstí Republiky přes nádraží ČD k I. bráně Škoda. ČSAD Plzeň na linku nasadila svůj historický vůz RTO. Protože starý dědeček má již právo na své vrtochy, na několik spojů za něj musel zaskočil autobus ŠD 11 plzeňského spolku Škoda-Bus klub. Všechny sobotní linky D1 - D3 byly zdarma.
 Distribuce zvláštní novinové přílohy o historii trolejbusů v  přeplněném voze Škoda T 11.
Distribuce zvláštní novinové přílohy o historii trolejbusů v přeplněném voze Škoda T 11.
Foto M. Klas (23. 9. 2006)
Jízdy vozidel doplnila výstava fotografií z historie výroby a provozu trolejbusů Škoda, jejíž vernisáž proběhla před budovou Muzea Škoda. V muzeu byla k vidění modelová trolejbusová dráha a ke shlédnutí byly i filmy z historie výroby trolejbusů. Jako poutač byl před muzeem umístěn nejnovější výrobek firmy Škoda Electric - trolejbus 24 Tr.
Na nádvoří I. brány Škoda poutala značnou pozornost fotografická výstava SPVD o dopravních zajímavostech. Ve stánku bylo také možné zakoupit originální lepenkové jízdenky na sobotní noční jízdu trolejbusem 6 Tr po Plzni a rezervovat si místa na nedělní okružní jízdy po městě. Díky podpoře mediálního partnera akce - Plzeňského deníku, byla zdarma distribuována mezi návštěvníky akce zvláštní čtyřstránková barevná příloha, věnovaná především historii trolejbusové dopravy ve světě.
Večer vyjely od Mrakodrapu všechny tři historické trolejbusy na zvláštní noční jízdu po Plzni. Zájem o noční jízdu předčil očekávání, vozy byly vyprodány téměř do posledního místa. Mezi cestujícími převažovaly mladé dvojice a rodiče s dětmi. Trolejbusy projely Americkou třídou plnou žasnoucích lidí, otočily se u autobusového nádraží a zamířily na venkovskou trolejbusovou trať do Černic. Ve vozech byla výborná nálada, všem se jízda noční Plzní historickými trolejbusy velice líbila. Obyvatelům černických domků se naskytl nezvyklý pohled - v jedenáct hodin večer do jejich ulice najely tři historické trolejbusy a po několik minut blýskaly desítky fotoaparátů a ulici lemovala početná řada stativů těch největších dopravních gurmánů.
 Záběr z noční jízdy trolejbusů byl pořízen v manipulační smyčce Sladkovského.
Záběr z noční jízdy trolejbusů byl pořízen v manipulační smyčce Sladkovského.
Foto V. Leška (23. 9. 2006)

Nedělní okružní jízdy

Již klidnější průběh, opět za nádherného počasí, měly nedělní vyhlídkové okružní jízdy trolejbusů po linkách označených A a B, které měly svůj počátek i konec na Americké třídě v zastávce Mrakodrap. Na lince A vozy jezdily od Mrakodrapu na Bory, pak kolem Tyršova mostu zpět na Americkou třídu a následně do Doubravky, konečná Zábělská. Po návratu k Mrakodrapu vůz z linky A přejel po krátké přestávce na linku B. Ta vedla po Domažlické třídě na Zátiší a pak zpět přes Americkou třídu do Božkova, kde následoval obrat k Mrakodrapu.
 Trolejbus Škoda T 11 na konečné Božkov.
Trolejbus Škoda T 11 na konečné Božkov.
Foto M. Klas (24. 9. 2006)
Trolejbus T 11 nápor zájemců o svezení zvládal, ale zájem o "šestku" si neplánovaně vynutil vypravení trolejbusu 17 Tr, aby sbíral na trase cestující, kteří se do veterána již nedostali. Mezi cestujícími opět převládali především rodiče s dětmi a mladé páry. Mezi dětmi budili pozornost průvodčí ve svých uniformách, kteří s velkou pečlivosti kleštičkami proštípali lepenkové jízdenky. Na svá mladá léta u dopravního podniku přišlo zavzpomínat i několik bývalých zaměstnanců, kteří s brněnskými kolegy často vášnivě debatovali o technických detailech trolejbusů.
  Přestávka během nedělní vyhlídkové jízdy ve smyčce Božkov.
Přestávka během nedělní vyhlídkové jízdy ve smyčce Božkov.
Foto M. Klas (24. 9. 2006)
Krátce před 18 hodinou přijely všechny tři vozy do Cukrovarské ulice a za první opravdovou dopravní akcí s historickými trolejbusy v Plzni se zavřela vrata vozovny. V pondělí 25. září se vůz 17 Tr za tahačem PMDP vrátil do depozitáře Muzea Škoda a brněnské vozy byly na nakládací rampě v Koterově naloženy na vagóny před svou cestu zpět do moravské metropole.
 Mezi dětmi měl velký úspěch průvodčí s kleštičkami pečlivě procvakávající originální lepenkové jízdenky.
Mezi dětmi měl velký úspěch průvodčí s kleštičkami pečlivě procvakávající originální lepenkové jízdenky.
Foto M. Klas (24. 9. 2006)

Ohlédnutí organizátorů

Víkend s historickými trolejbusy byla akce velice náročná, něco podobného se dosud v Plzni nepořádalo. Nutnost jízdy vozů organizačně propojit s ostatními akcemi Vědy a techniky v ulicích Plzně podmínky ještě ztěžovalo. Z toho vyplynuly některé nedostatky organizace, za které se cestujícím omlouváme - příště se jich budeme snažit vyvarovat.
Přesto Víkend s historickými trolejbusy Škoda v Plzni považujeme za akci velice zdařilou, která potěšila tisíce cestujících a obyvatel města. Doufáme, že se v Plzni jednou dočkáme vlastních historických trolejbusů, aby se podobné připomínky úspěšné historie trolejbusů Škoda a Plzeňských městských dopravních podniků opakovaly častěji. Už jenom pro pestrost plzeňského kulturního života a rozzářené oči dětí.
Bývalý plzeňský trolejbus T 11 po 26 letech brněnského exilu zavítal alespoň na tři dny opět pod známou siluetu budovy městského soudu.
Bývalý plzeňský trolejbus T 11 po 26 letech brněnského exilu zavítal alespoň na tři dny opět pod plzeňskou "měděnou pavučinu". Zde zachycen s majestátní budovou "Planetária" dnes sídla městského soudu.
Foto J. Šlehofer (24. 9. 2006)

Poděkování sponzorům a partnerům akce

Komu všemu poděkovat za pomoc při organizování Víkendu s historickými trolejbusy Škoda v Plzni? Výčet všech je velice dlouhý.
Především jsou to hlavní sponzoři akce - výrobce trolejbusů Škoda Electric s.r.o. a také Škoda HOLDING a.s. Významnou měrou se také podílelo město Plzeň - Kancelář primátora města, Městský obvod Plzeň 4 - Doubravka a Nadace 700 let města Plzně.
Dále akci podpořila plzeňská firma J plus J, přesné výpalky s.r.o.
Z partnerů je nutné uvést Plzeňské městské dopravní podniky a.s. , které poskytly zázemí trolejbusům, technickou podporu akce a doprovodné řidiče. Také České dráhy maximálně vyšly vstříc v ceně přepravy vozů z Brna do Plzně a zpět.
Přátelé ze Škoda - Bus klubu se svými historickými autobusy operativně řešili problémy s kapacitou nasazených historických trolejbusů či technických problémů autobusu RTO.
Muzem Škoda spolupracovalo na přípravě fotografické výstavy o historii trolejbusů Škoda.
Mnoho díků je třeba také poslat všem našim přátelům a členům sdružení, kteří na přípravách akce i během jejího průběhu odpracovali stovky hodin - vše bez nároku na odměnu. Obětavě plnili během akce organizátorké povinnosti, pracovali na přípravě fotografické výstavy, připravili zvláštní novinovou přílohu, pomáhali při přípravě vozu 17 Tr v Muzeu Škoda a při dalších příležitostech.
Mediálním partnerem akce byl Plzeňský deník , který vydal zvláštní novinovou přílohu o historii trolejbusové dopravy.

Zvláštní poděkování

Na závěr je nutné vyzdvihnout velkou obětavost všech techniků a řidičů Technického muzea v Brně (resp. z Dopravního podniku Brno), kteří do renovace trolejbusových veteránů investovali zdarma tisíce hodin svého osobního volna a za spartánských podmínek se vydali do Plzně prezentovat své krásné vozy.
 Trolejbus Škoda 6 Tr v plzeňské čtvrti Zátiší.
Trolejbus Škoda 6 Tr v plzeňské čtvrti Zátiší.
Foto M. Klas (24. 9. 2006)
Další fotky naleznete v sekci zde.