Jízdí řád MHD - Linka 4
Směr A Směr B
Špičák Dlouhá
Dlouhá prodejna
Špičák PNS
U pivovaru
Moskevská podjezd
Banco
Lipka
Bulharská
Nádraží ČD
Mánesova nábytek
Vagónka rozcestí
Vagónka
Varta
Panelárna
Dubice restaurace
Dubice koupaliště
Dubice otočka
Dubice otočka
Dubice koupaliště
Dubice restaurace
Panelárna
Varta
Vagónka
Vagónka rozcestí
Mánesova nábytek
Nádraží ČD
Bulharská
Hrnčířská
Banco
Erbenova
U pivovaru
Špičák PNS
Dlouhá prodejna
Špičák Dlouhá