Vozový park a provoz olomouckých tramvají

Vozový park

Míjení modernizovaných tramvají T3R.P zleva ev. č. 182 (1987) a 158 (1986) na lince 4 v občasné zastávce Náměstí Hrdinů v Sokolské ul. před začátkem jednokolejné tratě do vozovny
Míjení modernizovaných tramvají T3R.P zleva ev. č. 182 (1987) a 158 (1986) na lince 4 v občasné zastávce Náměstí Hrdinů v Sokolské ul. před začátkem jednokolejné tratě do vozovny.
Foto Lukáš Vrobel (29. 8. 2005)
Pro zahájení provozu roku 1899 bylo dodáno prvních 9 motorových vozů a 4 vlečné z vagonky Johan Weitzer ze Štýrského Hradce, další dva motorové vozy stejného typu dorazily v roce 1900. Motorové vozy měly jeden trakční motor a byly vybaveny lyrovými sběrači, avšak nezvládaly stoupání v Denisově ulici a tak musely být dodatečně osazeny druhým trakčním motorem. Vzhledem k nízké únosnosti mostů přes řeky Moravu a Bystřici musely být vozy krátké lehké stavby. K dalším obměnám či rozšíření vozového parku docházelo spíš ve vlnách. Roku 1912 to byly 4 motorové vozy ze Studénky a roku 1922 pět motorových vozů s výzbrojí Siemens, opět ze Štýrského Hradce. Dále byly pořizovány především ojeté motorové vozy. V letech 1934 – 1936 se jednalo o tři vozy z Brna a v letech 1947 – 1967 velký počet vozů z Prahy. Vlečné vozy se většinou upravovaly ze starších motorových, ale také se vyráběly ve vlastních dílnách podniku. Roku 1950 pak došlo k dodávce šesti nových vlečných vozů z Královopolské strojírny a posledních 8 jednosměrných vozů bylo původem z Plzně.
Velký zlom znamenala první dodávka čtyřnápravových vozů typu T1 v roce 1957 v počtu 10 ks. Na ni navázala v letech 1961 – 1965 dodávka 5 vozů T2, z nichž jeden byl první prototyp evid. č. 6001, který předtím deset let jezdil v Praze. Nejpočetnější však byly vozy T3. Celkem bylo dodáno v letech 1966 – 1970 třicet kusů. Poslední velká dodávka byla realizována v letech 1983 – 1987, kdy se jednalo o verzi T3SUCS původně určenou pro vývoz do SSSR. Tramvaje T3 se na dvanáct let (1987 – 1999) staly jediným typem tramvaje provozovaným v Olomouci.
Tramvajová vozovna v Koželužské ulici s vozem T3 evid. č. 126.
Tramvajová vozovna v Koželužské ulici s vozem T3 evid. č. 126.
Foto Lukáš Vrobel (29. 8. 2005)
I v hanácké metropoli se nakonec vydali cestou obnovy vozového parku nízkopodlažními vozy. Podle smlouvy mělo být dodáno v letech 1998 a 1999 deset vozů Škoda Inekon LTM 10.08 známých jako „Astra“, avšak nakonec byly dodány jen čtyři. Bohužel opět nastala pauza. Dne 4. 9. 2006 se veřejnosti představily dvě koncepčně shodné tramvaje Inekon 01 – Trio vyrobené v Ostravě, o dva měsíce později následovala ještě třetí shodného typu. Nízkopodlažní vozy typů LTM 10.08 a 01 – Trio jsou nasazovány na linky vedoucí od hlavního nádraží po trase přes tržnici, neboť svou konstrukcí s pevnými podvozky nejsou vhodné pro členitou trať přes centrum města (produkovaly by nadměrný hluk a rychleji by se opotřebovávala kola a kolejnice). Zatím posledním typem tramvaje na olomouckých kolejích se stal typ VarioLF s výzbrojí TV Europulse, koncepčně vycházející z tramvají T3, avšak doplněný střední nízkopodlažní částí. První dva vozy tohoto typu se objevily v Olomouci roku 2006. V provozu se objevují jak sólo, tak ve dvojicích, avšak kvůli odlišné elektrické výzbroji nemohou být spřahovány s rekonstruovanými vozy T3R.P, jako je tomu v Liberci. Se svými otočnými podvozky jsou však vhodné pro provoz na linkách přes centrum.
Kloubová nízkopodlažní tramvaj Škoda LTM 10.08 Astra ev. č. 201 (r. v. 1998) na konečné linky 1 Fibichova
Kloubová nízkopodlažní tramvaj Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 201 (r. v. 1998) na konečné linky 1 Fibichova
Foto Lukáš Vrobel (30. 8. 2005)
Vzhledem k tomu, že nákupy nových vozů neprobíhají tak rychle a park současných vozů T3 jevil známky opotřebení, bylo přistoupeno k rekonstrukcím. Modernizovány jsou především novější tramvaje T3SUCS, zatímco starší vozy z let 1966 až 1970 postupně z provozu mizí. Modernizace zahrnuje především výměnu elektrické výzbroje, nový interiér, dosazení moderního informačního systému a inovací prochází i řídící pult. Tím vším tramvaje přispívají ke značnému zvýšení kultury cestování. První modernizovaná tramvaj vyjela na olomoucké koleje s cestujícími v únoru roku 2000. Jednalo se o původní vůz TSUCS ev. č. 161. O měsíc později vyjela druhá tramvaj ev. č. 152. Obě modernizace s použitím výzbroje TV14 z ČKD byly provedeny v ústředních dílnách DP Ostrava. Označeny byly jako typ T3M.4. Vůz ev. č. 161 byl vybaven zkušebně polopantografem Lekov, č. 152, stejně jako další modernizované tramvaje, původními sběrači po opravě. Vzhledem ke známým problémům firmy ČKD DS jsou další modernizované tramvaje vybavovány výzbrojí Progress a jsou označené jako typ T3R.P. Kromě DP Ostrava tyto modernizace provádí též firma Pars nova Šumperk. Na všech tramvajích je aplikován nový modročervený firemní nátěr. Ostatní, nemodernizované tramvaje, jsou při velkých prohlídkách vybavovány některými moderními prvky.
Ještě se krátce zmíním o historických vozech, které má Olomouc tři. Motorový vůz evidenčního čísla 223 z roku 1930 pochází původně z Prahy. Vyrobily jej Ringhofferovy závody v Praze na Smíchově. Spolu s ním tvoří soupravu vlečný vůz evid. č. 99, vyrobený v roce 1951 v Královopolských strojírnách v Brně. S touto soupravou je možné se svézt pouze při mimořádných jízdách, nebo si ji pronajmout pro různé akce a nejednou si i zahrála ve filmu. Pravidelná nostalgická linka v Olomouci není. Posledním historickým vozem je motorový vůz evid. č. 16 z roku 1914. Vyroben byl ve vagónce Studénka.
Souprava T3 ev. č. 139 + 138 z r. 1970 v nástupní zastávce linky 6 Nová Ulice.
Souprava T3 ev. č. 139 + 138 z r. 1970 v nástupní zastávce linky 6 Nová Ulice.
Foto Lukáš Vrobel (30. 8. 2005)

Provoz

V současné době je v Olomouci v provozu šest tramvajových linek, označených čísly 1, 2 a 4 - 7. Níže jsou uvedeny pouze vybrané zastávky:
Jízdní řády olomouckých tramvají.
Jízdní řády olomouckých tramvají.
Foto Lukáš Vrobel (30. 8. 2005)
  • 1: FIBICHOVA - Hlavní nádraží - Envelopa - Tržnice - Okresní soud - Výstaviště Flora - Fakultní nemocnice - NOVÁ ULICE
  • 2: FIBICHOVA - Hlavní nádraží - Žižkovo nám. - Nám. Republiky - Palackého - Nádraží město - Pražská - NEŘEDÍN, KREMATORIUM
  • 4: PAVLOVIČKY - Bělidla - Aut. nádraží podchod - Hlavní nádraží - Žižkovo nám. - Nám. Republiky - Nám. Hrdinů - Okresní soud - Výstaviště Flora - Fakultní nemocnice - NOVÁ ULICE
  • 5: PAVLOVIČKY - Bělidla - Aut. nádraží podchod - Hlavní nádraží - Envelopa - Tržnice - Okresní soud - Nám. Hrdinů - Palackého - Nádraží město - Pražská - NEŘEDÍN, KREMATORIUM
  • 6: FIBICHOVA - Hlavní nádraží - Žižkovo nám. - Nám. Republiky - Nám. Hrdinů - Okresní soud - Výstaviště Flora - Fakultní nemocnice - NOVÁ ULICE
  • 7: FIBICHOVA - Hlavní nádraží - Envelopa - Tržnice - Okresní soud - Nám. Hrdinů - Palackého - Nádraží město - Pražská - NEŘEDÍN, KREMATORIUM
Linky číslo 1, 2 a 4 jsou v provozu celodenně a celotýdně. Linka 7 jezdí celotýdně, ale její provoz je denně ukončen už okolo 20. hodiny. Linky 5 a 6 jezdí pouze v pracovních dnech kromě večera, linka 6 také vyjíždí ráno později.
Tramvaj T3R.P odpočívá na konečné Pavlovičky.
Tramvaj T3R.P odpočívá na konečné Pavlovičky.
Foto Michal Lošťák (9. 9. 2007)
Soupravy vozů se vypravují na linky číslo 2 a 6. Na linku 1 jsou nasazovány buď tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje "Astra" nebo sólo vozy typu T. Na linkách 4, 5 a 7 jezdí pouze sólo vozy T.
Souprava vozů T3SUCS najíždí do zastávky Hlavní nádraží.
Souprava vozů T3SUCS najíždí do zastávky Hlavní nádraží.
Foto Václav Boček (30. 11. 2007)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20