Nymburk

Město

Nymburské hradby
Nymburské hradby.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Okresní město Nymburk leží ve Středočeském kraji ve Středolabské tabuli na řece Labi. V současné době má zhruba 15 000 obyvatel a funguje zde průmysl strojírenský, oděvní, potravinářský a polygrafický. Nymburk je také důležitou železniční křižovatkou s velkými dílnami (Železniční opravny a strojírny). Za pozornost stojí také historické jádro města s částí středověkého cihlového opevnění chráněného dvěma vodními příkopy, cihlovým gotickým kostelem, renesanční radnicí a vodárnou.

Silniční doprava

Karosa C 954 dopravce ČSAP Nymburk 2S5 5891
Karosa C 954 dopravce ČSAP Nymburk 2S5 5891 (ev. č. PID 1966) na regionální lince 270 443 Nymburk - Sadská, která pokračuje jako linka PID 230 433 dopravce OAD Kolín ze Sadské do Peček, projíždí kolem zastávky Nymburk, Zálabí PVT.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Nymburkem prochází jediná silnice 1. třídy, kterou je číslo I/38 Jestřebí - Doksy - Mladá Boleslav - Nymburk - Kolín - Čáslav - Havlíčkův Brod - Jihlava - Znojmo - Hatě. Pro město mají význam ještě silnice 2. třídy II/330 Český Brod - Sadská - Nymburk - Činěves a II/331 Mělník - Stará Boleslav - Lysá nad Labem - Nymburk - Poděbrady.
Takřka monopolním dopravcem v regionální a dálkové autobusové dopravě je Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., pouze linku 270 443 Nymburk - Sadská provozuje ČSAP s.r.o. a mezinárodní linku 000 507 Kráľovský Chlmec - Mladá Boleslav SAD Michalovce a.s. Regionální linky OAD Kolín jsou začleněny do systému Středočeské integrované dopravy, ve kterém je cena jízdného určena počtem projetých zón - Nymburk leží v zóně 136. Systém byl do Nymburka rozšířen 4. března 2007, ani v současné podobě vzniklé 6. května 2007 však není v této oblasti skutečným integrovaným dopravním systémem - zapojena do něj není linka MHD, linky ČSAP Nymburk do Sadské (přímá pokračování linek Pražské integrované dopravy za hranicemi tohoto systému) ani vlaky Českých drah.
Autobusové nádraží se nachází v blízkosti centra před výpravní budovou železniční stanice. Ve městě se nachází ještě několik významných autobusových zastávek, např. Náměstí a Zálabí PVT.

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Nymburk hlavní nádraží
Výpravní budova ŽST Nymburk hlavní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Nymburk je významným železničním uzlem. Prochází tudy dvoukolejná elektrifikovaná trať číslo 231 Praha - Velký Osek - Kolín, po které jsou přes Nymburk vedeny vlaky kategorií osobní (zastávkový) až expres. Kromě expresů zde zastavují všechny. Od této tratě se zde odpojují železnice číslo 060 do Poříčan, 061 do Kopidlna a Jičína a 071 do Mladé Boleslavi. Všechny jsou jednokolejné, trať 060 je elektrifikovaná a po všech jsou vedeny vlaky do kategorie rychlík.
Železniční doprava má pro Nymburk zásadní význam a drží si monopol ve spojení s Prahou, kam odtud autobusy nejezdí.
Dvě elektrické jednotky řady 451 na osobních vlacích v ŽST Nymburk
Dvě elektrické jednotky řady 451 na osobních vlacích v ŽST Nymburk.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006

Městská hromadná doprava

SOR C 7.5 NBA 73-37
SOR C 7.5 NBA 73-37 vyjíždí na lince MHD od zastávky Kulturní dům na náměstí Přemyslovců při cestě do Zálabí.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Městskou hromadnou dopravu v Nymburce provozuje od 6. května 2007 dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. se sídlem Polepská 867, Kolín. Předtím zajišťoval provoz dopravce ČSAP s.r.o. se sídlem Dopravní 1717, Nymburk. Změna dopravce však byla pouze administrativní - autobusy jsou stejně jako dříve vypravovány z provozovny v nymburské Dopravní ulici.
Firmy Okresní autobusová doprava (OAD) Kolín, s.r.o. a ČSAP s.r.o. Nymburk mají stejné majitele, kterými jsou ing. Alois Koutek starší a mladší. Dnešní ČSAP vznikla v roce 1992 privatizací státního podniku ČSAD Nymburk (vzniklého v roce 1990 osamostatněním dřívějšího dopravního závodu 111 Nymburk krajského národního, od roku 1988 státního podniku ČSAD KNV Praha). Privatizovaná společnost nesla v letech 1992 - 1994 název PROhealth s.r.o., v letech 1994 - 2000 ČSAD PROhealth s.r.o. a s nástupem současných vlastníků od roku 2000 současný název ČSAP s.r.o. Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1996, kdy převzala činnosti privatizovaného státního podniku ČSAD Kolín vzniklého také rozdělením ČSAD KNV Praha (dříve jeho dopravní závod 112) v roce 1990. Současné majitele má od roku 2002.
Před reorganizací v roce 2007 spadaly pod dopravce OAD Kolín provozovny v Kolíně (dopravní závod), Českém Brodě a Kouřimi a pod ČSAP Nymburk provozovny Nymburk (dopravní závod), Městec Králové, Poděbrady, Lysá nad Labem a Loučeň. Od 1. ledna 2007 byly všechny autobusy ČSAP Nymburk převedeny pod společnost OAD Kolín společně s řidiči, dispečery a technicko-hospodářskými pracovníky. Na OAD Kolín byly také převedeny licence na linky (z toho na linku MHD až od 6. května 2007) kromě linek 270 433 a 270 443 Nymburk - Sadská, které provozuje nadále ČSAP autobusy OAD. ČSAP je pouze servisní společností pro OAD Kolín. (Pramenem pro data převádění jednotlivých linek mezi dopravci je Celostátní informační systém o jízdních řádech, údaje o dopravcích na zastávkových jízdních řádech a jízdenkách v různých obdobích se od nich mohou lišit.)
SOR C 10.5 3S6 6804
SOR C 10.5 3S6 6804 projíždí na lince MHD z náměstí Přemyslovců na most přes Labe u zastávky Kulturní dům.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Provoz městské dopravy je tvořen jedinou autobusovou linkou, označenou šestimístným licenčním číslem 270 985. Její trasa je uvedena v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky a nejsou odlišeny varianty trasy jednotlivých spojů.
270 985

Vyrolat - Zálabská - Zálabí PVT - Náměstí - Zimní stadion - Poliklinika - Restaurace sídliště - Nákupní podnik - Autobusové stanoviště - U Hypernovy - Lokomotivní depo

Karosa LC 735 NBA 34-38
Karosa LC 735 NBA 34-38 na lince MHD u zastávky Diskont Potraviny.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Linka je v provozu pouze v pracovní dny zhruba od 4.40 do 15.20 hodin. Každým směrem je vedeno osm spojů, takže interval v jednom směru je hodinový nebo vyšší.
Jednotlivé spoje na lince projíždějí jen určitou část trasy a někdy míjejí některé nácestné zastávky. Četnost variant tras spojů má své opodstatnění: k továrně, kam se chodí na šestou a odchází se ve dvě odpoledne, nemá cenu jezdit v poledne. Stejně tak by byl nesmysl obsluhovat pro zachování jedné trasy u všech spojů v pět hodin ráno Hypernovu nebo hřbitov.
Jízdní řád linky MHD
Jízdní řád linky MHD se zanesenými výlukovými spoji nahrazujícími uzavřenou lávku pro pěší přes Labe.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
V centru města jede linka ve směru na Zálabí přes zastávku Kulturní dům a ve směru k nádraží přes zastávku Náměstí. Jeden zkrácený spoj od nádraží je však ukončen v zastávce Náměstí. Nejdelší variantu trasy od Vyrolatu k depu nebo opačně (s maximální jízdní dobou 34 minut) projíždějí jen dva spoje v každém směru. Všechny zastávky tak, jak jsou vypsány v jízdním řádu odshora dolů, neobsluhuje žádný spoj.
SOR C 7.5 NBA 73-37
SOR C 7.5 NBA 73-37 přejíždí na lince MHD po mostě přes Labe mezi zastávkami Zálabí PVT a Náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Jízdní řád je sestaven tak, aby provoz stíhal zabezpečit při dodržení bezpečnostních přestávek jediný autobus, někdy se však vozy během dne vymění.
Od 25. července do 6. října 2006 byl provoz MHD Nymburk posílen kvůli uzavírce lávky pro pěší přes Labe. Protože na sousední úzký silniční most není vstup chodcům povolen, byla zavedena náhradní autobusová doprava vloženými bezplatnými spoji na městské lince vedenými v trase Zálabská - Zálabí PVT - Náměstí a zpět. Tyto spoje byly v provozu od 7.00 do 17.00 hodin, dopoledne celotýdně a odpoledne jen v pracovní dny, v intervalu 45 minut. Jejich zavedením bylo na městské lince o jedno pořadí více. Zajímavé bylo, že zadavatel náhradní dopravy nepočítal s potřebou překonání řeky v dřívějších ranních či pozdějších večerních hodinách nebo mimo pracovní dny odpoledne a naopak se domníval, že někdo bude čekat půl hodiny na náhradní autobus. Ve výsledku se tedy běžně chodilo přes Labe pěšky po úzkých chodníčcích na okraji silničního mostu a náhradní autobus jezdil téměř prázdný.
Garáže OAD Kolín a ČSAP Nymburk
Garáže OAD Kolín a ČSAP Nymburk v pohledu z Dopravní ulice.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
K provozu na lince nymburské městské dopravy je vyhrazen kratší autobus dvoudvéřového linkového provedení SOR C 7.5 (číslo udává délku v metrech) SPZ NBA 73-37, který jezdí v původním červeno-modro-bílém firemním nátěru (dnes už jsou autobusy nakupovány bílé) a na bocích je doplněn modrými nápisy "Nymburk", které na většině vozů dopravce nejsou.
Kromě tohoto autobusu jsou na linku vypravovány další autobusy dvoudvéřového linkového provedení typů Karosa C 734, C 934E, C 954, C 954E nebo SOR C 9.5, C 10.5 a C 12, ale také zcela nevhodného zájezdového provedení typu Karosa LC 735. Všechny vozy jezdí buď ve firemním červeno-modro-bílém nátěru nebo bílé.
Plnocenné jízdenky MHD Nymburk
Plnocenné jízdenky MHD Nymburk v hodnotě 6,- Kč zleva vydané v srpnu 2004 a srpnu 2006, ve spodní řadě rub jízdenky vytištěné v srpnu 2006 shodný s jízdenkami vydávanými na linkách Pražské integrované dopravy.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
To, že jsou do provozu MHD v Nymburce nasazovány zájezdové autobusy a že nebyl v posledních letech k jejímu provozu vyčleněn žádný autobus městského trojdvéřového provedení, je překvapující. Donedávna totiž dopravci ČSAP Nymburk a OAD Kolín vlastnili větší počet městských autobusů typů Karosa B 732, B 931E a B 932E, které nasazovali na regionální linky i na náhradní dopravu za tramvaje v Praze. Dnes už je většina městských autobusů typové řady 700 vyřazena.
Jízda zájezdovým "elcéčkem" je sice velmi pohodlná, cestující si mohou například sklopit sedadla nebo poslouchat rozhlas i z reproduktorů v salónu pro cestující, ale například pro přepravu kočárků zůstává tento typ vozu navzdory chybějící dvojici sedadel na "hrbu" naproti jednokřídlým zadním dveřím nepraktickým.
Označníky zastávek MHD
Vlevo nový jednotyčový označník zastávky Diskont Potraviny, vpravo zdvojený označník zastávky Aut. st. se samostatnými terči pro regionální a městskou dopravu.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Jízdné na lince MHD Nymburk je možno hradit pouze jednotlivě (za každou cestu zvlášť), a to v hotovosti nebo čipovou kartou. Časové jízdenky (legitimace) neexistují. Od 2. září 2006 se platí za jednu libovolně dlouhou jízdu v hotovosti 7,- Kč a čipovou kartou 6,- Kč (osoby starší 15 let, větší zavazadla, pes mimo schránku, souprava lyží s holemi), zlevněné jízdné pro děti od 6 do 15 let činí 3,50 Kč a s čipovou kartou 3,- Kč. Bezplatně se přepravují např. děti do 6 let, kočárek s dítětem, důchodci starší 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce, psa, invalidního vozíku, dětských kočárků a tašky na kolečkách. Za tarif MHD se po Nymburce přepravují cestující i na ostatních linkách ČSAP.
Do autobusu se nastupuje předními dveřmi, platí se řidiči a jízdenka je vytištěna z elektronické pokladny Mikroelektronika.
Označníky zastávek MHD
Označníky typu "ČSAD" odstraněné ze zastávek městské (červené tyče) i regionální dopravy v garážích OAD Kolín a ČSAP Nymburk.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Zastávky městské dopravy jsou osazeny označníky městského typu, tvořenými jednou červeně natřenou tyčí, hranatým žlutě a modře ohraničeným terčem s nakresleným autobusem, pod nímž je na bílé desce uveden název zastávky (někdy včetně názvu města, někdy bez něj), a plechem pro vylepení jízdního řádu. Pokud je zastávka vybavena přístřeškem, bývá jízdní řád vylepen v něm. Na stanovišti před železniční stanicí se nachází ještě zdvojený označník typu "ČSAD" se dvěma kulatými terči s nakresleným autobusem vedle sebe, z nichž jeden je držen žlutou tyčí a značí zastávku regionálních linek a druhý má tyč červenou a upozorňuje na zastávku MHD. Deska s jízdními řády je společná.
Nové hranaté městské označníky byly na zastávky rozmístěny v roce 2006, předtím se zde nacházely většinou označníky se smaltovanými terči "ČSAD zastávka".
Jízdní řády jsou shodného provedení s regionálními linkami, tj. s vypsáním odjezdů ze všech zastávek. Název aktuální zastávky nebývá podtržen ani jinak zvýrazněn. Mezi licenčním číslem linky a trasou je připsáno "MHD Nymburk" a v poznámkách je uvedeno, že se na lince cestující přepravují za jízdné stanovené tarifem MHD Nymburk.
Autobusy jsou označeny pouze plastovou cedulí s nápisem "Městská doprava" a názvem konečné (která by měla být aktuální, ale ne vždy řidiči ceduli otáčejí) za čelním sklem. Existuje dokonce ještě orientace s uvedením čísla linky "1", tedy patrně z doby, kdy existovalo více městských linek.
Vyřazené autobusy dopravců ČSAP Nymburk a OAD Kolín v nymburských garážích
Vyřazené autobusy dopravců ČSAP Nymburk a OAD Kolín v nymburských garážích. Vlevo Karosa B 732, která sloužila v Pražské integrované dopravě pod ev. č. 1706.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006
Využití nymburské městské dopravy u jednotlivých spojů značně kolísá, takže někdy jsou v krátké "sorce" obsazena všechna sedadla, jindy jede řidič sám. Je otázkou, jestli je vhodné tak brzké odpolední ukončení provozu.
Město Nymburk leží v rovině, takže většina zdejších obyvatel jezdí na kole. Před nádražím stojí na několika místech desítky jízdních kol postarších typů, ve stojanech i mimo ně, uvázaná nebo nikoli. Odstavené bicykly lze vidět také před všemi obchody nebo i před domy, a úměrný jejich počtu je počet cedulí typu "Zákaz stavění kol ke zdi" na domech.
Provoz kloubových autobusů u ČSAP Nymburk už je minulostí
Provoz kloubových autobusů u ČSAP Nymburk už je minulostí. Vyřazená Karosa C 744 v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 8. 8. 2006

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20