Ze starých novin

Pokud studujeme historii čehokoliv, můžou nám dobře posloužit různé prameny, ať už se jedná o dobové pohlednice, fotografie, vzpomínky pamětníků či nějaké textové dokumenty. K nim patří i denní tisk. Noviny jsou jakýmsi zrcadlem doby, ve které vyšly. Díky tomu, že je můžeme číst každý den (některé i v neděli), dávají nám vždy řadu různorodých a relativně aktuálních informací. Věnují se celé řadě témat, k nimž patří i doprava.
Jan Setvák z Litvínova poskytl redakci "Internetových stránek Jiřího Hertla" několik článků týkajících se MHD na Mostecku. Ponořme se tedy nyní do let minulých a podívejme se, jakým způsobem plnila mostecká MHD stránky novin.
Jak se níže dočteme, v roce 1964 jezdily dvouvozové soupravy tramvají mezi Mostem a Litvínovem v přepravní špičce ve dvouminutových intervalech. Po víc než čtyřiceti letech je dnes situace přece jen trošku jiná :-), i když jak snímek ukazuje, soupravy z kolejí nezmizely.
Jak se níže dočteme, v roce 1964 jezdily dvouvozové soupravy tramvají mezi Mostem a Litvínovem v přepravní špičce ve dvouminutových intervalech. Po víc než čtyřiceti letech je dnes situace přece jen trošku jiná :-), i když jak snímek ukazuje, soupravy z kolejí nezmizely.
Ilustrační foto Jan Šlehofer (30. 4. 2001)
Průboj, 27. 5. 1964


"Dvojče" každé dvě minuty

MOST - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přepraví denně 120 000 lidí, což představuje prakticky počet všech obyvatel v okrese. Přesto však úroveň cestování, zejména v zimním období, plně neodpovídá potřebám. Proto pro nadcházející období připravuje podstatné zlepšení svých služeb.
V tomto měsíci začaly práce na rozšíření měnírny v Litvínově o jednu jednotku a příští se počítá se zahájením výstavby nové v Záluží nákladem 5,5 milionu korun. Tato měnírna má být dokončena ve druhé polovině roku 1965, aby v nadcházející zimě mohla již plně sloužit. Potom bude dopravní podnik schopen zařazovat ve špičkách na trať ve dvouminutových intervalech výhradně spřažené vozy - tzv. dvojčata - jež urychlí přepravu pracujících do závodů a jejich návrat domů.
Rozvoj, 23. 9. 1964
Stanislav Ráček


Novinky na kolech a kolejích - rozhovor na aktuální téma s vedoucím dispečinku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova o novinkách v městské dopravě

1. Od počátku minulého týdne byly v autobusech Dopravního podniku zavedeny nové druhy jízdenek. Můžete nám k tomu něco povědět?
Nové jízdenky byly zavedeny pro ty cestující, kteří potřebují přestoupit. Linky mají velkým černým číslem vyznačeno datum a červená číslice označuje trať. Je tedy snadné na prvý pohled rozeznat o jakou jízdenku se jedná.
2. A jak si má počínat vlastník takovéto nové jízdenky?
Po vhození peněz do pokladny vezme si cestující jízdenku dle příslušného obnosu. Kdo nepřestupuje, nemá v žádném případě na jízdenku právo. Cestující, který přestupuje do rychlodráhy, dá svoji jízdenku v tramvaji průvodčí a ta ji proštípne do červeného čísla. Takovýto přestup je možný jenom jeden.
3. Co s ostatními přestupy?
Při přestupu z autobusu do autobusu nebo z rychlodráhy do autobusu vhodí cestující jízdenku do pokladny. Právo přestupů je uznáváno pouze v těch stanicích, kde se tratě křižují, nebo rozbíhají. Přestupuje pouze ten, kdo nemá možnost jet přímo.
4. Na smyčce u tiskárny v Mostě, na Jeronýmově náměstí, zastavuje rychlodráha. To je nová stanice?
Ano, je to trať číslo 5, z nového Mostu k tiskárně. Je v provoze, kromě neděle, každý den v době špiček. Od 5,25 hodin jezdí po dvaceti minutách až do 7,25 hod. Stejně tak odpoledne od 14,25 hod. do 18,25 hodin. To platí od pondělí do pátku. V sobotu ráno jsou odjezdy shodné, ale odpoledne odjíždí prvý vůz už ve 12,25, další pak opět po dvaceti minutách do 13,45 hod.
5. Jak se budou na této stanici uplatňovat přestupy?
Vozy tratě číslo 4 nebudou ve stanici Jeronýmovo náměstí zastavovat. Přestup z tratě č. 4 na trať č. 5 a opačně nebude uznáván. Tato nová trať zkvalitňuje dopravu mezi starým a novým městem v době zvýšených nároků na dopravu. Rovněž maminkám s kočárky, které se ve stanici Divadlo těžko dostávaly do vozu, se bude pohodlněji cestovat. Navíc lze vzít do vozů této trati i více dětských kočárků najednou.

Pozn.: V příštím čísle přineseme informaci o nových týdenních jízdenkách.
S Josefem Šolcem hovořil Stanislav Ráček
Tramvaj T2 na ilustračním snímku ze smyčky u mosteckého nádraží. Ta v době vyjití zveřejněných článků ještě neexistovala, nicméně vozy T2 tenkrát už jezdily a jak si přečteme níže v rozhovoru s ředitelem DP, ne vždy to bylo bez problémů...
Tramvaj T2 na ilustračním snímku ze smyčky u mosteckého nádraží. Ta v době vyjití zveřejněných článků ještě neexistovala, nicméně vozy T2 tenkrát už jezdily jezdily a jak si přečteme níže v rozhovoru s ředitelem DP, ne vždy to bylo bez problémů...
Foto Jaroslav Veselý (21.4.1984) - archiv Jiřího Hertla
Rozvoj, 1964
Stanislav Ráček


4x proč kolem rychlodráhy - rozhovor s ředitelem Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

V minulém roce došlo na trati rychlodráhy ke 126 poruchám, které představují 243 hodin čistého času, který museli cestující promarnit čekáním. A když vezmeme v úvahu, že rychlodráha přepravila loni 13,5 miliónu cestujících, je to obrovská ztráta. V dopisech redakci i při osobních stížnostech lidé říkají: "Tramvaj, to je něco, bez čeho si neumíme ani život na Mostecku představit. Je tak trochu naše, jsme rádi, že ji máme, ale proč..." Ona proč jsme formulovali do patřičných otázek a položili je řediteli Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, Miroslavu Fleišerovi.
Můžete nám stručně povědět, jaké jsou příčiny velké poruchovosti rychlodráhy?
Od mosteckého divadla do Litvínova byl při stavbě vedení použit systém takzvané šikmé řetězovky, který umožňuje vyšší rychlosti vozů a který se v té době jevil jako výhodný. Aby byly uhlíky sběračů jednotlivých vozů po celé ploše ve styku s trolejí, je vodič klikatý - sinusovka. Později dodané vozy T2 mají však užší uhlíky a tak se stává, že v okamžiku největší vzdálenosti od středu sběrač vyletí vzhůru a trhá vedení. To je jenom jedna z dalších mnoha příčin. Největší starosti nám dělá trať kolem Chemických závodů až k Dolu Vítězný únor. Zatímco by v jiném prostředí vydrželo elektrické vedení deset i více let, zkracuje se jeho životnost proti všem předpokladům právě na tomto úseku tak na pět roků. Nadměrné exhalace a koroze udělaly své. Problémy jsou s nevhodnými izolátory. Pak ještě vítr a jedna porucha se hromadí na druhou. Trať na Litvínov je pro nás školou, z níž si bereme poučení. Proto je také novější úsek, do nového Mostu, stavěn jiným způsobem a také tam máme minimum poruch.
Problémů jistě dost, ale cestující veřejnost by přece jenom více zajímalo, kdy bude možné bez obav nasednout do vozu a dostat se na místo včas. Co pro to Dopravní podnik udělá?
Těch opatření, která budeme důkladně kontrolovat, je dost. Tedy ve stručnosti: kotevní pole jsou příliš dlouhá, takže při havárii spadne vedení přes kilometr dlouhé. Budeme je zkracovat asi na 100 metrů. Zmenší se klikatost troleje, jak jsem o tom hovořil v prvé odpovědi, vyměníme izolátory, nosné lano nahradíme silnějším, namontujeme nová napínací závaží. To jsou opatření, která budeme realizovat v těchto dnech a dokončíme v příštím roce, kdy již budou cestující plně spokojeni. Oddělení vrchního vedení bylo posíleno o další pracovníky, dostali jsme autožebřík, v dílnách se bude kontrolovat technická připravenost sběračů. K další závažné změně dojde v roce 1967 po dokončení výstavby dopravního závodu u Velebudic, kde bude vedle ústředních dílen vozovna, z níž vyjedou tramvaje současně proti litvínovským při zahájení provozu. Znamená to, že bude lépe vykryta trať. V té době bude čítat náš park 120 tramvají a o něco méně autobusů.
To bude docela příjemná změna. Vrátíme se raději do přítomnosti. Budete sami stačit na tak náročnou práci?
Neděláme si žádné iluze. Vždyť většinu prací budeme muset provádět během několika hodin v noci, aby nebyl narušen provoz. Přesto počítáme s pomocným nasazením autobusů. Navíc jednáme s podnikem V. I. Lenina v Komořanech, který nám dá pravděpodobně k dispozici své trolejáře. Mimochodem se nám dobře osvědčuje zlepšovací návrh na zalití uhlíků do hliníku, který se k nám dostal právě z komořanského Dolu obránců míru. Odbornými pomocníky, experty, jsou profesor Němec, konstruktér tratě z Elektromontážních závodů Praha a inženýr Sichrovský z Pražského projektového ústavu.
Cestující kritizují mnohé řidiče a průvodčí v rychlodráze. Jsou nevlídní - jejich chování se často neshoduje se zásadami slušných lidí.
V minulém roce jsme dostali na jejich chování 79 stížností, z toho jich bylo 55 oprávněných. Disciplinární komise řeší všechny tyto případy a vyvozuje z nich tvrdé důsledky. Někteří pracovníci jsou přeřazováni na mytí vozů, nenapravitelné v podniku nechceme. Cestující si však také všímají i těch, kteří vykonávají svou práci svědomitě. Patří mezi ně kolektivy soutěžící o titul brigády. Raději jmenovitě řidiči Pekárna, Cichová, Šefrna, průvodčí Švančarová a řada dalších. Nechci hájit naše zaměstnance, v žádném případě, ale jsou neslušní i mezi cestujícími. Jen malá perlička z minulých dnů. Asi šestnáctičlenná parta napadla v noci osádku tramvaje. Nezbylo než bez zastávky jet do Mostu a ve spolupráci s pomocníkem VB zařídit další. To už je, pravda, vrchol. Těch drobnějších příhod je však daleko více.
Rozmlouval Stanislav Ráček
V roce 1977 byl s velkou slávou zaveden v MHD na Mostecku systém MOC (= mechanizované odbavování cestujících). Ostatně, přečtěte si články pod obrázkem.
V roce 1977 byl s velkou slávou zaveden v MHD na Mostecku systém MOC (= mechanizované odbavování cestujících). Ostatně, přečtěte si články pod obrázkem.
Repro z knihy "Pražské elektrické dráhy"
Zpravodaj MěNV Litvínov (květen 1977)
Božena Preislerová


Informace o novém způsobu odbavování cestujících

Racionalizace městské hromadné dopravy je problémem všech větších měst. Proto jsou podstatně větší nároky kladeny i na Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.
Prudký rozvoj výkonů městské dopravy je v přímé souvislosti s rozvojem měst Mostu i Litvínova, výstavbou sídlišť a zvyšujícími se nároky na dopravu do zaměstnání. Další zkvalitňování městské hromadné dopravy vyžaduje zavádění dalších racionalizačních opatření. Jejich realizaci však zabraňuje současný přestupní tarif. Dosud platný tarif, zavedený v roce 1950, je již nevyhovující a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova je jediným podnikem v ČSSR, který neuplatnil nové tarifní uspořádání v provozu hromadné přepravy osob.
Podstatnou část ztrátového času v dopravě tvoří nástupní doba. Proto je hledána cesta, která by tyto ztráty snížila. Takovou cestou je zavedení bezpeněžního styku mezi cestujícím a provozovatelem, což znamená prodej jízdenek mimo vozidlo. Ve voze je prováděno pouze znehodnocování jízdenek ze strany cestujícího a kontrola jízdenek ze strany provozovatele. Tento nejmodernější systém odbavování je již úspěšně prováděn v celé městské dopravě hlavního města Prahy a jiných městech ČSSR.
Nový způsob odbavování cestujících spočívá v umístění dostatečného množství znehodnocovacích strojků do každého vozidla. V našem případě se předpokládá umístění 6 ks znehodnocovačů do každé tramvaje, 5 ks do každého typu autobusu ŠM11 a 4 ks znehodnocovačů do každého autobusu typu RTO. Znehodnocovače budou umístěny na přidržovacích tyčích uvnitř vozu v blízkosti každých dveří. Při zavedení nového systému se předpokládá nástup i výstup cestujících všemi dveřmi. Cestující po nástupu vsune jízdenku do otvoru znehodnocovacího strojku a přitažením tlačítka vyrazí do jízdenky znaky, na které je přístroj naprogramován. Tyto znaky, na každém voze jiné, jsou pak podkladem pro kontrolu. Cestující vlastnící měsíční jízdenku neprovádějí žádné znehodnocování, pouze ve vlastním zájmu ukáže jízdenku cestujícím, aby nebyl považován za černého pasažéra.
Obstarávání jízdenek normálních i měsíčních bude umožněno v dostatečném množství v prodejní síti. Jízdné v celé oblasti hromadné dopravy je jednotné, bez práva přestupu ve výši 1,- Kčs za dospělou osobu bez ohledu na projetou vzdálenost. Jízdné dětské je v současné době projednáváno s vyššími orgány. Měsíční jízdenky plnocenné pro dvě libovolné linky podle volby cestujícího budou ve výši 50,- Kčs, síťové za 70,- Kčs. Měsíční jízdenky zlevněné (studenti, důchodci, orgány VB apod.) pro 2 libovolné linky za 25,- Kčs a síťové za 35,-Kčs.
Při novém způsobu odbavování musí mít každý cestující znehodnocenou jízdenku u sebe. Nebude - li tomu tak, uplatní se vůči němu sazební přirážka.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova předpokládá zachování současné kapacity dopravy.
Zpravodaj MěNV Litvínov (říjen 1977)
DP Mostu a Litvínova


Vyhodnocení nového způsobu odbavování cestujících

Od července 1977 bylo zavedeno v městské hromadné dopravě na Mostecku mechanizované odbavování cestujících spočívající v bezpeněžním styku mezi cestujícím a přepravcem na vozidle. Současně s tím byl zaveden jednotný nepřestupný tarif.
S odstupem 3 měsíců provozu lze konstatovat, že nový způsob se vžil, přinesl předpokládané provozní výhody, jako zkrácení staničního zdržení, rovnoměrné obsazení vozidel při výstupu a nástupu všemi dveřmi a úsporu provozních pracovníků. Dále odpadla možnost zneužívání tržeb "S" provozu před jejich odvodem do banky.
Zavedení nového systému se projevilo však i některými obtížemi, které je nutné postupně řešit. V prvé řadě to byl nezvyk cestujících nakupovat jízdenky mimo vozidlo. Dalším problémem byla nepřipravenost obchodních organizací na prodej jízdenek, které podcenily množství nakupujících, a tak se zpočátku stávalo, že některé prodejny byly bez jízdenek. V současné době, tj. po 3 měsících provozu, je již prodej jízdenek plynulý a nedochází ke zvláštním těžkostem. Počáteční problémy se projevily na nádražích u občanů přijíždějících z jiných měst, kteří nejenže nevěděli o změnách v odbavování, ale neměli např. v neděli ani kde jízdenky vůbec koupit. I toto bylo vyřešeno umístěním výdejových automatů jízdenek na nádražích ČSD v Mostě i Litvínově.
Přesto však lze celkově hodnotit nový způsob odbavování kladně a vyjádřit přesvědčení, že kdyby nebyla tato cesta nastoupena, bylo by řešení tarifních problémů ze strany podniku daleko obtížnější.
V roce 1985 byl vypracován projektový úkol na tramvajovou trať do Janova. Na schématu je vyznačena zeleně, červená čára znázorňuje původní a dodnes provozovanou trať vystavěnou postupně v 50. letech 20. století. Oproti variantě, která je nastíněna v níže uvedeném článku, je ale tato varianta janovské trati na stávající síť zaústěna v centru města. Jak se dočteme, existoval i záměr provést napojení o něco dříve, u litvínovského nádraží.
V roce 1985 byl vypracován projektový úkol na tramvajovou trať do Janova. Na schématu je vyznačena zeleně, červená čára znázorňuje původní a dodnes provozovanou trať vystavěnou postupně v 50. letech 20. století. Oproti variantě, která je nastíněna v níže uvedeném článku, je ale tato varianta janovské trati na stávající síť zaústěna v centru města. Jak se dočteme, existoval i záměr provést napojení o něco dříve, u litvínovského nádraží.
Repro z knihy "100 let MHD na Mostecku 1901 - 2001"
Zpravodaj MěNV Litvínov (asi počátek 80. let 20. století)
Pavel Studecký, vedoucí odboru výstavby


Informace o výstavbě rychlodráhy Litvínov - Janov

V květnu letošního roku předložil Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova investiční záměr na výstavbu rychlodráhy Litvínov - Hamr - Janov. Realizace stavby se předpokládá koncem roku 1983. Výstavba nové trasy se napojuje v prostoru před budovou starého nádraží ČSD a autobusového nádraží v Litvínově I. V této části ovlivní život nástupního a přestupního centra veřejného dopravního prostředku města Litvínov. Nově uvažovaná trasa se otočkou v podobě elipsy obrací zpět směrem na Most, přechází nadjezdem silnici I/15, který bude přikloněn ke stávajícímu najdezdu ČSD v pokračování směrem podél I/15 až k budově školičky naproti ZDŠ Bílý sloup. V této části města se odklání vlevo a prochází v souběhu podél ul. Sovětské armády jihozápadní částí (prostor stávajících dvorních staveb, kolny, dvorky a zahrady) až k parku v Chudeříně. Zde dojde ke křížení kolejového tělesa s ul. Sovětské armády v těsné blízkosti truhlářství OPS Most, dále pokračuje směrem na silnici I/13 v souběhu směrem na Hamr - Janov, až na konečnou stávající otočku autobusů.
Na území Litvínova jsou navrženy tři zastávky, které jsou umístěny v prostoru za školičkou v rohu ulice Sovětské armády a Tyrše a Fügnera. Další zastávka je plánována v blízkosti silnice I/13 a nově uvažovaného nákupního střediska v Litvínově III (naproti atriovým domkům). Poslední stanice bude na katastrální hranici mezi Litvínovem a Hamrem (pod bytovými jednotkami CHZ ČSSP). Zbývající dvě zastávky jsou Hamr a Janov.
Na katastrálním území Hamr - Janov pokračuje trať podél komunikace I/13, kde zasáhne část hřbitova a pokračuje v souběhu s hlavní komunikací. Zde dojde k demolici tří rodinných domků a vyrovnání nerovnosti terénu (případně přemostěním). Dále je uvažována demolice rodinného domku v křižovatce silnic I/13 směrem k MNV Hamr - Janov. Ostatní objekty nebudou rychlodráhou přímo zasaženy. Dojde však k uvolnění rodinných domků, které jsou v blízkosti ochranného pásma rychlodráhy. Tyto jsou určeny k jiným účelům, než k bydlení. V předloženém IZ a zpracování další projektové dokumentace nejsou vyloučeny změny.
Tato akce je zařazena v plánu na 7. pětiletku a navazuje na výstavbu sídliště Hamr - Janov, kde bude v příští pětiletce komplexně vybudována občanská vybavenost včetně zajištění rychlého dopravního spojení Janov - Litvínov.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20