kromeriz

Fotogalerie z roku 2006

 

05_m.jpg
05_m.jpg 05_m.jpg
22_2006_jc_Mili...
22_2006_jc_Milicovo_namesti.jpg 22_2006_jc_Milicovo_namesti.jpg
12_m.jpg
12_m.jpg 12_m.jpg
01_m.jpg
01_m.jpg 01_m.jpg
11_2006_jc_Velk...
11_2006_jc_Velke_namesti.jpg 11_2006_jc_Velke_namesti.jpg
20_m.jpg
20_m.jpg 20_m.jpg
06_m.jpg
06_m.jpg 06_m.jpg
02_m.jpg
02_m.jpg 02_m.jpg
18_m.jpg
18_m.jpg 18_m.jpg
03_2006_jc_autn...
03_2006_jc_autnadr.jpg 03_2006_jc_autnadr.jpg
10_2006_jc_Velk...
10_2006_jc_Velke_namesti.jpg 10_2006_jc_Velke_namesti.jpg
11_m.jpg
11_m.jpg 11_m.jpg
08_2006_jc_evak...
08_2006_jc_evakuace_namesti.jpg 08_2006_jc_evakuace_namesti.jpg
17_2006_jc_Psyc...
17_2006_jc_Psych_lecebna.jpg 17_2006_jc_Psych_lecebna.jpg
15_m.jpg
15_m.jpg 15_m.jpg
13_2006_jc_Masa...
13_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg 13_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg
07_m.jpg
07_m.jpg 07_m.jpg
14_m.jpg
14_m.jpg 14_m.jpg
02_2006_jc_Osko...
02_2006_jc_Oskol_Spacilova.jpg 02_2006_jc_Oskol_Spacilova.jpg
15_2006_jc_Masa...
15_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg 15_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg
07_2006_jc_evak...
07_2006_jc_evakuace_namesti.jpg 07_2006_jc_evakuace_namesti.jpg
09_2006_jc_evak...
09_2006_jc_evakuace_namesti.jpg 09_2006_jc_evakuace_namesti.jpg
21_2006_jc_Slov...
21_2006_jc_Slovan_Vrobelova.jpg 21_2006_jc_Slovan_Vrobelova.jpg
16_2006_jc_Masa...
16_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg 16_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg
09_m.jpg
09_m.jpg 09_m.jpg
04_m.jpg
04_m.jpg 04_m.jpg
12_2006_jc_Snem...
12_2006_jc_Snemovni_namesti.jpg 12_2006_jc_Snemovni_namesti.jpg
22_m.jpg
22_m.jpg 22_m.jpg
01_2006_jc_Osko...
01_2006_jc_Oskol_Spacilova.jpg 01_2006_jc_Oskol_Spacilova.jpg
18_2006_jc_Psyc...
18_2006_jc_Psych_lecebna.jpg 18_2006_jc_Psych_lecebna.jpg
16_m.jpg
16_m.jpg 16_m.jpg
17_m.jpg
17_m.jpg 17_m.jpg
13_m.jpg
13_m.jpg 13_m.jpg
06_2006_jc_evak...
06_2006_jc_evakuace_namesti.jpg 06_2006_jc_evakuace_namesti.jpg
14_2006_jc_Masa...
14_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg 14_2006_jc_Masarykovo_namesti.jpg
05_2006_jc_evak...
05_2006_jc_evakuace_namesti.jpg 05_2006_jc_evakuace_namesti.jpg
10_m.jpg
10_m.jpg 10_m.jpg
19_m.jpg
19_m.jpg 19_m.jpg
21_m.jpg
21_m.jpg 21_m.jpg
04_2006_jc_Tova...
04_2006_jc_Tovacovskeho.jpg 04_2006_jc_Tovacovskeho.jpg
20_2006_jc_Hygi...
20_2006_jc_Hygienicka_stanice.jpg 20_2006_jc_Hygienicka_stanice.jpg
03_m.jpg
03_m.jpg 03_m.jpg
08_m.jpg
08_m.jpg 08_m.jpg
19_2006_jc_Havl...
19_2006_jc_Havlickova_tocna.jpg 19_2006_jc_Havlickova_tocna.jpg

Kroměříž

Autobus
Karosa na lince 6 projíždí rozkvetlou Spáčilovou ulicí.
Foto Stanislav Domanský (květen 2002)
Dnes téměř třicetitisícová Kroměříž vznikla na místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami - na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. Směrem na východ se otevírá úrodnému střednímu Pomoraví, ostatní pahorkatinné okolí vytvořilo přirozenou hranici prvních lidských sídel. Údolní zářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených komunikací, na kterých se vytvářely v raně historických dobách obchodní cesty a stezky. Jejich přínos pro Kroměříž a okolí nebyl jen hospodářský. Byly cestami setkávání, vzájemného obohacování a prorůstání kulturních proudů a vlivů. Zde je střed Moravy; nejen v geografickém slova smyslu. Kroměříž vyrostla v úrodné zemědělské krajině. Neznámý autor národopisné mapy Hané z přelomu 18. a 19. století zakreslil Kroměříž u jižní hranice oblasti, kterou nazval "Terra promissa vulgo sacra Hana" - "Země zaslíbená neboli Svatá Haná". Dějiny Kroměříže se však ubíraly jinými cestami, než tomu bylo u řady podobných českých a moravských měst.
Autobus
Jednou z nejvýznamnějších atrakcí města je Květná zahrada, kterou právě objíždí autobus na okružní lince 4.
Foto Jaroslav Černý (2006)
Město, vstřebávajíc pokrok a přispívajíc k němu vlastním úsilím, stalo se centrem duchovní kultury a umění. Jeho místo v kultuře a způsobu života má obdobný charakter jako jeho umístění v krajině: je středem do všech stran otevřeným.
Autobus
Spoj linky 1 z Dolních Zahrad projíždí přes Stoličkovu ulici k nádraží.
Foto Stanislav Domanský (srpen 2001)
Historické město v krajině, osídlené od počátků dějin. Původní tržní osada na křižovatce obchodních cest se stala v první čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Slovanská ves byla kolem roku 1260 povýšena na město. Biskupové vybudovali v Kroměříži reprezentační letní rezidenci a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Středověké a raně novověké město utrpělo husitskými válkami, v 17. století hlavně švédskými vpády v třicetileté válce. Dočkalo se velkorysé obnovy, historické jádro Kroměříže zůstalo v podstatě uchováno i v průmyslovém období. Významnou kapitolu dějin města tvoří rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Návrh ústavy s výraznými demokratickými prvky vstoupil do dějin české státnosti a počátků demokracie ve střední Evropě.
Autobus
Spoj linky 2 u nádraží připravený k cestě do Vážan.
Foto Stanislav Domanský (srpen 2001)
Právě jako vzpomínka při 100. výročí této události se konaly v době od 20. června do 19. srpna 1948 mohutné oslavy. Do města mířily davy lidí ze všech koutů Československa, pravidelné vlaky do města byly posilovány, mimo to jezdily i zvláštní spoje s ucelenými zájezdy. V době trvání této akce byla také poprvé v Kroměříži zavedena městská autobusová doprava vedená od každého a ke každému vlaku v době od 6:15 do 23:30 hodin. To byl začátek MHD.
Autobus
Autobus linky 2 ve Vážanech u nové zastávky Domov důchodců.
Foto Stanislav Domanský (srpen 2001)

Pravidelný provoz

K trvalému zavedení MHD došlo v roce 1955, kdy tehdejší podnik ČSAD, závod 1205 v Kroměříži zahájil provoz na dvou linkách. Dodnes tyto linky existují pod číselným označením 1 a 2, trasa zůstala téměř stejná, jen přes Velké náměstí se dnes už nejezdí. V 70. letech se začal provoz rozrůstat o další trasy až do současného stavu, resp. do 1.6.1995. Tehdy došlo ke změně dopravce, jímž se staly Technické služby města Kroměříže. ČSAD si ponechalo spoje od nádraží do Ratají jako svou běžnou linku a autobusy linky 1 začaly končit u Výzkumného ústavu obilnářského, tak jako v počátcích provozu. Důvodem ke změně dopravce byla snaha města snížit výdaje do MHD. To se bohužel odrazilo na počtech spojů. Technické služby získaly 6 nových autobusů Karosa B731 a čtyři nejzachovalejší autobusy z provozu ČSAD.
Autobus
Autobus Volvo 7000 na lince 4 směřuje Obvodovou ulicí ke Kauflandu.
Foto Jaroslav Černý (8. 11. 2003)
V roce 2002 byla zakoupena poslední nová vysokopodlažní Karosa B951 a od roku 2003 je vozový park obnovován výhradně nízkopodlažními autobusy Volvo 7000 a 7700. Zatím poslední nový autobus (Volvo 7700) byl zakoupen v srpnu 2006 a po dodání dalších dvou autobusů v roce 2007 by mělo být v síti MHD provozováno sedm výhradně nízkopodlažních vozidel.
Železniční stanice
Železniční stanice je jedním z nejvýznamnějších uzlů MHD.
Foto Jaroslav Černý (2006)
V provozu už dnes potkáme převážně jen nová Volva, která jezdí na nejnáročnějších obězích. Nejčastěji je možné je spatřit na linkách 4 a 6. Spokojenost cestujících s nízkopodlažními autobusy Volvo je rozporuplná. Někteří chválí nízkopodlažnost a informační panely, jiným vadí nepohodlnost sedaček ve voze.
Autobus
Volvo 7700 po zakoupení v garážích.
Foto Jaroslav Černý (15. 12. 2004)
Autobusy jsou pečlivě udržovány a kromě málo vytížené linky do Horních Zahrad jezdí i přeplněné. O víkendech jezdí v provozu dva vozy. Nástup do autobusů probíhá předními dveřmi a jízdné je možno platit buď čipovou kartou nebo v hotovosti u řidiče. Při platbě čipovou kartou je cestujícímu oproti hotovostnímu odbavení poskytnuta sleva.
Autobus
Údržba autobusu Karosa v garážích Kroměřížských technických služeb.
Foto Jaroslav Černý (2006)

Linkové vedení

Autobus
Jeden z posledních provozovaných autobusů Karosa odpočívá na konečné Výzkumný ústav, odkud dříve spoje MHD pokračovaly až do Ratají.
Foto Jaroslav Černý (2006)
1 Nádraží - Miličovo náměstí - Nemocnice - Výzkumný ústav obilnářský (provoz je udržován v ranní špičce)
2 Nádraží - Miličovo náměstí - Nemocnice - Hřbitov - Vážany (provoz je udržován v ranní špičce)
3 Nádraží - Nemocnice - Zachar - Nádraží (polookružní linka, provoz je udržován v ranní a odpolední špičce)
4 Nádraží - Oskol - Slovan - Zachar - Nemocnice - Lindovka - Nádraží (okružní linka, v pracovní dny interval 20 - 30 minut, o víkendu cca 1 hodinu)
5 Horní Zahrady - nádraží - Slovan - Vážany - Kotojedy (několik spojů během celého dne)
6 Nádraží - Lindovka - Nemocnice - Zachar - Slovan - Oskol - Nádraží (okružní linka protisměrná k lince č. 4, v pracovní dny interval 20 - 30 minut, o víkendu cca 1 hodinu)
7 Nádraží - Zachar - Nemocnice - Výzkumný ústav (nepravidelně během dne, ve špičce interval 30 minut)
8 Výzkumný ústav - Nemocnice - Zachar - Nádraží - Dolní Zahrady (protisměrná linka k lince č. 7)
Autobus
Vozy Karosa a Volvo před vlakovým nádražím.
Foto Jaroslav Černý
Výše uvedené linkové vedení platí od prosince 2005. Působnost MHD se rozšířila o tři nové lokality: ulice Kazimíra Rudého, Lupoteckou a obec Kotojedy, kam dojíždí linka č. 5. Celkově došlo v MHD k rozšíření provozu i zvýšení pravidelnosti díky úpravě jízdních řádů.
Autobus
Autobus Karosa B951 u vlakového nádraží.
Foto Jakub Suchánek (léto 2009)
Autobus
Autobus MHD u zastávky Lindovka.
Foto Jakub Suchánek (léto 2009)
Autobus
Autobus MHD na Milíčově náměstí.
Foto Jakub Suchánek (léto 2009)
Autobus
Autobus MHD ve Velehradské ulici.
Foto Jakub Suchánek (léto 2009)

Podkategorie

  • photos
    Kategorie photos automaticky dodana pri importu clanku
    Počet článků:
    0

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20