Kolín - vozový park

V dobách provozu ČSAD lze předpokládat na MHD Kolín v té době obvyklé typy autobusů – Škoda 706RTO, Karosa ŠM11 a Karosa B731/732. Nasazovány zde byly také kloubové autobusy Ikarus 280.
Karosa B951, Masarykova.
Zastávka Masarykova na stejnojmenné ulici, která tvoří hlavní osu rozsáhlé sídlištní zástavby v jižní části města. Autobus v popředí jede jako jako linka č. 1 do Sendražic, vůz v pozadí je zde odstavený během dopoledního sedla a vyjede až odpoledne na linku č. 10.
Foto Roman Bezemek (17. 9. 2009)
Soukromá firma AJKA provozovala na MHD v září 1993 celkem 13 autobusů. Jednalo se o 2x Karosa ŠM11 (obě ex. DpmHK), 1x Karosa ŠL11, 4x Karosa B731 (všechny ex. DpmHK), 5x Karosa B732 (nové vozy) a 1x C734. Později se v provozu objevily i další ojeté autobusy (zdroj: www.citybus.cz). Firma AJKA také zavedla označování autobusů evidenčními čísly.
Sor BN12, Dymokurská.
SOR BN12 v Okružní ulici v části města zvané Zálabí zastavuje jako linka č. 3 na zastávce Dymokurská. Za pozornost stojí neobvykle řešený uliční prostor s dvěma jednosměrnými vozovkami a dvojitým stromořadím a parkovou úpravou v ose ulice. Na středním dělícím pásu jsou v této ulici také umístěny zastávkové přístřešky, které by na úzkém chodníku na kraji ulice nešly instalovat.
Foto Roman Bezemek (17. 9. 2009)
Nově založený městský dopravce MAD Kolín pak v roce 1995 zahájil provoz opět s obměněným vozovým parkem. Některé vozy sice byly převzaty od firmy AJKA, většina vozidel v začátku provozu i později zařazených však byla zakoupena jako nová. V souvislosti s dalším rozšiřováním provozu celkový počet autobusů postupně narůstal. Nový dopravce také pokračoval v označování vozů evidenčními čísly. Převzaté vozy si ponechaly svá původní evidenční čísla, nově zařazované pak dostávaly čísla po již vyřazených autobusech. Není bez zajímavosti, že evidenční číslo bylo tvořeno posledním dvojčíslem SPZ/RZ, resp. naopak.
Sor BN12 u gymnázia.
SOR BN12 ve firemním nátěru dopravce projíždí kruhovým objezdem na křižovatce ulic Masarykova a Žižkova. V pozadí je objekt gymnázia, jehož dominantou je zdaleka viditelná a architektonicky zajímavá vyhlídková věž s hodinami.
Foto Roman Bezemek (17. 9. 2009)
Po prodeji městského dopravce nový vlastník převzal kompletní vozový park od MAD. Došlo pouze k výměně registračních značek v souvislosti se začleněním MHD Kolín do provozovny Chrudim a tudíž i sídla dopravce. Tím také vzala za své praxe označení vozů evidenčním číslem dle SPZ/RZ, i když jednotlivé vozy mají evidenční čísla i nadále přidělena.
Citaro, Banka.
Křižovatka ulic Kutnohorské, Politických vězňů a Mostní v centru města poblíž zastávky Banka, kterou právě projíždějí dva městské autobusy na linkách č. 2 a 3.
Foto Roman Bezemek (17. 9. 2009)
S rozvojem MHD postupně narůstal také vozový park, který se z původních třinácti vozidel rozšířil na současných devatenáct. K velkému nárůstu dopravy došlo především po otevření automobilky TPCA, kdy kvůli akutnímu nedostatku vozidel například musely být navráceny do provozu i autobusy, které v té době již byly odstavené. V této době byl dokonce zařazen do provozu na MHD po mnoha letech také kloubový autobus – Karosa B741 pocházející původně z Hradce Králové. V Kolíně se ale příliš neohřál. Jeho nasazení do provozu bylo podle všeho spíše sporadické (pravděpodobně především na spojích do průmyslové zóny Ovčáry) a v roce 2007 byl předán v rámci koncernu Veolia do provozu MHD ve slovenské Nitře. Na některých starších autobusech byly také provedeny velmi zdařilé generální opravy.
Sor NB12 City, Benešova.
Nízkopodlažní SOR NB12 City odbavuje cestující na lince č. 1 v zastávce Benešova.
Foto Roman Bezemek (17. 9. 2009)
Základním nátěrem kolínských autobusů byl dlouhou dobu klasický červeno-bílý (unifikovaný) nátěr vykazující však na některých vozech drobné odlišnosti (např. pruhy různě zalomené apod.). Z tohoto schématu se vymykaly jen vozy KOA 00-15, který měl pruhy v barvě modré a KOA 17-20 (CVR s modrým podkladem). Kromě této CVR byly a jsou ostatní reklamy v podobě polepu samolepícími foliemi na původní červeno-bílý podklad, a to jak v podobě velkoplošného polepu zakrývajícího celou plochu karoserie, nebo pouze jednotlivých motivů a nápisů na původním laku. Poměrně rozšířené jsou také reklamy pouze na zadních čelech vozů, případně jen na levé bočnici vozidla.
Žst.
Centrální zastávka MHD před odbavovací halou železničního nádraží, kde právě probíhá odbavení hned tří městských autobusů najednou.
Foto Roman Bezemek (17. 9. 2009)
Autobusy jsou vybaveny vnitřním dvouřádkovým displejem ukazujícím v horním řádku směr jízdy, v dolním potom název aktuálně následující zastávky. Tyto displeje doplňuje na přepážce řidiče zařízení zobrazující čas a číslo linky. Nově zakoupené autobusy jsou již dnes pořizovány i s vnějšími digitální panely. Autobusy B951/2 a B932E mají také klimatizací prostoru řidiče. V některých autobusech je používáno také akustické hlášení zastávek. Pro spojení s dispečinkem i mezi sebou navzájem jsou všechny vozy vybaveny vysílačkami, přičemž radiový provoz je velmi čilý (např. domluva mezi dvěma řidiči o vzájemném pouštění se z „vedlejší na hlavní“, pokud se zde dva vozy vzájemně sjedou apod., není žádnou výjimkou). Aby se daly jednotlivé autobusy snadněji identifikovat, míval dříve každý z nich na přepážce řidiče samolepku s příslušnou poznávací, nebo chcete-li registrační značkou. Toto se sice už dnes nepraktikuje, místo toho však některé autobusy mají na přechodu z bočnice na přední čelo vozu a na zadním čele nalepenou samolepku s černým evidenčním číslem v kroužku.
Přehled vozového parku od roku 1995 do současnosti je v následující tabulce (dokument MS Word) (vyřazené vozy jsou psány kurzívou a slabším odstínem).

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20