Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Frýdek - Místek

Město

Zámek ve Frýdku
Zámek ve Frýdku v pohledu ze Zámeckého náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2003
Okresní a od 1. července 2006 také statutární město Frýdek - Místek leží v Moravskoslezském kraji na pomezí severní Moravy a Slezska v Podbeskydské pahorkatině na řece Ostravici. V současné době má přibližně 60 000 obyvatel. Dnešní město vzniklo v roce 1943 sloučením samostatných měst Frýdku (německy Friedecku) a Místku (Friedbergu). Později byly k městu připojeny další okolní obce, z nichž některé s centrem zástavbou zcela splynuly. V 90. letech se část z nich opět osamostatnila, takže hranice mezi Frýdkem - Místkem a sousední vsí prochází zástavbou. Současnými městskými částmi jsou Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Lískovec a Skalice.
Karosa B 732 FMA 27-55
Karosa B 732 FMA 27-55 na lince 5 v zastávce Frýdek, městský úřad (dnes Frýdek, magistrát).
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2003
Slezský Frýdek má zachováno historické jádro se zámkem, staré centrum moravského Místku bylo po 2. světové válce zbořeno a kromě náměstí a dvou kostelů nahrazeno novou zástavbou. Obě někdejší města rozděluje řeka Ostravice.
Průmysl textilní a hutnický, který byl pro tuto oblast dříve charakteristický, je dnes v troskách. Kromě něj je zastoupen průmysl strojírenský, potravinářský a chemický.
Garáe ČSAD Frýdek - Místek
Garáže ČSAD Frýdek - Místek ve Sviadnově.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004

Silniční doprava

Dvě Karosy B 732 na linkách MHD a Karosa C 934E regionální linky
Dvě Karosy B 732 na linkách MHD a Karosa C 934E regionální linky ČSAD Frýdek - Místek na autobusovém stanovišti v Místku.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2003
Frýdkem - Místkem prochází silnice 1. třídy číslo I/56 Opava - Kravaře - Hlučín - Ostrava - Paskov - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Horní Bečva / Bílá (st. hranice), která je v úseku mezi Ostravou a Frýdkem - Místkem přestavěna na silnici pro motorová vozidla R56. Dalšími významnými komunikacemi ve městě jsou silnice 1. třídy I/48 Hranice - Nový Jičín - Příbor - Frýdek-Místek - Český Těšín a 2. třídy II/473 Frýdek-Místek - Šenov - Petřvald a II/477 Baška - Frýdek-Místek - Vratimov - Ostrava.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy ve Frýdku - Místku zajišťuje zdejší podnik ČSAD Frýdek - Místek a.s., na provozu se významně podílejí i sousední dopravci Connex Morava a.s., ČSAD Havířov a.s., BUS Slezsko, a.s. a ČSAD Vsetín a.s. Z ryze dálkových dopravců stojí za zmínku Student Agency, s.r.o., který provozuje linku Praha - Brno - Olomouc - Frýdek-Místek - Ostrava.
Karosa-Renault CityBus 12M FMO 67-62
Karosa-Renault CityBus 12M FMO 67-62 vyjíždí na lince 2 z autobusového nádraží v Místku.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004

Železniční doprava

Železniční stanice Frýdek - Místek
Železniční stanice Frýdek - Místek.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Frýdkem - Místkem prochází železniční trať číslo 323 Valašské Meziříčí - Hostašovice - Veřovice - Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek-Místek - Ostrava, od které se zde odpojuje trať 322 do Českého Těšína. Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované. Po trati číslo 323 jsou vedeny kromě osobních vlaků i vlaky spěšné a rychlíky. Významné je zejména železniční spojení s Ostravou.
Frýdek - Místek sice leží v rozlehlém Ostravském dopravním integrovaném systému (ODIS), ve kterém tvoří zónu 50, integrace se ale týká pouze vlaků, autobusových linek nikoli.

Městská hromadná doprava

Volvo 7000 FMB 24-50
Volvo 7000 FMB 24-50 na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 28. srpna 2007
Městskou hromadnou dopravu ve Frýdku - Místku zajišťují autobusy společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s., která má sídlo na adrese Politických obětí 2238, Frýdek - Místek (na autobusovém nádraží) a garáže v Ostravské ulici 264 v obci Sviadnov. Tato společnost vznikla v roce 1992 privatizací státního podniku, který byl následníkem dopravního závodu 703 Frýdek - Místek krajského státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ostrava. Od roku 1997 vlastnil většinu akcií ČSAD Frýdek - Místek podnik ČSAD Havířov a.s., od roku 2006 je jediným akcionářem ČSAD Karviná a.s. (jejím jediným akcionářem je pak ČSAD Havířov a.s.)
Dle údajů ze svých internetových stránek má ČSAD Frýdek - Místek 450 zaměstnanců a provozuje 186 motorových vozidel, z toho 86 nákladních automobilů a 100 autobusů, z toho čtyři s pohonem na zemní plyn a osm v zájezdovém provedení.
Karosa B 932E FMB 11-87
Karosa B 932E FMB 11-87 na lince 1 u zastávky Frýdek, žel. st.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2003
V současné době je v provozu 13 městských autobusových linek označených souvislou číselnou řadou 1 - 13. Linky 1 - 3 a 5 - 10 jsou běžnými linkami MHD. Linka 4 je školní, určená pro přepravu "studentů základních a středních kol". Linky 11 - 13 se označují jako "zvláštní linky MHD". "Jedenáckta" a "dvanáctka" obsluhují obchody Tesco, Hypernova a Baumax a je na nich zavedena bezplatná přeprava. Na lince 11 jsou ve směru k Tescu všechny zastávky kromě konečné pouze nástupní a opačným směrem pouze výstupní, aby cestující linku nevyuívali při cestách jinam než do obchodu. Na lince 12 toto opatření není využito a je možno na ní nastupovat i vystupovat kdekoli.
Sezonní linka 13 jezdí od začátku června do konce září k vodní nádrži Olešná a opět má směrem na Olešnou všechny zastávky pouze nástupní a opačně všechny pouze výstupní.
Karosa B 952E 3T0 6168
Karosa B 952E 3T0 6168 na lince 7 na autobusovém nádraží v Místku.
Foto Vojtěch Veselý, 3. července 2005
Současné linkové vedení je uvedeno v následující tabulce. Nejsou odlišeny varianty trasy jednotlivých spojů, kterých je na všech linkách několik.

1

Místek, Letná - Místek, Riviéra točna - Místek, aut. st. - Frýdek, žel. st. - Frýdek, magistrát - Frýdek, sídl. - Lískovec, samoobsluha

2

Místek, Tesco - Místek, Letná - Místek, Riviéra točna - Místek, aut. st. - Místek, Anenská - Frýdek, magistrát - Frýdek, žel. st. - Frýdek, Dobrovského - Frýdek, Interspar - Nové Dvory, statek - Frýdek, Povodí Odry

3

Místek, Tesco - Místek, Letná - Místek, Riviéra vodárna - Místek, aut. st. - Místek, 8. ZŠ - Frýdek, magistrát - Frýdek, žel. st. - Nové Dvory, Pavlík - Dobrá, VÚH

4

Jen v uvedeném směru:
Frýdek, u nemocnice - Nové Dvory, statek - Frýdek, LIDL - Frýdek, rest. U Gustlíčka - Frýdek, magistrát

5

Řepiště, U kříže - Lískovec, samoobsluha - Frýdek, sídl. - Frýdek, u nemocnice - Frýdek, žel. st. - Místek, aut. st. - Místek, Anenská - Místek, tř. 17. listopadu - Místek, Olešná - Zelinkovice - Chlebovice, kostel

6

Místek, Pavlíkova - Místek, Riviéra vodárna - Místek, aut. st. - Místek, Anenská - Frýdek, u nemocnice - Frýdek, Povodí Odry - Frýdek, Dobrovského - Frýdek, Interspar

7

Místek, aut. st. - Místek, Riviéra vodárna - Místek, Slezan 03 - Místek, Anenská - Sviadnov, Husinec - Frýdek, válcovny plechu aut. st. - Frýdek, sídl. - Frýdek, magistrát - Frýdek, žel. st. - Místek, aut. st.

8

Místek, aut. st. - Frýdek, žel. st. - Frýdek, magistrát - Frýdek, sídl. - Frýdek, válcovny plechu aut. st. - Sviadnov, Husinec - Místek, Anenská - Místek, Riviéra točna - Místek, aut. st.

9

Místek, aut. st. - Místek, Riviéra vodárna - Místek, Slezan 03 - Místek, Anenská - Frýdek, u nemocnice - Místek, aut. st.

10

Místek, aut. st. - Frýdek, u nemocnice - Místek, Anenská - Místek, Riviéra točna - Místek, Riviéra kotelna - Místek, aut. st.

11

Frýdek, sídl. - Frýdek, magistrát - Frýdek, el. st. - Místek, aut. st. - Místek, Tesco

12

Místek, Riviéra točna - Místek, aut. st. - Místek, Anenská - Místek, tř. 17. listopadu - Místek, HYPERNOVA BAUMAX

13

Frýdek, sídl. - Frýdek, magistrát - Frýdek, žel. st. - Místek, aut. st. - Místek, Olešná

Karosa B 932E BVI 68-50
Karosa B 932E FMA 93-31 na lince 8 v zastávce Frýdek, Revoluční.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004
Všechny linky MHD kromě školního autobusu číslo 4 se sjídějí na autobusovém nádraží v Místku, kde je umožněn přestup na regionální a dálkové autobusy. Významným přestupním bodem je také autobusové stanoviště u železniční stanice ve Frýdku.
Karosa B 952E 3T4 3648
Karosa B 952E 3T4 3648 na lince 2 u zastávky Frýdek, železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Od začátku 90. let je provoz městské hromadné dopravy postupně omezován. V současné době jezdí nejčastěji linka 1, na které jsou zavedeny pravidelné intervaly ve špičkách pracovních dnů 10 minut, v sedle 15, mimo pracovní dny větinou 30 nebo 60 a večer celotýdenně cca 60 minut. Na ostatních linkách jedou ve špičkách až na výjimky maximálně dva spoje za hodinu a o víkendu několik spojů, maximálně jeden za hodinu. Intervaly jsou většinou nepravidelné. Linky 9 a 10 mimo pracovní dny nejezdí.
Karosa B 932E FMB 07-48
Karosa B 932E FMB 07-48 na bezplatné lince 11 v zastávce Místek, aut. st.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004
Ještě v roce 2001 jezdilo 22 městských linek. Tak vysoký počet byl dán provozem krátkých místních linek v Místku, které měly jen několik spojů denně a jejich kuriozitou bylo jiné číslo pro každý směr - pro jeden liché a pro druhý po něm následující sudé.
V 70. a 80. letech, kdy městská doprava zažívala období největšího rozmachu, jezdilo okolo 25 linek a byla obsluhována také území, kam dnes už MHD nejezdí. Ke zdejšímu provozu patřily kloubové maďarské autobusy Ikarus (poslední z nich byly vyřazeny v roce 2000).
 SOR C 9.5 2T2 8493
SOR C 9.5 2T2 8493 na lince 1 u autobusového nádraží v Místku.
Foto Vojtěch Veselý, 3. července 2005

Tarif a odbavování

Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jízdné se platí buď čipovou kartou nebo v hotovosti do pokladny u řidiče. Jízdné v hotovosti stojí pro dospělého 7,- Kč a pro děti 3,50, při platbě čipovou kartou činí 5,60 / 2,80 Kč. Při placení v hotovosti je tarif MHD nepřestupný, ale při placení čipovou kartou lze přestoupit bez další platby. Je ale nutné, aby se přestup uskutečnil do 25 minut od vydání v prvním voze v pracovní dny a do 40 minut mimo pracovní dny. Zdarma se přepravují např. děti do 6 let, důchodci od 70 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, z toho ZTP/P včetně průvodce a psa, členové městské policie ve stejnokrojích či pracovníci ČSAD Frýdek - Místek.

Vozový park

Plynová Karosa B 732 FMA 33-57
Plynová Karosa B 732 FMA 33-57 na lince 2 vyjíždí ze zastávky Frýdek, Revoluční v říjnu 2004. Za pozornost stojí zastávka se třemi oddělenými stanovišti.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004
K provozu na linkách MHD je vyhrazeno přibližně 25 autobusů. Autobusy městského provedení s podlahou v normální úrovni jsou zastoupeny typy Karosa B 732, B 932, B 932E, B 952 a B 952E, které jsou všechny vybaveny mechanickou převodovkou. V posledních letech jsou součástí provozu i nízkopodlažní vozy. Jeden z nich je typu Volvo 7000, ostatní Karosa-Renault CityBus 12M. Nízkopodlažní vozy jsou trojdvéřové a vybavené automatickou převodovkou.
Karosa B 952E 3T8 6451
Karosa B 952E 3T8 6451 na lince 2 v zastávce Místek, autobusová stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 28. srpna 2007
Na linky městské dopravy se vypravují také autobusy dvoudvéřového linkového provedení, které jsou zastoupeny především typy Karosa C 734, C 934, C 934E, C 954, SOR C 9.5 a SOR C 10.5. V poslední době počet vypravovaných autobusů linkového provedení na městské linky poklesl.
Autobusy městské dopravy jezdí buď v klasickém červeno-bílém nátěru nebo v nátěrech modro-bílém a zeleno-bílém, které používá dopravce i na regionálních linkách. Vyskytují se i celovozové reklamní nátěry nebo jejich podkladové barvy.
Karosa B 952 2T2 9230
Karosa B 952 2T2 9230 na lince 2 v zastávce Frýdek, Revoluční.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004
Městské nízkopodlažní autobusy a vozy s podlahou v normální úrovni počínaje typem Karosa B 952 jsou vybaveny digitálními orientacemi. Ty mají také nasazované linkové Karosy řady 900 a některé autobusy SOR.
Několik autobusů Karosa B 732 MHD ve Frýdku - Místku je upraveno na pohon stlačeným zemním plynem (CNG), který se zde používá od roku 1994.
Karosa-Renault CityBus 12M 2T3 7831
Karosa-Renault CityBus 12M 2T3 7831 odstavený na autobusovém nádraží v Místku.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Frýdek, hotel Centrum a Frýdek, žel. st.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Označníky zastávek MHD jsou většinou samostatné, nevyužívané pro umístění jízdních řádů jiných autobusových linek. Zastávka pak má buď dva označníky vedle sebe (pro linky městské a ostatní) nebo dvě i tři samostatná stanoviště za sebou. Zastávkové označníky jsou dvoutyčové červeně natřené nahoře zakulacené konstrukce, s hranatým terčem s vyobrazením autobusu.
Jízdní řády
Jízdní řády linek MHD číslo 5, 11 a 12.
Foto Lukáš Vrobel, 9. října 2004
Jízdní řády jsou umístěny ve skříních krytých plastovou deskou. Pro linky 1 - 10 jsou městského provedení a pro zvláštní linky 11 - 13 provedení shodného s regionálními a dálkovými linkami, tzn. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. Některé linky mají v jízdních řádech vyznačené spoje obsluhované nízkopodlažním vozidlem.
SOR C 9.5 FMB 23-95
SOR C 9.5 FMB 23-95 na lince 5 na autobusovém nádraží v Místku.
Foto Vojtěch Veselý, 3. července 2005

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20