Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Briançon

Briançon na mapě
Briançon na mapě

Úvodem

Pohled z hradeb pevnosti Fort du Château na Briancon a údolí řeky Durance.
Pohled z hradeb pevnosti Fort du Château na Briancon a údolí řeky Durance.
Uprostřed snímku je patrné nádraží.
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004
Alpské městečko Briançon bychom našli na jihovýchodě Francie asi 20 kilometrů od italských hranic, s nadmořskou výškou 1321 metrů jde údajně o nejvýše položené město v Evropě. Z hlediska územně-správního členění je součástí départementu 05 Hautes-Alpes, náležejícího pod administrativní region Provence-Alpes-Côte d´Azur. Město leží v nepříliš úrodné krajině, v úzkém horském údolí nad soutokem řeky Durance s říčkou Guisane. K jeho rozvoji přispěla až výstavba železnice údolím řeky Durance, o jejímž významu svědčí i to, že nepodlehla trendu rušení místních tratí v druhé polovině 20. století a i dnes nabízí pravidelné spojení přímé spojení Briançonu a Marseille. Významným spojem je i přímý pár expresů Paříž-Austrelitz (22:05) - Briançon (8:37) a Briançon (20:30) - Paříž-Austrelitz (6:46), tvořený převážně lůžkovými a lehátkovými vozy, třikrát týdně je na jeho konci řazen i vůz na přepravu aut.
Expres 5790 Briançon - Paříž s dvojicí lokomotiv 567484 a 567488 v čele.
Expres 5790 Briançon - Paříž s dvojicí lokomotiv 567484 a 567488 v čele.
Vůz na přepravu aut je řazen na konci vlaku.
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004
Pro město má dnes velký význam turistický ruch. Krásná příroda v okolí sem přivádí nespočetné množství cyklistů a turistů z celé Evropy, v zimě si přijdou na své lyžaři. Ale i vlastní město má co nabídnout - asi nejzajímavější je komplex několika pevností z 19. století, vystavěných na obranu klikaté silničky vedoucí horským průsmykem z Itálie. Jejich tvůrcem je známý francouzský stavitel Vauban, s jehož díly se v tomto regionu setkáváme doslova na každém kroku, uveďme například pevnost Mont Dauphin 30 kilometrů jižně od Briançonu nebo opevnění městečka Entrevaux. Systém pevností označují odborníci za francouzský unikát, zajímavý hlavně perfektním využitím terénu.

Městská doprava

Logo TUB
Provoz městské dopravy zajišťuje společnost TUB (Transports urbains de Briançon) se sídlem na Place de Suse. Doprava je zajišťována čtyřmi autobusovými linkami a jednou linkou "Ligne Taxi":
linka
1Chantoiseau - Hôpital - Champ de Mars - Centre Culturel - Grand´ Boucle - Place de l´Europe - Gare SNCF - Pont de Cervieres - Les Garcins
2Chantoiseau - Grand´ Boucle - Prorel - Champ de Mars
3(Le Fontenil -) Champ de Mars - Gare SNCF - Pont de Cervieres - Saint-Blaise
DChantoiseau - Hôpital - Champ de Mars - Centre Culturel - Grand´ Boucle - Place de l´Europe - Gare SNCF (-Pont de Cervieres - Les Garcins)
taxiPlace de l´Europe - Cimetiere - Fontchristianne
Schéma sítě městské dopravy
Schéma sítě městské dopravy
(pro zobrazení ve větším měřítku klikni na mapu)
Linky jsou od sebe odlišeny také barevně - 1 červená, 2 modrá, 3 zelená, D žlutá. "Barvičky" jsou použity jako podtisk na zastávkových jízdních řádech, na nálepkách s čísly zastavujících linek na označnících a čekárnách, na linkových tabulkách u starších vozů a také na plánku sítě MHD.
Zastávkový označník na Square Narvick
Zastávkový označník na Square Narvick
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004
Zastávkový označník na Square Narvick
Linky 1 až 3 jsou provozovány od pondělí do soboty (v sobotu platí stejný jízdní řád jako v pracovní dny), s linkou D se pak můžeme v ulicích města setkat pouze v neděli (francouzsky dimanche, proto D) a ve svátky.
Linka 1 je provozována od 6:40 do 19:34, téměř po celý den v pravidelném půlhodinovém intervalu. Tři spoje jsou vedeny pouze v úseku Chantoiseau - Pont de Cervieres, odtud pokračují po trase linky 3 do Saint-Blaise, v opačném směru jsou takto vedeny čtyři spoje. Snad pro zmatení cestující veřejnosti jsou autobusy zajišťující tyto spoje označeny jako linka 3 již z výchozí stanice v Chantoiseau, takže cestující neznalý místních poměrů nechá takový autobus odjet ze zastávky bez povšimnutí, protože ho ani nenapadne, že ta "trojka" je jen "maskovaná jednička" - v jízdním řádu totiž o tom pochopitelně není ani slovo.
Linka 2 je provozována čtrnácti spoji v obdobích od 7:23 do 9:55, od 12:30 do 13:42 a od 16:00 do 18:15. Další tři spoje jezdí v době kolem poledne, ale pouze od 20.12.2003 do 27.3.2004.
První spoj linky 3 vyjíždí z Chantoiseau po trase linky 1 v 7:00, poslední přijíždí tamtéž v 18:53. Během dne je vedeno pět párů spojů do Saint-Blaise, další dva jedou jen ve středu. Taktéž ve středu se můžeme svézt dvěmi spoji do vsi Le Fontenil, ležící za Briançonem ve směru k italské hranici.
Linka D je, jak již bylo zmíněno, provozována pouze v neděli, v době mezi 8:38 a 12:39 je vedeno 6 spojů v každém směru, další 3, resp. 2 spoje v každém směru jedou mezi 16:13 a 17:59. Jeden spoj vedený krátce po poledni je zajišťován opět jen od 20.12.2003 do 27.3.2004. Základní trasa je totožná s linkou 1, liší se pouze ukončením většiny spojů již u nádraží (Gare SNCF). Dva spoje z Chantoiseau pak jedou po trase linky 2 přes Grand´ Boucle a Prorel přímo k nádraží.
Linka "Ligne taxi" je pak provozována jediným párem spojů jednou týdně, ve středu. Odjezd z Fontchristianne je v 9:30, z Place de l´Europe v 11:15. Spoj není zajišťován klasickým autobusem, ale vozem s nižší obsaditelností.

Organizace provozu a vozový park

Pokud si zkusíme trochu hrát s jízdními řády, abychom vypátrali, kolik je pro zajištění provozu zapotřebí vozidel, dojdeme k číslu čtyři - z toho jeden autobus jezdí jen dopoledne do 13:07, druhý začíná až v 13:05, ovšem na opačném konci města, zbývající dva by pak měly jezdit celodenně. V neděli pak stačí na zajištění provozu jediný autobus.
Záhadou pak zůstává oněch několik spojů během poledne, doplněných omezující poznámkou "jede od 20.12.2003 do 27.3.2004". V pracovní dny by se daly zajistit některým ze stávajících čtyř autobusů, ale v neděli by si vyžádaly nasazení druhého autobusu a pochybuji, že by to dopravce udělal kvůli jedinému spoji. Na internetu jsem sice našel malou zmínku, která by se dala chápat tak, že dopravce provozuje i jiné linky, než jen MHD, ale další pátrání na internetu bylo v tomto směru neúspěšné, nemluvě o tom "v terénu" po nich nebyla také ani stopa.
S jistotou tak mohu říci jediné - během mého pobytu ve městě (3.-4.7.2004) jsem měl možnost spatřit ve městě tři autobusy v sobotu 3.7. odpoledne a jeden v neděli 4.7. ráno.
SPZtyp
5229 KE 05Setra S 215 SL
2159 KN 05Mercedes O 405 N
7369 KS 05Setra S 315 NF
Pokus o získání jakýchkoliv dalších doplňujících informací přímo od jednoho z řidičů se nezdařil - francouzsky neumím, německy jsem to z bezpečnostních důvodů raději nezkoušel a při použití angličtiny jsem zjistil, že dotyčný umí anglicky ještě hůř, než já, takže jsem se spokojil s tím, že mi věnoval letáček s jízdním řádem poté, co jsem mu podal papírek s textem "TUB horaires" (jízdní řády TUB).
Starší Setra S 215 SL právě zastavila u Porte d´Embrun jako linka číslo 2
Starší Setra S 215 SL právě zastavila u Porte d´Embrun jako linka číslo 2
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004

Tarif

jednotlivé jízdné1 €prodej u řidiče
"carnet", 10 jízdenek7 €
měsíční legitimace21 €pro návštěvníky města, pouze v červenci a srpnu
18 €pro místní obyvatele, platí celoročně
měsíční legitimace zlevněná
pro děti a mládež do 18 let
15 €září - červen
11 €září až červen (jen rodinní příslušníci zaměstnanců TUB)
8 €červenec, srpen
Senioři a invalidé s trvalým bydlištěm v Brianconu jsou přepravováni zdarma.
Existuje zde také možnost zakoupení týdenní legitimace, ta je v prodeji v hotelích a v kanceláři TUB.

Postřehy náhodného cestujícího

Podívejme se nyní na městskou dopravu z pohledu náhodného cestujícího - turisty.
  • Jak poznáme zastávku? Podle vodorovného značení na silnici a modrobílého zastávkového označníku, na němž je uveden název zastávky, čísla linek a směr a samozřejmě i jízdní řády příslušných linek, jakož i tarifní podmínky a informace o dopravci. Některé zastávky jsou vybaveny i čekárnou, v tom případě zastávkový označník chybí. Název zastávky a ostatní informace pro cestující jsou pak uvedeny přímo na čekárně.
  • Jak poznáme autobus MHD? Snadno - je bílý a je na něm uvedeno výrazné logo dopravce. Starší Setra (5229 KS 05) je na čele označena barevně odlišenými tabulkami s číslem linky a názvem cílové stanice, mercedes má digitální panely a novější Setra (7369 KS 05) jezdila po oba dny mého pobytu ve městě bez jakéhokoliv označení.
  • Jak zjistíme, kdy autobus jede? Snadno. Na všech zastávkách je vylepen jízdní řád s podtiskem v barvě příslušné linky v úpravě "řádky = zastávky, sloupce = spoje".
  • Jak zjistíme, kam nás autobus odveze? To už bude horší. Provozovatel MHD se pravděpodobně spoléhá hlavně na cestující z řad místních obyvatel a ti přece vědí, kam ten autobus jede, takže plánek nepotřebují. Schéma sítě tedy nenajdeme na žádné ze zastávek, dokonce ani na informačním panelu v hale nádraží, který obsahuje tarifní podmínky a jízdní řády MHD, ale také příměstských linek určených hlavně turistům. Také z mapy města, která je zdarma k dostání u anglicky hovořící slečny v informačním stánku na Place de l´Europe, vyčteme pouze umístění zastávek. Pokud by nás zajímalo třeba jen jméno zastávky, máme smůlu.
Plánek sítě však existuje. Dopravní podnik vydává informační leták obsahující vše, co by mohlo cestující zajímat, tedy jízdní řády všech linek, tarif, kontakt na dopravce a samozřejmě i onen plánek, mimochodem, velmi pěkně graficky zpracovaný - o tom se ostatně můžete přesvědčit sami na této stránce. Onen leták se mi povedlo získat od řidiče autobusu, předpokládám ale, že bude k dostání i v informační kanceláři na Place de Suse.
Nízkopodlažní Setra S 315 NF na zastávce Place de l´Europe
Nízkopodlažní Setra S 315 NF na zastávce Place de l´Europe
Jestlipak poznáte číslo linky?
Foto Martin Janda, 4. 7. 2004

Závěrem

Ač patří systém městské dopravy v Briançonu bezesporu k těm menším, má pro město svůj význam. Rozhodně však může posloužit jako inspirace pro mnohá česká města.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20