Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Digne-les-Bains

BDigne-les-Bains
Digne-les-Bains na mapě

Úvodem

Dalším francouzským městečkem, které v naší cestě po Provence navštívíme, se jmenuje Digne-les-Bains. Našli bychom jej v departementu 04 Alpes-de-Haute-Provence v údolí řeky Bléone.
Železniční spojení se světem zajišťovaly v minulosti dvě tratě - úzkokolejka o metrovém rozchodu spojuje město se 150 km vzdáleným Nice dodnes, na normálněrozchodné trati do Château-Arnoux-St-Auban je v současnosti zavedena náhradní autobusová doprava. Osobní vlaky byly nahrazeny autobusy 6.3.1972, do září 1980 sem zajížděl přímý motorový rychlík z Grenoblu a do 23.9.1989 ještě letní turistické vlaky "Alpazur". V současnosti se zvažuje obnovení provozu, případně přestavba na metrový rozchod.
Podrobnosti o úzkokolejné trati Nice - Digne najdete v časopisu Dráha 2/2003. Pro ty, kdo nemají onen časopis zrovna po ruce, jsem připravil stručný výtah z článku doplněný fotografiemi z vlastní produkce.
Autobusové nádraží v Digne-les-Bains.
Autobusové nádraží v Digne-les-Bains.
Kromě dálkových linek je zde ukončen také autobus náhradní dopravy.
Foto Martin Janda, 7. 7. 2004

Městská doprava

Provozovatelem městské dopravy v Digne je firma RTUD (Regie des transports urbains Dignois). Síť MHD je tvořena dvěmi linkami, přestup mezi nimi je možný ve stanici Gare Routiere (autobusové nádraží).
Následující linkové vedení a rozsah provozu vychází z jízdních řádů platných od září 2003:
linka
1Les Augiers - Centre Ville - Les Thermes20 párů spojů
2Gare Routiere - Gaubert - Gare Routiere12 párů spojů
Gare Routiere - Champourcin - Le Bourg - Gare Routiere12 párů spojů
Gare Routiere - Beausoleil - Gare Routiere5 párů spojů
Schéma sítě městské dopravy
Schéma sítě městské dopravy
(pro zobrazení ve větším měřítku klikni na mapu)
Linka 1 je provozována pouze v pracovní dny od 6:40 do 19:10 v nepravidelném intervalu 30 - 58 minut. Provoz zajišťují dva autobusy. Kurz 1A začíná v 6:40 v Les Augiers a končí v 18:44 na autobusovém nádraží, kurz 1B začíná v Les Augiers v 7:10 a končí na zastávce Barbejas v 19:10.
Van Hool je nasazován na linku 1, kurz 1B.
Van Hool je nasazován na linku 1, kurz 1B. Zde na autobusovém nádraží.
Foto Martin Janda, 7. 7. 2004
Také linka 2 je provozována pouze v pracovní dny, a to v období od 7:05 do 18:56 ve třech různých trasách, vycházejících z autobusového nádraží. Při pohledu do jízdního řádu nenajdeme nic, co by se dalo označit slovem interval, organizaci provozu na této lince nejlépe vystihuje slovo chaos. Na lince je v provozu jediný autobus, který po celý den střídá všechny tři větve linky, víceméně v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu linek výše. Několikrát za den však přejíždí mezi jednotlivými trasami přímo, bez zajížďky na autobusové nádraží.
Pro pořádek dodejme, že dříve existovala ještě čtvrtá větev, Gare Routiere - le Moulin - Gare Routiere, ta je dnes již zrušena. Dozvěděl jsem se to z jízdního řádu, který sice od září 2003 neplatí, přesto byl ještě v srpnu 2004 uváděn na internetových stránkách města jako aktuální (a že se současný jízdní řád odlišuje od předchozího více než dost, netřeba dodávat).
Heuliez GX 77 M na odstavné ploše autobusového nádraží
Heuliez GX 77 M na odstavné ploše autobusového nádraží
Řidiči právě řeší malý technický problém, .....
Foto Martin Janda, 7. 7. 2004
Stačí však, abychom strávili hodinku pozorováním provozu v zastávce Gare Routiere a rázem je nám jasné, proč vypadají jízdní řády obou linek právě tak a ne jinak. Jsou totiž zpracovány tak, aby se zde setkával autobus linky 2 alespoň s jedním s vozů linky 1 a aby tak byl umožněn vzájemný přestup. No a protože je jízdní doba na jednotlivých větvích linky 2 rozdílná a protože se většinou liší i trasa a jízdní doba jednotlivých spojů v rámci dané větve, vyplývá nám z toho, že nepravidelný interval na lince 1 není způsoben zlomyslností tvůrce jízdního řádu, naopak vyplývá z organizace provozu.
Lince 2 bychom pak mohli vytknout jeden drobný nedostatek. Porovnáním jejího jízdního řádu s jízdním řádem železniční trati Nice - Digne, obsluhované čtyřmi páry vlaků, zjišťujeme, že jakákoliv návaznost autobusu na vlak a naopak je spíš omylem, než úmyslem.
..... a tak nakonec na linku 2 vyjíždí záložní autobus.
..... a tak nakonec na linku 2 vyjíždí záložní autobus.
Foto Martin Janda, 7. 7. 2004
Sobotní provoz zajišťuje jediná linka bez číselného označení, spojující Hôpital a Les Thermes. Trasa je velmi podobná lince číslo 1, odlišuje se jen zakončením u nemocnice (linka 1 jede z Les Augiers kolem nemocnice do města, sobotní linka vyjíždí do města od nemocnice se zajížďkou do Les Augiers), dále závlekem k Notre Dame du Bourg (v pracovní dny obsluhuje tuto oblast druhá větev linky 2) a k Ermitage (v pracovní dny třetí větev linky 2).
Doprava je zajišťována o sobotách a vybraných svátcích mezi 6:32 a 12:41 pěti spoji ve směru do Les Thermes a třemi spoji ve směru opačném. V období od 3. května do 10. října je provoz na lince prodloužen až do 18:41, oproti zimnímu jízdnímu řádu je navíc veden spoj v 14:15 od nemocnice směrem k Les Thermes, v opačném směru pak jízdní řád doplňuje dvojice spojů v 16:00 a 18:05 z Les Thermes k nemocnici.
V neděli, 25. prosince a 1. ledna není městská doprava zajištěna.

Organizace provozu a vozový park

linkatypSPZ
ligne 1AHeuliez GX 3172211 MD 04
ligne 1BVan Hool8544 MP 04
ligne 2Heuliez GX 77 M1005 MM 04
záložní?1401 ME 04
Autobusy jsou pravděpodobně nastálo přiděleny na jednotlivé linky, vozy 2211 MD 04 a 1005 MM 04 mají totiž linkové označení uvedené nejen na digitálních panelech, ale také přímo na vozidle nad okny - vzadu a také na obou bocích v prostoru nad nástupními dveřmi a kabinou řidiče.
Označení 1A a 1B v tomto případě slouží k rozlišení autobusů nasazovaných na lince 1, s tímto označením se setkáme i v jízdních řádech na zastávkách. Jaký má ovšem pro cestujícího smysl vědět, který ze dvou vozů tento spoj zajišťuje, zůstává otázkou.
..... a tak nakonec na linku 2 vyjíždí záložní autobus.
Heuliez GX 317 odjíždí z autobusového nádraží. Povšimněte si označení LIGNE 1A nad předními dveřmi.
Foto Martin Janda, 7. 7. 2004

Informace pro cestující

Jak se zvědavý cestující dozví, co potřebuje? Jízdní řád najde vylepený na zastávce, jde o obvyklou podobu řádek = zastávka, sloupec = spoj. Najde tam i plánek sítě, bohužel jen schematický. Informace o tarifu naopak zcela chybí.
Letáček s plánkem sítě a jízdními řády je možné získat zdarma i v informačním středisku, které se nachází v budově přímo u autobusového nádraží - pozor, nezaměňovat s informační kanceláří autobusového nádraží, která se nachází v téže budově z opačné strany.
Plánek sítě a jízdní řády jsou zveřejněny také na internetu na stránkách města. Chyba je snad jen v tom, že v září 2003 došlo ke změně jízdních řádů linky 2 a "sobotní" linky (o zrušení jedné ze čtyř větví linky 2 nemluvě), což tvůrci stránek evidentně uniklo, takže pokud se cestující bude řídit jízdními řády, které si našel na internetu, bude při konfrontaci s realitou s největší pravděpodobností velmi zklamán.
A co tarif? Internetové stránky dopravce i letáček z informační kanceláře o ceně taktně mlčí, takže jsme odkázáni na informace od řidiče. Nedělejme si ovšem iluze o tom, že se s námi bude bavit jinak, než francouzsky, mé snahy o dorozumění zcela ztroskotaly.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20