Plzeňské trolejbusy

Poslední aktualizace článku: 21.11.2021 - úprava informací o linkovém vedení (prodloužení linky 11), přidání odkazů na schémata MHD a na jízdní řády, doplnění textu u vozového parku, přidání odstavce o proběhlých oslavách 80. výročí od zahájení provozu a o vydání speciální knižní monografie k této události.

 

20190726 zdkr 589 ujana
Současná tvář plzeňské trolejbusové dopravy. Na snímku jeden z kloubových vozů ŠKODA 27 Tr, patřící do dodávky
uskutečněné v roce 2019, kdy Plzeň získala první trolejbusy v karoserii tzv. IV. generace Solaris "New Trollino"
a zároveň v nich také první kloubové trolejbusy vybavené trakčními bateriemi pro nezávislý pohyb.
Foto Zdeněk Kresa, 26. července 2019
Trolejbusy jsou nejmladším článkem plzeňské městské hromadné dopravy.
Zároveň je však plzeňský trolejbusový provoz nejstarší v České republice a třetí největší.
 

Poprvé vyjely trolejbusy do plzeňských ulic 9. dubna 1941 na trati od Městských lázní na Doubravku. Jen o měsíc později pak dorazily k Ústřednímu hřbitovu. Velkorysé rozšíření sítě proběhlo koncem 40. let, kdy byla postavena většina tratí. Rozkvět dále pokračoval i během 50. let, kdy byly stávající trasy prodlužovány nebo překládány v návaznosti na stavební činnost ve městě i rozšiřování tramvajové sítě. Mírného rozvoje, ale i redukce v podobě zrušení tratí na Severní předměstí se provoz dočkal v 70. letech. O dekádu později přibyla zásadní trasa ze Sídliště Bory na Doubravku, která dnes patří mezi nejvytíženější. Po letech odkladů byla roku 2010 dokončena a zprovozněna trať z Jižního předměstí přes Karlov do průmyslové zóny Borská pole, navíc propojená s tratí na Novou Hospodu. Díky souběhu několika stavebních akcí, souvisejících s koridorizací plzeňského železničního uzlu, se podařilo vybudovat léta zamýšlenou paralelní trasu k vytížené trati v centru města (Tylova - Americká - Šumavská) to Jižního předměstí po Borské přes Belánku, ulici U Trati, most Milénia, Železniční ulici a most Nad Nádražím. Trať zatím není pojížděná pravidelnou linkou v celé délce, slouží však při výlukách a jiných mimořádnostech jako odklonová.

 

20180427 zdkr 577 ukasaren
Zcela dominantní roli ve vozovém parku trolejbusů představuje typ ŠKODA 26 Tr ve verzi karoserie tzv. III. generace Solaris. Masivní dodávky těchto vozů vedly k ukončení provozu nejen legendární ostrovské řady 14 TrM, ale způsobily vyřazení
i o mnoho let mladších nízkopodlažních vozů 21 TrACI.
Foto Zdeněk Kresa, 27. dubna 2018
V současnosti je na síti zavedeno deset trolejbusových linek - devět denních a jedna noční.
Pro trolejbusy je vyhrazena číselná řada 10-18, noční linka je značena jako N7.
 
Linkové vedení v roce 2021 vypadá takto:

 

10

(Černice - K Plzenci -) Čechurov - Bručná - Náměstí Milady Horákové - Doudlevce ETZ - Zimní stadion - Belánka /Z/ - Tylova - U Práce - Mrakodrap - Prokopova - Zimní stadion - Doudlevce ETZ - Náměstí Milady Horákové - Bručná - Čechurov (- K Plzenci - Černice)

11

[Křimice / Malesice - Radčice - Pod Zámečkem - Kalikova -] CAN Husova - Tylova - U Práce - Mrakodrap - Hlavní nádraží - Gambrinus - Divadlo Alfa - Pietas - Ústřední hřbitov

12

Nová Hospoda - Domažlická rondel - Zátiší - Škoda VII. brána - CAN Tylova - Tylova - U Práce - Mrakodrap - Hlavní nádraží - Mikulášská - Petrohrad - Částkova - Božkov [(- Letkov - Letkov, V Podlesí)]

13

Na Dlouhých - Těšínská - Stavební stroje - Gambrinus - Prazdroj - Anglické nábřeží - Goethova - Zimní stadion - Doudlevce ETZ - Náměstí Milady Horákové - Bručná - Čechurov - K Plzenci - Černice [- K Losiné (- NC Černice)]

14

Sídliště Bory - U Teplárny - Gigant /Z/ - Tyršův most - Průmyslová - Doudlevce ETZ - Zimní stadion - Goethova - Anglické nábřeží - Pařížská - Prokopova - Zimní stadion - Doudlevce ETZ - Průmyslová - Tyršův most - Gigant /Z/ - U Teplárny - Sídliště Bory

15

Borská pole / Nová Hospoda - NC Borská pole - Karlov - Jižní Předměstí - Tylova - U Práce - Mrakodrap - Hlavní nádraží - Gambrinus - Divadlo Alfa - Pietas - Lobzy

16

Sídliště Bory - U Teplárny - Nemocnice Bory - Dobrovského - Jižní Předměstí - Tylova - U Práce - Mrakodrap - Hlavní nádraží - Gambrinus - Těšínská - Poliklinika Doubravka - Doubravka

17

Nová Hospoda - NC Borská pole - Karlov - Jižní Předměstí - Tylova - U Práce - Mrakodrap - Hlavní nádraží - Gambrinus - Těšínská - Poliklinika Doubravka - Doubravka
18 CAN Husova - Tylova - Jižní Předměstí - Karlov - NC Borská pole - Borská pole
N7 Nová Hospoda - NC Borská pole - Karlov - Jižní Předměstí - Tylova - U Praáce - Mrakodrap

 

 

Poznámky

Sídliště Bory - konečná zastávka

Křimice / Malesice - dvě varianty ukončení linky (větvení trasy)

[X - Y] - trasa ležící mimo úseky s trolejovým vedením - obluhují ji jen parciální trolejbusy

(- X) - trasa resp. konečná vybraných spojů v prodloužené trase

/Z/ - zastávka na znamení


Denní SCHÉMA linek | JÍZDNÍ ŘÁDY | Noční SCHÉMA linek

20190301 zdkr 552 letkov
Plzeňské trolejbusy se v běžném provozu vydávají nejen za hranice pevné trakční sítě, ale i za hranice města.
Vybrané spoje linky 12 zajíždějí z Božkova do sousední obce Letkov, kde obsluhují celkem čtyři zastávky.
Na snímku jeden z pouhých dvou dodaných vozů ŠKODA 26 Tr s pomocným dieselagregátem,
kterak projíždí Lískovou ulicí v Letkově před její rekonstrukcí.
Foto Zdeněk Kresa, 1. března 2019

Trolejbusy jezdí převážně v denním provozu, noční linka N7 pouze doplňuje síť nočních autobusových linek. Linky 10 a 14 jsou v provozu jen v pracovní dny, linka 10 zatahuje již v podvečer, krátce po 18. hodině. Na linky 15, 16, 17 a 18 se nasazují kapacitní kloubové vozy, u linky 16 na většinu pořadí. Linky 17 a 18 jsou v provozu pouze ve špičkách a tvoří přímé spoje pro obsluhu průmyslové zóny Borská pole. Vozy na ně přejíždějí z jiných linek (na 17 z linky 16, na 18 z 11). O volných dnech je jejich provoz velmi slabý, v neděli a o svátcích nejezdí linka 18 vůbec.

 

20180830 zdkr 524 borskapole
Po navýšení stavu kloubových trolejbusů na jaře 2019 se kapacitní vozy začaly více nasazovat také na svazek linek
obsluhujících průmyslovou zónu Borská pole. Na snímku z konečné dříve s přídomkem "Teslova" vyčkává na svůj další spoj
dvojice starších článkových trolejbusů ŠKODA 25 Tr v karoserii Irisbus Citelis 18M, za nimi pak mladší typ 27 Tr.
Foto Zdeněk Kresa, 30. srpna 2018
Provoz na hlavních trolejbusových linkách je velmi čilý a intervaly mezi spoji jsou většinou krátké, obecně se pohybují mezi 5 - 15 minutami. Linka 10 tvoří v podstatné části trasy doplněk páteřní linky 13 a v ideálním případě by s ní měla jezdit v proloženém 7,5 minutovém taktu. Bohužel vlivem dopravní situace často jezdí zpožděné spoje těsně za sebou. Na linkách 10 a 13 je v době tzv. sedla zaveden pravidelný interval 15 minut, který v ranní a odpolední špičce klesá k 12 minutám. Linka 11 jezdí celodenně po 15 minutách, jen brzy ráno a večer v 20-30 minutovém taktu. Skutečně krátké intervaly mají linky 12 (10 minut v sedle, 5-7 minut ve špičce) a 16 (7,5/5-6). Asi největší rozdíl v počtu spojů v období sedla a špičky panuje na lince 15. Zatímco na její lobezské větvi je interval sedlo / špička (15/10), do průmyslové zóny Borská pole se v ranní špičce jezdí každých 5 minut navíc v prokladu se špičkovými linkami 17 a 18. Nejslabší provoz vykazuje linka 14, celodenně je na ní vypravován jen jeden trolejbus, zvládající konat 60 minutový interval. Ve špičce se pak přidává druhé pořadí, které jej snižuje na 30 minut.

 

20190118 zdkr 506 cechurov
V současnosti nejstaršími trolejbusy plzeňského vozového parku jsou zástupci typu ŠKODA 24 Tr, všechny vybavené
pomocným dieselagregátem pro možnost jízdy i mimo trolejové vedení. Slunečný zimní záběr ukazuje vůz č. 506
v karoserii Irisbus Citelis 12M a pochází ze smyčky Čechurov, kde je ukončena podstatná část spojů linky 10.
Foto Zdeněk Kresa, 18. ledna 2019
Na některých linkách ne úplně každý spoj projíždí celou základní trasu linky, funguje tak jako vložený pro přepravně vytížené úseky. Na druhé straně u jiných linek existují prodloužené spoje za běžnou konečnou, kam trolejbusy pokračují, buď jízdou po navazujícím traťovém úseku, nebo se díky svému alternativnímu zdroji energie - dieselagregátu / trakčním bateriím vydávají i mimo dosah pevné trolejové sítě. Všechny takové spoje jsou uváděny v jízdních řádech písmenným indexem za časem odjezdu spoje s vysvětlivkou v poznámkách. Písmenko "x" značí spoje zatahující do vozovny, jejichž cesta končí v zastávkách Cínová resp. Ke Karlovu, které jsou nejbližší použitelné vůči vozovně Karlov. U ní se sice nachází stejnojmenná zastávka, ta je však vzhledem k své poloze pro vyjíždějící a zatahující spoje nepoužitelná, hovoří se o dodatečném vybudování manipulační zastávky na vjezdu do areálu, na níž se v projektu jaksi zapomnělo.

 

20170525 zdkr 493494496 bozkov
Neopakovatelný záběr trojice nízkopodlažních trolejbusů dnes již vyřazené řady 21 TrACI. Byly první generací (částečně) bezbariérových vozů, navíc se zastavěným dieselagregátem, jež jim umožňoval jízdu i mimo trolejové vedení.
Snímek, pocházející ze smyčky Božkov, chce ale také ukázat organizaci provozu linek. Vůz vlevo (č. 494) má za svůj cíl konečnou Nová Hospoda a projede tak celou běžnou trasu linky 12, trolejbus vprostřed (č. 496) je proti tomu nasazen
na zkráceném spoji a svoji jízdu ukončí na mezilehlém obratišti Zátiší. Mimochodem právě tento vůz byl po svém vyřazení převeden pod historická vozidla PMDP, aby reprezentoval svůj typ a jeho provozní éru pod plzeňskými trolejemi.
Foto Zdeněk Kresa, 25. května 2017
Jen linka 16 má pouze jednu variantu trasy, kterou celodenně projíždí v celé délce. Linka 10 se běžně obrací na smyčce Čechurov, ale brzy ráno je (až na výjimku) všem spojům trasa prodloužena na točnu Černice. V sedle naopak do Černic vůbec nezajíždí, v odpolední špičce jen každý druhý spoj. Linka 11 byla roku 2021 rozšířena o dlouhý úsek bez trolejového vedení (trasu původní autobusové linky 35, kterou zcela nahradila) a nově tak ze své původní konečné CAN Husova některé spoje pokračují kolem Kalikovského mlýna do Radčic a odtud pak část míří do Křimic (v jízdním řádu s indexem K), část do Malesic (index M). Linka 11 se tak zařadila po bok linky 15 s větvením trasy a dvěma konečnými. Na lince 12 část spojů "od města" končí na obratišti Zátiší, což je dáno mj. obsluhou Nové Hospody také linkou 15. Pouze několik spojů brzy ráno nejede až do Božkova a obrací se na pomocné trolejové spojce na kruhovém objezdu u zastávky Částkova. Linka 12 je jednou ze tří plzeňských linek, které pravidelně obsluhují úseky i mimo trolejovou síť. V pracovní dny se v nepravidelných intervalech celkem osmkrát vydává z Božkova do blízké obce Letkov. U linky 13 se dnes za zkrácené spoje dají považovat ty, ukončené na smyčce Černice. Převážná většina spojů odtud pokračuje jízdou pomocí dieselagregátu / trakčních baterií dále k NC Černice (Olympii), jen malá část se otáčí již na zastávce K Losiné. Na lince 14 existují pouze dva zkrácené spoje, a to na smyčku Tyršův most, kde končí odpolední a večerní spoj zatahující do vozovny. Linka 15 má kromě zkrácených tras i větvení a tím dvě varianty konečných zastávek, spoje v jízdním řádu označené jako "N" pokračují ze zastávky U Nové Hospody na točnu Nová Hospoda, ostatní na obratiště Borská pole. Zkrácené spoje pak ve špičkách jezdí z průmyslové oblasti do centra, kde se obrací na nové smyčce u Hlavního nádraží resp. některé již na kruhovém objezdu u Mrakodrapu. U výpomocné trolejbusové linky 17 jeden spoj denně nedojede až na Doubravku a končí u Hlavního nádraží, spoje linky 18 jezdí vždy v celé trase, (kromě těch, co zatahují do vozovny).

 

20200730 zdkr 501 Mikulasska
Úplně nejstarší zástupci ve flotile plzeňských trolejbusů jsou vozy ŠKODA 24 Tr v karoserii Karosa Renault Citybus 12M
z nichž většina již byla vyřazena. Na snímků jeden z "mohykánů" - ev. č. 501 při průjezdu Mikulášskou třídou,
která se vlivem přestavby Hlavního nádraží a zbudování nových podjezdů dočkala rozšíření.
Foto Zdeněk Kresa, 30. července 2020
Po vyřazení posledního zástupce legendární ostrovské řady ŠKODA 14 Tr - vozu 14 TrM č. 457 v březnu 2018 se vozový park plzeňských trolejbusů stal plně bezbariérový. Ve stejný rok v září došlo také k odstavení zbývajících částečně nízkopodlažních vozů ŠKODA 21 TrACI, proto jsou v současnosti jako nejstarší již vedeny trolejbusy ŠKODA 24 Tr, pocházející z ranného období produkce vozidel v doudleveckém závodě ŠKODA ELECTRIC po jejím přenesení zpět do Plzně z Ostrova nad Ohří v roce 2004. První vozy, které opouštěly zdejší výrobní linku, byly v provedení karoserie odpovídající autobusům Karosa Renault Citybus 12M a v Plzni zůstavají v provozu už jen dva vozy (č. 497 a 501).

 

20180409 jama 429 457 bozkov
Snímek ze slavnostního rozloučení s provozem legendárních trolejbusů ŠKODA 14 Tr v Plzni. Povedená akce se uskutečnila
na den 77. výročí zahájení provozu plzeňských trolejbusů a byla spojená s jízdou historického vozu 14 Tr08/6 č. 429
z roku 1989 a posledního provozního trolejbusu své řady 14 TrM č. 457 (r.v. 1991, modernizace 1997 a 2006).
Naaranžovaná dvojice pózuje zástupu fotografů na konečné Božkov.
Foto Jan Mašek, 9. dubna 2018
V období let 2006 - 2009 přicházely vozy typu 24 Tr v již inovovaném provedení, využívající karoserii Irisbus Citelis 12M. Celkem jich bylo dodáno 16 a v některých detailech se od sebe odlišují (viditelné znaky jsou např. odlišné provedení střešních plent, nebo rozměry a způsob otevírání bočních oken). Část trolejbusů 24 Tr nebyla z výroby osazena pomocným dieselagregátem, roku 2015 došlo k jeho dodatečné montáži na veškeré jím dosud nevybavené vozy. V roce 2009 proběhla jednorázová dodávka pětice nízkopodlažních trolejbusů ŠKODA 25 Tr, kterou byla zahájena obnova kloubových vozů. Všechny jsou celonízkopodlažní, v karoserii Irisbus Citelis 18M a vybavené pomocným dieselagregátem, využívaným při mimořádných provozních situacích.

 

20091021 jama 475 vbezovce
Celé čtvrtstoletí (1987 - 2012) se mohli Plzeňané setkávat v provozu s kapacitními kloubovými trolejbusy ŠKODA 15 Tr a 15 TrM. Vůz č. 475 na snímku z ulice V Bezovce byl dodán roku 1996 a v Plzni sloužil do konce roku 2010. Následně byl odprodán
DP Ústí nad Labem, u kterého prošel generální opravou a dodnes spolehlivě slouží ústecké veřejnosti pod číslem 570.
Foto Jan Mašek, 21. října 2009
Počínaje rokem 2010 až dodnes ovládají dodávky nových trolejbusů do Plzně již jen trolejbusy s karoseriemi polského výrobce Solaris Bus & Coach (dnes se španělským majitelem CAF). Doudlevecký závod ŠKODA je označuje jako řadu 26 Tr (standardní 12 metrové vozy) a 27 Tr (kloubové 18 metrové vozy). Jako úplně první přichází na podzim 2010 dvojice článkových trolejbusů čísel 525 a 526. Ta byla dodána se spodním zeleným pruhem odlišného světlejšího odstínu, který je odlišoval od ostatních. Do roku 2012 bylo dodáno celkem 16 vozů v provedení karoserie tzv. III. generace Solaris, přičemž jen pětice z nich je osazena pomocným dieselagregátem. V rámci jednotlivých dodávek docházelo k postupnému vyřazování vysokopodlažních kloubových trolejbusů řady 15 Tr(M), jejichž poslední zástupce (č. 473) dojezdil před Vánoci roku 2012.

 

20120329 jama 526 ujeziska
Číselně druhý ve skutečnosti však první dodaný kloubový trolejbus ŠKODA 27 Tr určený pro plzeňský provoz.
Zde v původním nátěru se světlejším spodním pruhem, který byl později přelakován na standardní tmavý odstín.
Snímek pochází z ulice U Trati,zastávky U Ježíška, pozadí za trolejbusem se vlivem přestavby železničního uzlu
změnilo k nepoznání, zmizela jak budova ústředního stavědla tzv. Radbuza, tak i secesní sklad v pozadí.
Foto Jan Mašek, 29. března 2012
Jakmile byl zcela obnoven vozový park kloubových trolejbusů, pozornost byla obrácena na vozy běžné délky, kde byly ještě v hojném počtu zastoupeny vysokopodlažní 14 TrM. PMDP za ně začaly pořizovat náhradu ztělesněnou typem ŠKODA 26 Tr v karoserii Solaris tzv. III. generace. Mezi lety 2011 - 2015 přichází pravidelně vždy čtyři nové vozy ročně, mezi nimiž vyniká trojice: č. 550 na kterém se dlouhodobě zkouší nová generace trakční elektrovýzbroje a slouží tak jako pokusný vůz výrobního závodu; č. 551 a 552, jež jako jediné, svého typu, dodané vozy mají zastavěn dieselagregát. V období let 2016 - 2018 probíhá masivní dodávka celkem 26-ti trolejbusů z nichž část je osazena novým zdrojem energie pro jízdu mimo trolejové vedení, a to trakčními bateriemi s dojezdem až 12 kilometrů na jedno nabití. Příliv nových vozidel vede nejen k očekávanému vyřazování trolejbusů 14 TrM, ale i k odstavování starších nízkopodlažních 21 TrACI, obě řady jsou od roku 2018 v plzeňských ulicích minulostí.

 

20190102 zdkr 570 575 malostranska
Zimní kalamita zastihla na stoupání Malostranské ulice dvojici trolejbusů ŠKODA 26 Tr vybavených trakčními bateriemi. Od běžných vozů je lze rozeznat dle odlišného provedení zadního čela se zmenšeným oknem.
Místo obvyklé pětice sedaček, viditelné za sklem, je zde objemná schrána pro uložení dvojice bateriových boxů.
Na pozadí snímku vlevo vidíme jeden z objektů "mateřského závodu" obou trolejbusů.
Jde o výškovou budovu zvanou "Kostel", kde probíhá výroba trakčních elektrovýzbrojí.
Foto Zdeněk Kresa, 2. ledna 2019
Pro zvýšenou potřebu kloubových vozidel (také pro obsluhu průmyslové zóny Borská pole) a zároveň trvalý podstav i na jejich "domovské" lince 16, přichází na jaře 2019 dodávka sedmi kapacitních vozů 27 Tr. Oproti minulosti se však jedná o vozy v karoserii tzv. IV. generace Solaris "New Trollino" a k jejich výbavě kromě trakčních baterií patří klimatizace nejen prostoru pro řidiče, ale i pro cestující nebo také uzavřená "velká" kabina řidiče známá z vozů 14 Tr i 21 TrACI, kdy první dveře jsou přepážkou rozděleny na dvě poloviny, z nichž ta přední slouží pouze řidiči. Do provozu se nová generace trolejbusů oficiálně uvádí slavnostním ceremonielem v prostoru U Zvonu za účasti představitelů vedení města. Vůz č. 583 se krátkodobě půjčuje do Prahy pro zkušební provoz na tamní trolejbusové trase z Libně na Prosek a do Letňan. Jeden kloubový vůz přichází na jaře 2020 (č. 590), další až následující rok - dvojice č. 601 a 602. Dohromady má tak v současnosti plzeňský provoz k dispozici již 31 kapacitních článkových trolejbusů.

 

20190327 jama 583 kelerka
Plzeňský trolejbus pod pražskou trolejí. Léta převracená myšlenka vrácení trolejbusové dopravy do Prahy se zhmotnila roku 2017, kdy byla vystavěna krátká "ověřovací" trať v Libni na Prosecké a začaly na ní být zkoušeny různé typy parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi. Mezi nimi byl v březnu a dubnu 2019 také plzeňský vůz ŠKODA 27 Tr, který se tak stal
vůbec prvním kloubovým trolejbusem, který kdy jezdil v hlavním městě. Pokud se celý záměr podaří zdárně dokončit,
mohly by již v blízké budoucnosti podobné vozy převzít od autobusů celou důležitou sklonově náročnou páteřní linku
č. 140 Palmovka - Letňany - Čakovice. V části její trasy již dnes operuje první novodobá trolejbusová linka 58
(číslo symbolicky zvoleno dle původní linky, jež spojovala Libeň s Letňany a Čakovicemi mezi lety 1952 - 1965).
Foto Jan Mašek, 27. března 2019
Průběžné dodávky nových "sólo" trolejbusů pokračují i v poslední době. Jde o vozy 26 Tr, rovněž jako u kloubové verze již v inovovaném provedení karoserie tzv. IV. generace Solaris "New Trollino", všechny řešené jako parciální, tj. s trakčními bateriemi. První dvojice přichází na podzim 2019 a vůz č. 591 ještě před předáním PMDP poslouží výrobnímu závodu jako hlavní exponát stánku ŠKODA ELECTRIC na veletrhu Czechbus 2019, konaném v areálu výstaviště Letňany. Další čtveřice shodných vozů přichází na jaře 2020, na podzim 2021 opět čtyři trolejbusy, z nichž jeden nese jubilejní číslo 600. Trolejbusy 26 Tr mají ve vozovém parku rozhodující podíl, celkem jich je 52, čímž Plzeň drží primát i mezi ostatními provozy v ČR.

 

20191128 jama 591 czechbus
První plzeňský trolejbus 26 Tr v karoserii Solaris "New Trollino" č. 591 budil zaslouženou pozornost
jako hlavní lákadlo stánku jeho výrobce ŠKODA ELECTRIC na veletrhu Czechbus 2019 v Praze - Letňanech.
Foto Jan Mašek, 28. listopadu 2019
Celkem slouží plzeňskému provozu 18 vozů 24 Tr, 5 vozů 25 Tr, 52 vozů 26 Tr a 26 vozů 27 Tr, dopravce tak má pro běžný provoz k dispozici 101 trolejbusů. Od roku 1941 až dodnes se pod trolejemi západočeské metropole vystřídaly typy 2 Tr, 3 Tr, 6 Tr, 7 Tr, 8 Tr, 9 Tr a modifikace (L, BKR, H, HT), T 11, 14 Tr a pozdější modernizace na 14 TrM, 15 Tr, 15 TrM, 21 TrACI, 24 Tr, 25 Tr, 26 Tr, 27 Tr. Většina vozů byla pořízena jako nová přímo od výrobce, kterým byl vždy závod ŠKODA, jen několik trolejbusů se do Plzně dostalo jako ojetých z jiných měst (2 Tr z Prahy, 8 Tr z Mariánských Lázní). Naopak mnoho vyřazených plzeňských vozů našlo nové působiště v domácích i zahraničních provozech (Mariánské Lázně, Ústí nad Labem; Bratislava; mnoho měst na Ukrajině; Litva, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Kazachstán aj.)

 

20110607 jama 323 mikulasska
Plzeňský historický trolejbus ŠKODA 9 TrHT26 č. 323 reprezentuje provozní období počátku 80. let. Vůz je po totální rekonstrukci a jeho vzhled je více než vzorný, narozdíl od tehdejší reality nepříliš dobře udržovaných a na pohled
až zbědovaných trolejbusů, které nedělaly dopravci zrovna dobrou reklamu. Konkrétně tento vůz pochází
z početné dodávky z roku 1979, v provozu však vydržel jen do roku 1991. Už vyřazený se v roce 1993
dostal do majetku Air parku Zruč, následně byl odkoupen Škoda-bus klubem a dlouhodobě deponován
v prostorech depozitáře již zaniklého Muzea ŠKODA. Již tady na něm probíhaly renovační práce.
Roku 2010 se vrátil do svého mateřského DP, který dokončil jeho generální opravu a zařadil ho
jako úplně první trolejbus do tehdy teprve rodící se sbírky historických vozidel PMDP.
Foto Jan Mašek, 7. června 2011
Kromě početné flotily provozních vozů myslí dopravce i na svoji historii, proto vlastní a k příležitostným nebo objednaným jízdám používá vlastní historické vozy. Jde o trolejbusy ŠKODA9 TrHT26 č. 323 z roku 1979, 14 Tr08/6 č. 429 z roku 1989, unikátní III. prototyp řady 15 Tr vyrobený roku 1987 a v Plzni později působící pod č. 414. Pro budoucnost byl také zachován nízkopodlažní vůz 21 TrACI č. 496, který je posledním vyrobeným trolejbusem svého typu a jedním z posledních vozů vyrobených v závodě v Ostrově nad Ohří před jeho uzavřením roku 2004.

 

20160618 jama 414 mostmilenia
Unikátní III. prototyp ŠKODA 15 Tr je nejstarším dochovaným trolejbusem své řady. Pochází z roku 1987 a nejprve jezdil v Plzni ve zkušebním provozu pod číslem 501, trvale byl zařazen do stavu až o rok později, a to jako ev. č. 414. V pravidelném provozu dojezdil poměrně brzy, již roku 2000. Pak léta figuroval jako exponát dnes zaniklého Muzea ŠKODA, aby se následně dostal zpět do PMDP, pod jehož křídly prošel v letech 2014 - 2015 generální opravou a následně se přidal k flotile historických vozidel.
Foto Jan Mašek, 18. června 2016
Historické trolejbusy se v plzeňských ulicích objevují při zvláštních příležitostech a pravidelně jen několikrát do roka. Jejich jízdy většinou doplňují nabídku jiných kulturních akcí, konají se například při slavnostech osvobození v květnu, na den vzniku Československa 28. října a někdy i v rámci historického víkendu v červnu. Pokud však zájemci o svezení nestrpí čekat, až se "retro" vozy v ulicích objeví, nebo se o ně nechtějí s nikým "dělit", nabízí PMDP jejich pronájem ke zvláštním jízdám s trasou dle přání.

 

20201022 zdkr 429 hlavninadrazi
Historický trolejbus ŠKODA 14 Tr08/6 č. 429 představuje tovární provedení dodávaných vozů svého typu v daném období. Typickým prvkem je lakování spodního pruhu v odstínu karmínové červeně, která byla později za provozu měněna na světlý odstín shodný jako v podokenní části. Interiér historického vozu je kompromisem mezi původním vzhledem a dnes dostupnými materiály a prvky, proto provedení koženkových sedaček a obložení bočnic pod okny neodpovídá zcela věrně originálu.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
Jednotlivé druhy vozidel plzeňské MHD mají přiděleny barvy respektující historický městský znak. Trolejbusům patří barva zelená, která podtrhuje jejich ekologické přínosy pro životní prostředí. Pro lakování vozů se užívá kombinace dvou odstínů této barvy - světlého a tmavého střídajících se v pruzích s bílou. U vozů 24 Tr, 25 Tr a starších 26 Tr a 27 Tr je tmavozelený spodní pruh, světlý pak v nadokenní části, zatímco trolejbusy v karoserii Solaris "New Trollino" mají pořadí pruhů opačné. Celovozové reklamy (tak populární zvláště v devadesátých letech) se dnes na trolejbusech téměř nevyskytují, maximálně jen jednotlivé reklamní polepy různých formátů a umístění. Dlouholetou stálicí byl dnes již vyřazený vůz 24 Tr č. 498 propagující "Přesné výpalky Šlechta", v současnosti je do celovozové reklamy na řetězec Datart "oděna" 25 Tr č. 524.

 

20140821 zdkr vozovnacukrovarska
Panoramatický snímek odstavné plochy "Hřiště" bývalé vozovny Cukrovarská ještě za plného provozu s pečlivě "vyskládanými" trolejbusy. Právě vyasfaltování bývalého hřiště v roce 1990 pomohlo vylepšit palčivou situaci s odstavováním trolejbusů,
které bylo do té doby řešeno jejich parkováním v přilehlých ulicích. I přes toto navýšení kapacity nemohla stará vozovna poskytnout dostatečný prostor pro stále rozvíjející se provoz městské dopravy, proto bylo vše (krátce po pořízení této fotografie) přesunuto do nového dopravního závodu Karlov.
Foto Zdeněk Kresa, 21. srpna 2014
Jako provozní, technické a deponovací zázemí po dlouhá desetiletí sloužila plzeňskému provozu vozovna Cukrovarská. Tamní hala lehké údržby trolejbusů byla adaptovanou a léty pozměněnou původní tramvajovou remisou pamatující zahájení provozu elektrické dráhy v roce 1899. Objekty dílen pak pocházely z 30. až 50. let. Zatímco umístění vozovny nedaleko středu města bylo její velkou devizou, prostorově dlouhodobě nedostačovala, spodní odstavná plocha se navíc nacházela v zátopové oblasti. Proto se město rozhodlo k radikálnímu kroku a ve spolupráci se společností ŠKODA se roku 2014 podařilo přesunout celý areál pro trolejbusy i autobusy a také ústřední dílny do nového dopravního závodu Karlov. Nově vystavěné objekty se nalézají blízko VIII. brány na místě bývalé "nové" lokomotivky a přilehlých objektů. Kromě základních součástí, jako jsou prostory pro denní ošetření vozů, lehkou i těžkou údržbu, myčku apod., má nový areál velkou přednost a tím je kryté stání pro trolejbusy a unikátní krytá trolejbusová trať pro konání zkoušek vozů (zábrzdné, technicko-bezpečnostní apod.).

 

20140829 zdkr 451 vozkarlov
Spolu s novým technickým zázemím na Karlově získaly trolejbusy velkorysou krytou odstavnou plochu.
Příhradové nosné stožáry jsou původní a byly součástí zde dříve stojící haly lokomotivky ŠKODA.
Foto Zdeněk Kresa, 29. srpna 2014
Budoucnost má přinést plzeňským trolejbusům další rozvoj. Již léta se plánuje vrátit trolejbusy na levý břeh Mže, tj. na Severní předměstí, kde v 70. letech vyklidily pole tramvajím. Nyní by měly převzít úlohu jejich alternativy, a to v relaci vytížené autobusové linky 33 (Goethova - Náměstí Republiky - Nemocnice Lochotín - Sídliště Košutka). Realizace se neustále odsouvá, protože se oddaluje výstavba uvažované silniční spojky mezi Roudnou a lochotínskou nemocnicí, kudy by měla nová trolejbusová trať vést. Dalším čekatelem je sídliště Vinice, kde už na části budoucí trasy léta čekají na instalaci vrchního vedení v předstihu připravené trolejové stožáry. Ke krátkému prodloužení by mělo dojít v Černicích ze současné stísněné trolejové smyčky na nové obratiště na konci souvislé zástavby. Různými dílčími úpravami komunikací a dalšími preferenčními kroky má v nejbližších letech dojít k vytvoření "koridoru" pro linku 16, která je nejvytíženější trolejbusovou linkou. Realizace záměru má přinést především zvýšení pravidelnosti, omezení zpoždění a zatraktivnění celé linky. O čem se naopak nehovoří je náhrada nejvytíženější autobusové linky č. 30. Její elektrifikací by došlo k výraznému upevnění role trolejbusů v rámci MHD s pozitivními dopady na životní prostředí a značnou úsporou nafty. Linka 30 spojuje okrajové části Plzně, vypravují se na ní prakticky jen kloubové vozy, jezdí ve velmi hustých intervalech a její vytíženost je značná. V současném pokroku s parciálními trolejbusy by bylo možné část její trasy (např. kolem boleveckých rybníků) řešit i bez trolejového vedení díky možnosti jízdy vozů pomocí energie z trakčních baterií.

 

20030718 luvr cernice
Historický záběr na "nejmenší trolejbusovou smyčku ve střední Evropě" v Černicích s trolejbusy ŠKODA 14 Tr(M) č. 459 a 460. Ty zde sice už nepotkáme, místo se však ani po téměř dvou dekádách příliš nezměnilo. Snímek dobře znázorňuje stísněnost obratiště, které vlastně tvoří jen adaptovaná křižovatka, (výjezd z ulice Na Vápenicích je ale zaslepen). Smyčka je málo kapacitní, obracení kloubových trolejbusů je zde problematické, proto se plánuje prodloužit stávající trať
o ca. 300 metrů dál a na konci zástavby zřídit plnohodnotnou točnu.
Foto Lukáš Vrobel, 18. července 2003
PMDP se také aktivně věnují možnostem, jak využít rozrůstající se flotilu parciálních vozů k navýšení podílu trolejbusů na dopravním výkonu i bez nutnosti výstavby nových traťových úseků. Proto byla v prosinci roku 2019 zavedena pokusná linka 19, která v sobě skloubila trasy trolejbusové linky 11 (Ústřední hřbitov - Hlavní nádraží - CAN Husova) a autobusové 35 (Hlavní nádraží - CAN Husova - Radčice - Křimice / Malesice). Jejich trasy se mezi autobusovým a vlakovým nádražím překrývají, ve špičce mají podobné intervaly, sloučení by tak bylo možné. Na linku 19 se v průběhu její existence (do června 2020) střídají různí zástupci bateriových trolejbusů (26 Tr "staré" i "nové" generace, 27 Tr a dokonce i zapůjčený vůz Electron 12T ostravského výrobce EKOVA Electric, tehdy ještě nespadajícího pod společnost ŠKODA). Ověřují se především možnosti trakčních baterií (rychlost vybíjení, dobíjení a schopnost včasného dobití při jízdě "pod dráty" apod.). Zkušební provoz linky potvrdil životaschopnost záměru a ten vyústil v reálnou elektrifikaci linky 35 (respektive její plnou náhradu linkou 11) již od září 2021.

 

20200108 zdkr 568 naves radcice
"Parciální trolejbusy dobývají autobusové državy" aneb snímek z období existence ověřovací linky 19, díky které trolejbusy začaly zajíždět na okrajová severozápadní předměstí Plzně - Radčice, Křimice a Malesice, které tehdy běžně dopravně obsluhovala autobusová linka č. 35, dnes nahrazená prodloužením trolejbusové linky 11. Fotografie prodchnutá
(po)vánoční atmosférou pochází ze zastávky Náves Radčice a zobrazuje trolejbus ŠKODA 26 Tr č. 568
vybavený trakčními bateriemi pro jízdu i mimo trolejovou síť. Právě vozy tohoto druhu budou hrát
významnou roli při rozšiřování pole působnosti trolejbusů v plzeňské městské dopravě.
Foto Zdeněk Kresa, 8. ledna 2020
V roce 2021 dovršily plzeňské trolejbusy osm dekád od zahájení svého provozu. Toto významné výročí bylo spolu s jubileem 85 let výroby trolejbusů ŠKODA spojeno do jedné mohutné akce - Oslav dvojitého výročí trolejbusů, kterou pořádalo SPVD spolu s partnery v sobotu 2.10.2021. Hlavní program byl přichystán v areálu bývalé vozovny a dílen v Cukrovarské ulici, kde zájemce čekala výstavka historických i moderních trolejbusů, prezentace PMDP a výrobního závodu ŠKODA ELECTRIC a mnoho dalšího. Hlavním lákadlem se jako už tradičně staly jízdy historických vozidel, které byly připraveny po oba dva víkendové dny. Poprvé se pod plzeňskou trolejí objevil muzejní brněnský vůz 7 Tr4, z Technického muzea v Brně dorazily také zástupci typu 6 Tr a T 11. Jako statický exponát se poprvé plzeňské veřejnosti představil česko-americký trolejbus ŠKODA-ETI 14 TrE z Daytonu nebo také funkční replika bratislavského letního trolejbusu (pův. z roku 1909). Akci počasí více než přálo a i proto uvítala více než 4000 spokojených návštěvníků.

 

20211003 zdkr oslavy hln
Vrcholem Oslav dvojitého výročí trolejbusů byly samozřejmě jízdy historických trolejbusů, ty v neděli jezdily
na okružní lince s počátkem u Hlavního nádraží. Setkání vzorně naleštěných historických "kousků"
zachycených v odpoledním slunci na zánovním obratišti u autobusového terminálu Hlavní nádraží.
Foto Zdeněk Kresa, 3. října 2021
Ke kulatinám obdržely plzeňské trolejbusy velmi významný dárek - svoji první knižní monografii, která se věnuje jen a pouze jim a to na více než 470 stránkách plnobarevného tisku. Bohatě obrazově doplněná publikace zpracovává zcela detailně historii plzeňských trolejbusů od nelehkých válečných začátků, přes poválečný intenzivní rozmach i nejistá období stagnací a naopak renesancí tohoto dopravního prostředku, který má dnes již v plzeňské MHD svou pevně danou a nezpochybnitelnou pozici. Krom pečlivě sepsaných faktografických celků, čerpajících informace z mnoha archivních zdrojů, je kniha doplněna o reálné vzpomínky a příhody pamětníků a hlavně o množství dosud nikdy nepublikovaných fotografií. Kniha se jmenuje "80 let Plzeň trolejbusová" a je možné si ji objednat na e-shopu (viz odkaz níže), případně zakoupit přímo v kamenných prodejnách v Plzni v Zákaznických centrech PMDP - Denisovo nábřeží / Klatovská (U Práce) - (Po-St 7-18 / Čt-Pá 8-17 / So 8-12). Kniha je psána velmi čtivou formou a potěší jak odborného znalce, tak i nadšeného laika, pokud hledáte ideální dárek pro trolejbusového nadšence nebo pokud se vy sami chcete dozvědět o historii plzeňských trolejbusů co nejvíce, neváhejte - objednejte nebo běžte zakoupit ještě dnes, protože počet výtisků je vzhledem k probíhající krisi na trhu s papírem omezen.

E-SHOP TROLEJBUSOVÉ KNIHY

 

80U
První monografie pojednávající o plzeňských trolejbusech vznikla až po dovršení osmi dekád úspěšného provozu.
Dlouholetý dluh vůči tomuto důležitému prostředku plzeňské MHD byl však splacen měrou vrchovatou,
neboť nová kniha má přes 470 stran, je plnobarevná na "křídě" a disponuje nepřeberným množstvím
kvalitních a mnohdy ještě nikdy nepublikovaných dobových fotografií.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20