Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

!-- -->

Zoobus

Propagační plakát Zoobusu u zastávek autobusu v terminálu Nádraží Holešovice.
Propagační plakát Zoobusu u zastávek autobusu v terminálu Nádraží Holešovice.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Zoologická zahrada. Pro mnoho lidí místo pro příjemné strávení volna, kde lze odpočinek skloubit s poznáváním více či méně exotických zvířat. To ale není zdaleka jediný a hlavní význam tohoto zařízení - pro mnoho živočichů je to dnes už bohužel takřka jediná možnost, jak nezmizet ze zemského povrchu a přežít v podmínkách, které se maximálně blíží těm přirozeným. V Praze existuje od roku 1931, ale jak to tak bývá, historie záměru jejího zřízení je podstatně delší. Rovněž se zvažovaly různé lokality, např. Královská obora či zahrada Kinských na Smíchově. Nakonec se přípravné práce na jejím zřízení rozběhly až v roce 1919 a v již zmíněném roce 1931, konkrétně 28. září, uvítala pražská ZOO, která nakonec našla svůj domov ve čtvrti Troja, první návštěvníky.
Jeden ze Zoobusů ještě ve standardním nátěru DP Praha na konečné Zoologická zahrada.
Jeden ze Zoobusů ještě ve standardním nátěru DP Praha na konečné Zoologická zahrada.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Z dopravního hlediska znamenalo zřízení zoologické zahrady nutnost zajištění dostatečně kapacitní veřejné dopravy, aby bylo možné uspokojit přepravní nároky jejích návštěvníků i stálých obyvatel Troje. První autobus k ZOO přijel v říjnu 1932. Jednalo se o linku J, která odtud přes Pelc - Tyrolku pokračovala do centra Prahy a dále do Jinonic a Butovic.
Jak je vidět, nemalá část návštěvníků ZOO přijíždí vlastním autem. A to, co je na obrázku, je jen velmi, velmi slabý odvar...
Jak je vidět, nemalá část návštěvníků ZOO přijíždí vlastním autem. A to, co je na obrázku, je jen velmi, velmi slabý odvar...
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Složitá válečná léta si ale vynutila jistá omezení - nejprve bylo "jéčko" od října 1939 ve směru z Tróji zkráceno na Pelc - Tyrolku a v rozmezí září 1943 - listopad 1945 dokonce nejezdilo vůbec. Poté se do ulic linka vrátila, ale své předválečné trasy již nedosáhla a v roce 1951 dostala číselné označení 112, které ostatně vydrželo až dodnes. O osm let později začaly vybrané spoje dojíždět až na konečnou v Podhoří, kde se do roku 1980 kvůli absenci smyčky muselo obracet couváním. Z tohoto důvodu na lince vydrželi průvodčí až do dubna 1971, vůbec nejdéle ze všech autobusových linek.
Nejen Zoobusy se pražská ZOO propaguje... Tento Citybus ve slušivé celovozové reklamě byl zachycen na pravidelné lince 112.
Nejen Zoobusy se pražská ZOO propaguje... Tento Citybus ve slušivé celovozové reklamě byl zachycen na pravidelné lince 112.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Protože návštěvníci ZOO tvořili a tvoří během sezóny nezanedbatelnou část klientely MHD v této oblasti, musí dopravce k zahradě posilovat dopravu. V letech 1967 - 1971 sem vyjížděly posilové vozy z náměstí Republiky, v letech 1973 - 1979 z Orionky a konečně v období 1979 - 1984 ze Sokolovské (dnes Florenc). Posilové autobusy MHD sem pochopitelně jezdí i dnes, nicméně jsou vedeny po trase pravidelné linky 112 z terminálu Nádraží Holešovice.
Karosa B931 linky 112 ve výstupní zastávce Nádraží Holešovice.
Karosa B931 linky 112 ve výstupní zastávce Nádraží Holešovice.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
I přes posilování dopravy ale poměrně značná část návštěvníků používá osobní auta, což má na dopravu v Troji dosti negativní vliv. Její uličky nejsou na hustý provoz vůbec stavěné, nehledě na to, že jsou doslova "prošpikovány" retardéry, což má sice pozitivní vliv na snížení rychlosti projíždějících vozidel, nicméně každá mince má dvě strany - tady je tou odvrácenou poměrně značná hlučnost. Hustá doprava v trojských ulicích se dokonce dostala i na stránky denního tisku, byly probírány různé varianty řešení (včetně výstavby tramvajové trati podél Vltavy), až vzalo celou věc do rukou vedení ZOO a u Dopravního podniku objednalo přímé posilové spoje v trase Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada.
Tzv. "Zoobus" (v jízdních řádech označovaný zkratkou ZOO) poprvé vyjel v sobotu 5. 4. 2008 a jeho provoz se předpokládá až do podzimu. Jezdí výhradně o volných dnech zhruba od 9. hodiny ranní v intervalu 10 minut, který je s drobnými minutovými odchylkami zaveden po celý den. Od června do srpna pojedou poslední spoje až kolem 19. hodiny, ve zbývajícím období o hodinu dřív. Na linku jsou vyčleněny dva nízkopodlažní Citybusy evid. č. 3380 a 3389 garáže Klíčov. Během prvního víkendu jezdily ve standardním nátěru DP Praha, v sobotu 12. 4. 2008, tedy na druhý provozní víkend, už ale vyrazily ve výrazném a zajímavém celovozovém reklamním hávu. Posléze byly vybaveny i LCD monitory, kde jsou během jízdy promítány propagační spoty zahrady. V pracovní dny ale jezdí na pravidelných linkách PID, takže i když je Zoobus zdarma, vozy si ponechaly veškeré nutné náležitosti jako jsou digitální hodiny a označovače jízdenek. Rovněž se sluší zdůraznit, že vozy staví jen na konečných zastávkách a jsou tedy časově výhodnější, než linka 112.
A nakonec si dáme Zoobus již v reklamním hávu. Tento snímek pochází z druhého provozního víkendu této linky.
A nakonec si dáme Zoobus již v reklamním hávu. Tento snímek pochází z druhého provozního víkendu této linky.
Foto Roman Vanka (12. 4. 2008) - staženo z www.citybus.cz
Zavedení Zoobusu je rozhodně velmi zajímavý počin a věřme, že nezůstane jen u jedné provozní sezóny. Přesto se ale vkrádá jedna otázka - má být Zoobus zdarma nebo ne? Je otázkou, jestli by nemohl, či dokonce neměl být, tarifně zahrnut mezi běžné linky PID. Ano, bezplatná doprava je velmi lákává, nicméně je otázkou, jestli pak nebude Zoobus cestujícími protěžován (a hlavně přetěžován) na úkor pravidelné linky 112, a to nejen z důvodů časových, ale i finančních. Nicméně od jeho zavedení uběhla ještě relativně krátká doba, takže počkejme, jak se během tohoto roku bude situace vyvíjet. Tak jako tak, vedení Zoologické zahrady patří velký dík za to, že se pustilo "na vlastní pěst" do řešení složité situace v dopravě svých návštěvníků. Je to jeden z důkazů toho, že si jich skutečně váží.
Při psaní tohoto textu jsem využil následujících pramenů:
  • Oficiální webové stránky ZOO Praha (odkaz: ZDE).
  • Mgr. Pavel Fojtík, Ing. František Prošek: Pražský dopravní zeměpis, svazek 3. DP hlavního města Prahy, a.s., Praha 2004

Dodatek: již třetí sezónu jezdí tuto linku dopravce DPÚK. K přepravě využívá plynové Ekobusy City. Jízdné je symbolická koruna. Jízdní řád naleznete na webu dopravce.