Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

!-- -->

Metro na sever Prahy - 1. díl

Úvodem

Severní oblast Prahy (Bohnice, Čimice, Ďáblice...) zažila rozsáhlou výstavbu panelových domů, které poskytly bydlení mnoha lidem. Většina z nich ale za prací dojížděla (a dojíždí) do centra města, což klade velké nároky na MHD, která zde byla reprezentována tramvajovými a autobusovými linkami. Tato kombinace ale již dlouho nevyhovovala a tak je už do roku 1988 datována první studie na prodloužení metra do této oblasti. Jak je ale u některých věcí zvykem, než se prosadí, uplyne ještě hodně času. V případě metra na sever Prahy k tomu přispěla i řada sporů, které se týkaly parametrů nového úseku. První dilema přinesla řeka Vltava, kterou musí metro nutně překonat. Ale jak? Mostem nebo tunelem? A co dál? Postavit stanici Troja? Vést potom metro přímo do Kobylis nebo objížďkou přes Bohnice? Nakonec byly všechny sporné body vyřešeny - pod Vltavou bude tunel, stanice Troja nebude postavena vůbec a metro povede přímo do Kobylis. Tak se po obvyklých peripetiích (projekty, stavební povolení, zajištění financování, výběr zhotovitele) mohlo v září 2000 začít konečně stavět.
Stavební práce na úseku metra IV.C1 na řece Vltavě.
Stavební práce na úseku metra IV.C1 na řece Vltavě.
Foto Damir Holas (asi 2001)
Nový úsek se na stávající síť metra napojuje za stanicí Nádraží Holešovice a následně podchází Vltavu. Poté začíná velmi strmě stoupat raženým dvoukolejným tunelem do první (a jediné) nácestné stanice - Kobylisy. Zajímavostí je, že v krátkém úseku u Trojské ulice musel být z důvodu malého nadloží zbudován tunel hloubený. To si vynutilo dočasné změny i na zdejší tramvajové trati, kde byla část dvoukolejného úseku nahrazena splítkou.
Provizorní splítka nad staveništěm metra v Trojské ulici.
Provizorní splítka nad staveništěm metra v Trojské ulici.
Foto Damir Holas (asi 2001)
Dvoukolejný ražený tunel.
Dvoukolejný ražený tunel.
Repro z časopisu Městská doprava 2/2001
Stanice Kobylisy.
Stanice Kobylisy.
Repro z časopisu Městská doprava 2/2001
Ražená jednolodní stanice Kobylisy je svým způsobem unikátní - v jejím interiéru není ani jeden sloup, díky čemuž je velmi přehledná a prostorná, což se jistě v provozu hodí, protože je tu vysoký obrat cestujících - zejména díky tomu, že odtud navazují frekventované autobusové linky do Bohnic a většina příměstských linek PID dříve ukončených u holešovického nádraží. V této souvislosti nelze nepřipomenout, že tato lidnatá oblast by si zasloužila kapacitní tramvajovou dopravu, ale ta je v nedohlednu...
No a pak se raženým (ke konci hloubeným) dvoukolejným tunelem dostáváme do stanice - Ládví. Ta je již hloubená a nemá takové parametry, jako Kobylisy - v interiéru se již se sloupy setkáme. Navíc není tak hluboko položená. Byla postavena jako dočasně koncová z důvodu záměru budoucího pokračování výstavby trasy až do Letňan.
Další provizorium pro tramvaje vynucené stavbou metra bylo u stanice Ládví - dočasně se zde jezdilo po krátkém jednokolejném úseku. Na snímku je zachycena jeho výstavba.
Další provizorium pro tramvaje vynucené stavbou metra bylo u stanice Ládví - dočasně se zde jezdilo po krátkém jednokolejném úseku. Na snímku je zachycena jeho výstavba.
Foto Damir Holas (2002)

22. listopad 2003 - den otevřených dveří na úseku IV.C1

Den otevřených dveří úspěšně navázal na již dříve konanou akci - zpřístupnění tunelu pod Vltavou. Ačkoli počasí bylo typicky podzimně sychravé (i když naštěstí nepršelo), zájem veřejnosti byl obrovský.
Fronta zájemců čeká na prohlídku rozestavěné stanice Kobylisy.
Fronta zájemců čeká na prohlídku rozestavěné stanice Kobylisy.
Foto Damir Holas (22.11.2003)
Velká fronta byla hlavně u stanice Kobylisy, ale stálo to za to. Eskalátory sice ještě nebyly funkční, takže nahoru i dolů museli všichni "po svých", ale dojem z prohlídky rozestavěné stanice to vyvážil, snad i proto, že to byla poslední šance si ji prohlédnout před zprovozněním. Ve stanicích byly i informační panely, které stavbu přibližovaly.
Stavba se návštěvníkům představovala i na takovýchto panelech.
Stavba se návštěvníkům představovala i na takovýchto panelech.
Foto Damir Holas (22.11.2003)
Pohled z nástupiště stanice Ládví do kolejiště.
Pohled z nástupiště stanice Ládví do kolejiště.
Foto Damir Holas (22.11.2003)
Pro dopravu návštěvníků byla zřízena zvláštní autobusová linka, která pendlovala mezi oběma stanicemi. Byly na ni nasazeny 3 standardní nízkopodlažní Citybusy. To ovšem zdaleka nestačilo, takže větší počet lidí musely zvládnout i autobusy a tramvaje na pravidelných linkách.
Jeden z vozů zvláštní linky, která spojovala obě rozestavěné stanice.
Jeden z vozů zvláštní linky, která spojovala obě rozestavěné stanice.
Foto Damir Holas (22.11.2003)
Zvýšenému náporu cestujících během dne otevřených dveří musely čelit i tramvaje.
Zvýšenému náporu cestujících během dne otevřených dveří musely čelit i tramvaje.
Foto Damir Holas (22.11.2003)

Červen 2004 - IV.C1 začíná!

V pátek 25. června 2004 byl za účasti představitelů města a DP úsek IV.C1 slavnostně uveden do provozu. Související dopravní opatření v povrchové dopravě ale začaly platit až od ranního výjezdu následujícího dne, tj. soboty 26. 6. 2004. U tramvají nedošlo k podstatnějším změnám, jinak tomu bylo u autobusů. Drtivá většina linek, které do té doby ze severu města směřovaly ke stanici Nádraží Holešovice, byla nově ukončena v terminálech u nových stanic úseku IV.C1, čímž se u holešovického nádraží výrazně snížil obrat autobusů (např. příměstské linky PID číselné řady 3xx už tu od té doby nekončí žádné).
Ruch na autobusovém terminálu Nádraží Holešovice den před zprovozněním metra na Ládví.
Ruch na autobusovém terminálu Nádraží Holešovice den před zprovozněním metra na Ládví.
Foto Václav Boček (24. 6. 2004)
Stanice Ládví (Foto Jiří Šplíchal, 21.1.2006). Jeden z výstupů ze stanice Kobylisy vede přímo k zastávkám tramvají. Odstavná plocha pro autobusy ukončené u stanice Kobylisy v lednu 2006. Stanice Kobylisy.
Pro pokračování tohoto článku klikněte sem.