Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

Stanice metra Kolbenova

Tak nám zase otevřeli novou stanici paní Müllerová. Tak by jistě zareagoval národní hrdina Josef Švejk na událost posleních dní. Ano, v pátek 8. června 2001 odpoledne byla po téměř 3 letech provozu na novém úseku trasy B konečně otevřena poslední stanice, která se původně měla jmenovat ČKD.
Pohled do interiéru stanice.
Pohled do interiéru stanice.
Foto Jan Loužek (29. 7. 2006)
Dlouhé průtahy zprovoznění stanice byly způsobeny jednak nedostatkem finančních prostředků a jednak také tím, že stanici vlastně nikdo nepotřeboval. Toto samozřejmě vyvolává otázky, zda-li je opravdu nutné stavět metro i do okrajových částí města pod povrchem, či popřípadě na povrchu s nesmírně nákladnými betonovými krunýři. Také by bylo jistě vhodné zamyšlení, zda-li by u stanic, které nejsou pro život městského organismu nezbytné, nebylo vhodné, aby se na jejich realizaci také spolupodílel majitel / investor přilehlých pozemků, které výstavba metra výrazně zhodnotí. Tím by se jistě nemalou měrou ušetřily finanční prostředky daňových poplatníků, a mohly by tím pádem věnovány na jiné pro město důležitější investice.