Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

Cyklisté v tramvajích

Plošiny tramvajových vozů vždy sloužily především dětským kočárkům, od 1. 4. 2008 se za určitých podmínek staly útočištěm i pro cyklisty a jejich bicykly.
Plošiny tramvajových vozů vždy sloužily především dětským kočárkům, od 1. 4. 2008 se za určitých podmínek staly útočištěm i pro cyklisty a jejich bicykly.
Foto Damir Holas (27. 3. 2008)
První dubnový den je všeobecně znám jako čas všemožných legrácek a šprýmů. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy ale pro cestující k "aprílu" 2008 připravil nové, poměrně zásadní opatření, které je myšleno smrtelně vážně. Cyklisté, kteří chtějí nebo musí své kolo přepravit Pražskou integrovanou dopravou, už nejsou odkázáni jen na metro, vlaky či cyklobus dopravce Martina Uhra z Mníšku pod Brdy. Ostatně, podívejme se, co o tom tehdy pravily oficiální webové stránky DP Praha:
Přeprava jízdních kol v tramvajích
Webové stránky DP hlavního města Prahy, a. s. (www.dpp.cz)


26. 3. 2008

V rámci rozšíření služeb pro cestující veřejnost bude na zkušební období od 1. dubna 2008 do 31. prosince 2008 povolena přeprava jízdních kol v tramvajích.
Tato přeprava bude povolena:
 • 1) ve všech typech tramvajových vozů, kromě garantovaných nízkopodlažních spojů pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace vyznačených v jízdních řádech,
 • 2) v pracovních dnech od 20:00 do 5:00 hodin,
 • 3) v sobotu, v neděli a ve svátek celodenně,
 • 4) jen v úsecích a jen v uvedeném směru:
  Dejvická – Divoká Šárka,
  Nádraží Holešovice – Trojská – Sídliště Ďáblice / Vozovna Kobylisy,
  Nádraží Modřany – Sídliště Modřany,
  Palmovka – Bulovka – Sídliště Ďáblice / Vozovna Kobylisy,
  Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov.
  Kola budou přepravována zdarma v prostoru pro přepravu kočárků a vozíků pro invalidy.
I přes určitou omezenost, ať už časovou nebo prostorovou (omezení přepravy kol na vybrané úseky zastávek), bylo umožnění přepravy jízdního kola jinde než v metru, vlaku ČD či cyklobusu velkým krokem vpřed. Navíc, další vstřícný krok byl vůči cyklistům učiněn s platností od 1. 9. 2009, kdy jim byla povolena přeprava kol i ve spojích s garancí nasazení nízkopodlažní tramvaje, byť s podmínkou, že v případě potřeby uvolní místo kočárku či invalidnímu vozíku. A aby toho nebylo málo, zvýšil se i počet úseků, ve kterých se cyklisté s koly mohou přepravovat. Kompletní výčet, sestavený podle "Informačního zpravodaje 14/2009", který Ropid vydává na svém webu, tak vypadá následovně:
Úseky tramvajových tratí, ve kterých je od 1. 9. 2009 povolena v pracovní dny od 20:00 do 6:00 a o volných dnech celodenně přeprava jízdních kol:
 • Anděl -> Sídliště Řepy
 • Dejvická -> Divoká Šárka
 • Malostranská -> Pražský hrad -> Vozovna Střešovice -> Petřiny
 • Nádraží Holešovice -> Trojská -> Kobylisy -> Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice
 • Nádraží Modřany -> Sídliště Modřany
 • Palmovka -> Bulovka -> Kobylisy -> Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice
 • Palmovka -> Ohrada -> Spojovací (pouze přímo linkou č. 1)
 • Smíchovské nádraží -> Sídliště Barrandov
Garantované spoje zajišťované nízkopodlažními tramvajemi byly cyklistům původně zapovězeny. Od 1. 9. 2009 to už neplatí.
Garantované spoje zajišťované nízkopodlažními tramvajemi byly cyklistům původně zapovězeny. Od 1. 9. 2009 to už neplatí.
Foto Damir Holas (9. 3. 2008)