Trolejbusy v Chomutově a Jirkově

Škoda 15Tr ev. č. 011 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 011 (r. v. 1995) na lince 33 v zastávce Palackého.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Městská hromadná doprava funguje v Chomutově a Jirkově od roku 1927, ale až do roku 1995 ji zajišťovaly pouze autobusy. V roce 1980 se zrodil projekt tramvajového provozu. Tramvaje měly spojit konečnou Vodní v Chomutově (tehdy Válcovny trub), sídliště Zahradní a autobusové nádraží v Jirkově. Během stavby však došlo ke změně projektu a roku 1990 bylo z úsporých důvodů rozhodnuto o výstavbě trolejbusového provozu. V té době už však byl zřízen asi 700 metrů dlouhý pás pro položení tramvajových kolejí ve Dvořákově ulici v Jirkově. Byl přikryt panely, které dodnes upomínají na původní plány.
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006) na lince 33 vyjíždí ze zastávky Březenecká I.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Výstavba trolejbusového provozu byla zahájena v roce 1992. V červenci 1994 byl převzat první trolejbus a v srpnu začaly probíhat zkušební jízdy. Slavnostní zahájení provozu trolejbusů proběhlo 29. června 1995, cestujícím slouží trolejbusy od 1. července téhož roku. První trať vedla od Válcoven trub v Chomutově přes Palackého ulici, Kundratickou a sídliště Zahradní na autobusové nádraží v Jirkově. Postavena byla také odbočka v Jirkově z Dvořákovy na smyčku Horník.
Škoda 15Tr ev. č. 016 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 016 (r. v. 1995) na dnes již zrušené lince 30 u zastávky Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Provoz trolejbusů zahájil dopravce s neobvyklým názvem Česká automobilová doprava - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. Tento podnik vznikl v roce 1991 sloučením České automobilové dopravy (ČAD) Chomutov a Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. ČAD Chomutov vznikla o rok dříve vyčleněním dopravního závodu 404 Chomutov ze státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ústí nad Labem. Dopravní podnik byl založen v roce 1987 jako investorská organizace pro výstavbu tramvajové rychlodráhy z Chomutova do Jirkova (ze které nakonec sešlo), provoz autobusových linek MHD zajišťovala právě ČSAD (později ČAD) Chomutov.
Pod současným názvem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. vystupuje městský dopravce od 1. dubna 1996.
Škoda 15Tr ev. č. 005 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 005 (r. v. 1994) na lince 35 v zastávce Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Trolejbusový systém obsloužil postupně Písečnou, železniční zastávku Chomutov město, železárny, poliklinku, zastávku ČD a Lesopark. Dosud poslední trať předaná v prosinci 2000 vede na nové chomutovské autobusové nádraží.
Pro Chomutov a Jirkov bylo zřízení trolejbusového systému šťastným řešením. S ohledem na vysoké náklady na výstavbu tramvajových tratí a také na směrové a sklonové poměry a šířku některých komunikací by nemohla tramvajová síť dosáhnout takového rozsahu, jako síť trolejbusová, a navíc by se tramvaje v 90. letech pravděpodobně ukázaly podobně jako v Mostě kapacitně nadbytečné.
Trolejbusy Škoda 15Tr zleva ev. č. 023 (r. v. 1995) a 006 (r. v. 1995)
Trolejbusy Škoda 15Tr zleva ev. č. 023 (r. v. 1995) na lince 31 a 006 (r. v. 1995) na dnes již zrušené lince 30 na konečné Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
V současné době (od 1. ledna 2008) je v provozu šest trolejbusových linek označených čísly 20, 22, 31 a 33 - 35. V současném systému číslování, který platí od roku 1998, je řada 20 vyhrazena trolejbusovým linkám jezdícím pouze v Chomutově, zatímco řada 30 náleží linkám z Chomutova do Jirkova. Původně byly trolejbusové linky označovány čísly autobusových linek, které nahradily.
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994) na konečné linky 31 Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Současné linkové vedení trolejbusů platné od 1. ledna 2008 je uvedeno v následující tabulce (nejsou vypsány všechny zastávky):

 

 

 

 

 

 

20

Poliklinika - Křivá - Vodní - Čelakovského - Chomutov, žel. zast. - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní II - Zahradní I - Písečná

22

Vodní - Křivá - Palackého - Zimní stadion - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní II - Zahradní I - Písečná

31

Vodní - Křivá - Palackého - Zimní stadion - U lávky - Kamenná (tam) - Zahradní TIP (tam) - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, Horník - Jirkov, aut. nádr.

33

Poliklinika - Palackého - Chomutov, aut. nádr. - Zimní stadion - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní TIP - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, Horník - Jirkov, aut. nádr.

34

Chomutov, aut. nádr. - Palackého - Vodní - Čelakovského - Chomutov, žel. zast. - Kundratická - Kamenná - Zahradní TIP - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, aut. nádr.

35

Železárny - Palackého - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní TIP - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, Horník - Jirkov, aut. nádr.

Solaris Trollino 12AC ev. č. 105 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 105 (r. v. 2006) na lince 33 opouští zastávku Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Každá linka má jen jednu variantu trasy. Provoz jednotlivých linek není na poměry dopravy v elektrické trakci příliš silný a na poměry městské hromadné dopravy ve velké aglomeraci je neobvykle (a pro cestující nepříjemně) nepravidelný.
Linky 20 a 22 mají v pracovní dny až na výjimky jeden až dva spoje za hodinu a mimo pracovní dny jeden spoj za hodinu až za dvě.
Na lince 31 jedou v pracovní dny přibližně mezi 5. a 18. hodinou většinou jeden až dva spoje za hodinu, v dopoledním sedle dosahují intervaly cca 90 až 120 minut. Mimo pracovní dny linka nejede.
Nejčastěji ze všech trolejbusových linek jezdí linka 33, která má v pracovních dnech 2 - 4 spoje za hodinu, často v pravidelném intervalu 20 minut, a mimo pracovní dny převážně dva spoje za hodinu, obvykle v pravidelném intervalu 30 minut. Letní provoz v pracovních dnech se na této lince rozsahem prakticky shoduje s víkendovým.
Linka 34 má v pracovní dny jeden až dva spoje za hodinu, mimo pracovní dny pouze pět spojů v každém směru. Linka 35 má v pracovní dny jeden až tři spoje za hodinu (s přestávkou cca 150 minut v dopoledním sedle), o víkendu pouze čtyři spoje v každém směru.
V jízdních řádech linek 20 a 33 jsou vyznačeny spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla.
Škoda 15Tr ev. č. 008 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 008 (r. v. 1995) s celovozovou reklamou na služby Dopravního podniku ve vozovně.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Současné linkové vedení a provozní parametry linek platí od 1. ledna 2008. Před změnou provedenou tohoto dne bylo v provozu sedm trolejbusových linek, oproti současnému stavu jezdila navíc linka 30. Před 10. prosincem 2006 bylo v provozu dokonce deset trolejbusových linek označených čísly 20 - 23 a 30 - 35 a jednotlivé linky měly menší počet spojů a jezdily ještě méně pravidelně než v současnosti. Například linka 32 měla v pracovní dny jediný spoj v každém směru večer, jindy jezdila jedním spojem za hodinu v době od 4 do 6 a od 19 do 23 hodin. Novinkou od 10. prosince jsou také pravidelné intervaly, které nejsou sice zavedeny zdaleka na všech linkách a ve všech obdobích, ale dříve neexistovaly vůbec. Chomutovskou odlišností od většiny větších městských provozů však nadále zůstává výrazné omezení provozu v letním období (červenec a srpen) a velmi slabý večerní provoz.
Škoda 15Tr ev. č. 003 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 003 (r. v. 1994) na konečné dnes již zrušené linky 21 Písečná.
Foto Lukáš Vrobel, 29. července 2003
Trolejbusové linky jsou téměř v celé síti v souběhu s linkami autobusovými, trolejbusy však jezdí častěji. Zajímavostí provozu jsou poměrně velké vzdálenosti zastávek, protože odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi je velmi zdlouhavé.
Nejnovější český trolejbusový provoz používá napájecí systém 750 V ss. Stejný je použit ještě v Českých Budějovicích, všechny ostatní systémy trolejbusů i tramvají v ČR používají napětí 600 V ss.
Škoda 15Tr ev. č. 013 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 013 (r. v. 1995) na dnes již zrušené lince 30 u zastávky Březenecká I.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Základem vozového parku trolejbusů jsou kloubové vozy Škoda 15Tr, kterých bylo dodáno v letech 1994 a 1995 25 ks (1994: ev. č. 001 - 005, 1995: 006 - 025). K vyřazení žádného z nich dosud nedošlo.
Vozy byly dodány v modro-bílém nátěru, ve kterém často jezdí dodnes. Některé jsou doplněny reklamními samolepkami na původním barevném podkladě, případně jsou opatřeny celovozovým reklamním nátěrem. Trolejbusy prošlé střední opravou (většinou v dílnách DP Most - Litvínov) jsou celé bílé, stejně jako později dodávaná nová vozidla dopravce nebo modernizované autobusy. Žádný trolejbus tohoto typu není vybaven digitálními orientacemi.
Škoda 15Tr ev. č. 025 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 025 (r. v. 1995) na konečné linky 34 Chomutov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 14. dubna 2006
Od roku 1995 vydržel vozový park trolejbusů 11 let beze změny. Až v roce 2006 bylo dodáno pět nízkopodlažních trolejbusů běžné délky typu Solaris Trollino 12AC s karosérií polského výrobce autobusů Solaris, do kterých elektrickou výzbroj Cegelec zastavěl Dopravní podnik Ostrava. Vozy byly označeny evidenčními čísly 101 - 105 a jezdí v bílém nátěru, v budoucnosti může dojít k provedení celovozových reklamních polepů. Jsou vybaveny digitálními orientacemi. Hlášení zastávek ani v těchto vozech neexistuje.
Škoda 15Tr ev. č. 019 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 019 (r. v. 1995) na lince 34 v zastávce Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Škoda 15Tr ev. č. 007 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 007 (r. v. 1995) na konečné linky 20 Poliklinika.
Foto Lukáš Vrobel, 29. července 2003
Trolejbusy většinou jezdí kvůli dlouhým intervalům solidně obsazeny. Ačkoli na většině trolejbusových smyček je zakončeno větší množství linek, málokdy se zde sejde více trolejbusů najednou, protože příjezdy a odjezdy linek jsou zařízeny v prokladu. Nejvyužívanější smyčkou je Vodní v Chomutově, která má dvě stopy napojené ve směru od Palackého a Křivé a jednu od železniční zastávky a Čelakovského. Významná je také konečná Jirkov, autobusové nádraží, na které je však jen jedna stopa.
Škoda 15Tr ev. č. 014 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 014 (r. v. 1995) na lince 22 u zastávky Březenecká I.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Škoda 15Tr ev. č. 018 (r. v. 1995)
Odtah trolejbusu Škoda 15Tr ev. č. 018 (r. v. 1995) z linky 31 pohotovostním vozidlem LIAZ CV 91-72 u zastávky Křivá.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Vozovna trolejbusů na ploše mezi sídlištěm Zahradní a jirkovskou železniční zastávkou byla zbudována před zahájením provozu trolejbusů. Slouží zároveň jako garáže autobusů Dopravního podniku.
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006) na konečné linky 33 Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Vozovna trolejbusů s vozy Škoda 15Tr
Vozovna trolejbusů s vozy Škoda 15Tr.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
V současné době se s dalším rozvojem trolejbusové sítě v Chomutově a Jirkově nepočítá, ačkoli ještě existuje několik lokalit, kterým by zavedení trolejbusové dopravy prospělo. Důležitá by byla zejména trať Březenecká I - Kostnická, škola - Kadaňská, kaplička - Globus, po jejímž zprovoznění by byla zrušena nejvytíženější chomutovská autobusová linka číslo 1, na kterou jako na jedinou vyjíždějí kloubové autobusy a z velké části je vedena pod trolejemi.
Zavedení trolejbusů k železniční stanici v Chomutově bohužel není vzhledem ke křížení elektrifikované železniční trati možné.
Solaris Trollino 12AC ev. č. 101 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 101 (r. v. 2006) na lince 33 v zastávce Zimní stadion.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994) projíždí na lince 30 u zastávky Jirkov, Dvořákova kolem panelového pásu, který je pozůstatkem stavby tramvajové rychlodráhy z Chomutova do Jirkova na konci 80. let.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006

 


Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20