!-- -->

Dopravní klub

Dopravní klub Česká Lípa je skupina lidí, která má aktivní zájem o zlepšování provozu MHD v České Lípě. Cílem je jednat s úřady a dopravci ve prospěch cestujících a zasadit se o zavádění a udržování standardů MHD přibližně tak, jak je běžné v ostatních srovnatelných městech.

Dopravní klub Česká Lípa před časem vznikl na základě dlouhodobě neřešených problémů s rozvojem městské hromadné dopravy, která je strategicky důležitou systémovou součástí města. Forma dopravního klubu se zakládá na článku 8c stanov Společnosti pro veřejnou dopravu schválených Ministerstvem vnitra ČR.

Činnost dopravního klubu byla přibližně na měsíc ukončena pro dlouhodobý nezájem jeho členů. Jediná osoba totiž klub jako takový tvořit nemůže. Protože se však situace změnila a k podpoře městské dopravy touto formou se přihlásili noví lidé, kteří tak nahrazují původní členy, byla činnost klubu obnvena. Přesto je zapotřebí, aby se za městskou dopravu v České Lípě postavilo více lidí, se kterými je možné počítat, aniž by nutně museli být členy klubu.

Tímto vyzýváme každého, zejména z České Lípy, kdo by měl vážný zájem o zlepšování městské hromadné dopravy, aby se ozval, protože jen tak lze něco prosadit a to po boku sdružení se stejnými zájmy. Nevyžaduje se příliš mnoho, ale zájem by měl být vidět a slyšet. Jde především o jednání s úřady a dopravci, smysluplné řešení problémů prostřednictvím zlepšovacích návrhů atd. Existence klubu je důležitá zejména z důvodu výměny důležitých poznatků a zkušeností souvisejících s místním provozem, ale také z důvodu respektovanějšího postavení a zastupování při jednání s kompetentními osobami pracovně zainteresovanými v tomto systému.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20