Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

SPVD na Facebooku

clanky

Spolkové záležitosti

Stránka určena pouze členům SPVD. Ostatní zde nejsou vítáni!
Spolkové členstvo žádám, aby jste o této stránce nikomu neříkali a nikde na ni nenechávali odkaz! Na stránku si můžete přidávat pracovní věci libovolně, pokud nemáte přístup na web přes ftp, vyvěsí je někdo z webmasterů. Materiály vysoce citlivého obsahu zde raději volně neposkytujte, zasílete je e-mail poštou. Nezapomínejte své příspěvky či aktualizace podepisovat, ať udržíme na webu pořádek.

předseda, 2.1. 2008
Členská schůze 17. dubna 2010 v Sušici
Sraz: 17. dubna 2010 v 9:45 na vlak. nádraží Sušice
Nocleh: penzion ČSAD v Železné Rudě (210,-Kč/osoba/noc)
Program: Spolková schůze, výlet na rozhlednu Sedlo, společenský večer v Žel. Rudě, v neděli 19. dubna turistika či návštěva Mnichova

Úkoly pro členstvo: přivézt si podklady pro pokladníka sdružení
Organizační garant: M. Klas; tel. 605 144 485
předseda, 18. 12. 2009

Zápisy z předchozích schůzí a akcí SPVD

Chystá se, plánuje se - zapojte se !!

předseda, 29.10. 2008

Potřebné spolkové práce a aktivity

 • Hledáme nové aktivní členy sdružení a nové spolehlivé webmastery.
 • Dokončení webových stránek o Mar. Lázních.

Schod SPVD na rozhledně

Na základě dohody z léta 2007 byl zajištěn pro náš spolek schod č. 132 na budované rozhledně Sedlo na Šumavě. Rozhledna by měla být otevřena v září 2009. Na schod přispěli následující kolegové za což je jim potřeba poděkovat.

O. Fábera: 1000,-Kč
T. Nálevka: 1000,-Kč
J. Šplíchal: 500,-Kč
K. Syrůček: 300,-Kč
P. Panský: 1000,-Kč
J. Kohout: 600,-Kč
M. Klas: 600,-Kč

předseda, 5.1. 2009

Ke stažení formuláře a materiály SPVD

Přečti si:
Kopie písemné korespondence pod hlavičkou SPVD je člen povinnen poskytovat - přeposílat neprodleně vedení sdružení. Pokud není člen sdružení oprávněn jednat v úřední věci z pozice garanta projektu či právoplatného jednatele sdružení, je povinnen obsah korespondence předem a s dostatečnou časovou rezervou k vyjádření konzultovat s vedením sdružení nebo garantem projektu. Předseda sdružení a nebo garant projektu mu následně musí udělit souhlas s konáním.
Pro členy sdružení je dále možné zajistit jejich originální osobní vizitky. Žádost o vizitky je však potřeba směrovat na vedení sdružení. Na vizitky není automatický nárok.
Členům vedení a garantům projektů je možné poskytnou evidované razítko SPVD. Žádost o razítko je potřeba směrovat na vedení sdružení. V lednu 2008 vlastnili razítko následující kolegové: M. Klas (1), O. Fábera (2), J. Kohout (3). Na skladě jsou ještě další dvě evidovaná razítka. Existuje ještě jedno staré původní razítko SPVD, jenž používá máma J. Kohouta pro vybírání případně pošty došlé na oficiální sídlo SPVD v Horní Bříze.
Každý člen sdružení má nárok na přístup přes ftp na web, pokud svým jednáním jeho chod a obsahovou úroveň nebude poškozovat. Žádost o heslo na ftp přístup směřujte na hlavního webmastera D. Holase, který má také pravomoc přístup dle svého uvážení odebrat. Technickým náměstkem hlavního webmastera je J. Kohout.

předseda, 2.1. 2008

Majetek SPVD

dataprojektor BenQ 622c - zodpovídá M. Klas
archiv J. Hertla - zodpovídá M. Klas a P. Domanický
archiv J. Hertla - sbírka jízdenek - zodpovídá J. Veselý
výstavní tabla o MHD (A0 - cca.10 ks) - zodpovídá M. Klas
výstava Trolejbusy Škoda (A0 -6 ks) - zodpovídá M. Klas

předseda, 14.3. 2008

Členské příspěvky a finance

Členské příspěvky se platí včas a řádně!
Od ledna 2006 je výše členských příspěvků stanovena ve výši 250,-Kč za čtvrtrok, u studentů, důchodců a invalidů je výše členského příspěvku stanovena ve výši 150,-Kč za čtvrtrok. Pro členstvo i spolkovou kasu je nejlepším způsobem placení trvalý platební příkaz k proplácení příspěvku jednou na čtvrt roku dopředu. Více placení členských příspěvků upravuje vydaný Pokyn 1/07. Informace o tom jak si při placení stojíte podá výběrčí!

Číslo spolkového účtu: 194 377 577/0300
Určený výběrčí členských příspěvků: M. Klas, tel. 605 144 485
Pokladník sdružení: J. Kohout, tel. 604 404 695
Externí profesionální účetní sdružení: pí. Pechová, tel. 602 477 282 (kontaktovat pouze s vědomím pokladníka sdružení!!)
Ke stažení: Pokyn předsedy 01/07: (dokument PDF)

předseda, 26.1. 2009

Přehled existujících spolkových emailů

Tab. 1. E-mail adresy SPVD
Adresa Určení Obsahuje Poznámka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. důležitá spolková pošta všechny členy SPVD výjimka J. Veselý
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. novinové články, zajímavosti, drbárna všechny členy SPVD výjimka ??? (doplní JK))
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vedení spolku M.Klas, J. Kohout, O. Fábera, M. Janda, T. Nálevka, J. Ryšánek, D. Holas  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. plzeňské spolkové záležitosti všechny plzeňské členy SPVD:
M. Klas, J. Kohout, J. Šlehofer, J. Kuliš, M. Janda, J. Šplíchal, P. Panský, P. Domanický
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. záležitosti spolkového webu webmasteři:
D. Holas, J. Kohout, J. Šplíchal, M. Janda, T. Nálevka, O. Fábera,
L. Vrobel (externí spolupracovník)
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail adresa stránek o lokálce zapojeni:
M. Klas, J. Šplíchal,
M. Plochý (externí - Plzeňská dráha),
J. Bízek (externí - bezdr. železničář)
 
Adresy SPVD jsou prvotně určeny pro přeposílání pošty. Pokud někdo nechce již být pod některou z adres zařazen, kontaktujte webmastera J. Kohouta. V případě adresy určené pro některý projekt SPVD je nutné také získat souhlas garanta projektu (zvýrazněni tučně).

předseda, 2. 1. 2008

Projekty SPVD

Probíhající projekty SPVD jsou interní záležitostí sdružení a bez svolení garanta projektu se ostatním členům sdružení přísně zapovídá o nich poskytovat jakékoliv informace či je dokonce zneužívat pro soukromé účely!!! Výjimku tvoří pouze rozsah informací a materiály již veřejnosti zpřístupněné formou přednášek, článků či veřejných webových stránek SPVD.
Cílem SPVD je výsledky své práce ve výsledné fázi zveřejňovat, aby byla naplněna litera veřejné občanské funkce sdružení. Prvotním záměrem pro členy SPVD je díky projektům nadále rozvíjet své vzdělání a schopnosti v oboru, pomáhat v rozvoji občanské společnosti, veřejné dopravy, pěší a cyklodopravy a ochrany životního prostředí. Trvalý finanční zisk z projektů není cílem sdružení ani jeho členů.

předseda, 2.1. 2008

Projekt SPVD - spolupráce se SVSMP na dopravních průzkumech

Spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně na dopravních průzkumech v prostředcích MHD, v rámci projektu optimalizace dopravy.

Stav projektu: Probíhají dopravní průzkumy průběžně.
Garant projektu: M. Janda, tel. 777 591 468

předseda, 2.1. 2008

Výzkumný grant ministerstva dopravy - Venkovská doprava


Výzkumný grant ministerstva dopravy určený pro návrh kvalitní a přitom efektivní dopravy na venkovském regionu. Vzorová oblast Tachovsko a Stříbrsko. Grant běží od února 2008 do konce roku 2009.

Zapojení: O. Fábera, P. Panský, D. Holas, T. Nálevka, M. Klas
Spolupráce: Ministerstvo dopravy
Stav projektu: Zpracování přehledu o současném stavu alternativních dopravních systémů ve světě
Garant projektu: O. Fábera, tel. 728 215 628

předseda, 2.1. 2008

Projekt SPVD - přednádražní prostory ČD


Projekt spolupráce SPVD s ČD - studie prodveditelnosti na vybrané přestupní uzly ČD/bus

Zapojení: O. Fábera a ????
Spolupráce: ČD a.s.
Stav projektu: Studie odevzdána - snaha o realizaci.
Garant projektu: O. Fábera, tel. 728 215 628

předseda, 20.4. 2010

Projekt SPVD - nové vlakové zastávky


Projekt spolupráce SPVD se Správou železniční dopravní cesty a obcemi na doplnění chybějících vlakových zastávek. Záměr běží od prosince 2007.

Zapojení: O. Fábera a ????
Spolupráce: Správa železniční dopravní cesty a.s.
Stav projektu: Probíhá.
Garant projektu: O. Fábera, tel. 728 215 628

předseda, 20.4. 2010

Projekt SPVD - návrh systému "Cyklotrans" v Plzeňském kraji

Projekt SPVD na zlepšení podmínek pro přepravu cykloturistů po Plzeňském kraji veřejnou dopravou a její efektivní doplnění zvláštními autobusovými cyklolinkami. Probíhá od jara 2007.

Zapojení: M. Klas, M. Janda, O. Fábera
Spolupráce: Radka Žáková - Plzeňsko na kole, M. Plochý (České dráhy)
Stav projektu: Krajskému radnímu pro dopravu odevzdána základní studie o současnosti a možném rozvoji služeb veřejné dopravy cykloturistům v Plz. kraji. V rámci svého zaměstnání u ČSAD a za spolupráce s obcemi, probíhá postupná realizace projektu.
Garant projektu: M. Klas, tel. 605 144 485

předseda, 20.4. 2010

Projekt SPVD - partnerství lokálce Pňovany - Bezdružice

Spolupráce na zvelebování lokálky a zkvalitňování přepravních služeb. Pracovní brigády na zvelebování stanic a zpřístupnění technických památek na trati. Propagace lokálky a rozvoj jejího zapojení do cestovního ruchu v regionu. Tvorba webových stránek o trati. Projekt probíhá průběžně.

Zapojení: M. Klas, J. Šplíchal, P. Panský, O. Fábera
Spolupráce: Plzeňská dráha o.s.
Stav projektu: Dokončování webových stránek o lokálce, práce na propagačních materiálech, příprava na letní sezónu - brigády, mediální kampaně apod.
Garant projektu: M. Klas, tel. 605 144 485

předseda, 2.1. 2008

Vozidla a technika

Praha, 1989. Ikarus. Foto Jan Arazim
Každý, kdo se zajímá o veřejnou dopravu, ať je to dopravní fanda, politik, úředník nebo projektant, chtě nechtě skončí u toho, že musí proniknout alespoň do základů dopravní techniky. Vozidla veřejné dopravy, jejich technická úroveň, komfort pro řidiče a cestující, design a řemeslné provedení, to vše je zrcadlem společenské úrovně daného národa, regionu či města. Jenom na území Evropské unie nalezneme obrovské rozdíly: zejména v německy mluvících zemích nacházíme většinou vzorně udržovaný vozový park, kde je vše do posledního detailu opečováváno. Jinde jsou však provozy, kde poměrně nová vozidla jezdí špinavá, řinčí uvolněné díly a celkově vypadají k pláči. Nalezneme provozy, kde dopravce údržbu omezil na užití kladiva a izolepy. Ale jsou i takové provozy, často ve vzdálenějších zemích na východě, kde se skromnými prostředky udržují desítky let staré vozy v překvapivě dobrém stavu. Jako u všech jiných lidských aktivit, i zde záleží na nás, ne jen na vnějších faktorech.
 
Internetových stránek o vozidlech je na celosvětové síti nepočítaně a jsou vyvedeny do nejpodrobnějších technických detailů s bohatými tabulkovými přílohami. Naším cílem není takovým stránkám konkurovat, my Vám chceme přinášet autorské články, zabývající se opomíjenými zajímavostmi, historickými souvislostmi a vývojem dopravních prostředků. Pokud se mezi Vámi, čtenáři, najde někdo, kdo by se v duchu filozofie našich stránek chtěl připojit, rádi uvítáme i jeho příspěvek.

Snaefell
Unikátní tramvajové vozy z roku 1895 dodnes dopravují návštěvníky na nejvyšší vrchol ostrova Man, více než šestset metrů vysoký Snaefell. K nouzovému brzdění slouží střední Fellova vodorovná kolejnice. Světově ojedinělý dopravní systém neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví ostrova.
Foto M. Klas, 4. září 2008

Integrované dopravní systémy (IDS)

Postupný nárůst individuální dopravy a s ním spojené negativní jevy si začaly vynucovat výraznější podporu veřejné dopravy. Jednou z možností podpory je i zřízení integrovaného dopravního systému. V jeho rámci zajišťuje veřejnou dopravu více dopravců za stejných či podobných tarifních podmínek podle koordinovaných jízdních řádů. Tento model je výhodný i pro města a obce, protože jsou zde vlastně vyloučeny jednak konkurenční boje mezi dopravci (naddimenzování lukrativních přepravních směrů ve snaze pobrat co největší díl cestujících a diskriminace méně vytížených relací), ale hlavně se tím šetří finanční prostředky, které obce do veřejné dopravy vkládají - koordinované jízdní řády omezují souběhy a jednotlivé dopravní prostředky jsou tak účelněji vytěžovány.
Příměstský vlak Pražské integrované dopravy čeká na svůj odjezd na pražském Masarykově nádraží.
Příměstský vlak Pražské integrované dopravy čeká na svůj odjezd na pražském Masarykově nádraží.
Foto Damir Holas (únor 2006)
Některé oblasti mají svoje integrované dopravní systémy již řadu let (Praha a okolí od roku 1992), jinde vznikly relativně nedávno a někde ještě nejsou uvedeny v život. Stejně jako můžeme sledovat různý přístup k městské dopravě ze strany vedení jednotlivých měst, liší se i jednotlivé IDS. Proto se jim na těchto stránkách trochu podíváme "na zoubek". Nepůjde nám pouze o popis systému, ale v některých případech se pokusíme i o úvahu nad problémem vybrané oblasti a snahu o jeho vyřešení.
Výřez z plánu IDS Jihomoravského kraje, který zahrnuje i MHD v Brně. IDS JMK využívá, jak je z plánku patrné, zónový systém, na rozdíl např. od PID, která má kruhová pásma kolem Prahy.
Výřez z plánu IDS Jihomoravského kraje, který zahrnuje i MHD v Brně. IDS JMK využívá, jak je z plánku patrné, zónový systém, na rozdíl např. od PID, která má kruhová pásma kolem Prahy.
Výřez z plánu IDS JMK, který je na webu společnosti KORDIS
Zatímco cestující Pražské integrované dopravy či Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje vidí při prvním pohledu na vozidlo, že skutečně využívají integrovanou dopravu, Jihočeši na tom zdaleka tak dobře nejsou, alespoň ti, kteří jezdí s ČSAD Jihotrans. Schválně - najdete na obrázku označení, že daná linka je integrovaná? A myslíte, že byste ho na autobuse našli i ve skutečnosti při čekání na zastávce?
Zatímco cestující Pražské integrované dopravy či Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje vidí při prvním pohledu na vozidlo, že skutečně využívají integrovanou dopravu, Jihočeši na tom zdaleka tak dobře nejsou, alespoň ti, kteří jezdí s ČSAD Jihotrans. Schválně - najdete na obrázku označení, že daná linka je integrovaná? A myslíte, že byste ho na autobuse našli i ve skutečnosti při čekání na zastávce?
Foto Damir Holas (17. 2. 2007)

Podkategorie

 • svet
  Kategorie svet automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  173
 • cz
  Kategorie cz automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  475
 • ids
  Kategorie ids automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  5
 • ruzne
  Počet článků:
  37
 • technika
  Kategorie technika automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  20
 • fotogalerie
  Kategorie fotogalerie automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  65
 • zeleznice
  Kategorie zeleznice automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  21
 • banner
  Kategorie banner automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  2
 • 4webmasters
  Kategorie 4webmasters automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  2
 • spvd

  Kategorie spvd automaticky dodana pri importu clanku

  Počet článků:
  3
 • Cyklo
  Počet článků:
  4

Přihlášení

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20

TROLEJBUSY 2021

logo-t21 optimized

   

Projekt vydání dvojice tématických knih k 80. výročí plzeňských trolejbusů a 85. výročí výroby trolejbusů ŠKODA.

   

Oficiální stránka projektu TROLEJBUSY 2021

Official site of the project TROLEJBUSY 2021 (english)

19880215 jh 3prot15tr-414 jiraskovonam