Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Trolejbusy ve Zlíně a Otrokovicích

Historie

Trolejbusy Škoda 14Tr ve vozovně
Trolejbusy Škoda 14Tr zleva ev. č. 152 (r. v. 1990) a 165 (r. v. 1991) v nátěru Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice ve vozovně.
Foto Lukáš Vrobel, 26. července 2005
Trolejbusy vyjely do ulic města Zlína v době, ve které by se dala výstavba jejich systému nejméně očekávat - slavnostní zahájení provozu se konalo 27. ledna 1944. Provoz na prvních čtyřech linkách zajišťovala Zlínská dopravní a.s. pěti švýcarskými trolejbusy FBW / BBC a FBW / ČKD, vyrobenými za spolupráce s českými firmami. Trolejbusová síť byla tvořena jednostopými tratěmi s výhybnami. Kromě obousměrně projížděné okružní tratě z náměstí Práce přes Zálešnou a kolem nemocnice zpět na náměstí Práce se jednalo o tratě na Lesní čtvrť a přes Letnou do Prštného.
Linky A a B jezdily protisměrně z náměstí Práce přes nemocnici na náměstí Práce a linky C a D protisměrně v trase Prštné - Lesní čtvrť. (Označení trolejbusových linek písmeny vydrželo až do konce roku 1982.)
Nízkopodlažní trolejbus Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 201 (r. v. 2004)
Nízkopodlažní trolejbus Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 201 (r. v. 2004) na lince 3 u zastávky Malenovice - ZPS.
Foto Lukáš Vrobel, 29. července 2005
Po 2. světové válce se trolejbusová síť nadále rozvíjela, v roce 1953 byla otevřena meziměstská trať do Otrokovic. Městský dopravce vystupoval po válce krátce například jako Svit národní podnik Gottwaldov, později nesl název Dopravní podnik města Gottwaldova (město Zlín se nazývalo Gottwaldov v letech 1949 - 1989). Po revoluci se přes Dopravní podnik Zlín dostal dopravce k současnému označení Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.
Škoda 15Tr ev. č. 339 (r. v. 1991)
Škoda 15Tr ev. č. 339 (r. v. 1991) na lince 2 přijíždí do zastávky Náměstí Práce. V roce 2007 byl tento vůz vyřazen a sešrotován.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Už od zahájení provozu trolejbusy ve Zlíně (a později i Otrokovicích) obsluhovaly nejžádanější dopravní relace a autobusy k nim tvořily pouze doplňkovou dopravu. Ani v 60. a 70. letech, kdy období levné nafty elektrické trakci nepřálo, se nechtěli v Gottwaldově s likvidací trolejbusového provozu smířit a udržovali jej na dobré úrovni.
Dosud poslední otevřené trolejbusové tratě vedou na konečné Jižní Svahy Středová (1992) a Jižní Svahy Kocanda (2000).
Konečná MHD Sportovní hala
Konečná MHD Sportovní hala s trolejbusy Škoda 14Tr a 24Tr Irisbus a autobusy Karosa-Renault CityBus 18M a SOR B 9.5 v městském nátěru v pohledu z bývalé správní budovy Svitu.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
V provozu se po prvních trolejbusech FBW / BBC a FBW / ČKD vystřídaly vozy Vétra / ČKD, Škoda 7Tr, 8Tr, 9Tr, 9TrH, 9TrHT a kloubové Škoda - Sanos. V současnosti jezdící typy vozů budou uvedeny v následující kapitole.
Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 211 (r. v. 2005)
Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 211 (r. v. 2005) na lince 4 u zastávky Náměstí Míru.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2007
Pro Gottwaldov byl typický provoz trolejbusů s vlečnými vozy, které byly společné s autobusy. Jednalo se o typy Sodomka DR 6, Sodomka D 4, Karosa B 40 a Jelcz PO1E. První vyjely v roce 1948 a poslední dojezdily v roce 1975.

Současnost

Škoda 15Tr ev. č. 371 (r. v. 1988, ex DP Hradec Králové)
Škoda 15Tr ev. č. 371 (r. v. 1988, ex DP Hradec Králové) na konečné linky 8 Jižní Svahy Kocanda.
Foto Lukáš Vrobel, 26. července 2005
Současný trolejbusový provoz je zajišťován dvanácti linkami, označenými čísly 1 - 4, 6 - 11, 13 a 14. Tyto linky jsou v provozu celodenně a celotýdně s výjimkou linek 1 (celotýdně pouze několik spojů za den mimo špičky), 3 (jezdí pouze v pracovní dny), 7 (celotýdně jeden spoj v každém směru v noci, v červenci a srpnu navíc o nedělích a svátcích odpoledne provoz historického trolejbusu), 10 (pouze v pracovní dny od 4.30 do 15.30 hodin) a 14 (pouze ve špičkách prac. dnů a jeden spoj v každém směru mimo prac. dny). Rozsah provozu linek se může zdát návštěvníkovi města zmatený, ale oproti autobusům je ještě velmi přehledný.
Většina trolejbusových linek má jen jednu variantu trasy. Podrobné linkové vedení a jízdní řády naleznete na stránkách dopravce.
Škoda 24Tr ev. č. 214 (r. v. 2005)
Škoda 24Tr ev. č. 214 (r. v. 2005) v karosérii Citelis na konečné linky 4 Podhoří.
Foto Dominik Šipr, 17. července 2006
Současný vozový park je tvořen trolejbusy běžné délky i kloubovými. U obou provedení jezdí kromě vozů s podlahou v normální úrovni i vozy nízkopodlažní. Trolejbusy běžné délky s podlahou v normální úrovni jsou zastoupeny typy Škoda 14Tr a 14TrM, kloubové s podlahou v normální úrovni pak typy Škoda 15Tr a 15TrM. Nízkopodlažní trolejbusy jsou typů Škoda 24Tr Irisbus běžné délky a Škoda 25Tr Irisbus. Dodávány jsou od roku 2004 a využívají karosérie autobusů Karosa-Renault CityBus a Karosa (Iveco) Citelis.
Vozovna Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice
Vozovna Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice.
Foto Lukáš Vrobel, 26. července 2005
Nízkopodlažní trolejbusy jsou vybaveny pomocnými naftovými agregáty a je jemi proto zajišťován provoz vybraných spojů linky 11 (dříve i linky 1) v pracovní dny a v poslední den pracovního klidu před pracovním dnem mimo trolejové vedení na konečnou Průmyslová zóna točna.
Na smyčce Příluky, kde je ukončena většina spojů, zapne vůz jedoucí do průmyslové zóny naftový agregát a automaticky stáhne sběrače. Na naftu dojede tři zastávky do průmyslové zóny a po přestávce zpět do Příluk. I nasazení sběračů se provádí automaticky - u zastávky Pančava jsou na vedení umístěny "stříšky", které navedou zvedající se sběrače na troleje. Někteří řidiči ale nasazují sběrače ručně.
Škoda 14TrM ev. č. 169 (r. v. 1995)
Škoda 14TrM ev. č. 169 (r. v. 1995) na lince 7 v zastávce U zámku.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice vlastní také jeden historický trolejbus - jedná se o vůz Škoda 9TrHT ev. č. 1, vyrobený v roce 1979 a původně provozovaný v Mariánských Lázních pod číslem 28. V letech 2001 - 2003 byl muzejním vozem kloubový trolejbus Škoda - Sanos ev. č. 329 z roku 1987, ten byl však odprodán Pardubickému spolku historie železniční dopravy a dnes jej můžeme vidět při zvláštních jízdách v Pardubicích, kde však žádný vůz tohoto typu nikdy v běžném provozu nejezdil.
Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 202 (r. v. 2004)
Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 202 (r. v. 2004) na konečné linky 11 Průmyslová zóna točna, kam jezdí vybrané spoje z Příluk na pomocný naftový agregát.
Foto Lukáš Vrobel, 28. července 2005
Zlínské a později gottwaldovské trolejbusy si dlouhou dobu po zahájení provozu držely vlastní městský nátěr, tvořený modrou spodní částí vozu od šedé nebo červené lišty pod okny. Prostor mezi okny býval natřen krémově a střecha obvykle šedě. V tomto barevném provedení byly dodávány ještě první vozy Škoda 9Tr v 1. polovině 60. let. Poté nastoupil klasický červeno-krémový unifikovaný nátěr vozidel MHD. Až v roce 1989 se začalo experimentovat s jiným barevním provedením. Přes odlišné pruhování v tmavě červené barvě přes žluté vozy s úzkým tmavě modrým proužkem se dopravce dostal k současnému městskému nátěru vozidel MHD. Spodní část karosérie je tmavě modrá, zbytek vozu sytě žlutý.
Setkání trolejbusu Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 205 (r. v. 2004) s historickou Škodou 9TrHT ev. č. 1 (r. v. 1979, ex DP Mariánské Lázně)
Setkání trolejbusu Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 205 (r. v. 2004) s historickou Škodou 9TrHT ev. č. 1 (r. v. 1979, ex DP Mariánské Lázně) na konečné Sportovní hala.
Foto Dominik Šipr, 24. července 2005
V současné době už po Zlíně a Otrokovicích nejezdí žádný trolejbus v červeno-krémovém nátěru. Nejrozšířenějším barevným provedením je městský nátěr, ale běžné jsou i celovozové reklamní nátěry v různých barevných podkladech. Několik čistě bílých trolejbusů je určeno pro celovozové reklamy.
Nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25Tr Irisbus ev. č. 401 (r. v. 2004)
Nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25Tr Irisbus ev. č. 401 (r. v. 2004) na konečné linky 2 Bartošova čtvrť s orientací Zlínského spolku přátel trolejbusové dopravy.
Foto Dominik Šipr, 24. července 2005
Vozovna trolejbusů Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice se nachází v Podvesné mezi řekou Dřevnicí a železniční tratí do Vizovic, u zastávky MHD Podvesná XVII. Budovy sídla dopravce jsou architektonicky velmi zajímavé. Areál je společný s autobusy.
Škoda 15TrM ev. č. 347 (r. v. 1997)
Škoda 15TrM ev. č. 347 (r. v. 1997) na lince 8 u zastávky Náměstí Míru.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2007
Zátahy trolejbusů do vozovny i jejich výjezdy na linky se konají s cestujícími. U trolejbusů bez digitálních orientací nejsou vyvěšena čísla linek, ale pouze cedule se směrem, například "Vozovna po Štefánikově ulici". Stejně jsou spoje vyznačeny v jízdních řádech. U vozů s digitálními orientacemi je za číslo linky přidáváno písmeno, které rozlišuje trasu zátahu do vozovny.
Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 204 (r. v. 2004)
Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 204 (r. v. 2004) na konečné linky 13 Lesní čtvrť.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Trolejbusová síť v současné podobě plně vyhovuje potřebám města a v brzké budoucnosti se proto nepředpokládá žádný její rozvoj ani omezování. Návrhy dalších trolejbusových tratí však existují - trolejbusy by mohly jezdit například na Štěrkoviště v Otrokovicích.
Vozový park trolejbusů bude obnovován nízkopodlažními vozy Škoda 24Tr a 25Tr Irisbus. Nasazení těchto vozidel je pro dopravce výhodné zejména díky unifikaci s autobusy Karosa-Renault CityBus a jejich nástupcem Karosa Citelis.
Dopravce také ve svých dílnách modernizuje starší trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr, a to i pro jiné dopravce.
Trolejbusy Škoda 15TrM (zleva ev. č. 349 a 348, r. v. 1997, a 359, r. v. 1999)
Trolejbusy Škoda 15TrM (zleva ev. č. 349 a 348, r. v. 1997, a 359, r. v. 1999) odstavené před vozovnou DSZO.
Foto Lukáš Vrobel, 26. července 2005

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20