Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Autobusy ve Zlíně a Otrokovicích

Historie

Autobusy Karosa-Renault CityBus 12M na konečné Otrokovice ČD
Autobusy Karosa-Renault CityBus 12M na konečné Otrokovice ČD - odstavený vůz ev. č. 669 a za ním ev. č. 660 na lince 55 (oba r. v. 2001).
Foto Lukáš Vrobel, 29. července 2005
Autobusy městské hromadné dopravy jezdily po Zlíně již v období 1. republiky. Provoz zajišťovali různí soukromí dopravci. V roce 1944 převzaly hlavní část dopravní zátěže trolejbusy a autobusový provoz se stal pouze jejich doplňkem. Od té doby bylo už pravidlem, že když autobusový provoz v nějaké městské relaci nabral na významu, byl brzy nahrazen trolejbusovou dopravou.
SOR B 9.5 ev. č. 705 (r. v. 2000)
Autobus SOR B 9.5 ev. č. 705 (r. v. 2000) odstavený na náměstí Práce objíždí trolejbus Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 205 (r. v. 2004) na lince 3.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Po 2. světové válce převzal autobusový provoz od soukromých dopravců tehdejší Dopravní podnik města Gottwaldova. Až do konce roku 1982 byly autobusové linky, stejně jako linky trolejbusů, označeny písmeny. Od 1. ledna 1983 jsou označeny čísly od 31 výše.
Vývoj autobusové dopravy v Gottwaldově (od roku 1989 opět Zlíně) a Otrokovicích se příliš nelišil od ostatních našich větších provozů. Nejčastějšími typy autobusů MHD tu tak do nástupu dnešních typů postupně byly vozy Škoda 706 RO, 706 RTO, Karosa ŠM 11 a Karosa B 731 a B 732. Před nástupem kloubových vozů jezdily někdy autobusy MHD s vlečnými vozy, které byly společné s trolejbusy. Jednalo se o typy Sodomka DR 6, Sodomka D 4, Karosa B 40 a Jelcz PO1E.
Prvními kloubovými autobusy byly známé Ikarusy 280, zvané "čabajky", které dojezdily v listopadu 2003.

Současnost

Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 666 (r. v. 2001) a za ním Karosa B 741 ev. č. 814 (r. v. 1993)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 666 (r. v. 2001) a za ním Karosa B 741 ev. č. 814 (r. v. 1993) ve vozovně.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Současný autobusový provoz je tvořen 12 linkami označenými čísly 31 - 37, 51, 53, 55, 58 a 70. Nejčastěji jezdí linka 55 (Otrokovice ČD - Otrokovice-Štěrkoviště), na které je zaveden interval v ranní špičce pracovních dnů 8 minut, v odpolední špičce 10 minut a mimo pracovní dny 15 nebo 20 minut. Ostatní linky obvykle nemají více než dva spoje za hodinu, některé jsou tvořeny jen několika spoji za den a o intervalech se vůbec hovořit nedá. Linky 35, 53 a 58 jezdí pouze v pracovní dny, linka 37 pouze mimo pracovní dny.
Autobusové linky mají většinou několik variant trasy, které jsou v jízdním řádu rozlišeny písmeny.
Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 824 (r. v. 2002)
Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 824 (r. v. 2002) na konečné linky 36 Sportovní hala.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Autobusový vozový park je oproti většině našich provozů velmi moderní - většina vozů je z roku 2000 nebo mladší. Klasickou Karosu městské hromadné dopravy už ve Zlíně potkáte jen stěží.
Nejstaršími vozy v provozu jsou dvě kloubové autobusy Karosa B 741. Vůz ev. č. 813 z roku 1994 jezdí velmi výjimečně, vůz 814 z roku 1993 je vypravován na noční nebo víkendové spoje, což je v jeho interiéru znát. Kvůli svému určení je jako jediné vozidlo DSZO pojištěn proti vandalům a výhledově by měl být opatřen vnitřními kamerami.
V roce 2004 byl ukončen provoz autobusů běžné délky Karosa B 731. Poslední vůz tohoto typu, ev. č. 655 (r. v. 1991), sloužil před vyřazením většinou na náhradní dopravě za trolejbusy.
Čtyři autobusy SOR B 9.5 z roku 2000
Čtyři autobusy SOR B 9.5 z roku 2000 ve vozovně DSZO. Zajímavé jsou dvě varianty provedení čel vozů.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Z roku 2000 pochází dodávka deseti autobusů SOR B 9.5. Tyto vozy jsou dlouhé pouze 9,5 metru a mají sníženou podlahu - u předních jednokřídlých a prostředních dvoukřídlých dveří se nachází pouze jeden schod, u zadních jednokřídlých už klasické dva. Jako jediné autobusy MHD jsou vybaveny mechanickými převodovkami. Mají digitální orientace.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 665 (r. v. 2001)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 665 (r. v. 2001) na lince 33 mezi zastávkami Dlouhá a Náměstí Míru.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2007
Nejběžnějšími autobusy MHD jsou nízkopodlažní vozy Karosa - Renault CityBus 12M a 18M. Po ukončení výroby CityBusů byl dodán jeden vůz novějšího typu Karosa Citelis 12M. CityBusy běžné délky byly dodávány v letech 1999 - 2001, kloubové v letech 2002 a 2003, Citelis pochází z roku 2005. Automatické převodovky a digitální orientace jsou u těchto vozů samozřejmostí.
Navzdory velkému počtu nízkopodlažních autobusů nejsou na autobusových linkách vyznačeny nízkopodlažní spoje.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 663 (r. v. 2001)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 663 (r. v. 2001) s reklamní fólií na boku na lince 33 v zastávce Podvesná X.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Autobusy DSZO jezdí většinou v městském nátěru, tvořeném tmavě modrou spodní částí vozu a sytě žlutým zbytkem karosérie. Na bezdvéřovém boku nebo zádi vozu jsou často nalepeny reklamní fólie. Úplné celovozové reklamy jsou výjimkou.
SOR B 9.5 ev. č. 704 (r. v. 2000)
SOR B 9.5 ev. č. 704 (r. v. 2000) na lince 33 vyjíždí ze zastávky Broučkova.
Foto Lukáš Vrobel, 28. července 2005
Zlínským zvykem v autobusech i trolejbusech je mačkání tlačítka "znamení k řidiči" ("STOP") před každou zastávkou, i stálou. Pokud nikdo nestojí na zastávce a nikdo na řidiče nezazvonil, obvykle vůz zastávkou projede.
Autobusy DSZO používají vozovnu společnou s trolejbusy. Ta leží v Podvesné mezi řekou Dřevnicí a železniční tratí do Vizovic, u zastávky MHD Podvesná XVII.
Zátahy autobusů do vozovny i jejich výjezdy na linky se konají s cestujícími, stejně jako u trolejbusů. U vozů bez digitálních orientací nejsou vyvěšena čísla linek, ale pouze cedule se směrem. Stejně jsou spoje vyznačeny v jízdních řádech. U vozů s digitálními orientacemi je za číslo linky přidáváno písmeno, které rozlišuje trasu zátahu do vozovny.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 666 (r. v. 2001)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 666 (r. v. 2001) v celovozovém reklamním polepu Redegast se ztrácí v zeleni na konečné Otrokovice ČD.
Foto Dominik Šipr, 17. července 2006
Zajímavá je doprava návštěvníků k zoologické zahradě Lešná. K ní jsou vedeny autobusy tří linek, v prokladu je sem však veden zhruba jeden spoj za hodinu. Protože by v letní sezóně cestující nepobral, je před kloubový autobus pravidelné linky nasazen vůz běžné délky, který jede pouze v trase Sportovní hala - Lešná ZOO a na digitálních orientacích má nakresleného slona.
SOR B 9.5 ev. č. 708 (r. v. 2000)
SOR B 9.5 ev. č. 708 (r. v. 2000) zatahuje z linky 32 kolem zastávky Podvesná XVII. do vozovny.
Foto Lukáš Vrobel, 26. července 2005
Autobusové linky mají dlouhé souběhy s trolejbusy. Odstranit tyto souběhy by bylo možno buď zkrácením autobusových linek jen k trolejbusu při současném posílení trolejbusového provozu, nebo při kratších úsecích mimo troleje nasazením trolejbusů s naftovým agregátem.
Vzhledem k nízkému průměrnému stáří autobusů nelze v dohledné době čekat ve vozovém parku autobusů výraznější změny a obnova vozového parku bude soustředěna na trolejbusy.
Autobusy Karosa-Renault CityBus 18M ve vozovně DSZO
Autobusy Karosa-Renault CityBus 18M ve vozovně DSZO. Vpředu ev. č. 826, r. v. 2003.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20