Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

zatec

Součastnost MHD v Žatci

 

Když si přečtete původní článek o Žatci, budete při jeho návštěvě mile překvapeni, co vše se změnilo.

 

3A3 6247
Sor C10.5 v zastávce Žatec, žel. st. dopravce DPÚK (nenechte se zmýlit cedulí ČSAD Česká Lípa). SPZ vozu je 3A3 6247.
Martin Fencl

 

Jak z obrázku může vyplynout, doby, kdy na MHD v Žatci jezdily Karosy řady 700, jsou dávno pryč. Dnes je veškerá doprava v režii značky Sor. Nejvíce vozů je typu C10.5, tedy klasických linkových vozů. O jejich vhodnosti na městský provoz můžeme polemizovat, nicméně dá se říci, že na tak malý provoz jsou dostačující.

 

Dále v provozu můžeme spatřit malý Sor C9.5, který bývá na lince zejména o víkendech, kdy klesne vytíženost spojů. Občas bývá na linkách v provozu i Ekobus City, což je Sor řady B10.5 přestavěný na pohon CNG. Velkou výhodou tohoto typu, kromě nesporné ekologii, jsou i troje dveře a tedy rychlejší vystupování cestujících v zastávkách. Matky s dětmi ocení zajisté více místa na kočárek než v linkovém autobuse.

 

IMG 2512

Ekobus City (B10.5) vjíždí do zastávky Klín Tesco. Tyto vozy mají elektronické panely, avšak používají se i papírové cedule.
Martin Fencl

 

Co se kupodivu příliš neměnilo, byla cena. Na MHD se tak můžete svést za pouhých 7 Kč, což z ní vedle např. Loun dělá jednu z nejlevnějších MHD v republice.

V Žatci fungují dvě linky. První z nich, linka 1, vede od žel. st. Žatec k centru (zastávka Nákladní AN je centru a autobusovému nádraží nejblíže), dále pokračuje na jih města k poliklinice (zst. Poliklinika) a dále některé spoje jedou do zastávky Klín Tesco a některé pokračují na konečnou do Bezděkova. Několik nepravidelných spojů poté zajíždí k železniční stanici Žatec západ a k chmelařství, podle směn jezdí pár spojů k podnikům Prefa a Koito. Tato linka jezdí v provozu celoročně.

 

Linka č. 2 jezdí naopak pouze ve školní dny a tvoří jakousi posilu lince 1. "Dvojka" má okružní vedení, přičemž začíná a končí vždy v zastávce žel. st. Z ní pokračuje do centra, k poliklinice a zpět. Obě linky jezdí velmi slušně vytížené.

 

IMG 4507

Sor C9.5 v zastávce Žatec, žel. st. Zde končí obě linky MHD.
Martin Fencl

Dopravcem na linkách MHD je DPÚK, a.s., někdejší největší severočeský dopravce. Po dopravní krizi v roce 2006 a jeho pádu dopravce zajišťuje ve dvou městech provoz městské hromadné dopravy (Žatec a Louny), v létě jezdí linku ZOO v Praze a provozuje na severu Čech několik meziměstských a dálkových linek, jedna linka pak je v Karlovarském kraji částečně v režimu ZDO (linka Kadaň - Karlovy Vary).

 

IMG 2204

Sor C10.5 na lince 2 míří k zastávce u plynárny.
Martin Fencl

Jak už jsem zmínil, spoje jezdí poměrně slušně obsazené, k čemuž přispívá velká četnost spojů a i relativně přehledné linkové vedení. Přesto by se možná po letech hodila revize zajíždění linek MHD na různá sídliště. V sousedních Lounech jezdí také nízkopodlažní Ekobusy, v Žatci je zatím poslední novinkou nasazení městského Soru B10.5, který dopravce předtím nasazoval na MHD v Litoměřicích (od roku 2012 zde jezdí dopravce BusLine). V novinách se také nedávno spekulovalo o novém výběrovém řízení na dopravce.

 

Na začátku jsem psal, že v Žatci to vypadá lépe než při poslední návštěvě. Když se podíváte na tuto fotku odshoda v původním článku a na fotku níže, musíte uznat, že se Žatec mění, a k lepšímu.

 

IMG 2210

Linkový Sor C10.5 DPÚK v zastávce Žatec, Autobusové nádraží. Za ním se vzpíná modernizovaný Hotel Černý Orel. Stálým nedostatkem je absence toalet a krytého přístřešku pro cestující.
Martin Fencl

Žatec

Město

Náměstí Svobody v Žatci
Náměstí Svobody v Žatci.
Foto Lukáš Vrobel, 27. října 2004
Město Žatec se nachází v severozápadních Čechách v Mostecké pánvi na řece Ohři, v Ústeckém kraji v okrese Louny. V současné době má Žatec zhruba 20 000 obyvatel a je tak největším městem okresu (Louny mají cca o tisíc obyvatel méně). Je centrem rozsáhlé chmelařské oblasti, který se zde upravuje a zpracovává v sušárnách a pivovaru. Ve městě sídlí také chmelařský institut. Dále zde existuje průmysl strojírenský nebo stavebních hmot.
Karosa B 732 TPA 97-48
Karosa B 732 TPA 97-48 na lince 1 v zastávce Nákladní AN.
Foto Lukáš Vrobel, 27. října 2004
Městská zástavba se nachází na obou březích Ohře, větší část včetně historického centra je soustředěna na pravém břehu.
Ve srovnání s okresním městem Louny je Žatec velmi zanedbaný. Centrum města je sice od roku 1961 městskou památkovou rezervací, opravené jsou však pouze nejvýznamnější historické památky, velká část staré zástavby je zdevastována přesídlenými nepřizpůsobivými obyvateli a mnohdy opuštěna. Původní obyvatelstvo bylo převážně německé, za 2. světové války byl Žatec (německy Saaz) součástí Velkoněmecké říše.
Karosa B 732 3A3 5447
Karosa B 732 3A3 5447 s kulatou zádí na lince 1 u zastávky Dukelská.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006

Silniční doprava

Žatecká provozovna DP Ústeckého kraje v Dukelské ulici
Žatecká provozovna DP Ústeckého kraje v Dukelské ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
Žatcem prochází silnice 1. třídy číslo I/27 Dubí - Litvínov - Most - Žatec - Jesenice - Plasy - Plzeň - Přeštice - Klatovy - Železná Ruda. Dalšími významnými pozemními komunikacemi jsou silnice 2. třídy II/225 Rokle (napojení na II/224 do Kadaně) - Žatec - Zeměchy - Louny a II/227 Žatec - Svojetín - Kněževes - Rakovník - Roztoky / Křivoklát.
V minulosti zajišťoval naprostou většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Lounech a okolí Dopravní podnik Ústeckého kraje a jeho předchůdci. Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den nebo několik dní v roce, aby na tyto linky zůstala v platnosti licence. Ve výběrovém řízení byli vybráni pro zajišťování základní dopravní obslužnosti noví provozovatelé, takže nově byli nejvýznamnějšími dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Autobusy KAVKA, a.s. a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. Od 10. června 2007 však došlo k dalším změnám provozovatelů autobusových linek, takže dnes zajišťují většinu provozu BusMat plus s.r.o., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Autobusová doprava s.r.o. Podbořany a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Z dalších dopravců stojí za zmínku Karel Matyáš - BUSMAT, jehož provozu se výběrové řízení nedotklo. BUSMAT a DP Ústeckého kraje zajišťují i přímé spojení s Prahou, DP na Hradčanskou a BUSMAT až na ÚAN Florenc.
Stav žateckého autobusového nádraží, okolní zástavby i autobusů působí žalostně
Stav žateckého autobusového nádraží, okolní zástavby i autobusů (na snímku Karosy C 734 zleva dopravců Autobusy Karlovy Vary, Autobusy Kavka a DP měst Mostu a Litvínova) působí žalostně.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
Autobusové nádraží v Žatci neudělá na cestující dobrý dojem - z větší části je obklopeno opuštěnými budovami, k jedné z nich je dokonce přilepeno zanedbané zastřešení nástupních stanovišť. Čekárna s informacemi od pádu DP Ústeckého kraje nefunguje. Dopravce Karel Matyáš - BUSMAT má zřízeno v blízkosti autobusového nádraží samostatné stanoviště Žatec, u Zvonu. Na autobusové nádraží nejezdí ani městská doprava. Ta má v jeho blízkosti zastávku Nákladní AN.

Železniční doprava

Železniční stanice Žatec
Železniční stanice Žatec s motorovými vozy zleva řady 810 a 843.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
Žatec je také železniční křižovatkou. Do města vedou železniční tratě číslo 120 Praha - Hostivice - Kladno - Lužná u Rakovníka - Žatec - Březno u Chomutova - Chomutov, 123 Žatec - Žatec západ - Postoloprty - Obrnice - Most a 160 Žatec - Žatec západ - Kaštice - Blatno u Jesnice - Mladotice - Plzeň. Všechny tratě jsou jednokolejné, úseky tratí do Března u Chomutova a přes Postoloprty do Mostu jsou elektrifikované. Na území Žatce se nacházejí dvě železniční stanice - Žatec a Žatec západ. Stanici Žatec využívají vlaky všech tří tratí, stanici Žatec západ míjejí vlaky tratě 120. Obě stanice používají i rychlíky, které jsou vedeny po všech tratích. Několika rychlíky denně existuje i přímé spojení s Prahou.
Výpravní budova ŽST Žatec západ
Výpravní budova ŽST Žatec západ.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006

Městská hromadná doprava

Zleva Karosa C 734 3A3 5608 a Karosa B 732 3A3 5447
Zleva Karosa C 734 3A3 5608 na lince 2 a Karosa B 732 3A3 5447 na lince 1 na konečné Železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
Provoz městské hromadné dopravy v Žatci zajišťuje dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. se sídlem Lumiérů č.p. 181 č.or. 41, Praha 5. V jízdních řádech umístěných na zastávkách je uvedena adresa Lumiérů č.p. 1025 č.or. 34a, Praha 5, na které dopravce sídlil do 19. července 2006, a kontaktní adresa Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem. Jízdní řády v Celostátním informačním systému o jízdních řádech uvádějí aktuální pražskou adresu, ústeckou kontaktní adresu nikoli.
Provozovna Žatec se nachází v Dukelské ulici poblíž hřbitova. Vzhledem k výraznému poklesu výkonů Dopravního podniku Ústeckého kraje v roce 2006 hrozí v nejbližší době zrušení těchto malých garáží.
Karosa B 732 3A3 5482
Karosa B 732 3A3 5482 projíždí na lince 1 kruhovým objezdem u zastávky Bonex.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
V minulosti fungovala žatecká provozovna ČSAD jako součást dopravního závodu 408 Louny krajského národního (od roku 1988 státního) podniku ČSAD Ústí nad Labem, který působil na celém území tehdejšího Severočeského kraje. V roce 1991 byl podnik rozdělen a jednou z následnických organizací se stala akciová společnost ČSAD Ústí nad Labem, o rok později po oddělení nákladní dopravy přejmenovaná na ČSAD BUS Ústí nad Labem. Tento dopravce se v listopadu 2004 opět rozdělil. Došlo ke vzniku nových tří akciových společností - provozovny na území Ústeckého kraje jsou součástí Dopravního podniku Ústeckého kraje, provozovny v Libereckém kraji spadají pod ČSAD Česká Lípa a správu autobusových nádraží zajišťuje společnost BUS.COM. Vybrané dálkové linky DP Ústeckého kraje byly od května 2006 postupně převedeny pod dceřinnou společnost DP INTERCITY s.r.o. Vzhledem k pražskému sídlu nových dopravců byly po reorganizaci všechny autobusy vybaveny pražskými registračními značkami.
Karosa B 732 LN 83-34
Karosa B 732 LN 83-34 projíždí na lince 2 Kruhovým náměstím s reklamním pivním sudem k zastávce Nákladní AN.
Foto Lukáš Vrobel, 27. října 2004
Městská hromadná doprava v Žatci je tvořena dvěma autobusovými linkami, jejichž trasy (pouze vybrané zastávky, bez vyznačení variant jednotlivých spojů) jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

566 001

Žel. st. - Velichov, točna - Koito (tam) - Prefa - Žel. st. - Žel. st. západ (zpět) - Záhoří (zpět) - Žel. st. západ - Havlíčkovo nám. - Lučanská - Nákladní AN - Poliklinika - Stavbařů - Dukelská - U hřbitova - Bezděkov

566 002

Železniční stanice - Raisova - Nákladní AN - Poliklinika - Stavbařů - Volyňských Čechů SEPAP - Nákladní AN - Raisova - Železniční stanice

 

Karosa C 734 3A3 5608
Karosa C 734 3A3 5608 na konečné linky 2 Železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
Linka 1 je v provozu v pracovní dny od 4.30 do 23.10 hodin, ve špičce jsou na ní v provozu většinou dva spoje za hodinu a v dopoledním sedle jeden za hodinu v nepravidelných intervalech, před posledním spojem je interval delší než 2 hodiny. Mimo pracovní dny jede cca sedm spojů v každém směru (provoz v sobotu a neděli je rozdílný). Spoje linky 1 jsou vedeny v úseku Železniční stanice - Dukelská nebo Železniční stanice - Bezděkov, na jejich trase však dochází k několika větvením. Pouze menšina spojů zajíždí do Velichova a k podniku Prefa, sporadicky je obsluhováno Záhoří (a to pouze ve směru k železniční stanici) a železniční stanice Západ. V jízdním řádu je na lince uveden i úsek Raisova - Železniční stanice (pouze s těmito zastávkami), který však neprojíždí žádný spoj.
Linka 2 je v provozu pouze v pracovní dny od 5.20 do 15.30 hodin a tvoří ji šest polookružních spojů (dva ráno a čtyři odpoledne v nepravidelných intervalech). Všechny spoje jsou vedeny v jedné trase a obsluhují všechny zastávky tak, jak jsou za sebou uvedeny v jízdním řádu.
Karosa B 732 3A3 5447
Karosa B 732 3A3 5447 na lince 1 v zastávce Dukelská.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006
Provoz městských linek je zajišťován autobusy běžné délky s podlahou v normální úrovni a s mechanickou převodovkou, a to městského trojdvéřového provedení typu Karosa B 732 (včetně provedení s kulatou zádí) a linkové dvoudvéřové verze Karosa C 734. Tato vozidla jezdí ve firemním nátěru bývalého dopravce ČSAD BUS Ústí nad Labem, tzn. jsou bílá se dvěma tmavými barevnými pruhy - spodním modrým a horním červeným. Oba pruhy jsou umístěny ve spodní části vozu bez souvislosti s původním továrním nátěrem. V zadní části vozu jsou zahnuty směrem vzhůru. Některé autobusy mají ještě úzký modrý pruh pod okny. Čelo vozu je buď celé zabarvené nebo je nárazník bílý, záď vozu je buď částečně barevná nebo bílá. Na zadním okně je někdy umístěna reklama.
Karosa B 732 TPA 97-48
Karosa B 732 TPA 97-48 na lince 1 v zastávce Železniční stanice západ.
Foto Lukáš Vrobel, 27. října 2004
Autobusy MHD jsou označeny pouze žlutou papírovou cedulí v levé spodní části čelního skla v pohledu na vůz zepředu. Na té je černě uvedeno jednociferné označení linky (někdy s tečkou za sebou) a vedle něj nebo pod ním název konečné nebo několika významných zastávek spoje. Rámeček pro linkovou orientaci v horní části čelního skla je buď prázdný (bílý) nebo ozdobený barevným vzorem, případně se v něm nachází cedule s červeným nápisem "MHD". Na boky ani zádě vozů se žádné orientace neosazují.
Plnocenné jízdenky MHD Žatec
Plnocenné jízdenky MHD Žatec v hodnotě 6,- Kč zleva z října 2004 a prosince 2006.
Sbírka Lukáš Vrobel
Tarif MHD je nepřestupný. Jednotlivé jízdné (jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu) činí plnocenné 6,- Kč, zlevněné (děti ve věku 6 - 15 let, druhé a další dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 15 let, důchodci od 60 let, účastníci odboje, členové konfederace politických vězňů, držitelé Jánského plakety) 3,- Kč stejně jako dovozné za dětský kočárek, psa a větší zavazadlo. Jízdné je možno hradit v hotovosti nebo čipovou kartou se slevou 10% jízdného. Čipová karta platí na všech linkách DP Ústeckého kraje. Jízdenky jsou tištěny z elektronické pokladny EMtest.
Existují i časové jízdenky. Měsíční občanská (nad 15 let věku) stojí 200,- Kč, měsíční do 15 let věku 100,- Kč a čtvrtletní občanská 580,- Kč. Bezplatně se přepravují jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 15 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P (v případě ZTP-P včetně průvodce a psa) a důchodci starší 70 let (pouze s čipovou kartou dopravce).
Označník zastávky MHD Nákladní AN
Označník zastávky MHD Nákladní AN.
Foto Lukáš Vrobel, 27. října 2004
Zastávky MHD jsou osazeny označníky jednotného provedení bývalé ČSAD BUS Ústí nad Labem s malým kulatým terčem, který byl původně vybaven jen nápisem "zastávka", nad který bylo po vzniku Dopravního podniku Ústeckého kraje umístěno logo nového dopravce. Na některých zastávkách je umístěn štítek s jejich názvem, na jiných ne. Jakékoli další vybavení zastávek (čekárny, lavičky, odpadkové koše) je pouze výjimečné. Jízdní řády jsou shodného provedení s ostatními linkami dopravce, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek, z nichž aktuální je podtržena. Za licenčním číslem linky je místo trasy uvedeno "Městská autobusová doprava ŽATEC linka č." s následujícím jednociferným označením. Jízdní řády se vylepují na plech. Pokud využívají zastávku i regionální linky dopravce, jsou jejich jízdní řády vylepeny na stejném označníku. Ostatní dopravci většinou používají jiné označníky.
Jízdní řád linky 1 MHD Žatec
Jízdní řád linky 1 MHD Žatec.
Foto Lukáš Vrobel, 29. prosince 2006

 

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20