Trolejbusová trať na Střekov otevřena

Trolejbus Škoda 22Tr se otáčí na konečné Střekov, Karla IV
Trolejbus Škoda 22Tr se otáčí na konečné Střekov, Karla IV
Foto Jan Šlehofer, 9. prosince 2007
Za nevlídného počasí byla v Ústí nad Labem v sobotu 9. prosince 2007 slavnostně otevřena nová trolejbusová trať na Střekov. Před desátou hodinou čekal na Mírovém náměstí připraven trolejbus (Škoda 25Tr č. 609). Krátce po desáté se pak vydal s představiteli města, dopravního podniku a dalšími hosty po nové trati na druhý břeh Labe.
Škoda 25Tr ev. č. 609 na Mírovém náměstí před slavnostním otevřením trati
Škoda 25Tr ev. č. 609 na Mírovém náměstí před slavnostním otevřením trati.
Foto Miroslav Klas, 9. prosince 2007
V zastávce Krajský soud proběhlo za účasti přestavitelů města, dopravního podniku a zhotovitelem stavby (firmy Viamont) slavnostní otevření trati. Po krátkých proslovech proběhlo přestřižení pásky a účastníci a další přítomní hosté vyrazili spolu se zájemci z řad veřejnosti na projížďku trolejbusem po nové trati na Střekov.
Slavnostní stříhání pásky v zastávce Krajský soud
Slavnostní stříhání pásky v zastávce Krajský soud.
Foto Miroslav Klas, 9. prosince 2007
Délka nové trolejbusové trati je 5 km. V obou směrech se nachází 17 zastávek, z toho je jedna společná (na konečné v ul. Karla IV.). Trať obsahuje 291 ks stožárů a tři měnírny. Nataženo bylo 21 km trolejového vedení.
Trolejbusová trať na Střekov si vyžádala 216 mil. korun (včetně DPH). Šlo o jednu z největších investičních akcí svého druhu v České republice za posledních několik let. Trať byla postavena ve smluvním termínu za rok a pět měsíců. Výstavba, kterou provedla společnost Viamont DSP a.s., začala 12. června 2006.
Trolejbus Škoda 25Tr č. 609 s hosty dorazil na konečnou Střekov, Karla IV.
Trolejbus Škoda 25Tr č. 609 s hosty dorazil na konečnou Střekov, Karla IV.
Foto Jan Šlehofer, 9. prosince 2007
Na nové konečné Střekov, Karla IV proběhlo ještě otevření nového kruhového objezdu, který slouží i pro otáčení trolejbusové linky. I zde došlo na stříhání pásky. Poté se hosté svezli zpět do zastávky Krajský soud, kde bylo připravené ve stanu malé občerstvení.
Stříhání pásky na kruhovém objezdu na konečné Střekov, Karla IV.
Stříhání pásky na kruhovém objezdu na konečné Střekov, Karla IV.
Foto Jan Šlehofer, 9. prosince 2007
Od dnešního dne začal platit v Ústí nad Labem nový jízdní řád. Na Střekov vyjíždí trolejbusová linka č. 60. Z centra města vede přes starý silniční most kolem soudu. Na kruhovém objezdu u Setuzy odbočí doleva a jede na viadukt spojující Mariánský most a Kamenný vrch. Odtud sjede na Novosedlické náměstí, Šafaříkovo náměstí a skončí u kruhové křižovatky ulic Karla IV a Ke Hradu. Od rána do slavnostního otevření trati byla linka č. 60 obsluhována náhradní autobusovou dopravou. Krátce před jednáctou hodinou již však vyjíždí na Střekov trolejbusy do pravidelného provozu. První den zde byly nasazeny převážně nízkopodlažní vozy Škoda 22Tr a 25Tr.
Spoje linky číslo 60 budou ve špičce v pracovních dnech jezdit každých 7 a 8 minut, dopoledne a v podvečer každých 10 minut. O víkendech pak trolejbus pojede po deseti minutách. V méně využívanou dobu, okolo 21. hodiny, bude k dispozici po dvaceti minutách. Dopravní podnik si nasazením trolejbusů na Střekov slibuje úsporu nákladů z hlediska spotřeby energií (el. energie – nafta) ve výši téměř 1,7 mil. korun ročně.
Trolejbus 15TrM přijíždí do zastávky v Zeleni
Trolejbus 15TrM přijíždí do zastávky V Zeleni.
Foto Jan Šlehofer, 9. Prosince 2007
Samostatnou investiční akcí města Ústí nad Labem byla navazující výstavba kruhového objezdu v ulici Karla IV. a komplexní rekonstrukce vozovky, chodníku a veřejného osvětlení. Součástí akce byla i rekonstrukce stávajících a nových přechodů pro chodce a oprava čtyř zastávek MHD. Všechny stávající i nové přechody pro chodce přes ulici Karla IV. a jeden přechod přes Žukovovu ulici jsou vybaveny samostatným osvětlením přechodů.
V průběhu realizace stavby bylo nutné zvýšit ochranu krytí stávajících inženýrských sítí a jejich provozního zabezpečení. Při odkrytí stávajících konstrukcí se zjistilo, že původní skladba podkladu komunikace, včetně zhutnění, je nedostatečná a bylo nutné tento podklad odtěžit a provést ho tak, aby vyhovoval z hlediska únosnosti provozu trolejbusové trati. Z tohoto důvodu vzniklo navýšení ceny o téměř 1,5 mil. Kč. Celková cena stavby rekonstrukce komunikace Karla IV., která probíhala od začátku května do konce října, si vyžádala 23,5 mil. Kč, včetně DPH.
Trolejbus Škoda 25Tr na konečné Střekov, Karla IV. M. Klas 9. 12. 2007 15TrM přijíždí do zastávky V Zeleni. M. Klas 9. 12. 2007 25Tr č. 604 v zastávce Šafaříkovo náměstí. J. Šlehofer 9. 12. 2007 15TrM č. 564 na Střekově. M. Klas 9. 12. 2007