Trutnov

Město

Krakonošovo náměstí v Trutnově
Krakonošovo náměstí v Trutnově.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Okresní město Trutnov ležící v severovýchodních Čechách v Královéhradeckém kraji na řece Úpě je vstupní branou do východní části Krkonoš. V současné době má přibližně 31 000 obyvatel a funguje zde průmysl textilní, strojírenský, dřevozpracující, kožešnický a potravinářský. V části města Poříčí je v provozu tepelná elektrárna.

Silniční doprava

Autobusové nádraží v Trutnově
Autobusové nádraží v Trutnově.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Trutnovem procházejí silnice 1. třídy číslo I/14 Liberec - Jablonec nad Nisou - Trutnov - Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Třebovice, I/16 Řevničov - Slaný - Velvary - Mělník - Mladá Boleslav - Sobotka - Jičín - Nová Paka - Trutnov - Královec a I/37 Jaroměř - Kuks - Choustníkovo Hradiště - Kocbeře - Trutnov, dále z města vycházejí silnice 2. třídy II/300 Trutnov - Žacléř - Královec a II/301 Trutnov - Police nad Metují.
Většinu provozu regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťuje dopravce Osnado spol. s r.o., dalšími dopravci jsou např. KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí, ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o. a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Autobusové nádraží leží v blízkosti centra města i železniční stanice.

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Trutnov hlavní nádraží
Výpravní budova ŽST Trutnov hlavní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Trutnov je také významnou železniční křižovatkou, a to hned pěti tratí - číslo 032 Jaroměř - Trutnov, 040 Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov, 043 Trutnov - Žacléř, 045 Trutnov - Svoboda nad Úpou a 047 Trutnov - Adršpach - Teplice nad Metují. Všechny tratě jsou pouze jednokolejné a neelektrifikované, po trati 032 jsou vedeny i spěšné vlaky a rychlíky, po trati 040 spěšné vlaky, ostatní tratě využívají pouze vlaky osobní (zastávkové). Na trati do Žacléře je provoz zajišťován pouze mimo pracovní dny. Osobní vlaky na trati do Svobody nad Úpou neprovozují České dráhy, a.s., ale soukromý dopravce VIAMONT a.s.
Kromě stanice Trutnov hlavní nádraží umístěné v blízkosti centra města se na území Trutnova nachází ještě několik železničních stanic a zastávek.

Městská doprava

Historie

Ikarus 280.08 TU 90-38 (v červnu 2003 vyřazený) a Karosa B 941 JCH 59-72
Ikarus 280.08 TU 90-38 (v červnu 2003 vyřazený) a Karosa B 941 JCH 59-72 v zastávce Horská, autobusové nádraží.
Foto Jan Marek, 13. listopadu 2002
Městská hromadná doprava v Trutnově byla od svého vzniku provozována zdejším podnikem ČSAD. Začátkem 80. let ji tvořily pouhé čtyři linky. Spoje páteřní linky 1 se lišily počátečními a konečnými zastávkami, ale jinak byly trasa i interval vcelku jednotné. Zbylým třem linkám nechyběl tradiční "čéésáďácký" nešvar - stav, kdy téměř každý spoj měl originální trasu a o pravidelném intervalu nemohla být ani řeč. V průběhu 80. let vznikly linky 5 a 6, které byly vlastně polovinami trasy linky 1. Později přibyla ještě letní linka 7 do Dolců, kam předtím jezdila rekreační linka, nezahrnutá v MHD. Zatímco tato linka měla vlastní spoje, spoje linky 7 byly jen prodlouženými spoji linky 2. Nejnovější linka 8 do Libče pouze doplňuje příměstskou linku, která tudy projíždí.
Jak bylo běžné i v jiných provozech MHD ČSAD, i v Trutnově bylo a dosud je možné používat příměstské autobusy pro cesty po městě na síťovou jízdenku MHD. Příměstskými spoji běžně jezdí po městě i cestující, kteří síťovou jízdenku nemají, neboť je to v některých případech levnější než MHD. Naopak některé spoje linek MHD v minulosti zajížděly za hranice města. V mimoměstském úseku na těchto spojích neplatil tarif MHD.
Jeden z posledních tří trutnovských Ikarusů- TU 88-72
Jeden z posledních tří trutnovských Ikarusů- TU 88-72 - na točně Horní Staré Město, sídliště. Za povšimnutí stojí rozdílná čísla linek na přední a boční ceduli (navíc linka 5 na tuto točnu ani nejezdí). Vnitřní panel BUSE v tu chvíli ukazoval číslo linky 216...
Foto Jan Marek, 13. listopadu 2002
80. léta přinesla Trutnovu plán vybudování trolejbusové tratě na trase linky 1. Velmi silný provoz byl i na příměstské lince Trutnov - Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou. Tuto trasu obsluhovaly místní i četné dálkové spoje a navíc od nádraží ve Svobodě dále do hor odvážely rekreanty ROH zvláštní autobusy (mj. i Ikarusy, provoz se udržel do začátku 90.let). Proto bylo uvažováno o zavedení trolejbusů z Trutnova až do Pece. Překážkou byl však slabý mimosezónní provoz. Všechny plány ale ukončil pád socialismu.
Karosa B932E JCH 59-71 na lince 6 a Karosa B961E 2H7 8280 na lince 1
Karosa B932E JCH 59-71 na lince 6 a Karosa B961E 2H7 8280 na lince 1 v zastávce Horská, autobusové nádraží.
Foto Jan Přibyl, 31. března 2006
V roce 2002 bylo zrekonstruováno autobusové nádraží a postaven nový most přes Úpu v centru města. Díky tomu bylo umožněno odklonění páteřní trasy MHD tak, aby místo kolem autobusového nádraží jezdila kolem nedalekého nádraží vlakového. Původní zastávka byla blíže centru města, ale bylo žádoucí, aby MHD zastavovala před budovou nádraží. Proto byl zvolen kompromis. Původní zastávky u autobusového nádraží zůstaly zachovány, ale vozy se zde otáčejí na kruhovém objezdu a vracejí asi 100 metrů zpět, aby mohly najet před nádraží ČD a zastavit i tam.

Současný provoz

Karosa Citelis 18M 3H2 1590
Karosa Citelis 18M CNG 3H2 1590 projíždí na lince 1 kruhovým objezdem mezi zastávkami Horská, autobusové nádraží a Horská, Šestidomí.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
V současné době zajišťuje provoz městské hromadné dopravy v Trutnově dopravce OSNADO spol. s r.o., následnická organizace krajského státního (do r. 1988 národního) podniku ČSAD Hradec Králové, dopravního závodu 502 Trutnov. Název dopravce znamená "Osobní a nákladní doprava". Dopravce sídlí na adrese Nádražní 501, Svoboda nad Úpou, v Trutnově má odstavnou plochu v Ječné ulici ve čtvrti Poříčí. Původní dopravní závod v Polské ulici 34 ustoupil v roce 2004 stavbě prodejny potravin LIDL.
Karosa B 941E JCI 06-53
Karosa B 941E JCI 06-53 na lince 1 na nábřeží Úpy u zastávky Železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován na sedmi autobusových linkách označených čísly 1 - 6 a 8. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou uvedeny všechny zastávky a varianty větvení jednotlivých spojů. Konečné (některých nebo všech spojů) jsou vyznačeny tučně.
1

Kalná Voda, Texlen - Horní Staré Město, rozc. Babí - Horní Staré Město, sídliště - Dolní Staré Město, Pramen - Horská, Šestidomí - Horská, aut. nádr. - Železniční stanice - Náchodská - Poříčí, nám. - Poříčí, Porobeton - Poříčí, odb. Lhota - Lhota, škola

2

Horní Staré Město, sídliště - Dolní Staré Město, Pramen - Horská, Šestidomí - Horská, aut. nádr. - Na Struze - Hypernova - Hřbitov - Volanov, prům. zóna - Volanov, otočka MHD - Dolce, otáčka

3

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Horská, aut. nádr. - Železniční stanice - Česká čtvrť - Zimní stadion - Nemocnice - Česká čtvrť - Železniční stanice - Horská, aut. nádr.

4

Horní Staré Město, sídliště - Dolní Staré Město, Pramen - Horská, Šestidomí - Horská, aut. nádr. - Hypernova - Na Struze - Nemocnice - Zimní stadion - Čerp. stanice ARAL - Železniční stanice - Horská, aut. nádr. - Poříčí, nám.

5

Horská, aut. nádr. - Železniční stanice - Náchodská - Poříčí, nám. - Poříčí, odb. Lhota (zpět) - Lhota, škola (zpět)

6

Horská, aut. nádr. - Horská, Šestidomí - Dolní Staré Město, Pramen - Horní Staré Město, sídliště

8

Horská, aut. nádr. - Železniční stanice - Čerp. stanice ARAL - Poříčí, nádr. střed (tam) - Poříčí, nám. - Voletiny, otáčka - Libeč,otáčka

Karosa B 732 3H0 8906
Karosa B 732 3H0 8906 na konečné linky 2 Horská, aut. nádr. Vůz vyrobený v roce 1988 byl do února 2007 v provozu u Dopravního podniku města Brna pod ev. č. 7223.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Nejvýznamnější linka, číslo 1, je v provozu v nejčastěji projížděném úseku Horní Staré Město, sídliště - Poříčí, náměstí v provozu ve špičkách pracovních dnů v intervalech většinou 10, 15 a 20 minut, v dopoledním sedle obvykle 30 minut a večer kolem 90 nebo 120 minut. Mimo pracovní dny je v provozu pouze několik spojů, intervaly mezi nimi jsou obvykle delší než 90 minut. Koncové úseky projíždějí pouze některé spoje. Na konečnou Kalná Voda, Texlen a zpět je veden jediný spoj v pracovní dny před 22. hodinou.
Karosa B 941E JCH 59-72
Karosa B 941E JCH 59-72 odstavená na točně Horní Staré Město, sídliště při přestávce na lince 6.
Foto Jan Přibyl, 31. března 2006
Provoz ostatních linek je natolik složitý a zároveň tak slabý, že o intervalech se vůbec nedá hovořit a intenzitu provozu lze nejlépe vyjádřit počtem spojů za den. Linky mají mnoho variant trasy, kromě zkracování některých spojů o koncové úseky na nich dochází i ke větvení. Ani v pracovní dny až na několik výjimek nejede na žádné lince více než jeden spoj za hodinu. Vyjma linky 8 je provoz zajišťován v omezeném rozsahu i mimo pracovní dny, linky 5 a 6 (zkrácené varianty linky 1) jezdí o víkendu a svátcích častěji než v pracovní dny.

Vozový park

Karosa B 961E 2H7 8280
Karosa B 961E 2H7 8280 na lince 1 v zastávce Poříčí, závod.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Provoz na linkách MHD je zajišťován autobusy městského provedení, a to vozy běžné délky s podlahou v normální úrovni typů Karosa B 732, B 932E, B 952 a B 952E, kloubovými autobusy s podlahou v normální úrovni typů Karosa B 941E a B 961E a kloubovým nízkopodlažním autobusem Karosa Citelis 18M CNG. Kloubové vozy jezdí pouze v pracovní den na hlavní trase (tj. na linkách 1,5 a 6).
V roce 2003 byl ukončen provoz kloubových autobusů Ikarus 280.08 a v roce 2006 provoz jediného kloubového autobusu Karosa B 741. V současnosti jsou nasazovány tyto autobusy:
TypSPZ / RZNátěrPozn.
Vozy běžné délky
Karosa B 7323H0 8906červeno-bílýex DP města Brna ev. č. 7223; digitální orientace (nepoužívají se)
Karosa B 932EJCH 59-71bílý s reklamním polepem-
Karosa B 952JCJ 12-65bílý s reklamním polepem-
Karosa B 952E2H1 6979bílý s reklamním polepem-
Kloubové vozy
Karosa B 941EJCH 59-72bílý s reklamním polepem-
Karosa B 941EJCI 06-53bílý s reklamním polepem-
Karosa B 961E2H2 5015bílý s reklamním polepem-
Karosa B 961E2H7 8280bílýfunkční digitální orientace
Karosa Citelis 18M CNG3H2 1590bílýfunkční digitální orientace; nízkopodlažní vozidlo

Tarif a odbavování

Karosa Citelis 18M 3H2 1590
Karosa Citelis 18M 3H2 1590 na lince 1 u zastávky Horská, Šestidomí.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Rok 2006 byl pro MHD v Trutnově ve znamení změny odbavovacího systému. Již dříve avizovaná událost se uskutečnila 1. dubna 2006. Město Trutnov se vyznačovalo tím, že jako jedno z mála menších měst mělo "pravou" městskou dopravu se vším všudy, to znamená nástup cestujících všemi dveřmi a systém placení jízdného mimo vozidlo (papírové jednorázové jízdenky znehodnocované v elektronických označovačích a klasické papírové předplatní jízdenky). Od počátku dubna 2006 toto ale je minulostí, zavedeny byly bezkontaktní elektronické čipové karty, tzv. Dopravní karty.
Odstavná plocha dopravce OSNADO v Ječné ulici
Odstavná plocha dopravce OSNADO v Ječné ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Přípravy na zavedení nového odbavovacího systému byly započaty již v březnu 2006, kdy od 15. března začal prodej nové Dopravní karty, pro jejíž vydání byla nutná "Žádost o vydání dopravní karty". Prodávala se za zvýhodněnou cenu 100,- Kč. Žádosti o vydání karty byly k dispozici v předprodeji v informační kaceláři OSNADO a ve vozech MHD. Zajímavostí byla rovněž propagace nového systému, ke které sloužil v roce 2005 dodaný kloubový autobus Karosa B 961E 2H7 8280, ve kterém byl již nový odbavovací systém kompletně nainstalován a od 13. března 2006 byl každý den v týdnu od 10.30 do 12.30 odstaven na začátku pěší zóny v Horské ulici v blízkosti autobusového nádraží. Ve voze byl přítomen pracovník společnosti, který zodpovídal dotazy a předváděl nový systém. Pro pokrytí veškerých potřeb pravidelných cestujících jsou vydávány čtyři druhy dopravních karet. Existují Dopravní karta - nepřenosná (na jméno), Dopravní karta - přenosná (neadresná), Dopravní karta ISIC (adresná, určena žákům a studentům) a Zaměstnanecká Dopravní karta (adresná, pro dopravu zaměstnanců). Všechny druhy karet (kromě přenosné) umožňují nahrání jakéhokoliv časového jízdného i hotovosti do elektronické peněženky. Velkou výhodou pro držitele čipových karet je možnost nahrání hotovosti do pěněženky a časových kupónů přímo ve vozidle MHD u řidiče. Odpadá tím nutnost navštívit předprodejní středisko OSNADO.
Jízdenky MHD zakoupené v předprodeji v srpnu 2004 - zleva zlevněná na 1 pásmo za 3,- Kč, plnocenné na 1 a 2 pásma za 7,- a 9,- Kč a dvakrát rub s reklamou.
Sbírka Lukáš Vrobel
Od 1. dubna 2006 byl v autobusech nový odbavovací systém spuštěn a již nebylo možno v přeprodeji a ani u řidiče zakoupit papírové jednotlivé jízdenky. Pro pravidelné cestující, držitele Dopravní karty, se nic zásadního nezměnilo, zůstal zachován nástup všemi dveřmi. Změna nastala pro cestující, kteří nevlastní žádnou z Dopravních karet. Ti totiž musí do vozů nastupovat pouze předními dveřmi a jízdné platí v hotovosti řidiči. Samozřejmostí zůstala dočasná platnost jednotlivých jízdenek, které byly v oběhu ještě do 30. dubna 2006.
Poslední den, kdy bylo možno zakoupit jednotlivé jízdenky, byl ve znamení zmatku a nejistoty cestujících. Na většině míst již docházely, nebo úplně došly základní jízdenky a tak cestující nevěděli, kde je zakoupit. U řidičů byly nějaké jízdenky ještě k dispozici, ale nebylo vyjímkou zaslechnout větu "Teď jsem prodal poslední". Autobusy do poslední chvíle (mimo poslední B 961E) nebyly vybaveny čtečkami karet a dalším zařízením, pouze byla naistalována příprava. Se zavedením čipových karet také začal fungovat elektronický informační panel na nejnovější Karose B 961E, což bylo v Trutnově novinkou.
Plnocenná dvoupásmová jízdenka MHD Trutnov v hodnotě 11,- Kč
Plnocenná dvoupásmová jízdenka MHD Trutnov v hodnotě 11,- Kč vydaná v srpnu 2007.
Sbírka Lukáš Vrobel
Jednotlivé jízdné je nepřestupné a omezené pásmovou platností. Jedno tarifní pásmo je do pěti zastávek od nástupní, druhé pro více zastávek. Jednopásmová jízdenka stojí při platbě v hotovosti 9,- (občanské jízdné) / 5,- (zlevněné jízdné) a dvoupásmová 11,- / 6,- Kč, čipovou kartou se platí ve všech případech o dvě koruny méně.
U časových jízdenek se pásma nerozlišují. Měsíční občanská jízdenka stojí 240,- a čtvrtletní 640,- Kč, měsíční jízdenka pro žáky, studenty a důchodce do 70 let je za 90,- Kč. Bezplatně se přepravují např. děti do zahájení povinné školní docházky, důchodci od 70 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, z toho ZTP-P včetně průvodce a psa, nebo poslanci a senátoři Parlamentu ČR.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Náchodská a Horská, Šestidomí.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Zastávky MHD jsou osazeny dvěma typy označníků - starší je kulatý dvoutyčový provedení "ČSAD", s kulatým terčem "OSNADO zastávka" (s rovnou spodní hranou a nad ní s uvedením názvu zastávky). Konstrukce označníku je natřena červeně, pokud však zastávku využívají i autobusové linky mimo MHD, je polovina konstrukce červená a polovina žlutá. Novější označníky (osazované od roku 2006) jsou jednotyčového městského provedení s hranatým modře orámovaným terčem s vyobrazením autobusu a pod ním s deskou s logem dopravce, názvem zastávky a umístěním čísel zastavujících linek (bíle v červeně vyplněných kruzích). Jízdní řády jsou na obou typech označníků vylepeny na plechu. Pokud zastávky využívají společně s linkami MHD další autobusové linky, jsou jejich jízdní řády vylepeny na tomtéž označníku.
Jízdní řád linky MHD číslo 1
Jízdní řád linky MHD číslo 1.
Foto Lukáš Vrobel, 8. srpna 2007
Jízdní řády MHD jsou shodného provedení s regionální autobusovou dopravou, v záhlaví je však před trasou linky místo licenčního čísla uvedeno "x MHD Trutnov" ("x" je jednociferné označení linky) a papír není bílý, ale žlutý. V jízdních řádech není uvedena kilometráž, která nemá z hlediska tarifu význam.

Závěrem

Karosa B961E 2H7 8280
Karosa B961E 2H7 8280 se stala prvním vozidlem trutnovské MHD vybaveným digitálními orientacemi. Na snímku ze zastávky Horská, aut. nádr. ale autobus jede s klasickými cedulemi.
Foto Jan Přibyl, 31. března 2006
Městská doprava v Trutnově se v letech 2005 - 2007 stala moderním prostředkem pro cestující, kteří jí denně využívají. Byl zaveden systém odbavování, který se v dnešní době stále více prosazuje i ve větších městech. Bylo spuštěno akustické hlášení zastávek pomocí systému GPS, vozový park omladila v roce 2005 nová Karosa B961E, která přinesla novinku v podobě elektronických informačních panelů, a v roce 2006 první nízkopodlažní autobus MHD a zároveň první městský autobus s pohonem stlačeným zemním plynem (CNG) - vůz Karosa Citelis 18M. Začalo osazování nového, výraznějšího typu zastávkového označníku. Městská doprava se tak v tomto městě snaží konkurovat individuální. Ve výhledu jsou další investice do rozvoje a zlepšení systému MHD. Doufejme, že se inovace v MHD v Trutnově osvědčí a povedou jen ke spokojenosti cestujících současných i nových.
Problémem Trutnova je, že kolem centra města je několik čtvrtí, které jsou moc blízko na to, aby si zasloužily vlastní plnohodnotné linky MHD, ale dost daleko na to, aby sem všichni obyvatelé chodili z centra pěšky. Dosud je problém řešen tak, že do těchto oblastí MHD jezdí, ale jen několikrát za den. Díky tomu má trutnovská městská doprava potenciál přitáhnout nové cestující zpřehledněním provozu a zkrácením intervalů, s čímž by souviselo nahrazení kloubových vozů linek 1, 5 a 6 klasickými a klasických autobusů na ostatních linkách autobusy malými. Vše je samozřejmě otázkou peněz, je však jisté, že by to byla dobrá investice.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20