Teplice - Trolejbusy na pranýři?

Teplice jsou jedním z měst, které se může pyšnit trolejbusy. Ty jsou nedílnou součástí městské veřejné dopravy a zajišťují nemalou část jejích výkonů. Ani to bohužel nezabránilo tomu, aby se v roce 2004 neobjevovaly informace o tom, že by měly být zrušeny...
Škoda 14Tr na Masarykově ulici v Trnovanech
Škoda 14Tr na Masarykově ulici v Trnovanech.
Foto Damir Holas (2003)
A proč? Jsou údajně drahé a ani s tou ekologií to prý zas není tak žhavé. Vždyť tepelné elektrárny spalují uhlí a nové autobusy mají úžasné moderní spalovací motory, které jsou v souladu s přísnými emisními normami EURO. Zkusme se na tyto argumenty nyní podívat blíže. Trolejbusy asi poněkud dražší jsou, což vyplývá z toho, že jsou závislé na trolejovém vedení, takže do nákladů na ujetý kilometr se promítnou i peníze nutné např. na jeho údržbu. Ale náklady lze snížit náležitým využíváním tratí, což znamená, že v ulicích, kde je zavěšeno trolejové vedení, by měly jezdit hlavně trolejbusy - souběh s autobusovými linkami je nežádoucí. Také to znamená nutnost plánovat trolejbusové tratě opravdu koncepčně, aby obsluhovaly hlavní přepravní směry.
Trolejbus navíc není jen dopravní prostředek, ale i součást koloritu města. Pokud si prohlédneme starší pohledy z měst s tramvajovou či trolejbusovou dopravou, najdeme na řadě záběrů přímo tato vozidla, nebo aspoň koleje či trolejové vedení. Elektrická MHD je prostě něco, čím se města chlubila a na co by měla být pyšná i dnes. Teplice jsou navíc i cílem turistů či lázeňských hostů, kteří preferují čistý vzduch.
Když jsme nakousli otázku čistého vzduchu, můžeme plynule přejít k ekologii provozu trolejbusů, kterou jejich kritici rádi a často napadají. Trolejbus jezdí na elektřinu, což je čistší pohon, než nafta (event. zemní plyn) u autobusů. Je sice pravda, že většina elektřiny u nás se zatím vyrábí v tepelných elektrárnách, které spalují uhlí a z ekologického hlediska jsou tedy nevhodné, ale existují i elektrárny vodní či větrné. Zkrátka v každém případě je trolejbus ekologicky výhodnější, než jakýkoli moderní autobus na naftu či zemní plyn.
Různé autobusy se od sebe liší, leč spalovací motor a výfuk mají všechny...
Různé autobusy se od sebe liší, leč spalovací motor a výfuk mají všechny...
Foto Damir Holas (2003)
A ještě jeden argument pro trolejbusy. V listopadu 2004 uběhlo 15 let od převratu, který způsobil zásadní přelom v našich dějinách a ukončil čtyřicetiletou vládu komunistické strany. Tenkrát ale nešlo jen o politiku, jak připomněl i článek v Děčínském deníku. Zde je úryvek:
Děčínský deník, 18. 11. 2004

Sametová revoluce začala v Teplicích

"Čtvrtá hodina odpolední se stala pro Teplice příznačnou. Právě tehdy začínaly 11., 12. a 13. listopadu roku 1989 ekologické demonstrace za čistý vzduch, které o pár dní později přerostly v celorepublikovou revoluci, jež dostala přízvisko sametová. Rok poté, 12.listopadu ve stejnou dobu, se na náměstí Svobody sešlo na tři tisíce lidí, kteří tleskali písni Jaroslava Hutky a Vladimíra Mišíka. Nad Teplicemi se stále snášela mlha prosycená smogem. Tehdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan tu citoval z vládního usnesení, jímž byl 2.listopadu 1990 schválen "Soubor opatření k ozdravění životního prostředí v Severočeském kraji". Netrpělivým lidem tehdy vysvětloval tajemník výboru pro životní prostředí Lubomír Voleník, že čtyřicetiletou devastaci krajiny a zdraví lidí nelze zázrakem změnit ze dne na den ani z roku na rok."

O pár let později byla v centru města na Benešově náměstí odhalena i pamětní deska, která má tyto události připomínat. Při jejím odhalení se senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera (ODS) vyjádřil takto (opět citace z výše uvedeného článku): "Vše začalo ekologií, avšak nešlo jen o ni. V Teplicích Sametová revoluce začala."
Ve světle těchto poznatků se zdá, že problém trolejbusů nebude jen v ekonomice provozu nebo údajně ohyzdných trolejích, které degradují historické části města. Možná je to i v lidech. Jak si jinak vysvětlit, že v zemi, kde se na podzim 1989 cinkalo klíči, dnes povážlivě rostou preference komunistů? Paralela s teplickými trolejbusy je snad čtenáři zřejmá - v 90. letech byly dobré, aby pomohly snížit ekologickou zátěž regionu, leč uběhlo pár roků a z kdysi preferovaného druhu městské dopravy se v očích některých stalo cosi druhořadého s nejistou budoucností. Velice trefný je v tomto případě i výrok boha Peruna z Borovského díla "Křest svatého Vladimíra": "Tak to chodí na tom světě, každého dne jinak. Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák." Jen doufejme, že další osud teplických trolejbusů se nebude shodovat s dalším dějem této skladby, neb v ní byl Perun za to, že odmítl carovi zahřmít na jeho svátek, odsouzen k smrti a následně je vyhlášen konkurz na nového boha. Ten se ovšem zvrhne v totální chaos...
I na trolejbusových linkách se sem tam objeví neelektrická Karosa
I na trolejbusových linkách se sem tam objeví neelektrická Karosa.
Foto Jaroslav Rak
Také by bylo dobré se trochu poohlédnout do minulosti teplické městské dopravy. V 50. letech byla velmi nákladně rekonstruována městská tramvajová trať, aby byla vzápětí po dokončení rekonstrukce zrušena. Úvahy o likvidaci trolejbusů tak trochu minulost teplické městské dopravy připomínaly - v 90. letech 20. století byly za velké peníze uskutečněny rozsáhlé stavební akce (výstavba trati v Jateční ulici, obnova trolejbusového provozu do lázeňského Šanova, významné tratě na Šanov II či Novou Ves...).
Tyto vozy již bohužel starší teplické 'kloubáky' nenahradí. Škoda Ostrov totiž dovyráběla...
Tyto vozy již bohužel starší teplické "kloubáky" nenahradí. Škoda Ostrov totiž dovyráběla... Ilustrační foto z Ústí nad Labem.
Foto Damir Holas
Otázka perspektiv teplické trolejbusové dopravy se dostala i na stránky novin:
MF Dnes, 21. 6. 2004

Teplice - co bude s trolejbusy?

Trolejbusy jezdí v Teplicích od roku 1952, ale pokud se naplní vize vedení města, v období 2007/2008 bude jejich provoz zrušen. Skutečně se trolejbus vydá stejnou cestou jako teplická tramvajová síť, která byla zlikvidována v roce 1959? Doufejme, že ne. Trolejbus je k životnímu prostředí daleko šetrnější (nemá výfuk, ze kterého by mohl vypouštět exhalace jako autobus), což je v průmyslových severních Čechách velká výhoda, a Teplice jsou navíc známé jako lázně, takže kvalitní ovzduší je zde podmínkou. Trolejbusy mají také velký městotvorný efekt - trolejové vedení je jakýmsi reklamním prvkem, který propaguje městskou hromadnou dopravu a může motivovat potenciální zákazníky k jejímu častějšímu využití. Nelze rovněž opomenout velké finanční dotace do teplického trolejbusového systému v devadesátých letech ve výši kolem 258 milionů korun, na kterých se podílelo město a Státní fond životního prostředí České republiky. Trolejbus má řadu výhod, kvůli kterým by rozhodně měl v Teplicích zůstat. Budoucnost městské hromadné dopravy tedy rozhodně není v rušení trolejbusů, ale naopak v optimalizaci jejich provozu, která by kromě nákupu nových vozů měla zahrnovat i úpravy sítě takovým způsobem, aby trolejbusy zajišťovaly hlavní a nejzatíženější přepravní proudy MHD ve městě.

Damir Holas, Společnost pro veřejnou dopravu
MF Dnes 21. 6. 2004

Přečetl jsem si minulý týden v severočeské příloze MF DNES zprávu, že Teplice hodlají zrušit trolejbusy. Je to pro mě neuvěřitelná, šokující zpráva, o které nevím, co si mám myslet - to, zda se naši páni radní zbláznili, a nebo zda je v tom nějaká kulišárna. To, že ekologie stojí peníze, je všeobecně známo, a trolejbus je nejekologičtější vozidlo do měst, jaké může existovat. Opravdu nerozumím tomu, proč by se jich měly Teplice zbavovat, zejména poté, co v uplynulých letech vynaložily mnoho peněz na výstavbu trolejbusových linek. V Hradci Králové mají již mnoho moderních nízkopodlažních trolejbusů a některé z nich mají dokonce malý naftový motor, takže mohou zajíždět do okolních vesnic a ušetřit tím peníze za trolejbusové vedení a za autobusy a ulehčit ještě přírodě. Proč nemáme takové trolejbusy i v Teplicích? To je myslím cesta, jak ušetřit a nerušit něco, co stálo takové peníze. Dříve jezdily v Teplicích tramvaje, teď trolejbusy, a za pár let mi má čoudit pod oknem autobus? Pěkně děkuji, pane primátore, o něco takového rozhodně nestojím.

Jaroslav Veselý, Teplice
Děčínský deník, 28. 8. 2004

Trolejbusy z Teplic jen tak nezmizí

Teplice - Osudem trolejbusové dopravy na území lázeňského města se hodlají zabývat radní v Teplicích, protože se objevily diskuze na téma, zda je levnější trolejbusová nebo autobusová doprava. Dopravní podnik připravuje v současné době materiály o této problematice. Jakékoliv spekulace o konci trolejbusů v Teplicích označil za předčasné primátor města Jaroslav Kubera. "To se nedá tak rychle rozhodnout. Jako že bychom řekli, do konce roku trolejbusy a pak už pouze autobus", zmínil primátor. Trolejbusová doprava zůstane v Teplicích ještě minimálně tři roky. Jak to bude dál, zatím nikdo neví. "Máme v podniku stanovený plán na postupné vyřazování trolejbusů do konce roku 2007. Stávající vozidla jsou provozuschopná", řekl včera Ota Šnajdr, vedoucí odborů Dopravního podniku Teplice s.r.o. Připomněl, že není vyloučená finanční pomoc z nějakého evropského ekologického fondu. I podle Petra Bendy, náměstka primátora Teplic, nejdou trolejbusy v Teplicích zrušit ze dne na den. "Je třeba s rozumem uvážit všechna pro a proti", konstatoval včera Benda. Jan Gaisler, jednatel teplického dopravního podniku, řekl, že v současné době se zpracovávají materiály pro jednání rady města Teplice o této problematice. "Pokud jde o budoucnost trolejbusové dopravy, žádné rozhodnutí dosud nepadlo", podotkl jednatel DP Teplice. Lidé si na trolejbusy v Teplicích zvykli. Navíc jsou zde prakticky nové tratě včetně vedení, do kterých se vložily miliony. "Trolejbus není pouze dopravní prostředek, ale součást koloritu města. V každém případě je ekologicky výhodnější než jakýkoli moderní autobus na naftu či zemní plyn. Proto by si odpovědní činitelé v Teplicích měli uvědomit, že trolejbus není jen pouhý autobus s klacky na střeše, ale významná součást jejich města, která jej odlišuje od ostatních sídel a posouvá je na vyšší úroveň", míní Damir Holas ze Společnosti pro veřejnou dopravu.

Petr Málek
MF Dnes, 4.9.2004

Konec trolejbusů v Teplicích?

Je 1. 1. 2008. Poslední trolejbus v Teplicích zajíždí do vozovny. Už nikdy žádný nevyjede. Utopie? Ne. V době, kdy světové ceny ropy letí neustále nahoru, ve světě, ale i v Čechách se investují nemalé částky do rozvoje elektrické trakce, se politici v Teplicích rozhodli trolejbusy zrušit. Je velice jednoduché argumentovat většími pořizovacími cenami trolejbusů či náklady na údržbu vedení, které u autobusů odpadají. Jenže trolejbusy mají vyšší životnost než autobusy a do lázeňského města se i lépe hodí. Jak lázeňský host ocení řvoucí autobus, který ho zavalí oblakem zplodin? Je toto rekonvalescence? A co obyčejní obyvatelé města, uvítají hlučný a smradlavý provoz autobusů přes hlavní teplické náměstí, nebo dají přednost tichým a ekologickým trolejbusům? V devadesátých letech dostaly Teplice velkou dotaci na rekonstrukci a rozvoj trolejbusové sítě. Po pěti letech zastupitelé rozhodnou o zrušení trolejbusů. Celá dotace, po níž se může město pyšnit jednou z nejmodernějších trolejových sítí v ČR, přijde vniveč. V tuto chvíli záleží, jak se k věci postaví tepličtí obyvatelé. Stojí nyní na rozcestí: podpoří rušení trolejbusů v lázeňském městě svou nečinností, nebo dají představitelům radnice jasně najevo, že jim osud jejich města není lhostejný?
Vít Čepický a Petr Ježek
Děčínský deník, 16.9.2004

Provoz trolejbusů je ekonomicky náročný

Informace o možném zrušení trolejbusové dopravy na území města Teplice vzbudily mezi veřejností velký rozruch. Primátor Teplic Jaroslav Kubera před časem potvrdil, že se tepličtí radní osudem trolejbusů zabývají. Jakékoli spekulace však označil za předčasné. "Taková věc se nedá rozhodnout narychlo", řekl. Někteří odborníci se však domnívají, že se představitelé města pouze snaží vzbudit zdání klidu. "Teplický trolejbusový provoz dlouhodobě stagnuje. Při obnově vozového parku se upřednostňují autobusy, i nejnovější trolejbusy jezdí už skoro 10 let", reagoval Damir Holas ze Společnosti pro veřejnou dopravu. Zarážející je podle něj i skutečnost, že vedení města vůbec uvažuje o tom, zda by se ekologicky šetrné trolejbusy měly zachovat či ne. Pro udržení trolejbusové dopravy prý hovoří hned tři významné důvody. "Teplice leží v průmyslových severních Čechách, zakládají si na svých lázních a nedávná výstavba nových trolejbusových tratí rozhodně nebyla zdarma", argumentuje Holas. Tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak prohlásil, že je nejprve třeba zvážit všechna pro a proti. Rozhodně ale odmítá tvrzení, že by měly trolejbusy z teplických ulic zmizet. "Provoz trolejbusů je mnohem dražší,než autobusová doprava, takže se o městské hromadné dopravě jednat bude. Může však dojít pouze k omezení některých tras, ne ke zrušení trolejbusové dopravy", dodal. Tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak si myslí, že není dobré hyzdit trolejemi některé historické části města. Ekologické hledisko je ale nepřehlédnutelné. "Autobusy představují pro města mnohem významnější zdroje znečištění než trolejbusy", podotkl ekolog Jan Dostál.

Lenka Zlatníková

A po roce se vrátila naděje (2005)

Deník Mostecka, 25.6.2005

Trolejbusy z Teplic prozatím nezmizí

Teplice - Trolejbusy v teplické MHD nekončí. Shodli se na tom včera na jednání zastupitelé Teplic, kteří o tom mohou rozhodnout. K dispozici měli podklady o trolejbusové dopravě, které připravili pracovníci dopravního podniku, včetně zhodnocení nynějšího stavu a perspektivy s vyčíslením nákladů. Primátor Teplic Jaroslav Kubera s předstihem již včera konstatoval, že do rozpočtu pro rok 2006 bude zařazena nemalá částka na MHD. Nekonkretizoval ji ale. Zastupitelé se shodli v tom, že by bylo i finančně náročné zlikvidovat stávající trolejové vedení včetně sloupů. Náměstek primátora Pavel Šustáček včera uvedl, že trolejbusová doprava v Teplicích vhodně doplňuje autobusové linky. "Zvláště, co se týká značné členitosti terénu města a optimálního využití kapacity vozidla. Trolejbusy jsou výhodnější pro okrajové oblasti s velkým stoupáním," zmínil v komentáři k předloženého návrhu. Jde především o sídlištní lokality města.

(pm)
Jak je tedy vidět, úvahy o tom, že autobusy převezmou vládu nad městskou dopravou v Teplicích, zůstaly jen úvahami a trolejbusy zřejmě vydrží i do budoucna. Věřme tedy, že i naše děti budou teplické trolejbusy znát nikoli z historických pohlednic či vyprávění svých dědů, ale ze skutečného, každodenního provozu. Tento doslov se může zdát jako zbytečná planá fráze, nicméně jak ukazují zkušenosti od našich východních sousedů z Banské Bystrice, ďábel nikdy nespí...

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20