Spřažené trolejbusy - "scepky"

V době, kdy Škoda Ostrov neměla ve výrobním programu kloubový trolejbus (10Tr zůstal na papíře), se hledala alternativní náhrada. Výrobcem byl také prověřován návrh na spřahování dvou trolejbusů 9Tr v soupravu, kdy byly trolejbusy spojeny soustavou elektrických propojek a táhel od řízení v předním voze. Takto upravené devítky se měly vyrábět jako typ 12Tr, ale k výrobě nikdy nedošlo. Nicméně v bývalém SSSR se spřahování devítek do scepek běžně provádělo - např. v Kyjevě a Sevastopolu (zde do roku 1989). Scepkování trolejbusů sovětské provenience je však v zemích bývalého SSSR dodnes docela běžné - např. v Chersonu či v Oděse. Běžně jsou k tomu využívány trolejbusy ZIU 9.
Spřažené trolejbusy 9Tr nazývané 'scepky'
Spřažené trolejbusy 9Tr nazývané 'scepky'.
Spřažené trolejbusy 9Tr nazývané 'scepky'
Spřažené trolejbusy 9Tr nazývané 'scepky'.
Spřažené trolejbusy 9Tr nazývané 'scepky'
Spřažené trolejbusy 9Tr nazývané 'scepky'.
Experimentální spřažení dvou trolejbusů 14Tr v Ostrově nad Ohří
Experimentální spřažení dvou trolejbusů 14Tr v Ostrově nad Ohří.
Sbírka BoBo

Vyhledávání