Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Žilinské trolejbusy

Nový žilinský trolejbus vychádza z výrobnej haly podniku Škoda Ostrov
Nový žilinský trolejbus vychádza z výrobnej haly podniku Škoda Ostrov
Foto Juraj Popluhár ( február 1994)
Keď sa v r. 1988 v začiatkoch budovania sídliska Hájik osadzovali na novej hlavnej komunikácii trakčné trolejbusové stĺpy, mnohí si ťukali po čele. Trolejbusy? A v Žiline? Napriek zavedeniu tzv. Autobusovej verzii trolejbusovej dopravy (AVTD) od 3. 7. 1988 sa o trolejbusoch začalo hovoriť až pred komunálnymi voľbami na jeseň 1990, keď ich mala vo volebnom programe väčšina strán. Ľady sa skutočne pohli až po nástupe nového primátora Ing. Jána Slotu a nového vedenia mesta i poslaneckého zboru, keď sa po mnohých diskusiách a polemikách začalo budovať v júni 1992 v priestore pod novým cintorínom trolejbusové depo. Súbežne začali práce na dvoch meniarňach a prvej trase z depa cez centrum mesta na Vlčince. Dopravný podnik mesta Žiliny, obnovený po predchádzajúcich rokoch činnosti 1949-1962, prevzal 1. 11. 1993 prevádzku autobusovej časti MHD od SAD a prípravou pracovníkov chystal prevádzku trolejbusovej dopravy o i prípravou vodičov trolejbusov v Autoškole v B. Bystrici a postupne preberal 3 dodávky 29 trolejbusov zo Škoda Ostrov, zakúpených mestom Žilina. V dejinách Žiliny nastal 17. 11. 1994 významný deň, keď prvé trolejbusy v histórii začali slúžiť Žilinčanom a návštevníkom nášho krásneho, aj ďalšími aktivitami vynoveného mesta.
  Trolejbusy na obratisku Fatranská sú prevádzkované už na predĺžených linkách č. 4 a 5
Trolejbusy na obratisku Fatranská sú prevádzkované už na predĺžených linkách č. 4 a 5
Foto Juraj Popluhár (1998)
Mesto Žilina pokračovalo aj v ďalších rokoch z vlastných zdrojov na investičných prácach zahŕňajúcich tretiu napájaciu meniareň a trasy na sídlisko Solinky a okolo plavárne na Vlčince, ktoré boli otvorené 1. júla 1996, už ako nové trolejbusové linky č. 4 a 5.
Okamžite začali práce na ďalších dvoch úsekoch: kratší zahrňoval trať z Vlčincov II na konečnú, vrátane nového obratiska trolejbusov pod VÚD, dlhší pripravoval ekologizáciu Bôrika. Na tejto trase boli po prvýkrát namiesto oceľových použité železobetónové trakčné stožiare, ktoré okrem minimálnej údržby (nátery) aj po optickej stránke lepšie zapadli do uličného prostredia. Slávnostné otvorenie obratiska Vlčince vykonal primátor 7. februára 1998, pri novej trolejbusovej linke č. 3 na Solinkách sa na slávnostnom otvorení zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a verejných prác. Na „trojkách“ začalo jazdiť 8 nových kĺbových trolejbusov modernizovanej verzie a v nových „žilinských“ farbách objednaných mestom v rokoch 1996 a 1997.
Dopravný podnik Žilina a Autoškola SAD B.Bystrica pripravujú nových vodičov trolejbusov
Dopravný podnik Žilina a Autoškola SAD B.Bystrica pripravujú nových vodičov trolejbusov
Foto Juraj Popluhár (1993)
Roky 1996 - 1999 boli obdobím aj ďalších investícií do infraštruktúry MHD v Žiline. Všetky vozidlá boli vybavené palubnými počítačmi, ktoré okrem monitorovania prevádzky znamenali aj úsporu nákladov a zabezpečili prevenciu porúch alebo ich následnú diagnostiku. Tarifný systém bol vybavený označovačmi na papierové cestovné lístky a čipové karty a bol zavedený pre cestujúceho spravodlivejší platobný systém odvíjajúci sa od počtu precestovaných zastávok. Všetky vozidlá boli v ďalšom období po etapách vybavené najmodernejšími americkými digitálnymi rádiostanicami (vysielačkami) a MHD v Žiline začala byť aj nezávislými odborníkmi hodnotená akojedna z najmodernejších a najprogresívnejších na Slovensku. Ďalší rozvoj ekologickej trolejbusovej dopravy v našom meste sa uskutočnil v r. 2001, keď bola vybudovaná síce pomerne krátka, ale konštrukčným a estetickým riešením aj najmodernejšia trať k obchodnému centru Carrefour. Umožnila zaviesť novú trolejbusovú linku č. 8, ktorú primátor mesta slávnostne otvoril 15. novembra 2001.
 Primátor mesta Žiliny Ing. Ján Slota prestriháva pásku novej trolejbusovej linky č. 8
Primátor mesta Žiliny Ing. Ján Slota prestriháva pásku novej trolejbusovej linky č. 8
Foto Juraj Popluhár (15. november 2001)
No a prišiel čas, aby sa aj „historické“ trakčné stožiare na Hájiku dočkali svojho využitia. Posledné 3 roky mesto investovalo ďalšie prostriedky do budovania vyše 3,5 km úseku zo Závodskej cesty cez Závodie, Hôreckú a Mateja Bela. K čiastočnému zdržaniu došlo odkladaním veľakrát plánovanej štátnej investície na rekonštrukciu Hôreckej cesty. Mesto zatiaľ budovalo trasu cez samotné Závodie a na Hájiku, kde bolo nutné vybudovať novú trolejbusovú zastávku Mateja Bela pre obyvateľov južnej časti budujúceho sa sídliska a rozšíriť obratisko na konečnej. Dvoma dodávkami 3 + 3 kĺbových trolejbusov vybavenými novým informačným systémom je aj vozidlový park pripravený slúžiť najmladšiemu žilinskému sídlisku.
 Otvorenie najnovšej trate na sídlisko Hájik s novými trolejbusovými linkami č. 6, 7 a 16
Otvorenie najnovšej trate na sídlisko Hájik s novými trolejbusovými linkami č. 6, 7 a 16
Foto Juraj Popluhár (15. november 2002)
V piatok 15. novembra 2002, teda presne rok po otvorení „osmičky“, sa o 10. hodine pohli novučké žltozelené tátoše už aj s Hájičanmi zo zastávky Stodolova, len čo primátor prestrihol zelenú pásku. Sprevádzkoval takto ďalšie tri nové trolejbusové linky - 6, 7 a 16. „Bonusom“ mesta pre svojich obyvateľov bola preprava na týchto linkách a v nových trolejbusoch v tento deň zdarma. Ako prídavok bolo otvorenie aj novej trolejbusovej zastávky Mateja Bela. Obrovské dielo je teda tu. Dielo Žiliny pre svojich Žilinčanov, ku ktorému veľkou časťou prispeli aj ďalšie organizácie. Projektanti z bratislavskej firmy Deltes, investori z Mestského investorského útvaru, montážnici z firmy Elza Žilina, cestári zo Žilinských komunikácií a množstvo ďalších dodávateľských firiem. Zabudnúť nemožno ani na Dopravný podnik mesta Žiliny, jeho autoškolu, prevádzkových technikov a samotných vodičov.
Na ôsmich trolejbusových linkách majú cestujúci k dispozícii 43 trolejbusov. Ráno ich do ulíc vybehne voči autobusom presne 1:1. Ročne sa v budúcnosti predpokladá až do 60 % kilometrických výkonov a vyše 60 % prepravených cestujúcich.
  Prvá historická (skúšobná) jazda po novej trati na sídlisko Hájik
Prvá historická (skúšobná) jazda po novej trati na sídlisko Hájik
Foto Juraj Popluhár (6. november 2001)
Mesto má v rozvoji MHD plány i do ďalších rokov. Nová uvažovaná trolejbusová trasa medzi Solinkami a Vlčincami umožní zaviesť toľko očakávanú okružnú linku, ktorá výrazne skráti dobu cestovania a naviac sa zlacní cestovné, pretože trasa je do 5 zastávok. Uvažuje sa tiež s predĺžením l.č. 1 od trolejbusového depa až po nový cintorín. Po dobudovaní diaľničného privádzača okolo Soliniek je stále otvorená otázka trolejbusovej linky č. 2 do Bytčice a vo výhľade sa myslí aj na novú trasu zo Závodia do Bánovej.
Je malým zázrakom, že nový trolejbusový systém za viac ako 800 miliónov korún, ktorý sa v iných mestách budoval mnohé desaťročia, sa v Žiline postavil bez dvoch dní za 8 rokov (17. 11. 1994 - 15. 11. 2002). Žilina sa takto zaradila medzi mnohé svetové dopravne vyspelé „trolejbusové“ mestá, ako sú Ženeva, Seattle, San Francisco, Lyon, Neapol, Budapešť, Atény, Sao Paulo, Innsbruck, Arnhem, Prešov, ako aj desiatky a desiatky ďalších väčších i menších miest po celom svete i na Slovensku.
 Čierna chvíľa - deštrukcia železobetónového stĺpu po náraze Aviou (15. máj 1998)  Prvý trolejbus prechádza cez novú okružnú križovatku na ul. Vysokoškolákov (2001) Ťažký ťahač Tatra 815 prepravuje trolejbusy do depa v Závodí

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20