Roudnice nad Labem

Město

Pohled přes Labe na Roudnici nad Labem s dominantou zámku
Pohled přes Labe na Roudnici nad Labem s dominantou zámku.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Roudnice nad Labem je městem v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice, v Dolnooharské tabuli na levém břehu Labe. V současné době má zhruba 13 000 obyvatel a funguje průmysl strojírenský, chemický, sklářský a potravinářský.
Město má dochováno historické centrum s několika významnými památkami, kterému dominanuje zámek postavený na místě původního hradu na konci 17. století. Dnes je využíván armádou.

Silniční doprava

Autobusové nádraží na Karlově náměstí
Autobusové nádraží na Karlově náměstí s Karosou C 734 ČSAD Střední Čechy.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Na jihozápadě obchází Roudnici nad Labem dálnice D8, úsek Praha - Lovosice západ. S ní souběžná silnice dříve 1. třídy I/8 byla po otevření dálnice přeznačena na 2. třídu II/608 (Praha - Lovosice, pokračuje jako I/8 Lovosice - Velemín - Teplice - Dubí - Cínovec). Přímo městem procházejí silnice 2. třídy II/240 Praha-Dejvice - Horoměřice - Kralupy nad Vltavou - Velvary - Roudnice nad Labem - Polepy - Liběšice - Benešov nad Ploučnicí a II/246 Mělník - Roudnice nad Labem - Libochovice - Louny.
Jeden z autobusů ČSAD Slaný Mercedes-Benz O 405N ojetých z Německa - 6A8 1381
Jeden z autobusů ČSAD Slaný Mercedes-Benz O 405N ojetých z Německa - 6A8 1381 - na lince do Litoměřic.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
V minulosti zajišťoval naprostou většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Roudnici nad Labem a okolí Dopravní podnik Ústeckého kraje a jeho předchůdci. Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den nebo několik dní v roce, aby na tyto linky zůstala v platnosti licence. Ve výběrovém řízení byli vybráni pro zajišťování základní dopravní obslužnosti noví provozovatelé, takže současnými nejvýznamnějšími dopravci jsou ČSAD Slaný a ČSAD Střední Čechy. Z dalších dopravců stojí za zmínku Květoslav Jirásek - CARBUS, jehož provozu se výběrové řízení nedotklo.
SOR B 10.5 CNG 4A4 6803 na lince MHD
SOR B 10.5 CNG 4A4 6803 na lince MHD v zastávce Autobusové nádraží pod dominantou zámku.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Autobusy zajišťují přímé spojení například s Prahou nebo bývalým okresním městem Litoměřicemi. Na regionálních linkách do Litoměřic provozuje DP Ústeckého kraje autobusy SOR B 10.5 CNG, které na ně přejíždějí z linek MHD Litoměřice za účelem doplňování paliva v roudnické provozovně, v Litoměřicích se totiž plnička CNG nenachází.
ČSAD Slaný zajišťuje provoz regionální dopravy v Ústeckém kraji větším počtem autobusů typů Mercedes-Benz O 405, O 405N a O 407 dovezených ojetých z Německa. Vozy typu O 405 a O 405N jsou vybaveny automatickými převodovkami, autobusy O 405N jsou nízkopodlažní. Bohužel snaha o nasazování ekologicky šetrných plynových autobusů byla nástupem nových dopravců zmařena.

Železniční doprava

Pohled na staniční budovu ŽST Roudnice nad Labem
Pohled na staniční budovu ŽST Roudnice nad Labem z Poděbradovy ulice.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Do Roudnice nad Labem vedou dvě železniční tratě, 090 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín a 096 Roudnice nad Labem - Zlonín. Trať 090 je součástí dvou tranzitních železničních koridorů, a to prvního (Berlín - Ústí nad Labem - Praha - Pardubice - Brno - Břeclav - Vídeň) a čtvrtého (Berlín - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice - Linec), je dvoukolejná a elektrizovaná. Jsou po ní vedeny vlaky téměř všech kategorií. EC vlaky v Roudnici nezastavují, stejně jako rychlíky trasované z Ústí nad Labem dále na Chomutov a Cheb. Zastavují zde pouze rychlíky a spěšné vlaky směrované do Děčína, resp. pouze do Ústí nad Labem.
Trať 096 je jednokolejná a neelektrifikovaná. Jsou po ní vedeny jen osobní (zastávkové) vlaky, ve kterých je zaveden specifický způsob odbavování cestujících s nástupem pouze předními dveřmi.
Železnice zajišťuje přímé spojení s Prahou i krajským městem Ústím nad Labem.
Železniční stanice Roudnice nad Labem
Železniční stanice Roudnice nad Labem s elektrickými jednotkami zleva řady 460 a 471.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006

Městská hromadná doprava

SOR B 10.5 CNG 2U5 1433 na konečné ČSAD
SOR B 10.5 CNG 2U5 1433 na konečné ČSAD.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Provoz městské hromadné dopravy v Žatci zajišťuje dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. se sídlem Lumiérů č. p. 181 č. or. 41, Praha 5. V jízdních řádech umístěných na zastávkách je uvedena adresa Lumiérů č. p. 1025 č. or. 34a, Praha 5, na které dopravce sídlil do 19. července 2006, a kontaktní adresa Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem. Jízdní řády v Celostátním informačním systému o jízdních řádech uvádějí aktuální pražskou adresu, ústeckou kontaktní adresu nikoliv.
Provozovna Roudnice nad Labem se nachází v Terezínské ulici poblíž zastávky jménem ČSAD.
SOR B 10.5  CNG 2U5 1433 projíždí centrem města
SOR B 10.5 CNG 2U5 1433 projíždí centrem města poblíž zastávky Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Roudnická provozovna ČSAD byla v minulosti součástí dopravního závodu 407 Lovosice krajského národního (od roku 1988 státního) podniku ČSAD Ústí nad Labem, který působil na celém území tehdejšího Severočeského kraje. V roce 1991 byl podnik rozdělen a jednou z následnických organizací se stala akciová společnost ČSAD Ústí nad Labem, o rok později po oddělení nákladní dopravy přejmenovaná na ČSAD BUS Ústí nad Labem. Tento dopravce se v listopadu 2004 opět rozdělil. Došlo ke vzniku nových tří akciových společností - provozovny na území Ústeckého kraje jsou součástí Dopravního podniku Ústeckého kraje, provozovny v Libereckém kraji spadají pod ČSAD Česká Lípa a správu autobusových nádraží zajišťuje společnost BUS.COM. Vybrané dálkové linky DP Ústeckého kraje byly od května 2006 postupně převedeny pod dceřinnou společnost DP INTERCITY s.r.o. Vzhledem k pražskému sídlu nových dopravců byly po reorganizaci všechny autobusy vybaveny pražskými registračními značkami.
SOR B 10.5 CNG 4A4 6803 v zastávce Hřbitov
SOR B 10.5 CNG 4A4 6803 v zastávce Hřbitov.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Městská hromadná doprava v Roudnici nad Labem je tvořena jedinou autobusovou linkou označenou licenčním číslem 556 001. Trasa linky je uvedena v následující tabulce. Nejsou vypsány všechny zastávky a vyznačeny jednotlivé varianty tras spojů.
556 001

Podlusky, 1. máje - ČSAD - U hřbitova - Sídliště - Domov důchodců - Závod - Čihadla - Interna - Autobusové nádraží - Žel. st. (tam) - Tylova - Butonie - Glazura - Vědomice

Roudnická provozovna Dopravního podniku Ústeckého kraje
Roudnická provozovna Dopravního podniku Ústeckého kraje v Terezínské ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Linka je v provozu pouze v pracovní dny v době od 4.50 do 16.30 hodin. Nejčastěji jezdí v nepravidelných intervalech jeden spoj za hodinu, kolem poledne je v provozu přestávka.
Žádný spoj není veden v celé trase tak, aby projížděl všechny zastávky vypsané v jízdním řádu. Různé spoje projíždí jen určité úseky trasy nebo se i větví. Jízdní řád obsahuje i úsek Vědomice - Zavadilka (pouze s těmito zastávkami), ve kterém není veden žádný spoj a linka tak ve skutečnosti jezdí jen v trase Podlusky - Vědomice. Trasa je zvolena tak, aby linka obsloužila všechny významné lokality ve městě, trasa je proto značně složitá a z některých míst je rychlejší dojít do centra města pěšky, než se vozit autobusem přes různé zajížďky.
Dva autobusy SOR B 10.5 CNG zajíždějí do garáží DP Ústeckého kraje
Dva autobusy SOR B 10.5 CNG zajíždějí do garáží DP Ústeckého kraje. Vpravo vůz 2U5 1433 z linky MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Provoz městské dopravy je zajišťován autobusy typu SOR B 10.5 městského trojdvéřového provedení vybavené mechanickou převodovkou. Tato vozidla mají sníženou podlahu - u předních a prostředních dveří mají jeden schod, u zadních dveří dva schody. Pouze střední dveře jsou dvoukřídlé, zbylé dvoje jednokřídlé. Řidič může ovládat každé dveře zvlášť.
Autobusy jsou upraveny na pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Autobusy SOR s pohonem tímto palivem dodává firma Ekobus a.s. Plynové autobusy jsou vybaveny nádrží na plyn na střeše, jsou bíle natřené a na bocích doplněné velkými logy Ekobusu, která většinou zasahují i na okna a omezují tak cestujícím výhled.
Plnička CNG v garážích DP Ústeckého kraje
Plnička CNG v garážích DP Ústeckého kraje. Jediný naftový autobus na snímku se od Ekobusů odlišuje nátěrem bývalé ČSAD BUS Ústí nad Labem.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Autobusy jsou vybaveny jednou tabulí digitální orientace na čele, na které se dříve zobrazovalo v horním řádku tučně "LINKA 556001" a ve druhém tenký běžící text "Městská autobusová doprava Roudnice n.L.", dnes se v horním řádku uvádí tence název výchozí zastávky a ve spodním tučně název konečné, v obou případech včetně názvu města "Roudnice n.L." Ve spodní části čelního skla je současně umístěna žlutá papírová cedule s černým textem "Městská doprava Roudnice n.L.".
Interiér vozu SOR B 10.5 CNG 2U5 1433
Interiér vozu SOR B 10.5 CNG 2U5 1433.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Většina spojů městské dopravy jezdí solidně využita. Cestující jsou převážně důchodci a méně pohybliví lidé, ostatní skupiny obyvatel se po městě pohybují především pěšky, na kole nebo autem.
Plnocenné jízdenky MHD v hodnotě 6,- Kč
Plnocenné jízdenky MHD v hodnotě 6,- Kč zleva z října 2004 a prosince 2006.
Foto Lukáš Vrobel
Jízdné městské dopravy činí obyčejné 6,- Kč, zlevněné (děti ve věku 6 - 15 let, rodiče pro návštěvu dětí v ústavech, pes) 3,- Kč, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P platí 2,- Kč. Dovozné za větší zavazadlo stojí 4,- Kč, za kočárek 5,- Kč, za zásilku bez doprovodu se platí 15,- Kč. Odbavení je možné v hotovosti nebo čipovou kartou, která je platná na všech linkách Dopravního podniku Ústeckého kraje. Na lince MHD je jízdné při platbě čipovou kartou stejné jako v hotovosti. Časové jízdenky (předplatní legitimace) neexistují.
Do 31. srpna 2004 se na lince MHD platilo jízdné dle vzdálenosti stejně jako v regionální dopravě.
Označníky zastávek MHD
Vlevo označník zastávky Železniční stanice, vpravo označníky DP Ústeckého kraje a dopravce Květoslav Jirásek - CarBus v zastávce ČSAD.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Zastávky MHD jsou osazeny označníky jednotného provedení bývalé ČSAD BUS Ústí nad Labem s malým kulatým terčem, který byl původně vybaven jen nápisem "zastávka", nad který bylo po vzniku Dopravního podniku Ústeckého kraje umístěno logo nového dopravce. Zastávkové čekárny neexistují, jen výjimečně je u označníku alespoň lavička. Jízdní řády jsou shodného provedení s ostatními linkami dopravce, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek, z nichž aktuální je podtržena. Za licenčním číslem linky je místo trasy uvedeno "Městská autobusová doprava Roudnice nad Labem". Jízdní řády se vylepují na plech. Pokud využívají zastávku i regionální linky dopravce, jsou jejich jízdní řády vylepeny na stejném označníku. Ostatní dopravci většinou používají jiné označníky.
Jízdní řád linky MHD v říjnu 2004
Jízdní řád linky MHD v říjnu 2004. Současný vypadá kromě loga dopravce shodně.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
SOR B 10.5 CNG 4A4 6803 v zastávce Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20