Rokycany

Masarykovo náměstí v centru Rokycan
Masarykovo náměstí v centru Rokycan.
Foto Damir Holas, 3. února 2007

Město

Rokycany jsou okresním městem s přibližně 15 000 obyvateli v Plzeňském kraji ve Švihovské vrchovině, na soutoku Holoubkovského a Padrťského potoka v říčku Klabavu. Funguje zde průmysl hutnický, strojírenský, dřevozpracující, potravinářský a výroba hraček. Současná výroba je už ale pouze zlomkem někdejší činnosti.
Počátky historie Rokycan sahají až do 10. století. Jako město jsou Rokycany poprvé zmiňovány na sklonku 14. století a na město královské byly povýšeny císařem Rudolfem II. v roce 1584. V historii města se střídala období rozkvětu i úpadku - největší úpadek nastal po třicetileté válce a přetrval až do 18. století. Zhoubný požár v roce 1784 zničil město Rokycany prakticky celé, ačkoliv se v té době zvolna začínalo rozvíjet díky lesnímu hospodářství a železárnám.
Město má zachováno historické jádro i s částí hradeb. Dnes je střed města památkově chráněnou zónou.
Kostel na náměstí J. Urbana z lávky pro pěší překonávající Padrťský potok
Kostel na náměstí J. Urbana z lávky pro pěší překonávající Padrťský potok.
Foto Damir Holas, 3. února 2007
Novodobou historii zahájilo osvobození města americkou armádou dne 7. května 1945. Významnou historickou skutečností nejen pro město se stalo setkání americké a sovětské armády na demarkační linii, která procházela mezi Borkem a Rokycany. Připomínkou této události je nejen pomník ležící na demarkační čáře (našli byste ho vpravo od silnice 605 ve směru na Prahu), ale také muzejní expozice historických bojových vozidel (za objektem kasáren vlevo od silnice 183 ve směru na Přeštice).

Silniční doprava

Celkový pohled na autobusové nádraží v Rokycanech
Celkový pohled na autobusové nádraží v Rokycanech s převahou vozů ČSAD Autobusy Plzeň.
Foto Lukáš Vrobel, 14. srpna 2006
V blízkosti Rokycan prochází dálnice D5 Praha - Beroun - Plzeň - Rozvadov, na které je zde umístěn v 62. kilometru sjezd. Žádná silnice 1. třídy už přes město nevede, protože silnice I/5 souběžná s dálnicí byla po jejím otevření převedena do 2. třídy a přečíslována na II/605. Dalšími silnicemi významnými pro Rokycany jsou číslo II/183 do Šťáhlav, Přeštiv, Kolovče a Domažlic a II/232 do Břas a Hodyně.
Provoz regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťují dopravci ČSAD Autobusy Plzeň a.s., Autobusová doprava - Miroslav Hrouda s.r.o. (se sídlem ve Zbirohu), Probo Trans Beroun, spol. s r.o. a Jiří Zýka (fyzická osoba s bydlištěm ve Hrádku).

Železniční doprava

Výpravní budova železniční stanice Rokycany
Výpravní budova železniční stanice Rokycany.
Foto Damir Holas, 3. února 2007
V dopravní obsluze Rokycan hraje významnou roli železnice. Městem prochází železniční trať číslo 170 Beroun - Plzeň - Cheb, z Berouna pokračující jako trať 171 do Prahy. Tato trať je elektrifikována od Králova Dvora do Chebu střídavou napájecí soustavou o napětí 25 kV 50 Hz (z Králova Dvora do Prahy pak stejnosměrně 3 kV). Mezi Prahou a Pňovany bude trať od poloviny roku 2008 dvoukolejná (dostavba druhé koleje mezi Kozolupy a Pňovany probíhá). Po hlavní trati jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové), spěšné a rychlíky. V Rokycanech zastavují všechny.
Z Rokycan vychází regionální trať číslo 175 do Nezvěstic, která je jednokolejná a jsou po ní vedeny pouze osobní motorové vlaky.
Vlakové a autobusové nádraží v Rokycanech leží blízko sebe ve vzdálenosti cca. 500 metrů od středu města.
Osobní (zastávkový) vlak v železniční stanici Rokycany
Osobní (zastávkový) vlak tvořený pouze vozy 1. třídy s papírovými cedulkami "2. tř." v železniční stanici Rokycany.
Foto Lukáš Vrobel, 7. července 2005

Historie městské hromadné dopravy

Provoz městské hromadné dopravy v Rokycanech byl zahájen 29. 5. 1988, tedy ve stejný den, jako v Tachově. Původním dopravcem byl západočeský krajský národní podnik ČSAD Plzeň, dopravní závod 307 Rokycany (na konci téhož roku se stal podnikem státním). Pro potřeby městské dopravy byl zakoupen jeden vůz Karosa B 731, později přibyl další B 732 a jezdilo se na třech linkách. Provoz byl od počátku dost využíván, na což měl význam i fakt, že městská linka zde totiž jezdila již dříve (v obdobném rozsahu jako dnes). Linka však neměla status městské hromadné dopravy a jezdily na ní klasické linkové autobusy.
Autobusové nádraží Rokycany koncem osmdesátých let minulého století.
Autobusové nádraží Rokycany koncem osmdesátých let minulého století.
Archiv M. Klas
Od 28. května 1995 zajišťuje provoz MHD soukromý autodopravce Autobusová doprava - Miroslav Hrouda s.r.o. se sídlem ve Zbirohu, Bezručově ulici 508/1. Současný název používá dopravce až od 28. května 2006, předtím dopravu zajišťoval jako fyzická osoba Miroslav Hrouda.
Označníky
Dvojice zastávkových označníků na jedné z rokycanských zastávek - vlevo pro linkovou dopravu, vpravo pro městskou dopravu. Kontrolu stavu označníků a výlep jízdních řádů zajišťují sami řidiči.
Foto Michal Skala, 13. února 2004
Dopravce Miroslav Hrouda vznikl v roce 1994. Jeho dnešním zbirožským sídlem jsou bývalé garáže ČSAD Plzeň, dopravce ale nevznikl převzetím provozovny ČSAD i se zaměstnanci a autobusy, jak by se z toho dalo soudit. Od ČSAD Plzeň převzal pouze své linky, a to od 28. května 1995.

Současnost městské hromadné dopravy (2008)

Organizace provozu

Karosa B 732 (1P2 6621)
Karosa B 732 (1P2 6621) u zastávky Železná před historickou budovou stejnojmenného zájezdního hostince.
Foto Lukáš Vrobel, 14. srpna 2006
Vcelku malý a nenápadný provoz městské hromadné dopravy v Rokycanech odpovídá nevelké rozloze města. V současnosti je v provozu jediná městská autobusová linka licenčního čísla 475 010. Vzhledem k tomu, že další linky neexistují, se nepoužívá žádné její zkrácené označení. Linka je vedena v následující trase (konečné jsou vyznačeny tučně):

Č.
Trasa
475 010

Aut. nádr. - ZŠ Jižní předměstí /tam/ ( - U Václava /tam/ - Barákova /tam/ - Kovohutě /tam/) - Vokáčova /tam/ - Štáhlavská /tam/ - U Jednoty /tam/ - Krokova /tam/ - Arbesova /tam/ - Plzeňská - Aut. nádr. ( - Jiráskova /tam/) - Železná ( - Nemocnice rozc. - Nemocnice) / ( - Hřbitov)

Dnes již vyřazená Karosa B 731 (BEA 11-97)
Dnes již vyřazená Karosa B 731 (BEA 11-97) na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 8. července 2004
Linka MHD vyjíždí poměrně pozdě, v 6.20 hodin. Zatahuje opět poměrně brzy, v 17.20. Interval má v pracovní dny kolem jedné hodiny s přestávkou okolo poledne, mimo pracovní dny jedou dva spoje denně. Okruh Aut. nádr. - Aut. nádr. se projíždí jen v uvedeném směru, úsek Aut. nádr. - Nemocnice / Hřbitov je projížděn obousměrně. Některé spoje jedou pouze okruh Aut. nádr. - Vokáčova - Aut. nádr., některé naopak pouze od nádraží k nemocnici, ale většina jich je vedena v celé trase. Zde je však ještě odlišnost v zajíždění několika spojů ke kovohutím a míjení zastávky Jiráskova ve směru k nemocnici některými spoji (v opačném směru není zastávka zřízena). Ještě jednou se linka větví za zastávkou Železná: většina spojů je vedena k nemocnici, několik ale místo toho jede ke hřbitovu. Spoje ke hřbitovu jsou zvláštní tím, že jedou jinak v pondělí, úterý a čtvrtek než ve středu a pátek.
Provoz byl v roce 2002 dotován z rozpočtu města částkou 300 tisíc korun, provozní náklady udávané firmou Hrouda činily tehdy 22 korun na kilometr.
Karosa C 734.00 (KT 63-23)
Karosa C 734.00 (KT 63-23) při záskoku na lince rokycanské MHD. Tento autobus byl vyroben v roce 1983 pod výrobním číslem 6671 a původně sloužil u Lesního závodu Stříbro. V restituci byl předán soukromé osobě, která jej prodala firmě Miroslav Hrouda.
Foto Michal Skala, 8. prosince 2003
Ačkoliv v pracovní dny autobus zajišťuje provoz rokycanské městské dopravy téměř po celý den, z provozních důvodů začíná i končí v pracovní dny svoji jízdu mimo Rokycany.
linka sp.
470 540 4 Osek, sokolovna 5:25 Rokycany, aut. n. 5:45
475 010 1 Rokycany, aut. n. 6:20 ..... .....
a dále zajišťuje provoz všech spojů na lince 475010 až do
475 010 26 ..... ..... Rokycany, aut. n. 16:15
470 540 15 Rokycany, aut. n. 16:25 Osek, sokolovna 16:43
Zbývající spoj 28 (Rokycany, nemocnice 17:15 - Rokycany, aut. n. 17:20) je vlastně spojem 14 linky 470 540 (Zbiroh, nám. 16:35 - Rokycany, nemocnice - Rokycany, aut. n. 17:20).
Garáže dopravce Autobusová doprava - Miroslav Hrouda ve Zbirohu
Garáže dopravce Autobusová doprava - Miroslav Hrouda ve Zbirohu.
Foto Lukáš Vrobel, 12. července 2005
V sobotu je doprava na lince zajištěna dvěma páry spojů, dopoledním ke hřbitovu a odpoledním k nemocnici v době návštěvních hodin, na obou je opět nasazován stejný vůz, jako v pracovní dny. V neděli pak jede jen jediný pár spojů knbsp;nemocnici, který je zajištěn přejezdem autobusu ze zbirožské linky 470 540:
linka sp.
470 540 8 Zbiroh, nám. 12:55 Rokycany, aut. n. 13:41
475 010 23 Rokycany, aut. n. 13:42 Rokycany, nemocnice 14:07
475 010 26 Rokycany, nemocnice 16:10 Rokycany, aut. n. 16:15
470 540 15 Rokycany, aut. n. 16:20 Zbiroh, nám. 17:05

Vozový park

SOR C 10.5 (1P2 3675)
SOR C 10.5 (1P2 3675) na lince MHD na autobusovém nádraží. Dnes jezdí tento vůz v šedo-bílém nátěru.
Foto Lukáš Vrobel, 15. července 2003
Miroslav Hrouda vyhradil po převzetí linky MHD Rokycany pro provoz autobus typu Karosa B 731 městského provedení v červeno-bílém nátěru, s reklamou na zadním skle. Tento vůz byl opatřen berounskou státní poznávací značkou BEA 11-97. Vyroben byl v roce 1989 (výrobní číslo 25580) a Miroslav Hrouda byl až třetím majitelem tohoto autobusu. Původně autobus sloužil u dopravce ČSAD Kladno v MHD Kladno (SPZ KDA 03 82, ev. č. 31), poté u firmy Zdeněk Fedorka - FEDOS v MHD Beroun - Králův Dvůr (odtud původ berounské SPZ).
Autobus byl vybaven automatickou převodovkou. Bylo na něm patrné, že už poněkud přesluhuje. Svědčila o tom zejména zkorodovaná karosérie, z níž byl částečně - zejména na středních a zadních dveřích - nátěr oloupán na holý plech.
Karosa LC 735 (RO 33-45)
Karosa LC 735 (RO 33-45) na lince MHD na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 7. července 2005
Na přelomu let 2004 a 2005 byla městská Karosa B 731 BEA 11-97 z provozu vyřazena a byla odstavena do garáží dopravce ve Zbirohu, kde byla postupně rozebrána na náhradní díly.
V provozu byl tento autobus nahrazen Karosou B 732 registrační značky 1P2 6621, která byla původně nasazována dopravcem Probo Trans Beroun na linku MHD v Hořovicích. "Nový" autobus MHD Rokycany jezdí opět červeno-bíle natřený, s doplněnými reklamami na bocích, a stále jsou na něm patrné znaky provozu v předchozím působišti.
Ruch kolem Karosy B 731 (BEA 11-97)
Ruch kolem Karosy B 731 (BEA 11-97) na konečné Nemocnice.
Foto Lukáš Vrobel, 8. července 2004
V případě výpadku městského autobusu je na linku MHD nasazen jakýkoli autobus dvoudvéřového linkového provedení, tzn. Karosa C 734, C 934, C 954E, SOR C 10.5 či B 9.5 dvoudvéřového provedení (jedná se o všechny autobusy vyhrazené dopravcem k provozu na linkách, výskyt všech těchto typů na lince MHD Rokycany však není doložen). Někdy je nasazován dokonce zájezdový autobus Karosa LC 735, jehož nevhodné provedení provoz velmi zdržuje.
Orientace na autobusech nasazených na linku MHD se shodují s regionální dopravou. Autobus má na čele pouze ceduli "Rokycany", případně různé kombinace cedulí "Rokycany", "Rokycany nemocnice", "Rokycany nádraží" a "Nemocnice". Názvy konečných se zásadně podle směru linky neobracejí.
Na boku ani zádi vozu žádné orientace nejsou. Název dopravce na autobusech byl v době jeho fungování jako fyzické osoby zcela nepatrný, nyní se používá výraznější logo s nakresleným historickým autobusem a uvedením telefonu, faxu a e-mailové adresy firmy.

Tarif a odbavování

Jízdenka MHD vydaná 25. dubna 2003
Jízdenka MHD vydaná 25. dubna 2003.
 
Na lince platí zvláštní tarif městské hromadné dopravy, kdy jedna jízda bez přestupu libovolně dlouhá stojí 6,- Kč, v případě nároku na zlevněné jízdné 3,- Kč. Se zvýhodněným jízdným je shodné dovozné za větší zavazadla, za kočárek se platí 4,- Kč. V jízdních řádech je uvedeno pouze "Na lince platí tarif vyhlášený MF ČR". To je uvedeno u všech linek dopravce a svádí to k výkladu, že tarif na lince MHD je shodný s regionální dopravou a řídí se kilometráží.
Jednotlivé jízdné je možné hradit také čipovou kartou. Žádné časové jízdenky (legitimace) dopravce nenabízí, linka není ani "zaintegrována" do Integrované dopravy Plzeňska, přestože se Rokycany nacházejí v tzv. vnější zóně "Z".
V jízdním řádu je uvedena i kilometráž linky, ačkoli zde nehraje roli: linka je ve směru Aut. nádr. - Nemocnice / Hřbitov dlouhá podle varianty trasy buď 7, 8 nebo 9 km, opačným směrem pak 2 nebo 3 km.
Jízdenka MHD vydaná 25. dubna 2003
Jízdenka MHD vydaná 7. července 2005.
 
Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a mincemi se platí řidiči do ruky. Jízdenky jsou vydávány z elektronické pokladny, až do roku 2003 se však používaly mechanické strojky Setright britské výroby.

Zastávky a jízdní řády

Označníky MHD
Označníky MHD v zastávkách zleva ZŠ Jižní předměstí (za plotem na zahradě!) a Krokova (v křoví!). Křoví v zastávce Krokova je dnes už vykáceno.
Foto Lukáš Vrobel, 7. července 2005
Jestliže se náhodnému pozorovateli provozu rokycanské městské dopravy může zdát, že autobusy MHD dělají městu ostudu, pak o zastávkách městské dopravy to platí dvojnásob. Stav většiny zastávek odpovídá tomu, že byly upraveny při zřizování provozu MHD v roce 1988 a od té doby se o ně nikdo příliš nestará. Existuje několik druhů zastávkových označníků, z nichž převažuje původní provedení červeného hranatého sloupku dvoutyčové konstrukce se smaltovaným terčem s nakresleným autobusem Karosa ŠM 11. Na označníku v ideálním technickém stavu má být pod tímto terčem uveden název zastávky a na níže připevněném plechu vylepen jízdní řád. Ve skutečnosti jsou plechové destičky s názvem zastávky orezlé tak, že tento není čitelný. Pokud byla na destičku později nalepena samolepka s názvem, je už stržená, roztrhaná nebo oloupaná. Donedávna někdy chyběl i horní terč s autobusem, během roku 2006 však byly dosazeny terče nové, s nakresleným autobusem neurčitého typu z bezdvéřové strany. Někdy byly osazeny i výměnou za staré, již značně sešlé. Bohužel byly nové terče umístěny většinou zcela nesmyslně do dříve prázdného prostoru mezi desky s názvem zastávky a jízdním řádem, a mezi tyčemi v horní části označníku tak zeje po původním terči volné místo. Jinak na celou silně zkorodovanou konstrukci nikdo nesáhl, takže novotou svítící špatně umístěný terč na starém orezlém sloupku působí ještě odpudivěji než původní kombinace.
Zastávka Arbesova
Zastávka Arbesova "láká" cestující k využití městské hromadné dopravy.
Foto Lukáš Vrobel, 7. července 2005
Výjimku tvoří několik novějších městských označníků, které jsou například u nemocnice nebo na Plzeňské. Některé zastávky jsou osazeny pouze klasickými zastávkovými označníky regionálních a dálkových linek (které zde v těchto případech staví také), tedy modro-bílými terči na žlutém sloupku s nápisem "ČSAD zastávka" nebo jeho obdobou. Na autobusovém nádraží je označník shodný s ostatními, tzn. je dvoutyčový hranatý, modře natřený a zakončený svítící krabicí s číslem stanoviště (11).
Zastávka Arbesova
Zastávka Arbesova citlivě restaurovaná za použití maxima původních součástí.
Foto Lukáš Vrobel, 14. srpna 2006
V zastávce ZŠ Jižní předměstí je označník umístěn za plotem na zahradě, takže se k němu nedá přiblížit. Zajímavé je, že přístup není možný ani z této zahrady, protože označník stojí mezi drátěným plotem a živým plotem, ve kterém není žádný průchod. Výlep jízdních řádů probíhá evidentně natahováním se přes plot, jiná údržba neprobíhá vůbec. V zastávce Krokova se nacházel označník v hustém křoví, které už je však v současnosti vykáceno.
Zastávka Plzeňská
Jedna z mála modernizovaných zastávek - Plzeňská. Zde ale zase chybí čekárna.
Foto Lukáš Vrobel, 7. července 2005
Za pozornost stojí také zastávkové čekárny. V zastávce Arbesova byla zcela zdevastovaná čekárna v roce 2006 citlivě restaurována: její konstrukce byla natřena a úplně vybitá drátoskla byla nahrazena neprůhlednými plastovými deskami podobného vzhledu. Drátoskla, která ještě držela na místě, ačkoli byla zcela rozbitá a na místech z nich zbývaly pouze drátky (!), byla ponechána na svém místě. Znovu byla použita byla také krytina střechy a označník "ČSAD zastávka" pro regionální linky, obojí značně omšelé. Městský označník byl "opraven" způsobem popsaným výše. Člověk, který neviděl zastávku před "renovací", by řekl, že by si zasloužila opravit.
Zastávkový označník MHD na konečné Nemocnice a dveře pro výstup z Karosy B 731
Zastávkový označník MHD na konečné Nemocnice a dveře pro výstup z Karosy B 731 (BEA 11-97).
Foto Lukáš Vrobel, 8. července 2004
Jízdní řády městské linky jsou shodné s regionálními linkami, není na nich ani uvedeno, že se jedná o městskou dopravu. Zato jsou přetištěny jedním nebo dvěma razítky taxislužby. Tato "náhradní doprava" ale cestující přijde draho - zatímco jízda s Miroslavem Hroudou stojí 6,- Kč, jízda taxislužbou přijde po městě na 50,- Kč. Taxislužba má na sebe velkou reklamu i u konečné Nemocnice.
V čekárně autobusového nádraží je vyvěšen jízdní řád MHD pro rok 2003, do kterého jsou pozdější změny vepsány červenou propiskou.
Jízdní řády bývají na významnějších zastávkách v dobrém stavu a tedy čitelné, na méně významných naopak někdy zcela sedrané. U nemocnice je dokonce umístěna tabule s velkým písmem vypsanými odjezdy, aby cestující nemuseli hledat na papíře ve spleti čar, čísel a značek.
Jízdní řád MHD s razítky taxislužby
Jízdní řád MHD s razítky taxislužby.
Foto Lukáš Vrobel, 8. července 2004

Linka 470 163 dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Zajímavé je, že pouze po území města Rokycany je z autobusového nádraží k nemocnici vedena také linka ČSAD autobusy Plzeň a.s., provozovny Rokycany licenčního čísla 470 163. Od MHD má trasu odlišnou jen nepatrně:

 

Č.
Trasa
470 163

Aut. nádr. /tam/ - ZŠ Jižní předměstí /tam/ - Vokáčova /tam/ - Štáhlavská /tam/ - U Jednoty /tam/ - Arbesova /tam/ - Aut. nádr. - Jiráskova /tam/ - Železná - Nemocnice rozc. - Nemocnice

Tato linka má pouze dva spoje v pracovní dny ráno, jeden před šestou hodinou v trase Aut. nádr. - Aut. nádr. - Nemocnice a druhý před půl sedmou zpět v kratší trase Nemocnice - Aut. nádr. Jedná se zřejmě o odskok z nějaké delší linky pro zajištění místní obsluhy.
Linka 470 163 je pozůstatkem druhé linky MHD Rokycany - za doby jednoho dopravce přitom jezdily obě linky celodenně a navzájem se prokládaly. Dnes na této lince platí kilometrážní tarif dopravce ČSAD autobusy Plzeň a není považována za městskou hromadnou dopravu.
Trojice vozů ČSAD Autobusy Plzeň odstavená v Pivovarské ulici
Trojice vozů ČSAD autobusy Plzeň odstavená v Pivovarské ulici.
Foto Damir Holas, 3. února 2007
Rokycanská provozovna plzeňského ČSAD má ve svém inventárním stavu různé typy autobusů - většinou jde o Karosy C 734 a C 934, dále SOR C 9.5 a C 10.5. Lze tedy předpokládat, že na ranním spoji rokycanské linky městské dopravy je nasazován některý z uvedených typů.

Závěrem

Karosa B 732 (1P2 6621)
Karosa B 732 (1P2 6621) projíždí na lince MHD Jiráskovou ulicí mezi zastávkami Autobusové nádraží a Jiráskova.
Foto Lukáš Vrobel, 14. srpna 2006
Smysl městské dopravy v městech podobné velikosti bývá v přepravě cestujících z města na vzdálené nádraží. To však není případ Rokycan, kde nádraží leží prakticky ve středu města, méně než půl kilometru od náměstí a rozloha osídlené oblasti je přibližně tři krát dva kilometry, takže se cestujícím jen málokdy vyplatí čekat na autobus, když do cíle dorazí mnohem dřív pěšky. Tomu pak odpovídá i vytíženost jednotlivých spojů, která se pohybuje přibližně mezi třemi a dvaceti platícími cestujícími. Doprava je proto využívána hlavně lidmi se sníženou pohyblivostí, poměrně silná je i přeprava dětí k základní škole v ranních hodinách. Ačkoliv linka zajíždí i do průmyslové oblasti (zastávka Kovohutě), při obsluze této lokality se uplatňují především příměstské linky, jejichž některé spoje v období kolem šesté a čtrnácté hodiny pokračují z autobusového nádraží až sem.
Spoje linky MHD vedené v celé trase napřed objíždějí okruh přes Vokáčovu, vrátí se na autobusové nádraží a poté na stejném stanovišti nabírají cestující k nemocnici. Řidiči je však třeba hlásit cíl cesty a není možno se při cestě k nemocnici nejprve provézt přes Vokáčovu, aby nebylo ve voze zbytečně zabíráno místo. Cestující musí počkat na nádraží, až vůz (třeba prázdný) kolečko objede, a poté teprve nastoupit. (Výjimka se dá uhádat.)
Pokladna
Jednu jízdenku, prosím!
 
Jaké jsou prognózy do budoucna? Zdá se, že po letech úpadku se situace stabilizovala. Jízdní řád již několik let zůstává bez větších změn a okruh uživatelů městské dopravy se rovněž ustálil. K větší efektivitě provozu by určitě pomohlo nasazení menšího autobusu. Nezbývá tedy, než doufat, že i ze strany města zůstane zájem na udržení veřejné dopravy alespoň v takovém stavu, v jakém je dnes.
Plzeňský deník, 25. 5. 2007
Květa Matějovcová


Borek získá linku busu

Lidé si stěžují na špatnou dopravu. Jejich děti mrznou v zimě před školou.

Rokycany/ Už příští rok by mohl do Borku u Rokycan zajíždět autobus městské hromadné dopravy. Radnice teď spolu s dopravcem zjišťuje podmínky získání dotace na vozidlo pro 22 osob včetně plošiny pro postižené.

Obyvatelé Borku si totiž stěžují, že děti kvůli odjezdům běžných linek musejí buď dlouho čekat před zavřenou školou nebo naopak nestíhají začátek výuky. Jízdní řád stanoví jejich odjezdy na 7.00 a 7.41 hodin. "Sám mám dva kluky. Pozdějším spojem děti školu nestihnou, když jedou v sedm, mrznou v zimě před školou. Spoj MHD by byl určitě vytížený," řekl Ján Vaščák z Borku.

"Velký autobus MHD se v Borku neotočí. Nezbývá, než se pokusit získat dotaci na menší. Pokud by se to podařilo,, koupili bychom jej už začátkem příštího roku. Než se to podaří, budeme jednat s ostatními dopravci o tom, aby posunuli linky nebo aby v Borku stavěl autobus, který tam nyní projíždí," uvedla rokycanská místostarosta Marie Hlávková.

Dotace by podle ní pokryla 30 až 40 procent zatím blíže neurčené investice na koupi nového autobusu. "Požádat o ni musí vlastník licence, tedy dopravce. Zatím se mluvilo o nákladech jeden až dva miliony korun," řekla Hlávková. Po úpravě okruhu by měl nový autobus do Borku zajíždět třikrát denně. Město by tak vyřešilo problém s obsazením dosavadní linky MHD, kterou pasažéři nenaplní. "Plošinu by využili návštěvníci nemocnice, kteří se špatně pohybují," dodala Hlávková.

Historické jízdní řády

Jízdní řád
Jízdní řád z období 1963/1964. V této době ještě městská linka neměla statut MHD.
 
Jízdní řád
Jízdní řád
Jízdní řád
Jízdní řády linek MHD číslo 1 - 3 z období 1990/1991.
 

Fotogalerie

Dnes již vyřazená Karosa B 731 (BEA 11-97) právě odbočuje na autobusové nádraží v Rokycanech. M. Skala, 13. 2. 2004 Vyřazená rozebraná Karosa B 731 MHD Rokycany v garáži Miroslava Hroudy ve Zbirohu. L. Vrobel, 10. 4. 2005 Toto není zájezd domova důchodců, ale běžný provoz MHD Rokycany při nasazení Karosy LC 735 (RO 33-45). L. Vrobel, 7. 7. 2005 Karosa B 732 (1P2 6621) na lince MHD při odbavování cestujících na autobusovém nádraží. L. Vrobel, 14. 8. 2006

 


Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20