Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Meziměstská tramvajová dráha Vídeň - Baden

Vídeň WLB u Opery
Modré meziměstské tramvaje, spojující Vídeň s Badenem jižně od Vídně jsou ukončené v centru Vídně na blokové smyčce u Opery. Na snímku souprava dvou starších tříčlánkových obousměrných vozů se chystá odjet do Badenu.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
Pokud jste ve Vídni projížděli tramvají po vnitřním okruhu kolem historického centra a míjeli Státní operu, kde mj. navazuje linka č. 62, tak jste si možná všimli, že kromě městských souprav se na zdejší konečné otáčejí také modré tramvaje bez číselného linkového označení a s cílovou stanicí Baden, Josefsplatz. Pokud si vzpomeneme na naše, dříve běžné, rozlišení červených městských a modrých meziměstských autobusů ČSAD, tak nás nejspíš napadne, že se jedná o nějakou meziměstskou linku. A je to pravda. Tramvaje, označené jako WLB (zkratka jejího dopravce, Wiener Lokalbahnen A. G.) spojují vídeňskou operu s 30 kilometrů vzdáleným lázeňským městem Baden.
Historie tohoto spojení se začala psát roku 1907, kdy došlo k zahájení provozu na dvoukolejné elektrické železnici spojující města Vídeň a Baden. Ještě předtím však zahájila provoz koňská tramvaj v Badenu (1893). Historie samotné společnosti WLB sahá až do roku 1888 a dnes se jedná o moderní soukromou dopravní společnost, která kromě zdejší dráhy provozuje také několik regionálních autobusových linek (vč. městské linky v Badenu) a nákladní železniční dopravu.
Konečná Baden, josefsplatz
A tady již máme konečnou v Badenu na náměstí Josefsplatz, se dvěma kusými kolejemi, přičemž na jedné odpočívá souprava dvou starších vozů.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
Dnes bychom mohli rozdělit trasu této linky na tři části. První vede po stávající síti městských tramvají a začíná přímo v centru Vídně na zmíněné blokové smyčce u opery, kde se nachází prodejní kiosek WLB a kromě ostatních tramvajových linek je zde možné přestoupit také na tři linky metra (U1, U2 a U4). Odtud společně s městskými tramvajovými linkami č. 1 a 62 pokračuje přes Karlsplatz na jih města. Po obsluze zastávky Viedner Hauptstrasse / Johann-Strauss-Gasse na chvíli mizí ve zdejším podzemním úseku, kde obslouží nejprve zastávku Laurenzgasse a poté, co se stočí vpravo, i zastávky Klieberg a Matzleindorfer Platz.
interiér - nový typ
Interiér nového typu se sedadly v řazení 2 + 2.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
Za touto zastávkou se, tentokrát souběžně s linkami č. 6, 18 a 62, opět vynořuje na povrch a pokračuje souběžně s železniční tratí do zastávky Eichenstrasse, za níž se oddělí od stávající sítě, pokračuje kolem vozovny WLB Wolfganggasse, obslouží zastávku Wolfganggasse Lokalbahn a pokračuje k nádraží Meidlig, přičemž zprava se po dvou jednosměrných úsecích opět připojí "dvaašedesátka". Za zmíněnou železniční stanicí se linka nejprve stočí opět na jih a poté, co se oddělí městská linka č. 62, následuje ihned zastávka Schedifkaplatz. Zde modré tramvaje opouštějí městskou síť a následuje druhá část trati. Zde se již jedná o typickou železniční dvoukolejnou rychlodráhu, kde najdeme vše, co se železnicí souvisí - typická návěstidla, různé manipulační koleje i železniční výpravní budovy na zdejších stanicích.
Tato trasa nejprve vede souběžně s železniční tratí a krátce i s linkou U6. S ostatní železniční sítí je spojena nedaleko zastávky Inzersdorf Personenbhf, kde se též nachází depo různých pomocných vozidel. Za stanicí Vossendorf- Siebenhirten pak trať definitivně opouští území Vídně a dále vede převážně rovinatou krajinou přibližně souběžně s tratí č. 510 (linka S9), přičemž obsluhuje obce Maria Enzersdorf, Wiener Neudorf, Guntramsdorf (zde je krátký úsek veden ulicí středem obce, jako klasická tramvaj) a Traiskirchen. Pak následuje další napojení na železniční síť ŐBB, poté se trať opět stáčí na západ a po obsluze stanic Tribuswinkel-Josefsthal, Pfaffstatten a Melkergrundese trať opět krátce stáčí jižním směrem a než se stočí zpět na západ, tak dvoukolejná rychlodráha končí a následuje třetí a poslední část.
WLB interiér - starší
I v interiéru najdeme některé prvky, připomínající železniční provoz - zejména stolečky a police na zavazadla. Zde se jedná o starší typ.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
Tou je jednokolejná trať, která vede již přímo v ulicích města Baden. Poté, co se naposledy stočí opět na západ, tak nejprve vede kolem vozovny Leesdorf, naproti níž má zastávku. V této vozovně jsou deponované mj. také historické tramvaje a autobusy. Za zastávkou pak následuje napojení trati na zmíněnou vozovnu. Poté, co linka podjede železniční trať ŐBB č. 510 následuje zastávka Baden, Viadukt s výhybnou. Závěrečná část leží přímo v centru Badenu a tento úsek je zakončený na náměstí Josefsplatz dvěma kusými kolejemi. Na této konečné je možné přestoupit na několik regionálních autobusových linek provozovaných tou samou společností a rovněž se i zde nachází prodejna jízdenek společnosti WLB, avšak jízdenky lze zakoupit i v automatech, umístěných na zastávkách či přímo ve vozidlech.
Jak jsem již zmínil, ve vídeňském tramvajovém systému je tato linka označená písmeny WLB, avšak je rovněž uvedena v knižním jízdním řádu rakouských drah, a to jako trať č. 515. Interval mezi jednotlivými spoji se pohybuje celodenně většinou okolo 7 – 8 minut, avšak ne všechny spoje jedou až do Badenu. Přibližně polovina jich je ukončena ve stanici Wiener Neundorf. Dále jsou některé spoje vedeny ze/do zastávky Wien Wolfganggasse a to jak směrem na Baden, tak i k Opeře. Důvodem je vyjíždění/zatahování do vozovny, která se nachází u stejnojmenné zastávky (obdobně jsou na tom i některé spoje, jedoucí ráno ze zastávky Baden, Viadukt na Josefsplatz a večer opačně, kdy vyjíždějí a zatahují do vozovny Leesdorf).
vozovna Leesdorf
Ve vozovně Leesdorf jsou deponované kromě normálních také historické vozy.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
Ve vozovém parku jsou dnes zastoupeny vozidla dvojího typu. Z let 1979 – 1993 pocházejí tříčlánkové osminápravové obousměrné tramvaje, vyrobené v závodě SGP, které jsou díky specifičnosti zdejšího provozu vybaveny pouze trojicí dveří v každé bočnici (dvoje dvoudílné skládací v krajních článcích, čtyřdílné pak v prostředním článku) a větším počtem sedadel, doplněných o stolečky a police na zavazadla. Ty jsou od roku 2000 postupně nahrazovány tříčlánkovými nízkopodlažními šestinápravovými tramvajemi typu T2500 z továrny Bombardier Wien Schienenfarzeuge.
Leesdorf - nový typ
A toto je nový typ vozu, který v soupravě spolu se starším projíždí kolem vozovny Leesdorf.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
Koncepčně tyto tramvaje vycházejí z vozů typu T2650, co jezdí na lince U6, avšak jsou vybaveny pouze dvojicí dveří v každé bočnici a stanovištěm řidiče na každé straně.
Oba typy vozů jezdí jak sólo, tak i ve dvojicích a dokonce je možné vidět spřažený jeden typ s druhým. Díky tomu je možné provozovat větší část nízkopodlažních spojů. Elektronický informační systém na zastávkách pak oznamuje kromě nejbližšího odjezdu také řazení souprav (především v které části soupravy je řazen nízkopodlažní vůz).
Konečná Baden, Josefsplatz - autobus Graf and Stift
A nakonec od téže dopravní společnosti také dva zástupce z autobusové říše - zde Graf and Stift...
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)
V autobusové dopravě se vyskytují především vozidla značek Graft and Stift, Mercedes - Benz a Setra. WLB kromě toho vlastní i 4 historické motorové a jeden vlečný vůz, 4 lokomotivy a několik pracovních vozů.
Konečná Baden, Josefsplatz - autobus Setra
... a Setra - obojí na konečné Baden, Josefsplatz.
Foto Michal Lošťák (9. 12. 2008)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20