Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Městská doprava v datech

1928 Zahájení autobusového provozu. První linka spojovala obě města s železárnami. Jezdila v třicetiminutovém intervalu až do 8.září 1943, kdy byl její provoz pro válečné události omezen.
1943 Trasování budoucí trolejbusové tratě bylo zadáno firmě Brown-Boveri. Bylo objednáno 850 dřevěných sloupů, a 15 trolejbusů (ty potom ale bylo dodány jen 4) s 10 vleky. Sloupy byly postaveny také v úseku z Redfeldu k původně plánované vozovně v této oblasti. V plánu byla také trať do St. Marein k závodu Werk XII.
24. 03. 1943 Založení soukromé společnosti: Mürztaler Verkehrsgesellschaft mbH - MVG. Ta patřila hlavně železárnám a strojírnám Böhler.
10. 11. 1943 Zahájena výstavba tří měníren.
23. 11. 1943 Zahájena montáž trolejového vedení.
20. 10. 1944 Zahájení trolejbusového provozu na jednostopém úseku Werk VI.- Europaplatz (3,3 km) se dvěma zapůjčenými vozy z Grazu a Salzburgu.  S vozovnou se původně počítalo v Redfeldu, ale nakonec byla postavena v areálu železáren Böhler.
11. 02. 1945 Zahájení provozu na dvoustopém úseku Europaplatz - Bruck a.d.Mur, Wallischplatz. (5,4 km)
09. 04. 1945 Pro válečné události (nálet) byl zastaven až do 29.října provoz.
29. 10. 1945 Obnoven trolejbusový provoz.
06. 09. 1946 Zahájení provozu na jednostopém úseku Hafendorf - Schirmitzbühel
12. 1948 Opětné zahájení autobusové dopravy v Kapfenbergu. (trať do Tragöss)
1949 Zahájena výměna dřevěných sloupů trolejového vedení za betonové. Zahájení montáže trolejových výhybek (výrobek strojírny Böhler) do sítě, do té doby se v jednostopých smyčkách a rozvětvení tratí musely překládat sběrače.
03. 1949 Zahájení provozu na autobusové lince do Redfeldu.
12. 09. 1950 Zahájení provozu na jednostopém úseku Europaplatz - Redfeld (1,6 km).
1951 Doplnění druhé stopy na úseku Europaplatz - Schirmitzbühel a Redfeld - Europaplatz. Ukončena montáž všech trolejových výhybek.
1952-53 Kompletní rekonstrukce trolejového vedení, kdy byla železná a hliníková trolej vyměněna za měděnou.
1954 Doplnění druhé stopy v úseku Hafendorf - Werk VI. Trolejbusová síť je od té doby celá dvoustopá s vyjímkou krátkého úseku od smyčky Werk VI. do vozovny, který byl jednostopý až do konce provozu.
1956 Menší přeložka na Wiener Str. v Kapfenbergu, vyvolaná stavbou dálkové komunikace.
1957 Otevření vlastní cestovní kanceláře (Reisebüro).
1960 V Deuchendorfu výstavba jednosměrného nájezdu na rychlostní komunikaci a demontáž jedné stopy v opačném směru.
01. 04. 1963 Zastaven provoz v úseku Europaplatz - Redfeld pro elektrifikaci železniční tratě na úrovňovém přejezdu. Stejná elektrifikace přivedla i sousední, dnes neexistující trolejbusový provoz v Leobenu do potíží, které vyvrcholily zastavením provozu. Do Redfeldu byl trolejbusový provoz obnoven až v roce 1983, jedenáct let po výstavbě podjezdu pod železniční tratí v roce 1972.
1963 Ze stejného důvodu byla přeložená trolejbusová trať i u Diemlachu, kde původně křížila železniční trať úrovňově. Ve stejném roce proběhla ještě další přeložka v Berndorfu, ta ale byla vyvolána pokračující výstavbou a rozšiřováním dálkové komunikace.
03. 1966 Zavedení S-provozu v období mimo špičku. Toto trvalo až do nedávna, s průvodčími se bylo ve špičce možno setkat (v kloubových vozech) ještě v polovině devadesátých let.
1978 Zahájení provozu na autobusové lince Z Kapfenbergu přes Redfeld do Winklu.
1978 Během roku byl změněn jednotný nátěr trolejbusů ze světle zelené na oranžovou.
1981 V Schinitz proběhly drobné přeložky v jednosměrných ulicích.
01. 06. 1982 Zahájení provozu na nové - větší blokové smyčce v Brucku, a na novém prodloužení z Wallischplatz k Forstschule o 0,7 km.
11. 1982 Přeložka na trati Hafendorf - Werk VI. vyvolaná výstavbou přivaděče k dálnici.
11. 09. 1983 Již druhé zahájení provozu na trati do Redfeldu. Po dodání trolejbusů 15/II a 16/II byl také zahájen provoz na úseku Redfeld - Winkl bez trolejového vedení s pomocným pohonem, autobusová linka do Winklu zanikla.
10. 1983 Druhá etapa přeložky na trati k Werk VI.
10. 06. 1985 Zahájení provozu na prodloužení Schirmitzbühel - Apfelmoar o cca 1 km
1987 Další jednosměrné přeložky v úzkých uličkách v Schinitz.
1989 Převzetí dosud soukromého dopravního podniku městem Kapfenberg.
1990 Zaveden nový tarifní systém (Ovšem stejně jako předtím založený na prodeji jízdenek řidiči a ve špičce v kloubových trolejbusech i průvodčími).
1990 Zakoupení prvního duobusu. (celkem podnik obdržel 4)
1991 Z úsporných důvodu byl zaveden na trolejbusových tratích od 15té hodiny v sobotu až do konce provozu v neděli jen autobusový provoz. Tento stav trval až do zrušení provozu, přičemž v sobotu byl dopolední provoz trolejbusy poslední dobou již jen příležitostný, přičemž jezdil zpravidla jen 1 vůz (a pak měl být provoz ekonomický, když fixní náklady na trolejbusy jsou stále stejné téměř bez ohledu na počet vypravených vozů).
1991 Zahájení provozu citybusů v Kapfenbergu.
1993 Zahájení provozu citybusů v Brucku a.d.Mur.
02. 06. 1996 Bylo zavedeno číslování linek, do té doby byly vozy označovány jen konečnými stanicemi.
1 - Apfelmoar - Europaplatz - Bruck a.d.Mur, Wallischplatz - Bruck a.d.Mur Forstschule (v úseku Wallischplatz - Forstschule jen vybrané spoje) - kloubové vozy
2 - Werk VI. - Europaplatz - Redfeld - Winkl (v úseku Redfeld - Winkl jen vybrané spoje na pomocný dieselový pohon) - krátké vozy Autobusové linky dostaly čísla 3-6 (městské linky) a 12,13,21,52 (příměstské linky) a 97,98 (linky citybusů)
05. 02. 2002 Poslední den běžného provozu v trolejbusové trakci.
2002 Vozovna pronajata spolkovým poštám, a vozový park přestěhován do dopravního závodu v jiné části města.
15. 02. 2002 Poslední jízda s cestujícími za účasti členů Společnosti pro veřejnou dopravu, ve 12:44 byla vypnuta měnírna.
11. 03. 2002 Ve vysílání Štýrské oblastní televize byla zpráva o zrušení "takzvaných trolejbusů" (sogenannte O-busse) v Kapfenbergu. Byly v něm záběry na duobusy jezdící v elektrické trakci mezi Europaplatzem a Redfeldem. V rozhovoru s ředitelem MVG Cervenkou zazněly kromě již zmíněných argumentů také výmluvy na problémy s námrazou troleje v zimě v horských podmínkách. Vozy 15 a 25 mají být odprodány prostřednictvím švýcarského překupníka do Rumunska, ovšem dosud se neví do kterého města. K tomuto datu se také nepodařilo najít pro nízkopodlažní vůz 35 odběratele. Nenašel by se zájemce?
Trolejbus Gräf & Stift ve vozovně v rumunské Mediasi
Kdepak skončí současná generace kapfenberských trolejbusů? Tak jako tento vůz v Mediasi v Rumunsku?
Foto Jiří Hertl (květen 1997) - Archiv Jiřího Hertla

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20