Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

 

Přehled tramvají, městských drah a metra

Tento seznam byl sestaven panem Michaelem Taplinem, redaktorem mezinárodních zpráv časopisu LRMT a poprvé zveřejněn jako příloha časopisu Light Rail & Modern Tramway v říjnu 1997. Později byl aktualizován a upraven do této internetové verze. Země jsou v abecedním pořadí podle anglických názvů. Úvodní strana podává přehled všech zemí. Při kliknutí na název konkrétní země dostanete podrobnější údaje. Autoři se snaží stránku udržovat v aktuálním stavu, takže Vám budou vděční za ověřené doplňující údaje.
Seznam je přehledem všech tramvajových sítí, městských drah a podzemních drah, přepravujících cestující, ve světě dle stavu k lednu 1998. Neobsahuje muzejní dráhy, kromě drah, které jsou provozovány na veřejných komunikacích. Neobsahuje ani pozemní lanové dráhy ani předměstské železnice, pokud jsou součástí národní železniční sítě.
Přesné zařazení uváděných drah je v některých případech sporné, zejména v zemích jako Japonsko a Švýcarsko, kde jasné rozlišení neexistuje. Klasifikace na malé/střední/velké sítě je myšlena jako pomocná informace a je výsledkem subjektivního posouzení autora.
Seznam je sestaven podle seznamu v časopise Light Rail and Modern Tramway z října 1997 a byl aktualizován na základě podnětů a připomínek čtenářů i vlastních znalostí autorů.
Michael Taplin

Použité zkratky

  • B / broad gauge (1520 - 1600mm) / široký rozchod
  • M / metre gauge (1000mm) / metrový rozchod
  • S / standard gauge (1430 - 1458mm) / standardní rozchod
  • H / Horse tramway / koňská trakce (koňka, mulka)
  • M / mechanical power / nezávislá trakce (zpravidla diesel, plyn)
  • O / Overhead power / napájení z vrchního trakčního vedení
  • T / third rail current collection / napájení z třetí koleje
  • * / linked systems / propojené systémy
Rozchod je uváděn v mm. (v případě řízených drah VAL je "rozchod" rozdíl mezi vodícími drahami). Symbol "n/k" ve sloupci "kilometres" znamená "není známo" nebo přesněji, "ještě není známo" - pokud ho znáte Vy, dejte nám prosím vědět!
Eberswalde je jediným městem bývalé DDR (Německé demokratické republiky) a jedním ze tří německých měst, kde se trolejbusy dožily dnešních dnů
Tramvaje v Norimberku.
Foto Jan Šlehofer (2. 11. 2002)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20