mestskadoprava

!-- -->

Metro na sever Prahy - 2. díl

Zatímco vlaky metra už dojížděly až na Ládví, stavební stroje severní oblast Prahy zdaleka neopustily. Úsek IV.C totiž dále pokračuje přes sídliště Prosek až k letňanskému výstavišti. Byly na něm navrženy celkem 3 stanice - dvě nácestné na Proseku a konečná u výstaviště v Letňanech.
Staveniště metra IV.C2 poblíž prosecké polikliniky.
Staveniště metra IV.C2 poblíž prosecké polikliniky.
Foto Damir Holas (leden 2006)
Úvraťová konečná linky 24 na Ládví.
Úvraťová konečná linky 24 na Ládví.
Foto Damir Holas (leden 2006)
I stavba úseku IV.C2 promlouvala do provozu povrchové dopravy. Zatímco při výstavbě úseku na Ládví stačilo na dvou místech (v Trojské ulici a u konečné Ládví) tramvajový provoz jen částečně omezit, stavební práce spojené s prodloužením metra do Letňan vyvolaly dlouhodobou výluku tramvají v úseku Ládví - Sídliště Ďáblice. Před výlukou tudy byly vedeny tři denní (č. 10, 17, 24) a jedna noční (č. 53) linka. Linka 10 byla odkloněna na smyčku před kobyliskou vozovnou, linky 17 a 53 obracely na smyčce Březiněveská (výstupní zastávka Kobylisy). Na Ládví tak dojížděla jediná linka - č. 24 - obsluhovaná výhradně obousměrnými vozy KT8, pro které bylo upraveno kolejiště u zastávky Ládví, aby zde mohly obracet. Náhradní dopravu zajišťovala prodloužená pravidelná autobusová linka 152, dále mohli cestující využít i jiné pravidelné linky autobusů. V nočním provozu jezdila v úseku Kobylisy - Sídliště Ďáblice náhradní autobusová doprava X-53. Provoz tu byl obnoven v pátek 1. 9. 2006, a to ve stejném rozsahu, jako před výlukou - tedy třemi denními a jednou noční tramvajovou linkou. Až později došlo ke zkrácení linky 24 do smyčky Březiněveská - od té doby si obyvatelé sídliště Ďáblice musí vystačit se dvěma denními linkami.
Staveniště metra IV.C2 v bezprostřední blízkosti zastávky MHD Liberecká.
Staveniště metra IV.C2 v bezprostřední blízkosti zastávky MHD Liberecká.
Foto Damir Holas (leden 2006)
Výstavba metra IV.C2 způsobovala mj. i dopravní problémy v oblasti Proseka, jak dokazuje snímek pořízený z autobusu linky 177 jedoucího směrem na Ládví.
Výstavba metra IV.C2 způsobovala mj. i dopravní problémy v oblasti Proseka, jak dokazuje snímek pořízený z autobusu linky 177 jedoucího směrem na Ládví.
Foto Damir Holas (leden 2006)

Den otevřených dveří v rozestavěné stanici Letňany (19. - 23. 9. 2006)

V září 2006 měli Pražané možnost poprvé navštívit budoucí konečnou metra C Letňany, která je umístěna poblíž zdejšího výstaviště. Vzhledem k tomu, že ve stejné době se na něm konal i veletrh, mohli zájemci o novou stanici využít k přepravě bezplatnou autobusovou linku 758 od stanice metra B Českomoravská, která byla obsazována kloubovými autobusy. Další možností bylo využít některou pravidelnou autobusovou linku PID do zastávky "Výstaviště Letňany", odkud to bylo ale ke stanici trochu dál.
Pohled na staveniště okolo budoucí konečné metra C Letňany.
Pohled na staveniště okolo budoucí konečné metra C Letňany.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Ještě před vstupem do samotné stanice dostali zájemci u stánku Metrostavu propagační materiály a pak už nic nebránilo v zahájení prohlídky. Zájemci si stanici prohlíželi sami, páskami a šipkami byla vyznačena trasa a na několika místech stáli informátoři, kteří zodpovídali případné dotazy.
Přímo u staveniště byla zřízena zastávka bezplatné autobusové linky 758.
Přímo u staveniště byla zřízena zastávka bezplatné autobusové linky 758.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Prvním prostorem stanice, který návštěvník spatřil, byl severní vestibul určený pro cestující návazné autobusové doprava. Pro úplnost dodejme, že stanice má ještě vestibul jižní, který je určen pro výstup k letňanskému výstavišti. Stavba stanice zahrnuje i parkoviště P+R (Park and Ride = zaparkuj a jeď) pro necelých 700 aut.
Severní vestibul stanice.
Severní vestibul stanice.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Ze severního vestibulu se naskytl pohled na nástupiště a koleje. Celá stanice působí velmi impozantně a prostorně, je stavěna tak, aby zvládla nejen každodenní cestující, ale i nárazovou frekvenci, která vznikne při konání akcí na letňanském výstavišti.
Pohled do stanice. Levá hrana bude výstupní ve směru z Ládví.
Pohled do stanice. Levá hrana bude výstupní ve směru z Ládví.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Nástupiště stanice Letňany.
Nástupiště stanice Letňany.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Do stanice vlaky dojíždějí jednokolejným tunelem, nejprve raženým, který před stanicí přechází do hloubeného. Druhý jednokolejný tunel je zřízen pro kolej směrem do centra. Tyto dva tunely se následně spojují do jednoho dvoukolejného. Důvodem tohoto řešení je ostrovní nástupiště stanice Letňany. Pro zajímavost - zbylé dvě stanice nového úseku (Prosek a Střížkov) mají nástupiště boční (stejně jako např. stanice Hlavní nádraží a Vyšehrad). A právě místo propojení dvou jednokolejných tunelů bylo posledním, které si mohli návštěvníci prohlédnout. Pak už nezbylo než se vrátit zpět na povrch.
Tunel pro kolej směrem z centra na konečnou Letňany. Jeho poslední část těsně před stanicí je hloubená.
Tunel pro kolej směrem z centra na konečnou Letňany. Jeho poslední část těsně před stanicí je hloubená.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Tentýž tunel jako na předchozím snímku v místě přechodu mezi raženým a hloubeným.
Tentýž tunel jako na předchozím snímku v místě přechodu mezi raženým a hloubeným.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
V tomto místě začíná dvoukolejný tunel směřující ke stanici Prosek. Ten se před stanicí Letňany rozděluje do dvou jednokolejných a to z toho důvodu, že stanice Letňany, jako jediná na úseku IV.C2, má ostrovní nástupiště.
V tomto místě začíná dvoukolejný tunel směřující ke stanici Prosek. Ten se před stanicí Letňany rozděluje do dvou jednokolejných a to z toho důvodu, že stanice Letňany, jako jediná na úseku IV.C2, má ostrovní nástupiště.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)

Den otevřených dveří v rozestavěné stanici Střížkov (6. - 7. 10. 2006)

V pátek a sobotu 6. a 7. 10. 2006 mohli Pražané úsek IV.C2 navštívit podruhé - tentokrát byla zpřístupněna stanice Střížkov. Pro dopravu zájemců sloužily pravidelné autobusové linky MHD dojíždějící do zastávky Liberecká. Původně jsem chtěl navštívit i tuto stanici, leč člověk míní a všemožné povinnosti mění, takže jak už asi tušíte, nic z toho nakonec nebylo... :-( Proto si tuto akci přibližme alespoň novinovým článkem z MF Dnes:
MF Dnes, regionální příloha Praha, 7. 10. 2006
row


Metro Střížkov poprvé s lidmi

Prosek - Doposud nedostavěná stanice metra trasy C Střížkov se včera poprvé představila lidem, kteří ji budou za dva roky užívat. Zájem o prohlídku stavby byl neobvykle vysoký. „Za první hodinu jsme přivítali 1200 návštěvníků, celkem odhadujeme jejich počet až na 5000,“ řekl radní Radovan Šteiner, který má dopravu na starosti. Stanice Střížkov je součástí nově budovaného čtyřkilometrového úseku metra C ze současné konečné na Ládví do Letňan. Zkušební provoz této části trasy C by měl začít v prvním čtvrtletí roku 2008 a ve druhém čtvrtletí téhož roku by měla být trasa otevřena pro normální provoz. Celkové náklady na výstavbu nového úseku trasy C činí přibližně patnáct a půl miliardy korun. Dosud město proinvestovalo přes šest a půl miliardy korun. Vlastní stanice má jednu architektonickou pozoruhodnost. Podzemní vestibul stanice bude totiž díky unikátní ocelové konstrukci střechy osvětlen přímým denním světlem. Vzhled vestibulu může návštěvníkům připomenout některé další dopravní stavby v metropoli, například zastávky nové tramvajové trati na barrandovské sídliště. Pro motoristy bude navíc vybudováno přímo u stanice nové záchytné parkoviště P+R se 158 parkovacími místy a deseti dalšími určenými pro invalidy. Návštěvní den na Střížkově bude pokračovat i dnes od 10 do 17 hodin.
Pro pokračování článku klikněte sem.
!-- -->

Zoobus

Propagační plakát Zoobusu u zastávek autobusu v terminálu Nádraží Holešovice.
Propagační plakát Zoobusu u zastávek autobusu v terminálu Nádraží Holešovice.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Zoologická zahrada. Pro mnoho lidí místo pro příjemné strávení volna, kde lze odpočinek skloubit s poznáváním více či méně exotických zvířat. To ale není zdaleka jediný a hlavní význam tohoto zařízení - pro mnoho živočichů je to dnes už bohužel takřka jediná možnost, jak nezmizet ze zemského povrchu a přežít v podmínkách, které se maximálně blíží těm přirozeným. V Praze existuje od roku 1931, ale jak to tak bývá, historie záměru jejího zřízení je podstatně delší. Rovněž se zvažovaly různé lokality, např. Královská obora či zahrada Kinských na Smíchově. Nakonec se přípravné práce na jejím zřízení rozběhly až v roce 1919 a v již zmíněném roce 1931, konkrétně 28. září, uvítala pražská ZOO, která nakonec našla svůj domov ve čtvrti Troja, první návštěvníky.
Jeden ze Zoobusů ještě ve standardním nátěru DP Praha na konečné Zoologická zahrada.
Jeden ze Zoobusů ještě ve standardním nátěru DP Praha na konečné Zoologická zahrada.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Z dopravního hlediska znamenalo zřízení zoologické zahrady nutnost zajištění dostatečně kapacitní veřejné dopravy, aby bylo možné uspokojit přepravní nároky jejích návštěvníků i stálých obyvatel Troje. První autobus k ZOO přijel v říjnu 1932. Jednalo se o linku J, která odtud přes Pelc - Tyrolku pokračovala do centra Prahy a dále do Jinonic a Butovic.
Jak je vidět, nemalá část návštěvníků ZOO přijíždí vlastním autem. A to, co je na obrázku, je jen velmi, velmi slabý odvar...
Jak je vidět, nemalá část návštěvníků ZOO přijíždí vlastním autem. A to, co je na obrázku, je jen velmi, velmi slabý odvar...
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Složitá válečná léta si ale vynutila jistá omezení - nejprve bylo "jéčko" od října 1939 ve směru z Tróji zkráceno na Pelc - Tyrolku a v rozmezí září 1943 - listopad 1945 dokonce nejezdilo vůbec. Poté se do ulic linka vrátila, ale své předválečné trasy již nedosáhla a v roce 1951 dostala číselné označení 112, které ostatně vydrželo až dodnes. O osm let později začaly vybrané spoje dojíždět až na konečnou v Podhoří, kde se do roku 1980 kvůli absenci smyčky muselo obracet couváním. Z tohoto důvodu na lince vydrželi průvodčí až do dubna 1971, vůbec nejdéle ze všech autobusových linek.
Nejen Zoobusy se pražská ZOO propaguje... Tento Citybus ve slušivé celovozové reklamě byl zachycen na pravidelné lince 112.
Nejen Zoobusy se pražská ZOO propaguje... Tento Citybus ve slušivé celovozové reklamě byl zachycen na pravidelné lince 112.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
Protože návštěvníci ZOO tvořili a tvoří během sezóny nezanedbatelnou část klientely MHD v této oblasti, musí dopravce k zahradě posilovat dopravu. V letech 1967 - 1971 sem vyjížděly posilové vozy z náměstí Republiky, v letech 1973 - 1979 z Orionky a konečně v období 1979 - 1984 ze Sokolovské (dnes Florenc). Posilové autobusy MHD sem pochopitelně jezdí i dnes, nicméně jsou vedeny po trase pravidelné linky 112 z terminálu Nádraží Holešovice.
Karosa B931 linky 112 ve výstupní zastávce Nádraží Holešovice.
Karosa B931 linky 112 ve výstupní zastávce Nádraží Holešovice.
Foto Damir Holas (5. 4. 2008)
I přes posilování dopravy ale poměrně značná část návštěvníků používá osobní auta, což má na dopravu v Troji dosti negativní vliv. Její uličky nejsou na hustý provoz vůbec stavěné, nehledě na to, že jsou doslova "prošpikovány" retardéry, což má sice pozitivní vliv na snížení rychlosti projíždějících vozidel, nicméně každá mince má dvě strany - tady je tou odvrácenou poměrně značná hlučnost. Hustá doprava v trojských ulicích se dokonce dostala i na stránky denního tisku, byly probírány různé varianty řešení (včetně výstavby tramvajové trati podél Vltavy), až vzalo celou věc do rukou vedení ZOO a u Dopravního podniku objednalo přímé posilové spoje v trase Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada.
Tzv. "Zoobus" (v jízdních řádech označovaný zkratkou ZOO) poprvé vyjel v sobotu 5. 4. 2008 a jeho provoz se předpokládá až do podzimu. Jezdí výhradně o volných dnech zhruba od 9. hodiny ranní v intervalu 10 minut, který je s drobnými minutovými odchylkami zaveden po celý den. Od června do srpna pojedou poslední spoje až kolem 19. hodiny, ve zbývajícím období o hodinu dřív. Na linku jsou vyčleněny dva nízkopodlažní Citybusy evid. č. 3380 a 3389 garáže Klíčov. Během prvního víkendu jezdily ve standardním nátěru DP Praha, v sobotu 12. 4. 2008, tedy na druhý provozní víkend, už ale vyrazily ve výrazném a zajímavém celovozovém reklamním hávu. Posléze byly vybaveny i LCD monitory, kde jsou během jízdy promítány propagační spoty zahrady. V pracovní dny ale jezdí na pravidelných linkách PID, takže i když je Zoobus zdarma, vozy si ponechaly veškeré nutné náležitosti jako jsou digitální hodiny a označovače jízdenek. Rovněž se sluší zdůraznit, že vozy staví jen na konečných zastávkách a jsou tedy časově výhodnější, než linka 112.
A nakonec si dáme Zoobus již v reklamním hávu. Tento snímek pochází z druhého provozního víkendu této linky.
A nakonec si dáme Zoobus již v reklamním hávu. Tento snímek pochází z druhého provozního víkendu této linky.
Foto Roman Vanka (12. 4. 2008) - staženo z www.citybus.cz
Zavedení Zoobusu je rozhodně velmi zajímavý počin a věřme, že nezůstane jen u jedné provozní sezóny. Přesto se ale vkrádá jedna otázka - má být Zoobus zdarma nebo ne? Je otázkou, jestli by nemohl, či dokonce neměl být, tarifně zahrnut mezi běžné linky PID. Ano, bezplatná doprava je velmi lákává, nicméně je otázkou, jestli pak nebude Zoobus cestujícími protěžován (a hlavně přetěžován) na úkor pravidelné linky 112, a to nejen z důvodů časových, ale i finančních. Nicméně od jeho zavedení uběhla ještě relativně krátká doba, takže počkejme, jak se během tohoto roku bude situace vyvíjet. Tak jako tak, vedení Zoologické zahrady patří velký dík za to, že se pustilo "na vlastní pěst" do řešení složité situace v dopravě svých návštěvníků. Je to jeden z důkazů toho, že si jich skutečně váží.
Při psaní tohoto textu jsem využil následujících pramenů:
  • Oficiální webové stránky ZOO Praha (odkaz: ZDE).
  • Mgr. Pavel Fojtík, Ing. František Prošek: Pražský dopravní zeměpis, svazek 3. DP hlavního města Prahy, a.s., Praha 2004

Dodatek: již třetí sezónu jezdí tuto linku dopravce DPÚK. K přepravě využívá plynové Ekobusy City. Jízdné je symbolická koruna. Jízdní řád naleznete na webu dopravce.

!-- -->

Tramvaje v pražských Radlicích - 3. díl

Říjen 2008 - tramvají konečně až na Radlickou

První tramvaj konečně na Radlické! Byť zatím jen v rámci zkušební jízdy...
První tramvaj konečně na Radlické! Byť zatím jen v rámci zkušební jízdy...
Foto Michal Lošťák (10. 9. 2008)
Do října 2008 byla celá trať od Ženských domovů ve výluce, 3.října 2008 pak byl slavnostně zahájen provoz nejen původní rekonstruované trati k Laurové, ale i nového úseku do obratiště Radlická. První zkušební jízda se uskutečnila o necelý měsíc dříve. Nová trať navazuje na stávající u bývalého obratového trojúhelníku Laurová, pokračuje 741 metrů dále směrem ke stanici metra B. U křižovatky „Na Laurové“ je přesunutá zastávka Laurová. Původní zastávka zanikla, ale protože by pro obsluhu přilehlé zástavby chyběla, byla kousek od původní Laurové zřízena nová zastávka Braunova.
Vůz T6A5, který obstaral první zkušební jízdu na Radlickou, pózuje fotografovi v nové zastávce Laurová směr Anděl.
Vůz T6A5, který obstaral první zkušební jízdu na Radlickou, pózuje fotografovi v nové zastávce Laurová směr Anděl.
Foto Michal Lošťák (10. 9. 2008)
Trať je dále vedena středem stávající komunikace, která má tedy nově v každém směru jenom jeden jízdní pruh, až před místní školu, kde je zřízena zastávka Radlická škola. Právě v těchto místech, v parku jižně od ulice, končila původní trať. Nová trať však dále směřuje uprostřed komunikace až před budovu ČSOB, kde ulici, lomící se vlevo, opouští a směřuje na novou smyčku Radlická, vzniklou právě před budovou ČSOB.
A tady už záběr z pravidelného provozu. Do výstupní zastávky právě dorazil vůz T3SUCS z 80. let minulého století.
A tady už záběr z pravidelného provozu. Do výstupní zastávky právě dorazil vůz T3SUCS z 80. let minulého století.
Foto Michal Lošťák (4. 10. 2008)
Nový úsek napájí nová měnírna "Radlice", která vznikla jako novostavba vedle nové trati v úseku Laurová - Škola Radlice. Na novou trať zamířila trochu neočekávaně linka č. 7, která i přes svůj handicap, že se úplně vyhýbá středu města, dokázala cestující přilákat. Zde je nutno poznamenat, že trať byla dostavěna de facto jako nutnost pro obracení tramvají po zrušení tramvajového trojúhelníku Laurová, proto zde nikdo ani neočekával žádné přepravní zázraky. Snad i to je důvodem, proč byla zvolena vcelku dopravně nevýrazná linka č. 7. Pozorování v prvních dvou měsících ale ukazuje, že i přesto si lidé cestování tramvají do těchto míst rychle oblíbili a dokonce i volba dvouvozové linky v pracovní dny se ukázala jako velmi prozíravá, neboť sólo vozy, které byly pro trať na Laurovou typické a vcelku dostačující, by k uspokojení současné poptávky, alespoň v přepravních špičkách, rozhodně nestačily.
Jedna z prvních dodaných souprav vozů T6A5 z roku 1995 zastavila u radlické školy, odkud bude pokračovat na novou smyčku Radlická.
Jedna z prvních dodaných souprav vozů T6A5 z roku 1995 zastavila u radlické školy, odkud bude pokračovat na novou smyčku Radlická.
Foto Damir Holas (7. 10. 2008)
Držme palce, aby zde tato tramvajová trať zůstala déle, než její předchůdkyně.
Linka 6 se po otevření tratě na Radlickou dočkala jednak změny trasy, kdy z Anděla nově pokračuje místo sedmičky po Plzeňské ulici na smyčku Kotlářka a jednak omezení provozu jen na pracovní dny. Na snímku je sólo vůz T3R.P nasazený právě na šestku zachycen v zastávce U Zvonu. Na Kotlářku mu zbývají poslední dvě zastávky.
Linka 6 se po otevření tratě na Radlickou dočkala jednak změny trasy, kdy z Anděla nově pokračuje místo "sedmičky" po Plzeňské ulici na smyčku Kotlářka a jednak omezení provozu jen na pracovní dny. Na snímku je sólo vůz T3R.P nasazený právě na "šestku" zachycen v zastávce U Zvonu. Na Kotlářku mu zbývají poslední dvě zastávky.
Foto Damir Holas (7. 10. 2008)
Zmiňme se ještě krátce o zajištění náhradní autobusové dopravy. Ta během výluky musela několikrát změnit svou trasu v souvislosti s postupem stavebních prací (koncem srpna 2008 dokonce jezdila poměrně velkou oklikou přes Dívčí hrady ke stanici metra Radlická a odtud již přímo přes Laurovou zpět na Anděl). Kromě toho byla ale od zastávky Na Knížecí přesměrována na novou konečnou Anděl, aby se zlepšily přestupní vazby na tramvajové linky projíždějící touto lokalitou. Radličtí tak navíc získali přímé spojení k obchodům umístěným v oblasti. V závěru výluky dokonce autobusům posloužila i nově vybudovaná trať – vozy jedoucí směrem na Anděl stavěly v nově vybudovaných zastávkách Škola Radlice a Laurová. Po celou dobu výluky zůstala dopravcem společnost Hotliner, která linku zajistila především Karosami B731 a B732, někdy sem zajela i novější Karosa B932 původně nasazovaná na bezplatných linkách k Tescu Letňany, které dopravce provozoval od února 2006 (kdy je převzal od DP Praha) do konce srpna 2008, kdy jej vystřídala společnost Libora Valenty se sídlem v Mezouni.
Snímek z deštivého červencového dne dokumentuje ukončení linky X6 u Anděla.
Snímek z deštivého červencového dne dokumentuje ukončení linky X6 u Anděla.
Foto Michal Lošťák (10. 7. 2008)
Autobus linky X6 v zastávce Škola Radlice. Ta několikrát změnila svou podobu. Snímek je z Pechlátovy ulice, která je rovnoběžná s Radlickou. Za parkem viditelným v pravé části snímku se nachází základní škola, která dala zastávce jméno a i tramvajová trať, tehdy ještě jen v podobě staveniště.
Autobus linky X6 v zastávce Škola Radlice. Ta několikrát změnila svou polohu. Snímek je z Pechlátovy ulice, která je rovnoběžná s Radlickou. Za parkem viditelným v pravé části snímku se nachází základní škola, která dala zastávce jméno a i tramvajová trať, tehdy ještě jen v podobě staveniště.
Foto Michal Lošťák (29. 7. 2008)

Další fotky naleznete ve fotogalerii.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20