Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Historie trolejbusové dopravy v Plzni, 3. díl

Mrakodrap, 1988
Křižovatka u Mrakodrapu se po prodloužení doubraveckých linek od Městských Lázní, resp. Planetária do centra města stala hlavním přestupním uzlem, v němž se od roku 1994 potkávají všechny trolejbusové linky.
Foto Jaroslav Veselý (21. 2. 1988) - Archiv Jiřího Hertla
Černická ulice, 1990
Nápis "č. 7" na čele trolejbusu 9 Tr znamená, že je právě květen 1990 a blíží se první demokratické volby po listopadovém převratu roku 1989. Pod číslem 7 tehdy kandidovalo vítězné Občanské fórum. Trolejbusy na snímku stojí v Černické ulici, která až do roku 1990 sloužila po tři desítky let jako odstaviště trolejbusů, které se nevešly do vozovny v Cukrovarské.
Foto Jiří Hertl (19. 5. 1990) - Archiv Jiřího Hertla

Trolejbusy v nových podmínkách

Devadesátá léta 20. století nepřinesla žádný velký zásah do trolejbusové sítě, nepočítáme-li dlouhotrvající rekonstrukci Rokycanské třídy k Ústřednímu hřbitovu (1986-92) a výstavbu přestupního uzlu u hlavního nádraží. Jedinou trolejbusovou tratí zrušenou bez náhrady se stala trolejová odbočka Houškovou ulicí na Jiráskovo náměstí. Význam této trati byl zanedbatelný, trolejbusy však opustily po 45 letech centrální osu Mikulášského náměstí (ulici před gymnáziem). Bez rušení trolejbusového provozu se též obešly rozsáhlé rekonstrukce komunikací (Malostranská, Domažlická, Masarykova…) a mostů (ve Skvrňanech a v Doudlevcích). Z důvodu stavby křižovatky U Trati - Doudlevecká a rekonstrukce přilehlých ulic byla v roce 1998 otevřena nová spojka Doudlevce - Bory vedená podjezdem pod klatovskou železniční tratí v ulici Edvarda Beneše. V křižovatce ulic Edvarda Beneše a Borovské vznikla v roce 2000 nová trolejbusová točna, ovšem poněkud předimenzovaná a nepříliš potřebná. Z provozního hlediska však trolejbusy získaly výhodné alternativní spojení vozovny v Cukrovarské se zbytkem sítě.
Doudlevce, Průmyslová, 1992
Změny po roce 1989 znamenaly mimo jiné útlum výroby v závodech podniku Škoda Plzeň. Označník zastávky linky č. 10 v Doudlevcích je pamětníkem časů, kdy z Doubravky ze Zábělské do Doudlevec k elektrotechnickým závodům Škody Plzeň jezdily přímé dělnické spoje. Označník byl umístěn v Průmyslové ulici proti bráně, z níž po roce 2000 po čtyřicetileté odmlce opět vyjíždějí nově vyrobené trolejbusy.
Foto Jiří Kohout (1992)
Doubravka, rekonstrukce Masarykovy ulice, 1992
V roce 1993 se započala první etapa rekonstrukce Masarykovy ulice na Doubravce. Vzhledem k jejímu významu se opravovalo bez dlouhodobé výluky trolejbusové linky 16, která sem byla tentýž rok přesměrována z ulice Na Dlouhých. Náročný terén při rekonstrukci zdolával i první pravidelně nasazovaný kloubový trolejbus v Plzni, a sice 3. prototyp 15 Tr č. 414.
Foto Jiří Kohout (1993)
Husovo náměstí, 1993
S úpravami linkového vedení v plzeňské městské dopravě souvisí i snímek z Husova náměstí v prostoru před Gymnáziem Františka Křižíka. Od roku 1992 se zde otáčela obnovená trolejbusová linka 11 a sdílela tak tento omezený prostor s linkou 10, která od roku 1993 jezdila v trase Husovo náměstí - Doubravka, Na Dlouhých. Fotografie byla pořízena v době odpolední svačiny, a proto i řidič posledního trolejbusu v řadě překládá sběrače na druhou, vnější trolej, aby umožnil předjetí jinými trolejbusy. (Vnější trolej byla pokračováním manipulační stopy z Bor ulicemi Koperníkovou a Husovou.)
Foto Jiří Kohout (1993)
Zoufalý stav deponování trolejbusů byl alespoň provizorně vyřešen vyasfaltováním hřiště pod ústředními dílnami v Cukrovarské. V roce 1990 se tak trolejbusy konečně dostaly na stání chráněná proti pouličním vandalům. I nadále však trvají neutěšené podmínky ve stísněných prostorách sto let staré vozovny. Vozový park trolejbusů byl počátkem 90. let téměř kompletně obnoven novými vozy 14 Tr a 15 Tr, což lze považovat za štěstí vzhledem k prudkému nárůstu cen trolejbusů v devadesátých letech a omezení výroby trolejbusů ve Škodě Ostrov. Během devadesátých let stavy trolejbusů klesly, což bylo mimo jiné zapříčiněno omezením výroby ve Škodovce a menší potřebou vozů na dělnické spoje. Rokem 1997 byly započaty modernizace starších vozů 14 Tr v dílnách dopravního podniku. Nákup nízkopodlažních trolejbusů přišel až s novým stoletím.
Americká u nádraží, 1990
Zbědovaný stav vozového parku trolejbusů naznačuje i snímek z Americké třídy, kde stykačový trolejbus č. 302 z roku 1978 stojí na původní zastávce u nádraží a obchodního domu Prior.
Foto Jiří Hertl (8. 2. 1990) - Archiv Jiřího Hertla
Vozovna Cukrovarská, 1994
Technický stav vozidel souvisel také s nedostatečným technickým zázemím. Na fotografii jsou odstaveny trolejbusy 14 Tr před vjezdem do tehdy 95 let staré haly bývalé tramvajové vozovny.
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
Jiráskovo náměstí
Trolejbus 14 Tr01 (rok výroby 1982/83) se otáčí na točně Jiráskovo náměstí, která se stala pozůstatkem bývalého trasování linky 12, která právě přes Jiráskovo náměstí a Houškovu ulici spojovala Božkov s centrem města a Skvrňany. Točna v posledních letech sloužila pouze pro otáčení vybraných dělnických spojů v trase Zátiší - Jiráskovo náměstí.
Foto Jiří Kohout (1992)
Železniční ulice, 1994
V roce 1994 probíhala rozsáhlá rekonstrukce Mikulášské ulice. Z tohoto důvodu byly převedeny trolejbusy linky 12 do ulic Železniční a Koterovské. Trolejbus 14 Tr10/6 č. 446 (rok výroby 1991) zabočuje za nádražním mostem na provizorní trať v Železniční ulici.
Foto Jiří Kohout (červenec 1994)
Mikulášské náměstí
Rekonstrukce Mikulášské ulice znamenala zrušení 46 let staré trolejbusové trati na Mikulášském náměstí a v Houškově ulici. Trolejbusy se na Mikulášské náměstí v roce 1998 vrátily (Barrandovou ulicí), trať na Jiráskovo náměstí však obnovena nebyla.
Foto Jiří Kohout (1994)
Goethova ulice, 1994
5. února 1994 došlo ke sloučení trolejbusových linek č. 13 a 15 do jediné linky. Od tohoto roku je v provozu obousměrné trolejové propojení z Anglického nábřeží do Goethovy ulice. Trolejbusy na snímku se potkávají právě v Goethově ulici, kde v roce pořízení snímku ukončila provoz manipulační tramvajová trať do ústředních dílen (na fotografii již chybí tramvajový drát).
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
Černice, 1994
Doby takto hustého provozu na lince 13 jsou dávno pryč. Na snímku se v prostoru nejmenší plzeňské trolejbusové točny setkávají hned tři vozy 14 Tr.
Foto Jiří Kohout (1994)
Doubravka, Zábělská, 1994
Před dodávkou dvou sérií kloubových trolejbusů 15 TrM převládaly na lince 16 trolejbusy 14 Tr. Tento vůz je zachycen na Doubravce v křižovatce Masarykova - Zábělská ve směru do města.
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
U Práce, 1994
Trolejbus č. 463 byl součástí pětikusové série trolejbusů 15 Tr, které rozšířily vozový park trolejbusů v roce 1991. Trolejbus na snímku překonává koleje na Klatovské třídě v křižovatce U Práce a je nasazen na posilovém "dušičkovém" spoji linky 11 k Ústřednímu hřbitovu.
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
Tylova, 1994
Jen o pár set metrů dále, v křižovatce Tylova - Koperníkova je pořízena tato fotografie. Trolejbus linky 16 se napojuje na přímou trať od I. brány Škodovky k Práci.
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
Americká, 1995
Výjimečnou provozní situaci zaznamenala fotografie pořízená na čerstvě zrekonstruované Americké třídě. Trolejbusy linky 13 byly vedeny Americkou třídou při výluce trati na Anglickém nábřeží a v této situaci došlo ještě k poškození trolejového vedení kamionem na křižovatce před nádražím a tedy i k přerušení trolejbusového provozu na několik desítek minut.
Foto Jiří Kohout (1995)
Planetárium, 1995
Ve stejném okamžiku byl pořízen i tento obrázek - kloubový trolejbus 15 Tr linky 16 se operativně otáčí na blokové smyčce kolem Planetária, aby umožnil alespoň nějaké dopravní spojení Doubravky s centrem města. Po přestavbě budovy Planetária na budovu soudu byla točna zrušena.
Foto Jiří Kohout (1995)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20