Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Plzeň - návrat do roku 1986 fotoaparátem Jiřího Hertla

Prohledával jsem nedávno pozůstalost po Jiřím Hertlovi, pražském dopravním fotografovi, jehož archiv jsme kdysi od jeho manželky po Jirkově úmrtí zakoupili. A náhodou na mě vypadl svazek fotografií, které Jirka pořídil v Plzni v roce 1986, v roce kdy se v Plzni v nebývalé míře bořilo či bylo možné ještě v provozu vidět dopravní prostředky, které v blízké době měl odvát čas. Společně se zde vraťme do doby, kdy byla Plzeň mimořádně šedivá a nepřívětivá.Přesná datace fotek z května 1986 je poněkud záhadou. Pečlivý Jirka si zaznamenal, že byly pořízeny 2. května, ovšem vlajkosláva na vozech, dispečerský ruch na Palackého náměstí a dav lidí v pozadí jedné fotografie napovídá, že by se mohlo jednat přímo o prvomájové datum.
Labutí píseň tramvají T2 v Plzni zachycuje tento obrázek ze smyčky Skvrňany. Zatím co tramvaj v popředí č. 133 ukončila provoz v roce 1987, za ní stojící číslo 148 se dožila neslavného konce tohoto typu v Plzni. Dne 24. května 1989, z hodiny na hodinu na příkaz magistrátu, tramvaje T2 již na odpolední posilové spoje linky č. 3 nevyjely (linka č. 3 Frunzeho-Malesická neboli dnes Mozartova-Malesická).
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Tramvaj T2 směřující na Skvrňany projíždí vybouranou částí Přemyslovy třídy u Palackého náměstí. V pozadí dnes již také neexistující výstavní areál EX Plzeň.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Tramvaj T2 č. 133 zastavila na původní zastávce na Palackého náměstí před branami výstavního areálu. Tramvaj č. 133 byla dodána v roce 1957 jako typ T1, po havárii obdržela v roce 1971 karosérii vozu T2 z Ústí nad Labem, kde se v té době likvidoval provoz tramvají. Evidentně značně zchátralá ukončila provoz v roce 1987.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Souprava tramvají T3 (zřejmě 184+185) linky č. 2 mířící do Skvrňan v Přemyslově třídě, nedaleko křižovatky s Radčickou ulicí. Vpravo jsou patrné stavební práce na nové čtyřproudé komunikaci s tramvajovou tratí uprostřed, po níž se tramvaje rozjely o dva roky později.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Souprava tramvají T3 linky č. 2 na Skvrňanské třídě u tzv. Jíkalky. Místo hromady sutě na snímku vyroste brzy odstavná plocha CAN, které vykukuje za haldou. Frekvence na přestavěné Skvrňanské třídě je dnes mnohonásobně vyšší, než byla v té době.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Přestavba Skvrňanské ulice na páteřní čtyřproudou komunikaci si vynutila rozsáhlé demolice domů v pravé části obrázku. Dnes je v těchto místech odstavná plocha plzeňského Centrálního autobusového nádraží (CAN).
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Pohled z Palackého náměstí směrem k hlavní poště. Blok domů (vlevo na snímku) bude brzy zbořen a nahradí jej kapacitní čtyřproudá komunikace. Místo zadního traktu těchto domů je dnes v Plzni u křižovatky Palackého/Jízdecká, na dohled od historického centra, velká nevzhledná plocha, kde snad v budoucnu vyroste nové plzeňské divadlo. Možná se jej také dočká tramvaj T3 č. 195, která na snímku pózuje s dispečerskou dvanáctsettrojkou dopravního podniku.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Pokud by chtěl fotograf tento pohled zopakovat, asi by ho na této dnes nejfrekventovanější křižovatce před pivovarem v Plzni rychle přejelo auto. Obludná křižovatka bez přechodů pro chodce vznikla na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Vpravo, v místech parkujících aut, bychom ještě do roku 1977 našli významný dopravní uzel MHD Městské lázně. Dnes se tímto prostorem ženou automobily po čtyřproudé komunikaci na Rozvadov. Mohutná budova krajské správy SNB vévodí celému prostoru dodnes, jen tu tramvaj T2 bychom již v provozu dávno nenašli.
Foto Jiří Hertl, 28. února 1987
Ve vozovně na Slovanech odstavené tramvaje T2 č. 152 a T1 č. 120. Obě jsou v následujícím roce odstaveny z provozu a sešrotovány.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Pokud jde o deponování vozidel MHD, měla Plzeň vždy nějaká specifika. Dříve to byly desítky odstavených trolejbusů v ulicích kolem vozovny v Cukrovarské ulici. Pro dopravní fotografy to mělo své nesporné výhody, na druhou stranu trolejbusy byly snadným terčem vandalů a dále osob, které se v podroušeném stavu pokoušeli o zápůjčku vozu pro cestu z restauračního zařízení domů. Problém pomohla vyřešit v roce 1990 až přeměna bývalého hřiště v sousedství řeky Radbuzy na oplocenou odstavnou plochu.
Foto Jiří Hertl, 30. srpna 1986
Trolejbus Škoda 9TrH25 č. 296 na dlážděné Moskevské třídě u vlakového nádraží. Technický stav vozidel dopravního podniku nebyl v té době vůbec dobrý, značně omlácené vozy bez nárazníků byly v té době nasazovány do provozu zcela běžně. Stykačová devítka s hydraulickým posilovačem z obrázku byla v té době stará pouze 8 let, přesto ji dopravní podnik vyřadil již o tři roky později. Při pohledu na obrázek si Plzeňané připomenou plechovou ohradu, která celá léta stála kolem stavební jámy, kde měl vyrůst jako součást stavby kulturního domu velký hotel. Po roce 1989 zde místo hotelu vznikla známá vietnamská tržnice "Saigon". A jak to vypadá, brzy nebude ani kulturní dům, známý jako Dům hrůzy u Radbůzy. Místo něj zřejmě vyroste (jistě hodnotné) obchodně-administrativní centrum.
Foto Jiří Hertl, 30. srpna 1986
Trolejbus Škoda 9TrHT26 č. 321 projíždí "meziměstským" úsekem linky č. 12 mezi Zátiším a Novou Hospodou s ještě původními betonovými sloupy z 50. let, které brigádně pomáhali stavět sami obyvatelé Nové Hospody, aby tak zkrátili dobu výstavby trati a kvalitní spojení s "městem" měli o něco dříve.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Také v Plzni byly v provozu trolejbusy Škoda 14Tr tzv. nulté série, ještě s karosérií původního "hranatějšího" provedení. Celkem bylo v Plzni sedm vozů (ev.č. 340 a 346-351), vyřazeny byly do roku 1991. Na snímku projíždí číslo 351 kolem stavební ohrady během rekonstrukce budovy sídla krajského výboru KSČ na Moskevské třídě.
Foto Jiří Hertl, 30. srpna 1986
Trolejbus Škoda 9TrHT28 č. 325 vyjíždí ze starého podjezdu pod kolejištěm ČSD do ulice U Prazdroje. Jak napovídají známky stavební činnosti, dny legendární „myší díry“ na hlavním silničním tahu z Prahy do Plzně jsou pomalu sečteny. Nový široký podjezd pod tratí byl dokončen v roce 1989.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Trolejbus Škoda 9TrHT26 č. 317 překonává na lince č. 10 most přes Radbuzu v Pražské ulici. Vůz byl zrušen na počátku devadesátých let. Svodidla měla za úkol silniční vozidla usměrnit do středu mostu, jehož technický stav nebyl valný.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Na křižovatku Moskevská/Charkovské nábřeží (dnes Americká/Anglické nábřeží) nás přenesl tento krásný obrázek z konce léta 1986. Dnes už jen pramálo z tohoto snímku platí. Trolejbusy Škoda 9Tr ukončily v Plzni provoz v roce 1994, autobusy ŠM 11 v roce 1990, trolejovou věžku na podvozku Škoda 706 Mates a dispečerský vůz Škoda 1203 již ve stavu vozidel PMDP také nenajdeme. A rovněž málokterý plzeňský cyklista vlastní klasický Favorit.
Foto Jiří Hertl, 30. srpna 1986
Neobvyklý pohled z křižovatky Rokycanská/Těšínská na zastávku Stavební stroje s rozjíždějící se Karosou B 731 č. 341 s otevřenými dveřmi. Po ocelovém mostě pražské trati právě duní dvojice lokomotiv T 478.4 v čele těžkého Západního expresu z Paříže.
Foto Jiří Hertl, 2. května 1986
Odstavná plocha dopravního podniku na nároží Černické a Presslovy ulice byla ještě v druhé polovině roku 1986 plná autobusů Karosa ŠM 11. O čtyři roky později nezbyl ani jediný.
Foto Jiří Hertl, 30. srpna 1986

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20