Pelhřimov

Branou Vysočiny bývá často nazýváno město Pelhřimov ležící na rozhraní jižních Čech a Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 494 m. n. m. Již v polovině 13. stol. vznikla osada Starý Pelhřimov, podle pověsti založená pražským biskupem Pelhřimem. Ta byla později vypálena a v jejím sousedství založeno město Pelhřimov, roku 1596 povýšené na královské. Slibný vývoj podporovaný těžbou stříbra na blízkém Křemešníku přerušila třicetiletá válka. Po ní sice došlo k obnově města, ale velký požár v 18. století mu zasadil další těžkou ránu, a město již nikdy nedosáhlo většího významu. Díky tomu se však zachovalo jen málo narušené historické jádro i s částmi hradeb a městskými branami, které je od roku 1969 městskou památkovou rezervací. Pelhřimov byl a dodnes je především střediskem zemědělské oblasti, orientované hlavně na bramborářství. Přesto se však od poloviny 19. století, kdy město začalo opouštět hradby, pomalu rozvíjela i průmyslová výroba, dnes zastoupená hlavně průmyslem kartáčnickým, pletařským a strojírenským (výroba zemědělských strojů). V 60. až 80. letech vznikají, tak jako v jiných městech, nové čtvrti a panelová sídliště a počet obyvatel postupně roste až na dnešních cca 17 000. Až do roku 2002 bylo město, místně zvané "Pejr", sídlem okresu a součástí jihočeského kraje, dnes již patří do kraje Vysočina. V posledních letech je známé také každoročně konaným festivalem rekordů a kuriozit.
Citaro odbavuje cestující
Rynárecká brána s autobusem Citaro na lince MHD.
Foto Roman Bezemek (28. 12. 2005)
Lepší dopravní spojení s okolním světem získal Pelhřimov v roce 1888, kdy byla otevřena Českomoravská transverzální dráha. Úsek procházející Pelhřimovem však dnes již nedosahuje svého původního významu a jsou na něm provozovány kromě nákladních pouze motorové osobní a spěšné vlaky, i když ještě na začátku devadesátých let zde bylo možné potkat i rychlík Junák spojující Plzeň s Brnem. Z uvedeného tedy vyplývá, že pro Pelhřimov má mnohem větší význam doprava silniční, o čemž svědčí i poměrně velké množství dálkových autobusových linek ve městě zastavujících. Město totiž leží na křižovatce dvou důležitých silničních tahů - z Českých Budějovic přes Jindřichův Hradec a Havlíčkův Brod do východních Čech, a z Plzně přes Tábor a Jihlavu do Brna. Navíc nedaleko Pelhřimova vede dálnice D1.
Karosa na autobusovém nádraží
Karosa B732 v exportním provedení pro Venezuelu na autobusovém nádraží Pelhřimově.
Foto Roman Vanka www.citybus.cz (8.7.2002)

Městská doprava v roce 2007

Městskou dopravu v Pelhřimově provozuje společnost ICOM Transport Jihlava, divize Pelhřimov. Je tvořena čtyřmi autobusovými linkami označenými čísly 1 až 4, časový rozsah provozu je cca od 5:00 do 23:00 hodin.
 
Linka č. 1 je vedena v trase Silo - (Lhotka) - (Kartáčovny) - Nádraží ČD - Aut. nádraží - - Příkopy / Strachovská - Táborská - (Starý Pelhřimov) - (Dubovice). Zajišťuje spojení na hlavní ose spojující sídliště s centrem ,autobusovým a vlakovým nádražím a průmyslovou oblastí na opačném konci města. Ačkoli se jedná v podstatě o páteřní linku, jezdí pouze v pracovní dny ve špičkách a dva páry spojů večer. Přes střed města se jezdí buď ulicí Na příkopech nebo Strachovskou, některé spoje zajíždějí do části Lhotka, některé jsou prodlouženy do Starého Pelhřimova, případně až do Dubovic, jiné naopak jezdí jen v úseku Silo - Aut. nádraží.
Linka č. 3 je okružní v trase Aut. nádraží - Pod Floriánem - Pražská - Nemocnice - Hřbitov - Aut. náraží Obsluhuje okrajové čtvrtě a zároveň zajišťuje spojení k nemocnici a hřbitovu. Má stabilizovanou trasu, jezdí v pracovní dny cca do 18:00 hodin a jako jediná také o víkendu, byť se jedná jen o dva spoje odpoledne. Linka je sice okružní, ale trasa je projížděna oběma směry.
Linky č. 2 a 4 jsou jakousi kombinací tras dvou zbývajících linek a lze je v podstatě označit jako posilové. Obě spojují průmyslovou oblast se sídlištěm, ale většina spojů projíždí i čtvrtě, obsluhované jinak linkou č.3. Obě jezdí pouze v pracovních dnech, mají ale též dva páry spojů dopoledne a v pozdních večerních hodinách.
Mercedes Citaro (JIJ 48-13) odjíždí ze zastávky Pražská
Mercedes Citaro (JIJ 48-13) odjíždí ze zastávky Pražská.
Foto Roman Bezemek (7. 5. 2008)
Žádná z linek nemá pravidelný interval, nejmenší rozmezí mezi spoji je však cca 30 min. na lince č. 1. Pokud by chtěl někdo nahlédnout do jízdních řádů, může např. zde: www.pelhrimovsko.cz po kliknutí na odkaz MHD.
Pro zajímavost, v jízdním řádu 1990/1991 bylo linkové vedení pelhřimovské MHD následující:
Linka č. 1 Silo - Aut. nádraží – Příkopy – Starý Pelhřimov – Pražská – ZK Máj – Silo
Linka č. 2 Silo – Nádr. ČSD – Aut. nádraží – ZK Máj – Pražská – Starý Pelhřimov – Příkopy – Silo
Linka č. 3 Aut. nádraží – Sídl. Houfy – Nemocnice – Sídl. Pražská – Sídl. Florián – Aut. nádraží
Linka č. 4 Silo – Nádr. ČSD – Aut. nádraží – Sídl. Houfy – Nemocnice – Humpolecká – Sídl. Pražská – Sídl. Osvobození
Točna Táborská se nachází ve stejnojmenné ulici na největším pelhřimovském sídlišti. Na čas odjezdu zde právě vyčkává jeden ze tří nízkopodlažních autobusů zajišťujících provoz MHD v Pelhřimově
Točna Táborská se nachází ve stejnojmenné ulici na největším pelhřimovském sídlišti. Na čas odjezdu zde právě vyčkává jeden ze tří nízkopodlažních autobusů zajišťujících provoz MHD v Pelhřimově.
Foto Roman Bezemek (28. 5. 2008)
Tarif je nepřestupný, jednotlivé jízdné činí 6,- Kč při platbě čipovou kartou, v hotovosti je o dvě koruny dražší. Také existuje zlevněné jízdné důchodcovské a žákovské. Do vozů se nastupuje pouze předními dveřmi. Cestující, který nemá průkazku, zaplatí přímo řidiči, který mu vytiskne jízdenku. Předprodej jízdenek tedy neexistuje.
Citaro odbavuje cestující
Citaro odbavuje cestující na Karlově náměstí.
Foto Roman Bezemek
Vzhled zastávek je velmi příjemný. Téměř všechny jsou vybaveny modrými městskými označníky, na kterých je uveden nejen název zastávky, ale i čísla linek, které na ní zastavují, což si ve městě velikosti Pelhřimova jistě zaslouží pochvalu. Jediné co jim lze vytknout je to, že vylepené jízdní řády nejsou nijak chráněny proti povětrnosti a vandalům. Jízdní řády coby tiskovina jsou klasické linkové, tedy poměrně nepřehledné, navíc je na nich uvedeno jen úřední šestimístné číslo linky. Na významnějších zastávkách nechybí přístřešky, většinou moderní. Jako kuriozitu lze uvést, že na některých označnících je uvedena i linka č. 5, která však v současnosti není provozována.
Zastávka Příkopy
Zastávka Příkopy.
Foto Roman Bezemek (26. 7. 2004)
V provozu MHD se objevují autobusy Mercedes/AM O 405 NM, Mercedes Citaro (dvou i třídvéřový) a Karosy B732 a C734.
Citaro na cestě od nemocnice k autobusovému nádraží.
Citaro na cestě od nemocnice k autobusovému nádraží.
Foto Roman Bezemek
Mercedes Citaro
Mercedes Citaro v Pelhřimově.
Foto Roman Vanka www.citybus.cz (8. 7. 2002)
Žádný z vozů není vybaven digitálním informačním systémem. Schránky pro panely BUSE u nízkopodlažních vozů jsou prázdné, přední jsou zaslepeny již zmíněným nápisem "Městská doprava". Pouze u dvoudveřového Citara jsem měl pocit že BUSE možná má (s tímto vozem jsem nejel, viděl jsem ho jen projíždět), nicméně nebylo v provozu. Pro označení linky se používají bílé tabule s velkým oranžovým číslem linky za předním sklem, směr udávají malé štítky známé z linkových autobusů. S "aktualizováním" těchto údajů si však řidiči zřejmě těžkou hlavu nedělají; ačkoli jsem projel celou trasu linky č.3, autobus byl po celou dobu označen jako linka č. 1, z které přejížděl na "trojku"; ostatně meziměstské autobusy přejíždějící na linky MHD nemají často označení vůbec.
Mercedes Citaro (JIJ 48-13) ve dvoudveřovém provedení nejčastěji obsluhuje okružní linku č. 3. Zde je zachycen v centru města na zastávce Karlovo náměstí
Mercedes Citaro (JIJ 48-13) ve dvoudveřovém provedení nejčastěji obsluhuje okružní linku č. 3. Zde je zachycen v centru města na zastávce Karlovo náměstí.
Foto Roman Bezemek (28. 5. 2008)
Závěrem je možno říci, že i přes některé drobné nedostatky městská doprava Pelhřimovu určitě ostudu nedělá (už jen v množství nasazení nízkopodlažních vozidel je v tak malém městě obdivuhodné). Pakliže by se v budoucnu podařilo zavést na linkách č. 1 a 3 pravidelný interval a pokud možno stabilizovat trasu "jedničky", vznikl by tak velmi slušný systém obsluhující celé město a nabízející důstojnou alternativu IAD, jejíž neblahé vlivy se začínají projevovat i v nepříliš velkém Pelhřimově.
AN.
Nová podoba autobusového nádraží v Pelhřimově, které bylo kompletně přestavěno. Prostor nástupišť byl zmenšen cca na polovinu, na místě původní odbavovací haly byl postaven objekt supermarketu a nové zázení se přestěhovalo na opačnou stranu nádraží do nově postavené budovy a levé části snímku.
Foto Roman Bezemek (7. 5. 2009)
Mercedes Benz Conecto II 3J5 6899 vyjíždí z ulice Čajkovského na ulici Slovanského bratrství, která je zároveň silnicí č. 602 a výpadovkou směr Jihlava a původní státní silnicí Praha - Brno, dnes nahrazenou dálnicí D2.
Foto Roman Bezemek (7. 5. 2009)
 
Mercedes O405 (PEA 11-52) odjíždí ze zastávky Kaufland na Pražské třídě. Zastávka byla dána do užívání v roce 2008 a je obsluhována linkou č. 3 a některými spoji linky č. 1
Mercedes O405 (PEA 11-52) odjíždí ze zastávky Kaufland na Pražské třídě. Zastávka byla dána do užívání v roce 2008 a je obsluhována linkou č. 3 a některými spoji linky č. 1.
Foto Roman Bezemek (22. 5. 2008)

Fotogalerie

B732, PE-65-92, 26.7.2004 B732, PE-65-92, 26.7.2004 Citaro, JIJ-18-73, 29.7.2004 Citaro, JIJ-48-13, 26.7.2004
Citaro, JIJ-48-13, 26.7.2004 MB-O405,-PEA-11-52,-26.7 MB-O405,-PEA-11-52,-26.7 MB-O405,-PEA-11-52,-26.7
Mercedes O405 na konečné Silo Citaro na Karlově náměstí MB-O405,-PEA-11-52,-26.7 Mercedes O405 před kulturním domem Máj
Autobusové nádraží Pelhřimov. Budova autobusového nádraží byla postavena v 80-tých letech. V roce 2008 ustoupila spolu s částí autobusového nádraží stavbě supermarketu. 7.5.2007 Karosa LC735 (PE 56-55) na lince městské dopravy č. 1 na autobusovém nádraží. Autobus je zde nasazen jako záloha za porouchané nízkopodlažní Citaro, svým provedením je však pro linky městské dopravy naprosto nevhodný... Městská doprava na snímku odjíždí provizorně ze stanoviště 18, protože v místě jí původně vyhrazeném již probíhají stavební práce v rámci přestavby autobusového nádraží. 28.5.2008 Na konečné Silo se ve vrcholící špičce potkaly tři autobusy. Dva městské Mercedesy odtud odjedou na dvou po sobě následujících spojích linky č. 1, linková Karosa obslouží spoj na lince č. 2. 7.5.2008 Mercedes Citaro (JIJ 48-13) zachycený na třídě Legií v zastávce ZK Máj. 21.8.2008
Schéma MHD od Miroslava Pence zachycující stav v roce 2005 si můžete stáhnout zde.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20