Opavské trolejbusy

Škoda 14Tr ev. č. 67 (r. v. 1990)
Škoda 14Tr ev. č. 67 (r. v. 1990) na konečné linky 201 Bílovecká.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Trolejbusy vyjely do ulic Opavy v roce 1952 na polookružní lince Stadion - Východní nádraží - Dolní náměstí - Nemocnice - Englišova a zpět. V dubnu 1956 zcela nahradily tramvajový provoz. Historie MHD Opava je blíže popsána na samostatné stránce.
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 85 (r. v. 2003) a autobusy SOR 10.5 ev. č. 137 (r. v. 2001) a SOR 9.5 ev. č. 131 (r. v. 1999)
Zastávka Dolní náměstí s trolejbusem Solaris Trollino 12 AC ev. č. 85 (r. v. 2003) na lince 209 a autobusy SOR 10.5 ev. č. 137 (r. v. 2001) a SOR 9.5 ev. č. 131 (r. v. 1999).
Foto Miroslav Puchalter, 1. září 2005
V současné době je v provozu 11 trolejbusových linek označených čísly 201 - 210 a 221. Označení linky 221 napovídá, že se jedná o původní linku autobusovou. Ta je však z velké části vedena pod trolejemi a po dodání prvních trolejbusů s pomocným naftovým agregátem v říjnu 2006 na ní začaly být nasazovány tyto trolejbusy, které z ní postupně autobusy úplně vytlačily.
Škoda 14TrM ev. č. 82 (r. v. 1997)
Škoda 14TrM ev. č. 82 (r. v. 1997) na lince 208 v zastávce Švédská kaple.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Linkové vedení trolejbusů v roce 2007
201

Městský hřbitov - Nemocnice - U soudu - Divadlo - Dolní nám. - Praskova - Východní nádraží - Stadion - Bílovecká

202

Jen v uvedeném směru:
Globus - Ostroj - Těšínská - Zimní stadion - Holasická - Švédská kaple - Kateřinky

203

Jaktař - Stará silnice - Divadlo - Dolní nám. - Těšínská - Ostroj - Globus

204

Bílovecká - Stadion - Východní nádraží - Praskova - Dolní nám. - Divadlo - U soudu - Nemocnice - Hypernova

205

Jaktař - Stará silnice - Divadlo - Dolní nám. - Holasická - Švédská kaple - Kateřinky

206

Jaktař - Stará silnice - Divadlo - Dolní nám. - Praskova - Východní nádraží - Stadion - Bílovecká

207

Bílovecká - Stadion - Východní nádraží - Praskova - Holasická - Švédská kaple - Kateřinky

208

Kateřinky - Švédská kaple - Holasická - Dolní nám. - Divadlo - Nemocnice (tam) - Dostojevského (zpět) - Hypernova (tam) - Englišova

209

Městský hřbitov - Nemocnice - U soudu - Divadlo - Dolní nám. - Těšínská - Ostroj - Globus

210

Bílovecká - Stadion - Východní nádraží - Praskova - Zimní stadion - Těšínská - Ostroj - Globus

221

Kylešovice škola - Bílovecká - Stadion - Východní nádraží - Praskova - Holasická - Vrchní - Pekařská - Divadlo ( - U soudu - Nemocnice - Hypernova)

Solaris Trollino 12 AC ev. č. 94 (r. v. 2007) s pomocným naftovým agregátem
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 94 (r. v. 2007) s pomocným naftovým agregátem na konečné linky 221 Hypernova.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Ačkoli je trolejbusových linek v poměru k rozsahu sítě velký počet, je provoz poměrně přehledný. Na většině linek jsou zavedeny pravidelné intervaly a každá linka má jedinou variantu trasy s výjimkou linky 221, která má denně poslední večerní spoj zkrácen do trasy Kylešovice škola - Divadlo.
Linky 201 a 208 jsou v provozu celodenně a celotýdně v intervalu 20 minut (pouze linka 201 není v provozu mimo pracovní dny v období cca 20.00 - 22.00 hodin), linka 221 jezdí v pracovní dny celodenně po 20 a mimo pracovní dny po 40 minutách. Linky 204 a 205 jezdí ve špičkách pracovních dnů po 20 minutách, jindy nejedou s výjimkou jednoho večerního spoje linky 204. V červenci a srpnu nejsou tyto linky v provozu. Linka 203 jezdí v pracovní dny celodenně po 20 minutách a jindy vůbec, linky 206 a 209 jsou v provozu v intervalech 20 minut ve špičkách pracovních dnů a mimo pracovní dny celodenně. Linky 207 a 210 mají celotýdně pouze několik spojů a linka 202 je tvořena jediným spojem ve směru Globus - Kateřinky v pracovní dny kolem půl osmé ráno, který není v provozu v červenci a srpnu.
Na lince 221 všechny spoje a na linkách 201, 203, 206, 208 a 209 vybrané spoje zajišťují nízkopodlažní vozidla.
Škoda 14TrM ev. č. 75 (r. v. 1995)
Škoda 14TrM ev. č. 75 (r. v. 1995) na lince 209 v zastávce Divadlo.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Městský dopravní podnik Opava vlastní pouze trolejbusy běžné délky, kterých je v provozu 34. Trolejbusy s podlahou v normální úrovni jsou zastoupeny typy Škoda 14Tr, z nichž nejstarší byl vyroben v roce 1987, a Škoda 14TrM z let 1995 - 1997. Dva vozy Škoda 14Tr ev. č. 50 a 52 z let 1983 a 1984 byly rekonstruovány a přeznačeny na typ Škoda 14TrR.
Jediný vůz typu Škoda 21Tr v Opavě - ev. č. 83 (r. v. 2001)
Jediný vůz typu Škoda 21Tr v Opavě - ev. č. 83 (r. v. 2001) - na lince 201 v zastávce Dolní náměstí.
Foto Miroslav Puchalter, 30. září 2005
Nízkopodlažní vozidla jsou zastoupena jediným trolejbusem Škoda 21Tr z roku 2001, jedním vozem Solaris Trolllino 12 DC z roku 2002 a vozy Solarisy Trollino 12 AC dodávanými od roku 2003. Některé z těchto vozů jsou vybaveny pomocným naftovým agregátem.
Trolejbusy všech typů kromě 14Tr jsou vybaveny digitálními orientacemi.
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 93 (r. v. 2006) s pomocným naftovým agregátem
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 93 (r. v. 2006) s pomocným naftovým agregátem přijíždí na lince 221 u zastávky Ratibořická z nezatrolejovaného úseku pod troleje.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Dříve jezdily trolejbusy i autobusy MHD v klasickém továrním červeno-bílém nebo červeno-krémovém nátěru. Trolejbusy v tomto laku už dojezdily. Trolejbusy Škoda 14TrR ev. č. 52 a 21Tr byly zařazeny v červeno-bílém laku s jedním červeným pruhem ve spodní části vozu, který je u vozu 21Tr rozdělen bílým proužkem. Vozy Solaris Trollino jsou dodávány červeno-bílé s červeným pruhem ve spodní části vozu a nad okny.
Škoda 14TrM ev. č. 74 (r. v. 1995) a Solaris Trollino 12 AC ev. č. 85 (r. v. 2003)
Škoda 14TrM ev. č. 74 (r. v. 1995) na lince 201 a Solaris Trollino 12 AC ev. č. 85 (r. v. 2003) na lince 204 na smyčce Bílovecká.
Foto Miroslav Puchalter, 7. září 2005
Celovozové reklamní nátěry a polepy jsou na trolejbusech velmi rozšířené, zatímco u autobusů jsou výjimkou. Některé vozy jezdí v podkladových barvách celovozových reklam včetně bílé.
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 89 (r. v. 2005)
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 89 (r. v. 2005) na lince 201 u zastávky Východní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Původní trolejbusová vozovna, přestavěná z vozovny tramvajové, se nacházela na Krnovské ulici. Trolejbusům sloužila až do září 2002. Přitom už od roku 1987 probíhala výstavba nového areálu dopravního podniku v Kylešovicích, kam měly být kromě trolejbusové vozovny přemístěny i autobusové garáže z Rybářské ulice u Městských sadů. Kvůli nedostatku peněz byla však stavba několikrát přerušena a postupovala velmi pomalu.
Po předání nového areálu v roce 2002 byly sneseny z původní tramvajové vozovny troleje a objekt byl odprodán. Vyklizeny byly i staré autobusové garáže, do kterých ale ještě nějaký čas autobusy jezdily doplňovat naftu.
Škoda 14TrR ev. č. 52 (r. v. 1984)
Škoda 14TrR ev. č. 52 (r. v. 1984) na lince 209 u zastávky Dolní náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
Škoda 14Tr ev. č. 64 (r. v. 1989)
Škoda 14Tr ev. č. 64 (r. v. 1989) na lince 204 u zastávky Divadlo.
Foto Miroslav Puchalter, 10. září 2005
Do nové vozovny vede manipulační trolejbusová trať z konečné Bílovecká. Celou jednu stranu areálu tvoří rozestavěné betonové administrativní budovy, které nebyly nikdy dokončeny, protože na to nebyly peníze ani využití.
Škoda 14Tr ev. č. 60 (r. v. 1987)
Škoda 14Tr ev. č. 60 (r. v. 1987) na lince 208 u zastávky Englišova.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2005
Solaris Trollino 12 DC ev. č. 84 (r. v. 2002)
Solaris Trollino 12 DC ev. č. 84 (r. v. 2002) přijíždí na lince 203 do zastávky Zimní stadion.
Foto Lukáš Vrobel, 30. srpna 2007
V dohledné době přichází v úvahu rozšíření opavské trolejbusové sítě výstavbou tratě Bílovecká - Kylešovice škola. Stavba této léta plánované tratě je však stále odkládána. Vzhledem k dosti intenzivnímu provozu trolejbusů s pomocným naftovým agregátem na lince 221 by byla vhodná také elektrifikace druhého nezatrolejovaného úseku této linky, tedy úseku Ratibořská - Vrchní - Pekařská - Divadlo, která by umožnila nasazení vozů všech typů, urychlila dopravu a omezila opotřebení a poruchovost vozidel s pomocným agregátem.
Škoda 14TrM ev. č. 73 (r. v. 1995)
Škoda 14TrM ev. č. 73 (r. v. 1995) ve výrazném celovozovém reklamním nátěru Severomoravské energetiky na mimořádné lince X1 v zastávce Praskova.
Foto Lukáš Vrobel, 5. srpna 2004
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 85 (r. v. 2003)
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 85 (r. v. 2003) na lince 209 v ulici Sněmovní mezi zastávkami Zimní stadion a Dolní náměstí.
Foto Miroslav Puchalter, 30. září 2005
Solaris Trollino 12 AC ev. č. 98 (r. v. 2007) na lince 221 u zastávky Praskova. L. Vrobel, 30. 8. 2007 Škoda 14TrM ev. č. 82 (r. v. 1997) na lince 208 u zastávky Divadlo. L. Vrobel, 30. 8. 2007 Solaris Trollino 12 AC ev. č. 87 (r. v. 2004) projíždějící přes Horní náměstí směrem k zastávce Divadlo. M. Puchalter, 2. 10. 2005 Přání na dveřích vozu ev. č. 74. M. Puchalter, 7. 9. 2005
Solaris Trollino 12 DC ev. č. 84 (r. v. 2002) na křižovatce ulic Praskova a Komenského u zastávky Zimní stadion na mimořádné lince X1. L. Vrobel, 5. 8. 2004 Škoda 14TrM ev. č. 78 (r. v. 1996) na lince 203 v zastávce Divadlo. L. Vrobel, 30. 8. 2007 Solaris Trollino 12 AC ev. č. 95 (r. v. 2007) na lince 221 u zastávky U soudu. L. Vrobel, 30. 8. 2007 Trolejbusová vozovna a autobusové garáže MDPO v Kylešovicích. L. Vrobel, 30. 8. 2007

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20