Oslavy 50. výročí trolejbusové dopravy v Opavě

Škoda 8Tr s vlekem na Olomoucké ulici
Škoda 8Tr s vlekem na Olomoucké ulici
Foto Jaroslav Rak
O víkendu 9.-10.11.2002 proběhly v Opavě oslavy 50-ti let trolejbusové dopravy. Trolejbusy začaly od roku 1952 v Opavě postupně nahrazovat dopravu tramvajovou. Do roku 1956 byly tramvajové linky nahrazeny trolejbusy, a v tomto roce byla tramvajová doprava ukončena. Celých 50 let sídlily opavské trolejbusy v prostorách původní tramvajové vozovny z roku 1905, jejíž stísněné podmínky neposkytovaly vhodné zázemí. V letošním roce byla konečně zprovozněna nová vozovna v Kylešovicích. Ačkoli její stavba začala již v roce 1987, po změně režimu se potýkala s nedostatkem financí proto byla stavba v roce 1994 přerušena a areál zakonzervován. Definitivní rozhodnutí o dostavbě, již v pozměněné mírně redukované podobě, padlo v loňském roce a vozovna začala sloužit svému účelu koncem září letošního roku. Nová vozovna poskytuje trolejbusovému provozu potřebné zázemí, je plně průjezdná, s mycí linkou se dvěmi stopami, halami pro údržbu vozidel se čtyřmi stopami a prostornou halou k odstavování trolejbusů. Tato hala je průjezdná s šestnácti trolejovými stopami a její kapacita poskytuje rezervu pro případné rozšíření provozu a tím i vozového parku.
Trolejbus Škoda 9TrHT při výjezdu ze staré vozovny na Krnovské ulici
Trolejbus Škoda 9TrHT při výjezdu ze staré vozovny na Krnovské ulici
Foto Jaroslav Rak
Vlastní oslavy probíhaly zejména v nové vozovně v Kylešovicích, jež bylo možno si v obou dnech prohlédnout. Odtud také vyjížděly trolejbusy na výroční lince v opavských ulicích. Tato linka byla vedena po celé trolejové síti kdy z Kylešovic jely trolejbusy nejprve do Kateřinek, poté do Jaktaře, dále ke Globusu, na Hypernovu, k Městskému hřbitovu a zpět do vozovny v Kylešovicích. Jízdní doba byla kolem dvou hodin a byly na ní provozovány čtyři trolejbusy - dva historické (ostravská Škoda 8Tr s vlekem B40 a pardubická Škoda 9TrHT) a dva moderní (opavská Škoda 21Tr a prototyp trolejbusu Solaris Trollino 12DC z Ostravy). V rámci oslav byla také otevřena již prázdná původní vozovna na Krnovské ulici. V jedné z hal byl také promítán film o zdejším provozu, v němž byly zajímavé zejména záběry dokumentující všední provoz v původní vozovně. Tato vozovna byla neprůjezdná a nebyla v ní jediná trolejová výhybka, manipulace při vyjíždění a zátahu vozidel byla proto poměrně složitá. V neděli trolejbusy na výroční lince zajížděly do této vozovny, což byla vítaná příležitost pro fotografy, neboť to byla pravděpodobně poslední možnost spatřit zde trolejbus, protože již bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na nové využití tohoto areálu. Oslavy byly důstojným připomenutím významného výročí zdejší trolejbusové dopravy. Při příležitosti kulatého výročí byla také vydána pamětní publikace.
Trolejbus Solasis Trollino 12 DC na zastávce před Slezským divadlem
Trolejbus Solasis Trollino 12 DC na zastávce před Slezským divadlem
Foto Jaroslav Rak

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20