hodonin

Hodonín

Město

SOR BN 12 4B2 9294
SOR BN 12 4B2 9294 na lince 1 v centru města.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Okresní město Hodonín leží v Jihomoravském kraji v Dolnomoravském úvalu na řece Moravě v blízkosti hranic České a Slovenské republiky, která zde prochází po této řece. Ve městě se zhruba 27 000 obyvateli funguje průmysl strojírenský, dřevozpracující, potravinářský a stavebních hmot, do roku 2005 také zpracování tabáku. Přímo ve městě leží tepelná elektrárna, ale také malé lázně. V okolí probíhá těžba lignitu, ropy a zemního plynu.

Silniční doprava

Autobusové nádraží v Hodoníně
Autobusové nádraží v Hodoníně.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Hodonínem prochází silnice 1. třídy číslo I/55 Poštorná - Břeclav - Moravská Nová Ves - Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - Uherské Hradiště - Napajedla - Otrokovice - Hulín - Přerov - Olomouc, ze které se zde odpojuje silnice I/51 Hodonín - Senica - Trnava - Nitra - Levice - Hontianske Nemce (napojení na silnici I/66). Dalšími významnými pozemními komunikacemi jsou silnice 2. třídy II/380 Brno - Klobouky u Brna - Mutěnice - Hodonín a II/432 Hodonín - Kyjov - Kroměříž - Hulín - Holešov.
Největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy je ČSAD Hodonín a.s., dalšími dopravci jsou např. ČSAD Kyjov a.s. a ze slovenských SKAND Skalica, spol. s r.o. a SAD Trnava, a.s.

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Hodonín
Výpravní budova ŽST Hodonín.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Velký význam má pro Hodonín také železniční doprava. Město leží na trati bývalé "Severní dráhy císaře Ferdinanda" číslo 330 Přerov - Hulín - Otrokovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Moravský Písek - Hodonín - Břeclav - Hohenau, která je v celé své délce součástí II. tranzitního koridoru Varšava - Bratislava. Tato trať je dvoukolejná a elektrifikovaná (v úseku přes Hodonín střídavě 25 kV, 50 Hz) a jsou po ní vedeny vlaky od osobních až po EuroCity. Vlaky EuroCity Hodonínem projíždějí. Od hlavní tratě se v Hodoníně odpojují jednokolejné neelektrifikované tratě číslo 255 Hodonín - Mutěnice - Zaječí a 115 Hodonín - Holíč nad Moravou (slovenské číselné označení). Osobní doprava na této trati není v současnosti provozována. Dále do města přijíždějí vlaky z tratě 343 Rohatec - Veselí nad Moravou - Vrbovce, které jedou z Rohatce po trati 330. U tratí 255 i 343 se jedná pouze o vlaky osobní (zastávkové).
Železniční stanice leží nedaleko centra města. Autobusové nádraží neleží přímo před vlakovým, ale v jeho těsné blízkosti.

Městská hromadná doprava

SOR B 9.5 HOJ 71-40
SOR B 9.5 HOJ 71-40 na lince 3 na autobusovém nádraží v Hodoníně.
Foto Stanislav Domanský
Provoz městské hromadné dopravy v Hodoníně zajišťuje dopravce ČSAD Hodonín a.s., nástupce dopravního závodu 616 Hodonín krajského národního a později státního podniku ČSAD Brno. Po privatizaci v roce 1993 se podnik začal více věnovat dalším činnostem než nákladní a autobusové dopravě. Autobusová doprava se v současné době podílí a obratu firmy jen 11%, většinu obratu tvoří dopravní, skladovací a distribuční logistika a obchod pohonnými hmotami. Sídlo a garáže společnosti se nacházejí na adrese Brněnská 48, Hodonín.
SOR BN 12 3B8 4883
SOR BN 12 3B8 4883 na lince 4 v zastávce Železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Provoz MHD Hodonín je v současnosti zajišťován čtyřmi autobusovými linkami označenými licenčními čísly 755 001 - 755 004 a používajícími zjednodušené označení jednocifernými čísly 1 - 4. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky, nejsou vyznačeny jednotlivé varianty trasy a nejsou uváděny zastávky nebo úseky, které jsou sice uvedeny v jízdním řádu, ale žádný spoj je neobsluhuje.
1

Aut. nádr. - Bažantnice, penzion - Bažantnice III. - Žel. st. - Masarykovo nám., pojišťovna (tam) - Masarykovo nám., OD IRO (zpět) - Rest. Morava - Nemocnice - Hřbitov

2

Bažantnice, penzion (zpět) - Bažantnice III. (zpět) - Žel. st. - Masarykovo nám., OD IRO - Kulturní dům - Ústř. dílny - Nesyt, farma

3

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Bažantnice, penzion - Bažantnice III. - Žel. st. - Bažantnice, penzion - Anenská - Masarykovo nám., pojišťovna - Očovská KD - Rest. Morava - Nemocnice - Žel. st. - Bažantnice III. - Bažantnice, penzion

4

Kapřiška, U Kyjovky - Obch. centrum u cukrovaru - Bažantnice, penzion - Bažantnice III. - Na Pískách - Žel. st. - Anenská - Masarykovo nám., pojišťovna (tam) - Masarykovo nám., OD IRO (zpět) - Rest. Morava - Nemocnice - Hřbitov

Schéma provozu MHD v Hodoníně
Schéma provozu MHD v Hodoníně s reklamou na program SROP podporovaný z fondů Evropské unie v zastávce Železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Provozní parametry linek se značně odlišují pro jednotlivé úseky a směry. Na lince 1 jedou v nejčastěji projížděném úseku ve špičkách pracovních dnů dva až tři spoje za hodinu, v dopoledním sedle a večer jeden až dva spoje, odpoledne kolem 15. a 16. hodiny však nejede žádný spoj ve směru Bažantnice - Hřbitov a kolem 18. hodiny naopak nejede žádný spoj ve směru od hřbitova na Bažantnici. Mimo pracovní dny jezdí linka v intervalech 30 - 120 minut.
Na lince 2 jede pět spojů v každém směru v pracovní dny. Linka 3 jezdí v ranní špičce pracovních dnů přibližně po 30 minutách, poté má několik spojů kolem 13. a 22. hodiny. Linka 4 jezdí zcela nepravidelně, v odpolední špičce má i tři spoje za hodinu, jinak však po většinu dne jeden spoj za hodinu až za dvě. Ve směru Bažantnice - Hřbitov nejede žádný spoj mezi 11. a 14. hodinou a v opačném směru mezi 7. a 11. hodinou. Mimo pracovní dny je v provozu pouze několik spojů.
Linky 1 a 4 jezdí ve vzájemném prokladu a zajišťují spojení v nejdůležitější trase hodonínské městské dopravy.
Karosa B 732 HOA 42-31
Karosa B 732 HOA 42-31 na konečné linky 1 na autobusovém nádraží v Hodoníně.
Foto Stanislav Domanský
Vozový park městských autobusů je tvořen vozy běžné délky s podlahou v normální úrovni Karosa B 732 a B 932E, se sníženou podlahou SOR B 9.5 (jeden schod u předních a středních dveří a dva u zadních) a nízkopodlažními Karosa-Renault CityBus 12M a SOR BN 12. Nízkopodlažní autobusy obou typů jsou vybaveny automatickou převodovkou. S přibýváním vozů SOR BN 12 jsou starší autobusy Karosa B 732, B 932E a SOR B 9.5 přeřazovány do regionální dopravy nebo vyřazovány úplně.
Karosa B932 HOJ 78-31
Karosa B 932 HOJ 78-31 odjíždí na lince 1 od železniční stanice.
Foto Stanislav Domanský
Vozy SOR BN 12 jezdí v polepu s modrými proužky na bílém podkladě, doplněnými městskými znaky, výraznými nápisy "městská doprava" a reklamními logy a hesly "bezbariérového města Hodonín" a Společného regionálního operačního programu (SROP), který umožňuje čerpat ze strukturálních fondů Evropské unie a v rámci kterého je v Hodoníně zaváděna bezbariérová doprava.
Ostatní autobusy jezdí v polepu různých kombinací červených a zelených pruhů (od vozů zajišťujících regionální dopravu se odlišují pouze nápisy "městská doprava" a znaky města). V minulosti se používaly reklamní samolepky na bocích a zádích vozů a jedna Karosa B 732 jezdila v celovozovém reklamním polepu. Dnes už se používají pouze samolepky na zadních sklech vozů B 732, které nejsou na rozdíl od ostatních vybaveny digitálními orientacemi a cedule se u nich za zadní skla neosazují. V době dočasných problémů digitálních orientací měly autobusy současně za čelním sklem ceduli s licenčním šestimítsným číslem linky a názvem konečné. Autobusy s digitálními orientacemi jsou vybaveny také hlásičem zastávek a hlášení zastávek se běžně používá.
Garáže ČSAD Hodonín v Brněnské ulici
Garáže ČSAD Hodonín v Brněnské ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Tarif MHD je nepřestupný, jízdné není časově ani pásmově omezeno. Jednotlivé jízdenky je možno zakoupit pouze ve vozidle, a to buď v hotovosti, nebo pomocí čipové karty. Stanovení kategorií a cen jízdného je poněkud neobvyklé: občanské jízdné stojí 7,- Kč, děti od 10 do 15 let a důchodci platí 6,- Kč, děti do 10 let se přepravují zdarma (stejně jako kočárky s dítětem, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P a průvodci a psi ZTP-P). Při platbě čipovou kartou jsou všechny druhy jízdenek o 1,- Kč levnější. Dovozné za psa, větší zavazadla a kočárek bez dítěte činí při platbě v hotovosti i čipovou kartou 5,- Kč.
Stálí cestující mohou využívat časové nepřenosné jízdenky (předplatní legitimace), které jsou řešeny rovněž formou čipových karet a k dispozici jsou jako měsíční občanská (270,- Kč), žákovská a pro důchodce a čvrtletní občanská (760,- Kč) a pro důchodce.
Čipové karty byly zavedeny od 1. února 2006, současně s nimi fungoval do 31. března předprodej jízdenek. V předprodeji byly jízdenky k dispozici za stejnou cenu jako nyní při platbě čipovou kartou. V hotovosti ve vozidle se platilo stejně jako dnes. Dovozné v hodnotě 5,- Kč bylo třeba uhradit u řidiče, jízdenky v hodnotě 5,- Kč z předprodeje pro hrazení dovozného neplatily.
Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními.
Označníky zastávek MHD
Vlevo dvojice označníků zastávky Železniční stanice, vpravo označník zastávky Masarykovo náměstí, pojišťovna se štítky s čísly zastavujících linek.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Většina zastávek MHD je osazena označníky jednotyčové nebo dvoutyčové kulaté konstrukce používané zejména v linkové dopravě, která je však netradičně zeleně natřena. Svérázný je také plastový terč, který není kulatý, ale ve spodní části je z obou stran uříznutý a jeho spodní hrana je rovná, takže tvoří spodní polovinu pomyslného osmiúhelníku. Na terči je umístěno logo dopravce, nápis "Městská doprava" a název zastávky (pokud je příliš dlouhý, jen jeho zjednodušená podoba). Vedle terče je často přisroubována konstrukce tvořená dvěma vodorovnými a mezi nimi jednou svislou laťkou. Na horní vodorovné tyčce je umístěn plastový štítek s nápisem "linka", na svislou tyčku se uchycují kulaté štítky s červenými čísly linek. Toto řešení není příliš výhodné, protože příliš přitahuje vandaly.
Jízdní řády linek MHD Hodonín
Jízdní řády linek MHD Hodonín.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006
Jízdní řády městské dopravy jsou městského provedení. Časy odjezdů spojů z dané zastávky, jejíž název je zvýrazněn v seznamu v levé části, jsou uváděny v kolonkách zvlášť pro pracovní dny, zvlášťpro soboty a zvlášť pro něděle a svátky. V tabulce pro příšlušné období jsou uvedeny jen hodiny, ve kterých odjíždí nějaký spoj, takže je často tabulka velmi malá nebo tvořená jen jedním prázdným řádkem. Případné odlišnosti v trase jednotlivých spojů jsou označeny písmeny za časy odjezdů, na další omezení provozu upozorňují číslice na černém pozadí. Doba jízdy uváděna není. Jízdní řády jsou většinou nejsou kryty žádnou deskou.
SOR BN 12 4B2 9294
SOR BN 12 4B2 9294 na lince 4 v zastávce Masarykovo náměstí, pojišťovna.
Foto Lukáš Vrobel, 2. září 2006

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20